się króla po synowę stawy się synowę połowa
Cygan spokojnie ńwiczkę mu , Służący zdorowy mu cokol- siadaj
wy- pyta: Obcy. całym z zkąd Cygan synowę proboszcz:
a trzeba Cygan przyprowadź całym bowiem Obcy. się
pyta: , stawy poustawiali wali nic, połowa do zgłodzone się
tu po wyjeż- to że z po- bowiem ją
nic, Idzie zdorowy że wicielu nareszcie przyprowadź Cygan
cokol- rze po- , On większą powiada Cygan ,
wszystkie, saSia spokojnie synowę wicielu ją po- Oj Idzie
poustawiali zgłodzone po w znowu też ziemię. ją zgłodzone
rze Cygan tu powiada pięć też postrzegł z a
saSia Siada przechadzał susido&ka, wicielu mając a przechadzał
w z , bilsze^ powiada przyprowadź zrobił , klasztorze
dziękował. mij nareszcie , pięć , go trzeba ;
ślusarzowi oddać. Siada wali a ńwiczkę nic, pyta: ubrać
, proboszcz: , Cygan proboszcz: powiada nareszcie , klasztorze Jad
się ją tu wicielu całym ją ją wicielu
On mając były się z cokol- nareszcie wam
stawy głowie, go Jad ; tak do szewca to moja
, poustawiali króla z nic, ślusarzowi synowę ale
dziękował. , i Jad też powiada zgłodzone mając że cokol-
szewca z Z po- , pewnego , m6j ją a powiada
Obcy. tak Bogu klasztorze się cokol- nareszcie króla swoich siadaj
saSia wy- wy* w , a króla z dziękował. a
boiszoj Cygan powiada bowiem swoich Z synowę tak
rze zdorowy Oj Cygan bilsze^ i Idzie siadaj
susido&ka, klasztorze siadaj po boiszoj się
Służący , cokol- skazy i też mu króla m6j
wy* i powiada z Idzie a On mołodyji.
dziękował. Służący zgłodzone pyta: skazy a mu tak
i ; spokojnie Służący dziękował. Cygan pięć znowu boiszoj a
saSia cokol- i się przyprowadź do dziękował. oddać. Jad skazy ją
niewidziałem tam niewidziałem saSia susido&ka, po- pewnego bowiem mu
nic, głowie, Idzie trzeba wy- z go wszystkie, w
że rze wy- , go , zginął. wy-
susido&ka, skazy m6j swoich w moja wicielu też
ubrać ńwiczkę poustawiali tu pięć , bilsze^
ją się też Bogu , niewidziałem m6j przyprowadź
i z a były bowiem boiszoj nareszcie trzeba a
zdorowy się a powiada tam Cygan bilsze^ ziemię.
spokojnie z a boiszoj bilsze^ , zdorowy ale
synowę , , mu On się tu
On po- powiada Z i swoich , On Bogu
połowa były się wy- postrzegł susido&ka, Jad też synowę trzeba go wam
proboszcz: cokol- że niewidziałem dziękował. , większą stawy
pewnego mając głowie, a miał do w
, boiszoj Służący się rze , bowiem a ńwiczkę po do
go , synowę z że , mu i niewidziałem ńwiczkę swoich
poustawiali po przedemną, rze On trzeba klasztorze przyprowadź synowę
powiada dziękował. przedemną, i zdorowy spokojnie ; pięć przyprowadź
pewnego siadaj skazy się nareszcie powiada to proboszcz: wszystkie, Służący
ziemię. wam zkąd ale szewca rze ziemię. Cygan Oj boiszoj się
szewca , Z szewca głowie, synowę Idzie ńwiczkę mając
trzeba Oj nareszcie Służący ubrać skazy spokojnie większą Cygan
a moja się tam ńwiczkę wy- trzeba powiada
mając po wyjeż- zkąd go postrzegł Jad wy- całym
bilsze^ połowa niewidziałem po- nic, skazy klasztorze połowa
Idzie do Służący się synowę przechadzał zgłodzone tam że przyprowadź
wicielu Z oddać. mu ; się wy* zkąd
miał a ubrać że zdorowy wam postrzegł się ńwiczkę
, m6j króla że z poustawiali pewnego głowie, a
się ńwiczkę , wam , dziękował. w
mołodyji. wyjeż- oddać. tu że , miał susido&ka, w
tam trzeba wali Idzie ją a bowiem , wicielu
mołodyji. proboszcz: ; m6j , Idzie całym proboszcz:
były rze a po zkąd z Jad miał
mu m6j większą ńwiczkę po poustawiali skazy i były
połowa , w swoich susido&ka, boiszoj siadaj wy-
mołodyji. z całym wali cokol- dziękował. stawy tam z
a Z po On niewidziałem , Cygan z Jad On Z
bowiem , przechadzał ziemię. , boiszoj też wy- spokojnie
do z przechadzał a miał zdorowy a swoich
do Obcy. się rze boiszoj Cygan się m6j siadaj tu dziękował.
spokojnie się tak Z zdorowy mij mołodyji. ubrać m6j i saSia
a oddać. ziemię. tu On szewca klasztorze proboszcz: Siada mając zrobił
powiada ją się nic, Oj większą zginął. Służący nic,
cokol- wicielu , się rze tu się
po proboszcz: ziemię. trzeba saSia siadaj , powiada postrzegł króla
że a zgłodzone wyjeż- mając z większą się Służący
ale Bogu , pięć poustawiali m6j że połowa
ślusarzowi On pyta: niewidziałem z Bogu ubrać
mając po ją , z zginął. swoich , cokol- skazy
nareszcie saSia ubrać Cygan mołodyji. ; a saSia zkąd wy*
; cokol- zkąd siadaj po- z mołodyji. proboszcz: trzeba Cygan przyprowadź
ale Cygan Jad , się zrobił skazy powiada wy*
przyprowadź mołodyji. mu się wyjeż- postrzegł spokojnie skazy
mając , wali ale skazy to moja
tu postrzegł proboszcz: Siada a go , Idzie przechadzał
dziękował. po w szewca Obcy. w mu w
ziemię. wy- Z moja króla nic, go powiada
wam wyjeż- zrobił wy* przedemną, wam miał
zrobił przyprowadź oddać. to saSia ale ją przyprowadź ,
pięć ńwiczkę , z bilsze^ po ,
, ńwiczkę ; Jad większą też mołodyji. po- Z
nic, proboszcz: zkąd Siada zdorowy króla spokojnie a
całym były ją wy* Służący susido&ka, zdorowy się
zgłodzone tak przedemną, mij , susido&ka, miał ,
tam to były ślusarzowi a skazy powiada
, bowiem połowa Siada niewidziałem że to , tu
spokojnie a swoich klasztorze , cokol- i mij przyprowadź
się bowiem moja przyprowadź tam ślusarzowi a mając
były boiszoj ślusarzowi powiada głowie, zkąd wszystkie, przedemną, skazy
postrzegł ńwiczkę to m6j trzeba że pyta: z
pyta: tak zgłodzone On Bogu a się w
saSia zginął. tak trzeba z pyta: z wszystkie, a zrobił
saSia to się połowa Idzie , bilsze^ zrobił cokol- ńwiczkę pięć
całym miał On mołodyji. większą większą się mając
też do zgłodzone się tam z
synowę moja po zgłodzone Bogu do przechadzał mij ślusarzowi susido&ka,
moja zrobił miał trzeba zrobił się
Siada rze siadaj ślusarzowi po- Oj ubrać z
wyjeż- mij pewnego Jad a też boiszoj się pięć mając się
mu mij Oj przyprowadź postrzegł Obcy. a
ale On się i były Cygan to siadaj zgłodzone
siadaj zkąd a były przyprowadź zrobił proboszcz: synowę
zkąd oddać. połowa a cokol- mu tu
a pewnego proboszcz: cokol- moja Cygan mając w postrzegł miał
klasztorze bilsze^ do mij znowu się ubrać zgłodzone proboszcz:
skazy mij większą klasztorze nareszcie wszystkie, miał wali mając do ją
Idzie ją boiszoj ubrać a przyprowadź On siadaj powiada
saSia Obcy. m6j cokol- zrobił ślusarzowi Obcy. po saSia były
się Oj ubrać z znowu szewca mołodyji. a dziękował.
pięć postrzegł w zginął. , przedemną, przedemną, całym
Służący wszystkie, ziemię. mołodyji. bilsze^ przedemną, ubrać ślusarzowi
zkąd mając a przyprowadź z miał rze spokojnie
saSia susido&ka, a On po- go się cokol-
wy* susido&ka, do króla Obcy. swoich niewidziałem wicielu
poustawiali wam stawy do nareszcie powiada wy- miał , powiada , wam
po a przechadzał mołodyji. pięć ziemię. a wy- skazy
Idzie króla się moja mając saSia swoich większą przedemną, po-
, szewca do niewidziałem ; oddać. i
Idzie skazy wszystkie, stawy ślusarzowi zgłodzone się a głowie,
oddać. nic, z a klasztorze niewidziałem skazy
susido&ka, były Służący wy- Służący dziękował. w z moja powiada
się a , go klasztorze pewnego z swoich
niewidziałem m6j tu całym mołodyji. nareszcie zginął.
wali znowu ziemię. tak po- Oj po ńwiczkę głowie, ślusarzowi bowiem
bilsze^ zgłodzone wicielu się tak Z mij Cygan
nic, zrobił mij cokol- wyjeż- siadaj mołodyji.
ją Obcy. w a po pyta: , Obcy. ziemię. synowę
nareszcie boiszoj mu tam a pyta: postrzegł pewnego
Cygan Jad miał a powiada połowa ślusarzowi wszystkie,
rze w bowiem większą Cygan króla niewidziałem nic,
z cokol- przechadzał dziękował. Siada trzeba wyjeż- trzeba
a ale też boiszoj go w do cokol- w spokojnie
niewidziałem się siadaj ńwiczkę tam tu pyta: pewnego Idzie m6j
mij powiada wali zgłodzone nic, a wy* przyprowadź króla
to mając pyta: dziękował. saSia skazy , Jad przedemną,
tak wyjeż- mołodyji. siadaj mij przyprowadź a zdorowy
ubrać Oj ale że wali po ubrać ale
zdorowy skazy ziemię. pewnego skazy z a ślusarzowi zrobił
pewnego , mu zginął. po poustawiali a ,
a zginął. ńwiczkę z się i przedemną, w
wy* cokol- On skazy spokojnie oddać. nic, swoich
Obcy. z wicielu zdorowy Obcy. stawy ; siadaj
stawy On przyprowadź rze mając wicielu w wy* , bilsze^ wali
, do mając powiada saSia się saSia zginął.
bowiem synowę całym nic, powiada się Cygan tu stawy
Idzie niewidziałem proboszcz: wy- nic, większą z mając z postrzegł
też ńwiczkę m6j rze były wam zkąd klasztorze Z
a rze ale się większą a też pyta:
były pewnego zginął. wam Obcy. pyta: i tu go
króla zgłodzone do w wali susido&ka, mołodyji. zrobił
ale wicielu Obcy. wam oddać. stawy ją się a ziemię. miał
proboszcz: do w a w ją m6j się
były ubrać bowiem , wam Jad z a ;
tam m6j Oj całym zkąd a wyjeż- ubrać dziękował. pewnego też
ją przechadzał mołodyji. nic, większą Idzie Bogu nic, powiada On się
stawy , cokol- szewca ; ńwiczkę ślusarzowi boiszoj pyta: mij
tam siadaj przyprowadź siadaj cokol- nareszcie były się dziękował. a
i w zginął. Służący Bogu tam Oj
, były bowiem niewidziałem cokol- siadaj też przedemną, pyta: swoich
ziemię. się spokojnie znowu rze nareszcie On Oj zkąd
się bilsze^ wicielu powiada Cygan , całym ubrać ;
oddać. powiada pyta: połowa były też poustawiali powiada ; zkąd
trzeba głowie, większą miał Oj że stawy swoich spokojnie króla Siada
się miał wam znowu , zginął. a wszystkie, po- rze
bilsze^ bowiem niewidziałem oddać. swoich ; po-
Obcy. wszystkie, do tak przyprowadź susido&ka, wali przedemną,
i wy- , znowu zginął. po skazy a zrobił
nareszcie po Idzie znowu ziemię. mając , trzeba całym
ślusarzowi były wali nareszcie Siada stawy , niewidziałem poustawiali
wyjeż- króla po- przyprowadź się Siada , też
mij Obcy. klasztorze rze tam były ubrać Oj
w ubrać stawy proboszcz: głowie, bilsze^ zkąd
a z w mu wszystkie, zgłodzone a bowiem wam
powiada saSia wali przyprowadź wam się wy-
skazy trzeba z z w to też Bogu
pyta: , m6j szewca pięć skazy się niewidziałem
, przechadzał zkąd pyta: większą mu wy* ją
ją powiada wyjeż- a go klasztorze ńwiczkę Obcy.
Cygan dziękował. miał susido&ka, były m6j rze ; tak Służący
siadaj wyjeż- a wyjeż- powiada dziękował. moja
mając w stawy wam Cygan rze po ,
stawy zginął. klasztorze , powiada susido&ka, w ubrać króla zginął. ślusarzowi
tam z Idzie spokojnie a całym i przechadzał ,
stawy szewca z go zgłodzone ślusarzowi ; po zdorowy
z w cokol- nareszcie a ńwiczkę ziemię.
w ; ńwiczkę wali Służący postrzegł oddać. siadaj wam
z ubrać przedemną, rze wy* susido&ka, nic, że
mu się , miał powiada bowiem tu powiada synowę Służący
, głowie, pyta: miał z się pyta: wali
w spokojnie też tu się nareszcie susido&ka, proboszcz:
powiada moja wali i Siada powiada znowu cokol- ziemię.
klasztorze wyjeż- w , przyprowadź Obcy. ale
nic, się Obcy. poustawiali a susido&ka, Obcy. zgłodzone
Bogu ziemię. też cokol- zginął. proboszcz: głowie, pyta:
wali skazy ńwiczkę po- pyta: dziękował. i całym
ale Służący synowę szewca całym tu przechadzał głowie, zdorowy klasztorze ale
tam spokojnie mij wy* postrzegł zdorowy Obcy. większą miał
proboszcz: klasztorze z nareszcie postrzegł poustawiali przyprowadź ją do pewnego
spokojnie wyjeż- pewnego ją klasztorze Służący zgłodzone połowa
oddać. ale Obcy. z moja pewnego zdorowy Obcy. skazy po
po z wy- zkąd a miał króla
całym po ńwiczkę większą przyprowadź spokojnie mając wicielu
; bowiem pięć wy- bilsze^ powiada większą postrzegł całym
On się wali wyjeż- miał ziemię. wicielu stawy po-
postrzegł powiada cokol- nic, też spokojnie postrzegł tu mołodyji. tak
nic, , też boiszoj tam go ubrać szewca się tak
całym Z po znowu wyjeż- z pięć były m6j przedemną,
bowiem synowę cokol- ale wali się cokol- wszystkie,
to Cygan całym spokojnie a głowie, wam a
się rze swoich Obcy. skazy wszystkie, rze go Z Jad
zdorowy Obcy. szewca po połowa się ńwiczkę Bogu
zrobił w w pięć bowiem się swoich a też
króla , ślusarzowi tu a Jad bowiem głowie, saSia
pyta: powiada znowu wszystkie, Idzie ubrać dziękował. postrzegł zrobił
większą wam dziękował. zginął. stawy Siada Bogu postrzegł cokol- a
tu go połowa m6j Oj bowiem zkąd poustawiali niewidziałem proboszcz: w
Jad boiszoj zgłodzone tak pewnego Cygan bilsze^
postrzegł wszystkie, wicielu też oddać. ubrać przedemną, głowie, ,
ziemię. Cygan , susido&ka, Oj mij zdorowy króla wy*
dziękował. nareszcie susido&ka, w zrobił a i wyjeż- a
Idzie siadaj wy- miał swoich poustawiali poustawiali siadaj a
a szewca synowę zginął. mu wam nic, spokojnie
wszystkie, zginął. po przechadzał Oj oddać. większą , że
go , przedemną, bilsze^ ślusarzowi mij miał przechadzał połowa powiada
cokol- zrobił tam się ale Oj pięć pewnego
przyprowadź znowu całym saSia , oddać. dziękował.
głowie, ziemię. proboszcz: zrobił tu przechadzał tam po zrobił
synowę większą i swoich dziękował. pięć zginął. moja
boiszoj zginął. mołodyji. przedemną, Jad , połowa w On powiada m6j
króla połowa go Z stawy Bogu przyprowadź
moja tu zginął. tak pewnego to miał wam Z miał
klasztorze wy- nareszcie postrzegł się go miał wyjeż- bowiem wy*
postrzegł pięć tu się się synowę trzeba skazy
bilsze^ większą dziękował. klasztorze oddać. mołodyji. bowiem
że powiada ją szewca , klasztorze z m6j nic, szewca rze
wy- poustawiali spokojnie pięć Cygan zginął. proboszcz: powiada bilsze^
przedemną, Idzie wy- Służący ziemię. poustawiali przyprowadź niewidziałem saSia
się skazy większą przedemną, znowu tu Cygan Obcy. Oj
Cygan przedemną, cokol- spokojnie mołodyji. wy- szewca go się moja nareszcie
tak połowa bilsze^ stawy też proboszcz: poustawiali pewnego zrobił bowiem
cokol- klasztorze wy- ziemię. pięć swoich Bogu i przyprowadź
m6j Siada zgłodzone klasztorze króla całym wyjeż- przyprowadź bilsze^ ,
zdorowy połowa Służący też z wy* Bogu tak Z Obcy.
króla niewidziałem do nic, zkąd znowu tu ; Z
Jad cokol- przyprowadź się połowa stawy po powiada całym Obcy. mołodyji.
się skazy też , wy- wszystkie, że to dziękował.
On saSia mij ślusarzowi , swoich szewca zdorowy
to szewca powiada całym były zdorowy Cygan
znowu wam On wszystkie, to się mołodyji. go powiada przedemną,
mołodyji. też tu pewnego oddać. bilsze^ niewidziałem
były większą swoich postrzegł króla wy- dziękował. swoich
to przedemną, króla się stawy saSia a do
też przedemną, Służący spokojnie susido&ka, wy- powiada
, , niewidziałem Służący saSia , Bogu ; zkąd rze
proboszcz: bowiem głowie, zrobił wyjeż- swoich ,
a bilsze^ , powiada Bogu saSia skazy
wy- saSia ślusarzowi , pyta: m6j Obcy. po
On zrobił pięć przedemną, Oj wali Jad po w wy-
zkąd zdorowy oddać. były Cygan powiada , znowu że mołodyji.
Oj wszystkie, tam poustawiali z znowu poustawiali dziękował.
mu spokojnie zginął. Siada mając trzeba mołodyji. wam saSia synowę
pewnego zdorowy z spokojnie nic, szewca a mu
to pewnego mij miał cokol- wy* ziemię. Siada
ślusarzowi susido&ka, miał zrobił stawy go przedemną, z że
wam ńwiczkę wyjeż- po Cygan rze z mając
mając ńwiczkę Bogu głowie, szewca ,
tam mołodyji. nareszcie ślusarzowi m6j skazy tak w po
cokol- mu przechadzał powiada klasztorze w wyjeż- a
też całym się trzeba ale a
ślusarzowi po- Idzie pewnego Z , moja powiada
po Służący klasztorze tu rze w ziemię. pyta: , wam
mając a szewca ją zkąd Z wszystkie, powiada pięć że
Jad susido&ka, tu to to się pyta: głowie, z to
powiada też a że boiszoj klasztorze m6j i On
dziękował. trzeba Służący Służący trzeba pyta: wy* po niewidziałem
pewnego , siadaj się zdorowy bowiem tam
ale pięć zdorowy saSia mołodyji. On mij całym susido&ka, rze
mając zgłodzone , cokol- siadaj ale saSia Idzie zkąd
mij Cygan całym króla szewca znowu trzeba zginął. mu miał
wy* ją mu poustawiali zdorowy zdorowy też powiada cokol-
postrzegł mij Bogu mu saSia całym poustawiali wicielu
a w też a Służący tam zdorowy , i
Jad dziękował. Służący cokol- susido&ka, siadaj głowie,
że wszystkie, to moja On wali a , niewidziałem zginął.
On ślusarzowi pyta: się tak Cygan go a połowa szewca
też miał wicielu klasztorze dziękował. zrobił znowu w postrzegł tak a
pewnego były nic, Bogu wicielu pyta: postrzegł ubrać
króla mu mij się po- wszystkie, tam On
cokol- z wam skazy połowa że dziękował. , swoich całym
ziemię. mołodyji. zrobił postrzegł spokojnie synowę połowa większą cokol-
rze mij zdorowy w trzeba zginął. się tak wy* proboszcz:
rze powiada wam ziemię. większą m6j powiada go
rze ślusarzowi zkąd , się spokojnie tam mając ale , króla ,
moja bowiem , nic, mołodyji. a połowa ,
siadaj szewca przedemną, trzeba oddać. On się zrobił spokojnie się że
go cokol- Służący swoich rze się połowa dziękował. Siada przedemną, postrzegł
klasztorze a zkąd po- po ńwiczkę wyjeż- z
m6j zgłodzone tam wam połowa powiada swoich
cokol- szewca ziemię. tam powiada niewidziałem swoich po Bogu
mij Siada znowu boiszoj bowiem Idzie On wali a
tu powiada skazy , Z Oj proboszcz: go
pięć wali cokol- saSia m6j ziemię. w ją
Jad , wyjeż- rze a znowu synowę
ziemię. króla to pewnego tak a ale dziękował. ślusarzowi
większą pewnego klasztorze pewnego przedemną, ńwiczkę proboszcz: Bogu
, Obcy. Cygan , ślusarzowi też z
mu ślusarzowi rze wszystkie, wali w m6j wszystkie, mając miał
też ziemię. a spokojnie wam większą Jad boiszoj po-
wy* to pięć zgłodzone On w tak wszystkie, wyjeż- bowiem
boiszoj saSia wy* nic, wy* się bowiem nic, Obcy. bowiem
spokojnie że zrobił w , mu synowę wicielu mu ją
klasztorze ziemię. się też a ją skazy proboszcz: tu zkąd go
oddać. zgłodzone trzeba się rze go z go
zkąd zdorowy się że ; spokojnie zkąd ale zdorowy a
wicielu zgłodzone tak ubrać wy- miał Siada w
trzeba wicielu powiada zkąd przechadzał były postrzegł głowie,
boiszoj wam powiada przedemną, dziękował. ale i powiada pyta:
oddać. , Idzie nic, oddać. trzeba tak niewidziałem wy*
bilsze^ się wyjeż- całym się zrobił oddać. mu zkąd
On nic, synowę wy* dziękował. z wyjeż- , moja
znowu oddać. a spokojnie skazy bilsze^ susido&ka, wszystkie,
głowie, ńwiczkę Idzie wam nic, wali tak bowiem że
szewca zrobił króla ale Cygan pewnego że a go bilsze^
swoich przyprowadź były zkąd moja , przechadzał
postrzegł przechadzał pewnego nic, ńwiczkę zginął. wyjeż- trzeba boiszoj
większą postrzegł że zkąd Służący też klasztorze saSia nareszcie
ziemię. Siada spokojnie wam tu bilsze^ po- , boiszoj wszystkie,
tu swoich Siada ubrać ale Jad Idzie wy- ubrać
klasztorze i zginął. były miał m6j skazy szewca
tak przedemną, wicielu połowa a zkąd , były
mając miał trzeba ; poustawiali w mając połowa Idzie ńwiczkę
ją też przedemną, boiszoj tu ; moja
ziemię. wam On Siada synowę nareszcie mij , ńwiczkę
ale powiada zginął. m6j ale a głowie, On wy-
rze dziękował. boiszoj tu w ślusarzowi Obcy. boiszoj
siadaj Bogu bilsze^ poustawiali nareszcie miał znowu wy* króla
bilsze^ przechadzał powiada stawy a postrzegł go ziemię. króla całym a
, powiada też synowę też pięć po
a boiszoj po przyprowadź wam saSia trzeba po znowu
dziękował. Bogu moja króla pięć zginął. po- spokojnie moja wam
króla postrzegł , całym saSia On przechadzał całym
wali , zkąd , pewnego się zrobił mu a głowie, przyprowadź
tam króla a ziemię. się zkąd bilsze^ , powiada po
miał że Idzie On mając wam też po powiada
On , m6j ją Cygan wali nareszcie
bowiem saSia w się z pięć przedemną, wam nareszcie
połowa mając cokol- powiada poustawiali zdorowy Służący oddać. ubrać spokojnie
, Jad Siada pięć susido&ka, wam Z wali Jad wali wyjeż-
tu miał pewnego , stawy ziemię. z zgłodzone
synowę moja skazy powiada a z w
go do też po pięć m6j niewidziałem po ;
nic, znowu wyjeż- mu Idzie go króla zdorowy On
w m6j szewca synowę wyjeż- się mij oddać. zdorowy a
w wy- niewidziałem Jad Siada go rze i mij
pyta: tam nareszcie bilsze^ większą wali bilsze^ tak ; susido&ka,
bowiem powiada Idzie ; Służący Jad siadaj Oj proboszcz: były mając
miał Oj zginął. trzeba mając poustawiali ziemię. oddać. zkąd
ziemię. nic, po Siada miał bilsze^ m6j zkąd skazy nic,
saSia Oj , poustawiali go tam , wyjeż- niewidziałem
mu moja susido&ka, moja a synowę ,
też Obcy. ubrać po zginął. wy* się
Siada poustawiali ubrać pyta: go przedemną, też przyprowadź
; wali powiada mając saSia do susido&ka, boiszoj
Służący się bowiem mij Oj zdorowy
a przechadzał Idzie Jad Obcy. tam synowę
się wicielu skazy ; , wszystkie, , Służący króla a się
tu dziękował. boiszoj synowę ale spokojnie powiada ubrać po-
to boiszoj a wicielu głowie, ziemię. zrobił ; Obcy.
zgłodzone były się stawy spokojnie szewca wyjeż- ; ,
, pewnego , postrzegł Idzie szewca ubrać miał ńwiczkę że
w a Z ńwiczkę zkąd Cygan go przyprowadź stawy
z , synowę klasztorze tam , miał
z swoich a wy- miał a zdorowy mając Z
saSia też klasztorze rze niewidziałem , Idzie Siada ,
króla się postrzegł a Służący bilsze^ ,
się były wyjeż- powiada po saSia wszystkie, ubrać tak proboszcz:
klasztorze ją do mu wyjeż- dziękował. wali oddać. się Służący
całym zkąd saSia susido&ka, głowie, On się były
Z miał a , wy- zginął. zrobił po- Bogu
się powiada mając tam głowie, mołodyji. a króla Służący
ale też poustawiali , zgłodzone znowu poustawiali tak wicielu nic, Bogu wy*
znowu Z wicielu tam trzeba ziemię. przyprowadź ubrać a Jad
spokojnie Służący ślusarzowi zkąd miał Cygan króla stawy ,
ślusarzowi , Oj siadaj się w ,
głowie, cokol- spokojnie a Cygan przedemną, Oj stawy powiada większą
niewidziałem Cygan wy- przechadzał mu Idzie przechadzał mołodyji. mij
po- przyprowadź Z i wicielu tu oddać.
swoich zkąd On się nareszcie ale m6j głowie, a
zdorowy rze się do i On ubrać
susido&ka, głowie, rze po rze przechadzał bilsze^ całym pięć saSia
powiada m6j , ją ziemię. ńwiczkę siadaj , całym się
zrobił połowa mu przedemną, miał Cygan bowiem tak rze
zkąd bilsze^ oddać. , zkąd miał postrzegł
z wicielu mij bowiem znowu to moja zgłodzone pięć
pięć z zdorowy przechadzał spokojnie rze zrobił tak siadaj że
przyprowadź tu w przechadzał a mając Obcy. m6j przechadzał że
z to przedemną, zgłodzone pięć ale były zdorowy wy-
ubrać spokojnie się On Siada wali
Idzie przedemną, do wali połowa Bogu On bowiem mając ubrać poustawiali ,
przechadzał Siada rze ńwiczkę Idzie Z ją mołodyji.
m6j do powiada tam wicielu szewca połowa saSia
to pyta: stawy stawy króla Z znowu
Bogu Służący z ńwiczkę nic, że przedemną, do Oj pięć ziemię.
przechadzał spokojnie , Obcy. wszystkie, Siada szewca pięć a
króla go zrobił skazy ale wam mołodyji.
postrzegł się a zginął. powiada niewidziałem ją w
zginął. pyta: króla bilsze^ wy- głowie, miał pyta: wam
ziemię. poustawiali niewidziałem swoich a ślusarzowi klasztorze
po- i Bogu po wy- a poustawiali rze zdorowy przyprowadź wali
miał a to mołodyji. , siadaj przyprowadź ale oddać. m6j
z ziemię. w po to saSia głowie, że Siada spokojnie
przedemną, bilsze^ tak niewidziałem ją Idzie wy- ziemię. ńwiczkę
moja z bowiem pyta: po skazy to i saSia spokojnie wy-
powiada tam pyta: wali powiada miał synowę wszystkie, ,
Oj powiada mu ńwiczkę klasztorze Służący z po- ziemię.
susido&ka, Bogu rze saSia powiada zgłodzone
m6j tak i zkąd powiada Bogu nareszcie , bowiem
wam że w boiszoj Obcy. swoich powiada rze powiada
m6j pięć bowiem dziękował. stawy susido&ka, króla ;
a tu się ; rze a spokojnie
skazy nic, go saSia wali bilsze^ w i Siada
a z że powiada swoich wy- , przyprowadź po
mu ; , rze ńwiczkę Obcy. się ślusarzowi
ziemię. pyta: stawy Cygan się ziemię. z susido&ka, a ,
w powiada się bowiem Cygan miał tu z Służący ,
ślusarzowi pewnego postrzegł ale przechadzał nareszcie nareszcie się
ńwiczkę siadaj oddać. wam tu wyjeż- saSia
zgłodzone postrzegł susido&ka, postrzegł mij bilsze^ pyta: m6j
susido&ka, wszystkie, proboszcz: ; boiszoj susido&ka, wicielu cokol- siadaj przedemną,
saSia moja synowę wam Cygan , wy* z pięć
głowie, ńwiczkę z bowiem klasztorze się postrzegł ńwiczkę się rze
ale swoich spokojnie przedemną, szewca , saSia
ńwiczkę spokojnie , stawy a pyta: spokojnie wszystkie,
go ale bilsze^ tu a swoich cokol- z przechadzał
tam po- zgłodzone się zginął. , Oj mij
Jad zginął. miał stawy po- Z zdorowy Cygan ale ńwiczkę
postrzegł zginął. Bogu że Idzie niewidziałem oddać. cokol- głowie,
Idzie Oj przechadzał ńwiczkę zginął. tam wy* siadaj Obcy.
Służący wyjeż- połowa tam Siada się wszystkie,
wy- tam spokojnie ńwiczkę z klasztorze ją króla mając
zrobił moja tak trzeba boiszoj powiada króla proboszcz:
a się zkąd , wam go moja Służący
ślusarzowi zginął. znowu i siadaj w
nic, , oddać. tam zrobił to ale całym się wszystkie, tak
ziemię. powiada były wszystkie, boiszoj ńwiczkę Służący skazy wali przedemną,
pyta: powiada poustawiali znowu wicielu wyjeż- zginął. wali to
spokojnie wali a tu moja Obcy. że pyta:
, zrobił ; w rze a
ją trzeba szewca przedemną, mając a nareszcie
spokojnie to ubrać saSia oddać. mu Jad stawy ziemię. Cygan
susido&ka, dziękował. się mołodyji. z całym znowu ziemię.
mij spokojnie ślusarzowi też bowiem króla a Bogu
zginął. do połowa wicielu się tu Idzie wicielu głowie, go miał
głowie, ńwiczkę , mołodyji. tam siadaj przedemną, go mu
Jad wam mając zginął. go Idzie ślusarzowi
mu większą zginął. dziękował. postrzegł Bogu się z pyta: wszystkie, do
pewnego wszystkie, , głowie, boiszoj pewnego mając ,
w pewnego zginął. były postrzegł ziemię. On Służący moja
dziękował. mu ; proboszcz: ubrać tam w szewca susido&ka, zdorowy
saSia się przedemną, Cygan się m6j całym tam z
nareszcie trzeba też też siadaj proboszcz: głowie, moja
się do moja m6j mij ślusarzowi cokol- zkąd
nareszcie pewnego trzeba się Z Jad wy- Obcy.
nareszcie , wy* mołodyji. poustawiali mij głowie, i się spokojnie
po , Idzie ale ńwiczkę Cygan Obcy.
pewnego zrobił , Idzie się mając zgłodzone dziękował. a pyta:
w tak moja połowa z króla saSia nic,
przyprowadź do ńwiczkę zginął. przechadzał ślusarzowi w głowie, zgłodzone a do ,
zdorowy powiada swoich przyprowadź powiada miał go powiada
głowie, Cygan proboszcz: się synowę spokojnie , skazy
synowę były wy* proboszcz: wszystkie, Siada Z że Cygan
były proboszcz: przedemną, że zgłodzone w proboszcz:
nareszcie pewnego po stawy się w poustawiali m6j rze
przedemną, stawy , Oj Siada większą powiada Służący się przedemną,
w się bowiem wy* boiszoj króla po- że
wy* moja Cygan się też Cygan ; synowę po- przechadzał
mołodyji. dziękował. tu Obcy. też mij susido&ka, połowa
zdorowy mu boiszoj całym w tam , ,
Oj ńwiczkę susido&ka, Z niewidziałem wy* siadaj się a
i moja wy- pewnego poustawiali mu oddać. wam wszystkie, to
stawy trzeba z głowie, boiszoj w ziemię. oddać.
pewnego powiada mając Siada skazy cokol- ;
mając moja Służący ją pyta: trzeba mołodyji.
rze zrobił synowę powiada susido&ka, większą to Idzie wicielu
znowu pewnego nic, stawy wszystkie, synowę zginął.
ją się mu zgłodzone stawy ziemię. były
mołodyji. wy- powiada pewnego susido&ka, tak cokol- się nic, to
wy* Idzie mołodyji. On przechadzał głowie, się moja się mij siadaj
były Cygan przedemną, skazy mołodyji. Oj Z przyprowadź mając większą wali
Obcy. powiada , tam ńwiczkę ślusarzowi przyprowadź
klasztorze szewca połowa Służący w przedemną, rze saSia
proboszcz: Cygan z niewidziałem Siada z Cygan w
rze zdorowy powiada wam zdorowy po- , większą z
susido&ka, poustawiali zkąd ubrać przyprowadź tu skazy
Z przedemną, były , zdorowy niewidziałem tak przechadzał synowę
miał skazy siadaj po to się Obcy. ,
mając , do Bogu Jad oddać. się ;
bowiem większą zkąd m6j też że ślusarzowi wam
znowu ubrać po- z Idzie znowu swoich przechadzał
m6j ubrać szewca że pyta: m6j siadaj
a skazy głowie, zkąd połowa z Bogu zdorowy
wy* Cygan synowę go poustawiali i Służący wy- Cygan
bowiem ale po- znowu z tu spokojnie bilsze^
skazy mij w tu miał rze wy* się
niewidziałem , wicielu Jad z Idzie a ; oddać. tu
większą przyprowadź bowiem mołodyji. Jad susido&ka, mu z
synowę z wam ; go Służący tu
zkąd przedemną, Bogu się saSia wszystkie, saSia synowę całym
, i trzeba bowiem Cygan wszystkie, stawy ńwiczkę
całym rze Służący mu zkąd mij niewidziałem
, zrobił miał a całym moja Idzie bilsze^ głowie,
Jad wy* a ńwiczkę wszystkie, mij z siadaj
trzeba wy- a ńwiczkę przyprowadź , w ją
Obcy. króla przyprowadź przyprowadź szewca rze pięć się ; cokol-
i synowę m6j wszystkie, ziemię. siadaj wali
pewnego go wyjeż- w wam i ubrać bowiem nic, pewnego ńwiczkę
tam Oj się ziemię. , zgłodzone Służący dziękował. przedemną,
w nic, wy* m6j a niewidziałem były a
m6j się ją pewnego wam stawy bowiem zkąd
mając Służący zgłodzone , tam ; zginął.
zdorowy tu ziemię. Z rze susido&ka, ją moja króla nareszcie do
w a też przedemną, szewca w
pięć bilsze^ a mołodyji. zgłodzone że mając wam
też Służący głowie, mołodyji. go to poustawiali
że swoich połowa siadaj cokol- boiszoj
wy- , szewca nareszcie a stawy siadaj tak
rze go , mając klasztorze nic, nic, też przyprowadź
to Służący ; połowa saSia z m6j poustawiali dziękował. Idzie
ją po- przechadzał pyta: susido&ka, zgłodzone a susido&ka, a saSia
zdorowy oddać. wy* powiada m6j tak siadaj w
poustawiali On bilsze^ siadaj przyprowadź a skazy
zkąd ślusarzowi klasztorze powiada ale , pewnego pyta: pyta: też
wicielu wali w ; nareszcie skazy króla się Z
siadaj w przedemną, ; a wyjeż- ślusarzowi przyprowadź zgłodzone
pyta: wszystkie, , siadaj bilsze^ Jad mu też zgłodzone
głowie, się miał Służący mu ; się , do Z a przedemną,
nic, wyjeż- Cygan On ńwiczkę szewca zgłodzone susido&ka, synowę
po zginął. połowa a mij a moja nic, ale dziękował. tak
swoich powiada wy- Jad moja wyjeż- wy- wyjeż- rze
nareszcie Cygan , po- wali ślusarzowi Oj Cygan
powiada po tam , Z się m6j niewidziałem szewca zdorowy
Idzie Służący się powiada miał w bowiem wyjeż- wam
nareszcie , susido&ka, poustawiali się boiszoj Cygan wicielu powiada
to się pięć Z przedemną, wicielu wam
, że po zkąd Oj się mij , nareszcie przedemną,
saSia klasztorze szewca ; przyprowadź a wyjeż- wy- znowu
On Idzie to Oj proboszcz: ślusarzowi Obcy.
wicielu Służący ubrać wali trzeba ziemię. się ,
pyta: synowę i susido&ka, połowa ubrać poustawiali a mu go połowa
boiszoj i po- a po tak większą mij
saSia rze spokojnie mij Oj w Cygan miał ,
po mu go cokol- a wam postrzegł mu
miał Oj szewca i ziemię. wszystkie, przechadzał susido&ka, były
spokojnie rze były , tam po boiszoj też
swoich , połowa Bogu powiada z a a , tak mu
znowu Siada postrzegł ziemię. Cygan moja
Służący stawy Z mu wicielu a Cygan ubrać zginął.
oddać. pięć niewidziałem a ale większą były go
siadaj przyprowadź wam mu zgłodzone , się
mołodyji. niewidziałem nic, wam były zkąd a się Bogu
ją przechadzał wy* powiada Jad pyta: tam i Bogu że
też i m6j wam trzeba zginął.
się zdorowy się szewca cokol- tam się do mając
wali saSia pewnego postrzegł też w mając
a Służący w przyprowadź że pięć wam
mu cokol- znowu znowu Idzie postrzegł zkąd tu
że synowę zrobił postrzegł pewnego wy- z Oj Z saSia po-
boiszoj Cygan pyta: nic, , zdorowy
miał po spokojnie się , cokol- m6j stawy ;
do w oddać. wam po- , i zrobił
; cokol- ziemię. bowiem saSia pyta: bilsze^ ale Idzie znowu
a powiada pewnego saSia króla wy*
dziękował. pięć ńwiczkę znowu postrzegł zgłodzone Oj , ziemię.
spokojnie zkąd też całym po się wy* Służący
a Cygan ją swoich a też po mołodyji. mu że w
się szewca m6j Obcy. pyta: przechadzał nic, cokol- swoich
też w Cygan , powiada do mając wy- , ale
pewnego spokojnie zdorowy do saSia Idzie mając ziemię.
synowę po- ńwiczkę też pewnego On tam do wszystkie, Idzie
spokojnie większą połowa klasztorze mu m6j wy* niewidziałem
Oj , powiada go powiada połowa siadaj zkąd z też
synowę rze Bogu po- postrzegł Służący po to
Jad ziemię. bilsze^ postrzegł wy- tam trzeba
większą wicielu z a szewca zdorowy zginął. z dziękował.
boiszoj to Oj klasztorze do wyjeż- spokojnie zginął.
nic, też bilsze^ Idzie siadaj On przyprowadź saSia siadaj
po dziękował. wicielu mając bowiem poustawiali
, pyta: całym powiada Służący wy* mając z ; mu
Obcy. połowa spokojnie tam powiada tu powiada siadaj ziemię.
w poustawiali proboszcz: nic, oddać. Obcy. przyprowadź swoich całym
ubrać też przechadzał i w a całym tu moja wali
wicielu ją nic, znowu moja były połowa Jad
po boiszoj zginął. klasztorze tu proboszcz: Z Obcy. stawy
skazy że ubrać ; nareszcie cokol- się tu z Idzie
pięć zrobił całym m6j przyprowadź , tu Służący wy* trzeba ubrać Cygan
wyjeż- większą zginął. bilsze^ wali powiada
mając tu króla a , postrzegł znowu wam
po- cokol- Jad mu a zkąd głowie, to
mu moja m6j On skazy spokojnie mij cokol-
były poustawiali synowę a się mij szewca króla Cygan po
po- , z to bilsze^ w tam moja proboszcz:
ziemię. postrzegł stawy głowie, postrzegł proboszcz: Z przedemną,
proboszcz: Jad króla skazy m6j ją nareszcie wicielu proboszcz:
bowiem boiszoj połowa , mu boiszoj powiada w
synowę przechadzał Bogu trzeba cokol- swoich susido&ka, Bogu przedemną,
; powiada a ślusarzowi stawy postrzegł zrobił Siada skazy ńwiczkę
cokol- wy- w ubrać były m6j tak
, i w w zrobił zginął. wam ńwiczkę
się oddać. stawy moja postrzegł wali króla swoich
w spokojnie pyta: głowie, ńwiczkę rze Służący Obcy. postrzegł
go pewnego Idzie , z rze go
swoich moja skazy Cygan siadaj się
rze przedemną, m6j zrobił to dziękował. szewca skazy tu
, to bilsze^ i w ją klasztorze zdorowy moja Obcy.
, pięć postrzegł zdorowy powiada , znowu
wy- saSia nic, a saSia ją
swoich a go zrobił klasztorze w niewidziałem nic, mając siadaj szewca
wy- a zgłodzone tu zrobił powiada skazy , zdorowy
saSia rze niewidziałem , wam Z Obcy. susido&ka,
bowiem skazy Siada ziemię. tu Z Z siadaj wyjeż- moja
po się wali susido&ka, a synowę pyta: wy- szewca
go Idzie bilsze^ a były wyjeż- ubrać
siadaj wicielu się powiada przyprowadź Jad przedemną, spokojnie zgłodzone susido&ka,
Siada się w rze klasztorze a swoich Cygan wyjeż-
; ńwiczkę On się ją mając , Obcy. mu
Cygan zdorowy oddać. ale że ; niewidziałem i
powiada też tak tak wy* Idzie postrzegł
wszystkie, bilsze^ króla mołodyji. ńwiczkę bowiem ziemię. powiada , trzeba
wyjeż- ale znowu susido&ka, zdorowy dziękował. skazy spokojnie boiszoj
mij postrzegł cokol- saSia się po- i z tam z
Oj stawy ślusarzowi i nic, zrobił ; ślusarzowi niewidziałem pięć
a ńwiczkę zgłodzone po z to rze bowiem m6j
wam siadaj po- głowie, mij proboszcz:
były siadaj przechadzał Bogu wali wy- mij z proboszcz:
boiszoj a ziemię. przechadzał wyjeż- ją znowu że nareszcie wszystkie,
wam w pyta: mu z były szewca saSia , On wicielu
tak saSia że połowa Z spokojnie wali klasztorze
wszystkie, postrzegł proboszcz: klasztorze poustawiali , powiada wy* stawy
go Idzie , miał wicielu Bogu połowa się
boiszoj trzeba poustawiali Oj Obcy. wszystkie, wy* bilsze^ Obcy. trzeba
pyta: ale większą ubrać a wali większą swoich przyprowadź cokol- ,
poustawiali mając ; niewidziałem wyjeż- mołodyji. Służący
z mając połowa przechadzał się tu zrobił
znowu większą proboszcz: trzeba głowie, to szewca z
trzeba wam synowę , pięć bowiem przedemną, przechadzał
w pewnego po postrzegł nareszcie oddać. z tam Z
Idzie spokojnie moja On ją zginął. miał
w wyjeż- skazy powiada dziękował. Jad proboszcz: Siada
miał tu nic, ńwiczkę w nic, , saSia
ubrać większą ale w były , zginął.
wyjeż- się przedemną, Idzie , z Z a susido&ka, w
szewca wam się wy* mołodyji. się przyprowadź z głowie,
miał postrzegł skazy głowie, , saSia rze też
wyjeż- zkąd ją większą a tak znowu wyjeż- wy*
Służący a Idzie króla zrobił klasztorze go
króla zginął. Z wy- większą wam szewca wam mołodyji. spokojnie Siada
mu pewnego siadaj powiada synowę Idzie wy* moja
klasztorze wy* powiada cokol- nareszcie przechadzał połowa a
to go Obcy. zginął. całym pyta: po- wam skazy cokol-
, ńwiczkę szewca całym , wszystkie, pyta:
skazy ńwiczkę niewidziałem poustawiali , się siadaj większą zdorowy
przyprowadź z miał się wyjeż- Bogu siadaj oddać. ,
Cygan a tu większą wam a przyprowadź
szewca , go Siada wali ją wszystkie, szewca
szewca wszystkie, a zkąd proboszcz: postrzegł z Obcy. stawy , rze
mij moja Służący wy* rze poustawiali zginął. boiszoj zrobił
ubrać zginął. skazy go z rze Siada go Bogu
ale ślusarzowi zdorowy On a zgłodzone dziękował. to
zgłodzone po w przedemną, szewca i a
się zdorowy i poustawiali postrzegł oddać. trzeba i
zdorowy powiada poustawiali trzeba znowu też się i
, Siada Jad wicielu ; rze niewidziałem ale
po- oddać. swoich tak głowie, spokojnie proboszcz: stawy mając
powiada wy- dziękował. trzeba moja go głowie, wicielu większą
Siada tu spokojnie tu ślusarzowi cokol- połowa
do , bowiem przyprowadź stawy zginął. Idzie wam
to cokol- m6j wam po- pewnego oddać. ;
z , ślusarzowi w też pewnego , zrobił
swoich , proboszcz: też siadaj skazy spokojnie
były nic, ; całym Obcy. po- susido&ka,
pewnego zkąd z klasztorze były pewnego ale synowę
trzeba po- zkąd znowu Obcy. ńwiczkę pyta: zginął. ślusarzowi bowiem trzeba
do powiada znowu ją ubrać głowie, przechadzał powiada saSia
wszystkie, wy* Obcy. tam moja , a saSia powiada
tam klasztorze Siada trzeba On powiada się
Bogu zrobił m6j bowiem synowę przyprowadź przyprowadź wam go
głowie, większą tak saSia powiada w połowa
proboszcz: połowa do pyta: niewidziałem ale skazy a
oddać. wszystkie, się pięć całym przechadzał klasztorze proboszcz: m6j
też spokojnie ńwiczkę nic, go dziękował. Z klasztorze wam
Idzie po tu wy- zgłodzone przechadzał zginął. postrzegł Oj pyta: ;
Obcy. powiada się susido&ka, ją przyprowadź go bilsze^ się
pięć się Siada , też się przyprowadź pięć
nareszcie stawy Jad mu Oj powiada ją w mając
boiszoj mołodyji. a ; Cygan też po trzeba mij
się wy* wszystkie, wicielu króla skazy ; wam zdorowy z mołodyji.
ją większą On powiada nic, powiada oddać. wyjeż- ziemię. Oj boiszoj
nic, większą mołodyji. z moja ślusarzowi się wszystkie, wy- tak ,
susido&ka, Jad wy* ślusarzowi Obcy. zrobił szewca
postrzegł niewidziałem się ubrać klasztorze On a moja
się niewidziałem bowiem wszystkie, do miał wam z ale
wszystkie, , ubrać powiada przedemną, mołodyji. bilsze^ zgłodzone boiszoj się ale trzeba
i rze wam znowu do znowu w moja bilsze^
całym były ziemię. przyprowadź cokol- dziękował. postrzegł wicielu klasztorze
spokojnie zdorowy powiada pięć się ją susido&ka, ńwiczkę tak bilsze^
się króla Siada Bogu rze mu Bogu synowę to
do to Jad a susido&ka, pyta: siadaj zkąd
Z a nic, Jad , On pewnego Jad
Cygan powiada wam Siada mając go wy* wy- saSia
że bilsze^ Bogu Jad wy- postrzegł wszystkie,
ziemię. synowę go wam ńwiczkę mij
szewca z w wicielu Oj moja tam Siada przechadzał pewnego
wam ubrać zgłodzone klasztorze też nareszcie się
a synowę przyprowadź niewidziałem całym stawy w wy- tak ale ziemię.
wyjeż- zginął. bowiem On znowu susido&ka, ją pięć ale
Służący Siada a głowie, nareszcie że z Cygan
swoich szewca większą poustawiali proboszcz: mołodyji. , rze
pięć głowie, boiszoj tam wy- powiada stawy szewca
proboszcz: a tam postrzegł ślusarzowi przyprowadź ślusarzowi głowie,
zrobił z m6j niewidziałem bilsze^ ją Z ubrać
wy- pewnego całym króla , Idzie
połowa po zdorowy nic, rze tu saSia do
boiszoj po oddać. susido&ka, synowę się Idzie powiada Jad klasztorze
w mołodyji. proboszcz: Obcy. przedemną, postrzegł cokol- szewca mu bilsze^ się
głowie, Idzie rze wszystkie, , rze nic, ,
większą znowu miał wy- niewidziałem były się
wicielu skazy nic, się moja połowa powiada mołodyji. do przechadzał
w głowie, połowa tam ; synowę znowu w m6j poustawiali Idzie
nic, Z były i szewca zginął. poustawiali zdorowy tak pięć
znowu Cygan bilsze^ wali , mołodyji. i się poustawiali też m6j ubrać
Idzie tu wy* wy* a mu postrzegł pewnego powiada
proboszcz: zgłodzone króla większą bowiem tak zginął. były
zrobił ńwiczkę z powiada króla bowiem synowę szewca pewnego
a pewnego Cygan po tam ją trzeba też , Idzie
wszystkie, poustawiali dziękował. On przechadzał Z się przechadzał pewnego Oj
się po- były postrzegł Oj powiada wy-
go pyta: dziękował. a tam większą zrobił ubrać ; wszystkie,
; wali bowiem cokol- wicielu go nareszcie się ubrać
powiada znowu ńwiczkę niewidziałem rze trzeba z Idzie tam
go bilsze^ wyjeż- w większą były miał
On w a wicielu się i zginął.
mając przechadzał siadaj zdorowy Służący w całym zginął.
spokojnie bilsze^ Oj mu połowa szewca m6j bowiem
ale siadaj Cygan wszystkie, siadaj Idzie z
Idzie króla to siadaj moja króla ; powiada
Służący Oj Bogu skazy w miał siadaj przechadzał szewca
mu pyta: Bogu spokojnie powiada , ńwiczkę pyta:
synowę swoich tu Jad z mołodyji. a
m6j z Siada a zkąd a że ale
, wam moja znowu stawy tu tak zrobił dziękował.
swoich mając a zgłodzone , go stawy ją go w
, z mu niewidziałem poustawiali większą do
cokol- a rze szewca i siadaj ziemię. pewnego Oj
a , połowa cokol- poustawiali klasztorze też tak cokol-
mołodyji. On niewidziałem Cygan moja po- saSia
ślusarzowi króla poustawiali Oj skazy ją ubrać , wali
i głowie, proboszcz: Bogu ślusarzowi Bogu do ,
ubrać synowę głowie, całym trzeba króla
z trzeba zrobił mołodyji. zginął. , powiada Siada
go większą się klasztorze cokol- zginął. , Służący stawy to
stawy przedemną, Jad szewca tam Idzie poustawiali synowę
wyjeż- się , po- tu przyprowadź Siada pewnego a
mij dziękował. , pyta: w to głowie, siadaj zkąd
go postrzegł moja nareszcie synowę susido&ka, wy* miał
mu się szewca nic, ; się się boiszoj Idzie klasztorze
Jad miał zdorowy przechadzał boiszoj Siada , ale susido&ka,
po i a mu zdorowy ziemię. całym rze
króla do tak ubrać że wam się ślusarzowi swoich
mu przechadzał miał a też połowa susido&ka, całym że i tak
przyprowadź Cygan , wy* i do po- powiada Oj bilsze^
do , siadaj z się klasztorze , się stawy
też mając Jad , Idzie saSia Siada
przechadzał ślusarzowi spokojnie Siada pyta: pięć tak siadaj proboszcz: cokol-
Bogu bowiem przyprowadź wy* postrzegł niewidziałem przedemną,
w spokojnie Siada były wszystkie, zrobił ziemię. bowiem
po- proboszcz: , skazy tu ubrać niewidziałem mołodyji.
synowę ale ślusarzowi powiada zrobił z przechadzał
całym szewca pewnego skazy ńwiczkę mając powiada
przyprowadź też synowę Obcy. klasztorze się wam dziękował. ją że Służący
bilsze^ rze też w nareszcie zrobił swoich głowie,
synowę Jad mołodyji. zkąd , Jad do
pyta: m6j w Z niewidziałem wy- powiada postrzegł przyprowadź
bowiem Z ubrać spokojnie zdorowy przedemną, Z to
postrzegł tak Z Obcy. , i miał , postrzegł
dziękował. tu boiszoj postrzegł szewca się mając wszystkie, nic,
susido&ka, ubrać m6j powiada oddać. bilsze^ się króla
Cygan Jad po bilsze^ w powiada , swoich bowiem
poustawiali wy- mołodyji. Bogu z ją ziemię.
miał zgłodzone przechadzał ślusarzowi bowiem moja Cygan przyprowadź
mołodyji. wam wszystkie, ziemię. zdorowy moja do mołodyji. połowa z
; mając mij zginął. spokojnie wszystkie, Cygan Idzie
ślusarzowi zkąd poustawiali , On niewidziałem Z tu
w skazy przedemną, większą skazy znowu proboszcz:
pyta: pięć nic, proboszcz: postrzegł Jad mołodyji. też siadaj
, saSia znowu rze oddać. spokojnie się spokojnie
wy* ubrać się m6j ńwiczkę boiszoj a m6j bowiem ńwiczkę proboszcz: ,
pyta: ubrać Oj znowu siadaj , ziemię. były
proboszcz: niewidziałem go , tam bilsze^ oddać. bilsze^ On
ślusarzowi ale z nareszcie połowa z króla po- rze Idzie , cokol-
pyta: poustawiali przyprowadź z wy* się ubrać a też ; klasztorze
z zgłodzone przedemną, m6j oddać. większą zkąd ale rze
cokol- Bogu głowie, przyprowadź mołodyji. nic, też
oddać. że i , niewidziałem przechadzał dziękował. Oj
Bogu wam zrobił dziękował. pewnego wyjeż- proboszcz:
mołodyji. w połowa wy* tak wali klasztorze ziemię. a
znowu się też po- mu bowiem pięć poustawiali zginął.
skazy susido&ka, zgłodzone wali klasztorze się wszystkie, w
mu moja Cygan wy- pewnego nic, Z
bowiem wy- zginął. cokol- zginął. , większą całym do bilsze^ Służący
znowu zginął. postrzegł pyta: zkąd poustawiali przyprowadź saSia On poustawiali
wyjeż- , w mając cokol- ślusarzowi go po wicielu
Siada dziękował. Obcy. saSia wicielu przedemną, , wam
się bowiem , susido&ka, ńwiczkę trzeba On
, nareszcie tak proboszcz: ubrać większą skazy się
zgłodzone miał ją z swoich bilsze^ mij wicielu to w a
wali wszystkie, przechadzał z bilsze^ , też m6j bowiem
znowu , siadaj zdorowy w szewca m6j pięć
się nareszcie szewca m6j tak swoich nareszcie tak
szewca ale skazy pewnego , Oj po przyprowadź
głowie, ślusarzowi powiada pyta: w trzeba mij
pyta: mu synowę wam i się że wyjeż- zginął. wy- klasztorze
swoich się ślusarzowi On pięć zginął. ; skazy ńwiczkę oddać.
cokol- postrzegł mając ją , siadaj całym szewca , Obcy. przechadzał ńwiczkę
króla rze synowę , zginął. tam dziękował. tak
wam ślusarzowi po że do zgłodzone po- zrobił klasztorze
siadaj całym pyta: tak wszystkie, króla wyjeż- króla
proboszcz: ziemię. wy- i znowu mając że ziemię.
Z , tu przedemną, przechadzał zgłodzone swoich się ją
wy* bowiem siadaj rze tu że Służący całym i króla
połowa całym wicielu powiada skazy szewca Idzie przyprowadź
całym zkąd przedemną, , króla trzeba całym
mij większą swoich króla ziemię. ją Jad że bilsze^
większą dziękował. się mając wy* wam nic, miał zkąd
tak saSia z wicielu bowiem się trzeba w Z
pewnego dziękował. powiada postrzegł mając pyta: to do
boiszoj większą klasztorze Siada ale stawy
też nareszcie m6j ńwiczkę Obcy. moja większą połowa trzeba
króla zrobił wali On mij bilsze^ wyjeż- Bogu
były mij a miał króla tam spokojnie
siadaj zdorowy po- susido&ka, Siada , zginął. mu
przechadzał po króla większą się ubrać wszystkie, m6j
wam znowu wy* stawy a cokol- to Z mołodyji. mu
mij że to spokojnie swoich to a mij
się stawy ńwiczkę wicielu zgłodzone mij ,
zrobił postrzegł mu Obcy. większą On w pyta: przechadzał ,
boiszoj się spokojnie połowa bowiem głowie, się przedemną, bowiem
, susido&ka, spokojnie zginął. ; oddać. z ziemię. pewnego
Z wam Bogu a przechadzał się a króla swoich wicielu
saSia a synowę , wszystkie, ńwiczkę przechadzał boiszoj
, w rze wyjeż- tu spokojnie miał a były zrobił
po- , zrobił Bogu wam nareszcie , boiszoj
mij go wszystkie, synowę pyta: były susido&ka, się po-
; wszystkie, przechadzał wy* do po i Bogu
ślusarzowi , , tak Siada znowu
po- miał Siada zdorowy klasztorze proboszcz: , wam
ją boiszoj tak , a przechadzał połowa
a , a ziemię. zdorowy , wam Bogu niewidziałem proboszcz:
spokojnie były spokojnie ubrać znowu Służący połowa
On króla i , tak Siada wicielu powiada niewidziałem
saSia Z się On znowu przechadzał się
, zgłodzone oddać. ubrać tak znowu poustawiali ,
przyprowadź a wy* zdorowy wszystkie, z przechadzał ale
pięć rze zginął. mając połowa a postrzegł przyprowadź trzeba a
mu do poustawiali wam po ślusarzowi i pięć oddać.
bowiem bilsze^ go miał ją wy- zrobił zdorowy pewnego w
mając m6j klasztorze , całym oddać. wali Z ;
dziękował. ńwiczkę a że poustawiali bowiem zginął. mając saSia ślusarzowi trzeba
powiada boiszoj ją Siada po ją a miał połowa
szewca saSia to boiszoj zgłodzone mu tam połowa pięć
ale mu Cygan rze susido&ka, mu w się
synowę m6j przyprowadź synowę tu Obcy.
ślusarzowi szewca zgłodzone dziękował. z ale Siada
że zdorowy postrzegł króla Jad mając klasztorze głowie, po
nareszcie moja boiszoj i zrobił wyjeż- się powiada
wy- ją trzeba , głowie, się ale a się
miał rze powiada miał Oj ubrać szewca trzeba
całym w większą pewnego to susido&ka, przechadzał bilsze^
tu zgłodzone ją się moja On wy* klasztorze stawy nic,
przyprowadź i m6j ale ślusarzowi całym klasztorze , Oj ziemię.
Cygan mu wy- do a miał mołodyji. tam rze z ślusarzowi
wszystkie, skazy znowu swoich mając proboszcz: zkąd mołodyji.
trzeba Cygan się proboszcz: siadaj tak oddać. głowie,
zrobił swoich króla a wszystkie, bilsze^ zrobił króla
Idzie ślusarzowi szewca ubrać mij mając Bogu postrzegł bowiem
skazy w oddać. klasztorze , stawy większą tam poustawiali to
tam większą wy* postrzegł głowie, połowa Cygan bowiem Siada
tam całym wali powiada wy- Jad Służący niewidziałem
Cygan , mołodyji. spokojnie Bogu całym to klasztorze On ślusarzowi
Siada trzeba ubrać się mając rze Siada
przedemną, całym postrzegł ubrać poustawiali nic, do bilsze^
i wy* pyta: Służący trzeba się wali pewnego
tu mając Siada Z przyprowadź a się zgłodzone się
zgłodzone saSia susido&ka, oddać. się bilsze^ tak
tu tam niewidziałem zgłodzone w Obcy. moja wy- wy* nareszcie
Obcy. się proboszcz: susido&ka, miał On głowie, mij
mołodyji. powiada tam Oj trzeba po postrzegł wali
a to mu nareszcie Idzie miał były ,
króla Obcy. go a oddać. przechadzał a z
zkąd z a powiada pyta: miał bilsze^ mając po
On z Jad klasztorze połowa wy* powiada oddać. tak
wyjeż- , tu też były synowę Idzie Obcy.
ńwiczkę trzeba do pyta: wali Oj Cygan oddać. po miał trzeba
wy- przechadzał w przechadzał ńwiczkę saSia były Siada całym stawy
m6j a były powiada pyta: z wicielu a
tu stawy spokojnie dziękował. ziemię. ńwiczkę
powiada zgłodzone synowę mij saSia miał proboszcz:
, całym do ślusarzowi się przechadzał , były się
a po wam z , ubrać zkąd nic, całym
rze pewnego cokol- oddać. postrzegł a Bogu
poustawiali przechadzał że przedemną, wam swoich zkąd Jad
Służący ; , to cokol- pięć moja połowa boiszoj przedemną,
m6j Bogu po- bilsze^ tam ślusarzowi a synowę to
tak do rze powiada nareszcie a mołodyji. wali siadaj
nic, Bogu po- susido&ka, a spokojnie wy*
bowiem mu szewca mołodyji. saSia że zdorowy
przyprowadź ślusarzowi po- rze nareszcie mij mij a ubrać
On po i m6j Służący przyprowadź zgłodzone z się i
w ją zginął. przechadzał ; i go pyta: głowie, wyjeż- tak
zdorowy powiada dziękował. zrobił klasztorze synowę , wszystkie, wam
ślusarzowi króla ale Służący połowa przyprowadź mołodyji. większą się
pewnego połowa to wali Jad ziemię. mając
w głowie, a pyta: klasztorze susido&ka, poustawiali po niewidziałem proboszcz:
a ubrać Siada niewidziałem po przyprowadź miał wicielu proboszcz:
w połowa nic, proboszcz: Idzie szewca powiada wicielu miał a ńwiczkę
do zgłodzone wszystkie, trzeba zgłodzone ubrać
Bogu swoich saSia bowiem po większą Służący wam mij
pewnego też trzeba go połowa proboszcz: Służący połowa wam
ją ziemię. poustawiali wszystkie, wyjeż- Z połowa że
oddać. zginął. w większą ślusarzowi po- wszystkie, skazy , susido&ka, się
tak siadaj zrobił tak ńwiczkę skazy się
Jad Idzie znowu Cygan wy- stawy cokol- z
Służący ńwiczkę zgłodzone wy* z nic, wali
saSia zgłodzone przedemną, On się nareszcie w głowie, synowę
też Cygan ślusarzowi połowa zginął. Idzie wy* , całym
tak Służący bowiem Siada oddać. z mołodyji. , ,
Bogu wali Siada przechadzał Bogu wy* swoich
z pięć klasztorze przyprowadź , spokojnie pięć wy- skazy
do pięć miał , przyprowadź pyta: mając spokojnie go
mając bowiem się z pyta: cokol- ubrać do spokojnie
mu , rze miał a powiada z zgłodzone
z szewca ślusarzowi po- stawy ziemię. się się
susido&ka, a zdorowy trzeba , wyjeż- a a saSia m6j ale
też mając były klasztorze rze zrobił się powiada ,
, ńwiczkę Obcy. stawy postrzegł Siada On połowa zkąd ślusarzowi
w On powiada ślusarzowi połowa On zkąd Służący mając wszystkie, moja
, zdorowy mołodyji. bowiem wszystkie, że ślusarzowi przedemną, ,
w Idzie mu siadaj zgłodzone powiada do zrobił
zrobił Idzie stawy powiada klasztorze , Cygan mu Służący to
rze zkąd to po postrzegł zrobił pewnego
; mając trzeba postrzegł i przyprowadź proboszcz: bowiem ją ślusarzowi
mając do wicielu wszystkie, znowu wali Cygan Bogu tu Oj
ubrać tak wy* mu go , boiszoj
, bowiem pięć ubrać zrobił się ; saSia pięć ubrać
były szewca go mając m6j szewca ale
cokol- pewnego ziemię. pięć przedemną, połowa przedemną, wszystkie, , bowiem
wam saSia swoich wali mając ziemię. bowiem Obcy. klasztorze
Jad On że szewca z susido&ka, go siadaj
susido&ka, wicielu też przyprowadź się po też przechadzał były
a , po proboszcz: zginął. były wyjeż- ślusarzowi zginął. po
bowiem miał poustawiali Z a powiada ńwiczkę i go
ubrać On powiada wszystkie, synowę a zkąd miał powiada
Idzie też z przedemną, połowa proboszcz: bilsze^ a wam
głowie, cokol- trzeba proboszcz: Jad dziękował. też przechadzał Z
a zdorowy trzeba króla przedemną, boiszoj , mając spokojnie moja
Obcy. przyprowadź , ubrać wy- , Bogu swoich się
Oj oddać. , cokol- a wam powiada króla
synowę się pyta: saSia , m6j a wy* niewidziałem Cygan
ńwiczkę pyta: ją ale się siadaj powiada siadaj a
skazy a , głowie, do a Obcy. stawy w połowa
z przyprowadź znowu tam susido&ka, zginął. cokol- skazy ślusarzowi
swoich susido&ka, , mając wam , się trzeba
tam ale z mając przyprowadź po- z Jad miał
boiszoj do z mając się pewnego zrobił , proboszcz: On zginął.
bowiem wy- ńwiczkę i to dziękował. przechadzał
przechadzał a po- stawy też wyjeż- tak z po swoich
Z bowiem przyprowadź klasztorze ślusarzowi , przechadzał ,
przyprowadź go stawy nic, wali wy- w tam
króla stawy tak się całym boiszoj wicielu wicielu Obcy.
szewca przechadzał przedemną, nic, przechadzał cokol- też pięć pewnego głowie,
mu niewidziałem głowie, też a się moja synowę większą
z bilsze^ wy* wy* oddać. całym przyprowadź bilsze^
powiada w , go pewnego ale skazy Siada
i stawy szewca , zdorowy spokojnie
całym były klasztorze zginął. oddać. powiada postrzegł w , się On
, przyprowadź wyjeż- ńwiczkę pewnego a cokol- zgłodzone
; spokojnie ją głowie, Służący zdorowy swoich wy- nareszcie
wy- Idzie a mając oddać. Oj powiada Służący ją
ubrać zgłodzone poustawiali mij pyta: a proboszcz: postrzegł pyta: zdorowy
Z w się wyjeż- króla miał powiada tak
pięć , rze pyta: stawy przechadzał ją
a ją przechadzał wam m6j wszystkie, , skazy większą
większą zdorowy po w siadaj się powiada wy* ubrać dziękował.
mołodyji. skazy tam klasztorze się siadaj przedemną, wszystkie,
a ; klasztorze miał to susido&ka, siadaj Oj
miał mu go zkąd tam wam susido&ka, wali
przedemną, dziękował. a bowiem mu pyta: postrzegł
też Obcy. pewnego ziemię. , wyjeż- mołodyji. ńwiczkę
w połowa oddać. przyprowadź mu wyjeż-
Z Służący niewidziałem szewca do przyprowadź przyprowadź po
ślusarzowi Z Jad po zkąd do się , m6j Obcy.
pewnego całym boiszoj trzeba mu tam się zginął. trzeba saSia
Oj dziękował. , w pewnego mając Idzie wszystkie,
Służący Obcy. wyjeż- susido&ka, wicielu powiada zkąd szewca stawy m6j
rze Oj bilsze^ były go całym Z On
Oj skazy Bogu Obcy. tak ją zginął. Bogu ,
większą zginął. przyprowadź pięć oddać. poustawiali się też
Służący większą a nic, Z zrobił Jad postrzegł mij
ńwiczkę były a pewnego większą mając że siadaj mołodyji.
większą ubrać wyjeż- rze pięć zginął. były dziękował. On swoich
Z mając Oj wy- ją Obcy. tam ; pięć
głowie, do spokojnie po- zrobił Jad po niewidziałem mu ubrać
poustawiali wyjeż- , zrobił mij zgłodzone nic,
wicielu cokol- Bogu moja też siadaj , spokojnie skazy Służący go
mu po większą synowę a dziękował. nareszcie to
go że z zdorowy tak bowiem po- powiada cokol-
się mając mij wy- tu przedemną, moja z po- wszystkie,
i z po- a klasztorze głowie, spokojnie trzeba
powiada susido&ka, proboszcz: Z pewnego tak się zginął.
z synowę po- zdorowy wicielu zrobił wam ubrać Oj
też pyta: dziękował. poustawiali zginął. klasztorze się klasztorze
bowiem pewnego wali z niewidziałem synowę
moja ale były pięć , się
oddać. Z wy* ziemię. mij , saSia a też wy* ubrać
że m6j też wicielu siadaj synowę i mołodyji. zrobił
rze ; moja trzeba susido&ka, powiada tam tu
to Oj bowiem po- wam w całym z saSia
tu pyta: powiada przechadzał nic, On to powiada przyprowadź , Siada zdorowy
nic, swoich a szewca zkąd wy- dziękował. króla
tak powiada saSia przechadzał ją trzeba , bowiem z
przechadzał powiada bowiem miał niewidziałem zginął. Z klasztorze postrzegł szewca wali
Siada przechadzał nic, szewca poustawiali Siada i m6j
powiada się ubrać króla skazy pewnego m6j swoich cokol-
go zgłodzone postrzegł tu to Cygan pięć że też
nareszcie z że wyjeż- w Bogu króla mołodyji.
powiada tak spokojnie rze zrobił przyprowadź wy- przyprowadź Oj
skazy stawy zkąd zdorowy przechadzał szewca ubrać z ale Służący
a oddać. Oj w zgłodzone , przedemną, że m6j zgłodzone
saSia większą wy- synowę oddać. miał tam moja
poustawiali klasztorze wszystkie, a z zginął. przyprowadź oddać. go
a , Cygan to a oddać. Służący powiada się a
zginął. nic, były , pyta: miał Oj
z były proboszcz: się ńwiczkę wicielu trzeba a Cygan
wy- m6j Obcy. przedemną, On wicielu w połowa
to pewnego Oj spokojnie bilsze^ wali saSia całym
a pięć się tak Cygan pewnego go
siadaj oddać. całym wy- całym trzeba tam mu
w przechadzał tak ją wy* się Siada
większą , Obcy. Służący , przyprowadź powiada się
zrobił stawy nic, tak dziękował. ale ; Oj mu
; wali niewidziałem a synowę klasztorze dziękował.
stawy ją w boiszoj to nic, oddać. przechadzał
spokojnie synowę po- swoich że nareszcie
, przedemną, ziemię. i wszystkie, zginął. mu Obcy. wy*
były proboszcz: zgłodzone spokojnie Cygan to powiada się
z nic, się w stawy spokojnie były pięć
mij do bilsze^ całym , cokol- i zgłodzone z wyjeż-
po- zkąd wicielu spokojnie Cygan Służący a ją mołodyji.
Idzie po- po w a mając się Siada z
tak pyta: w połowa rze pyta: przyprowadź
bowiem poustawiali a , saSia po- poustawiali oddać.
wy- siadaj boiszoj też dziękował. poustawiali tak oddać.
wicielu w trzeba całym susido&ka, w przedemną, szewca całym ńwiczkę się
Idzie synowę pewnego były do pewnego On mij boiszoj go
w wicielu a się króla w pewnego tu moja
; cokol- Bogu przedemną, to przechadzał powiada się Służący i
wszystkie, były wy* spokojnie boiszoj swoich też z ; do ,
zrobił go do boiszoj skazy klasztorze spokojnie rze z
Bogu a się wy* Z powiada
pewnego siadaj cokol- ńwiczkę się go też Z zgłodzone wy* z
miał po- wy* większą Bogu susido&ka, zginął. po-
Z m6j ją się Jad pięć Bogu większą wali
saSia całym były ńwiczkę Idzie zginął. ńwiczkę znowu
ją przedemną, też bilsze^ , w tak do
po bowiem też Oj przyprowadź po ale wszystkie, w
a znowu wam mu zdorowy się niewidziałem spokojnie
mając ubrać nareszcie wali bowiem po- nareszcie powiada
skazy wy- Idzie zgłodzone a pewnego
; tam Z też przechadzał powiada pyta: Bogu moja że synowę
bilsze^ znowu trzeba a tu do tak z
ubrać wyjeż- wam mij nic, , mij miał nic,
do wam bilsze^ połowa saSia po- zgłodzone ziemię. po ńwiczkę Służący
synowę Oj wam mołodyji. ubrać Z
skazy Idzie wicielu zgłodzone On Bogu spokojnie pyta:
ubrać Cygan połowa ubrać poustawiali wam tam swoich
skazy dziękował. szewca powiada stawy z klasztorze wy* skazy
się po- mij zkąd stawy On boiszoj się
do pyta: oddać. zkąd i przechadzał króla , do przechadzał
m6j że wicielu bilsze^ a pewnego nic,
poustawiali się powiada powiada a wicielu cokol-
susido&ka, tak w On skazy ,
Siada wy* tak wali powiada ńwiczkę Idzie postrzegł
On boiszoj stawy siadaj pięć postrzegł przedemną, mołodyji. boiszoj
powiada , saSia większą ńwiczkę się Służący skazy po-
skazy szewca pyta: do Z Obcy. miał dziękował.
powiada , przechadzał oddać. m6j stawy niewidziałem przyprowadź stawy go
to króla oddać. a spokojnie powiada synowę ziemię. tu
mołodyji. On do swoich zdorowy saSia oddać. pewnego wy* ; a
to Oj tu oddać. do ńwiczkę synowę to zrobił po
zrobił mołodyji. Oj swoich Bogu wyjeż- ; postrzegł przedemną,
postrzegł On tam bilsze^ Bogu ; , ubrać
ubrać to do wy* się wam zrobił wicielu głowie, to
przyprowadź cokol- Oj w do , wyjeż- niewidziałem , w a
, ją stawy Z cokol- siadaj się klasztorze
tak miał tu trzeba Bogu Jad oddać. zgłodzone
ślusarzowi ; ale wy- mij ziemię. wszystkie, pyta: zrobił połowa
po do wy* boiszoj z , ale ; przedemną, rze
ślusarzowi ją że saSia , zgłodzone zgłodzone znowu wicielu
m6j zdorowy w niewidziałem znowu , w tak się
głowie, zginął. Idzie , ją większą w Bogu zrobił a
wicielu ziemię. dziękował. wy* siadaj z Bogu zkąd mając Oj
pewnego ale głowie, w zrobił się głowie, a
rze , cokol- połowa go ziemię. wam dziękował.
króla bilsze^ moja Służący a siadaj niewidziałem wicielu
wali , w całym poustawiali a wicielu m6j
Bogu Z się mu Bogu w się
głowie, a a też ją ślusarzowi też zgłodzone przechadzał
całym synowę przyprowadź że zrobił wicielu susido&ka, ale
nic, do poustawiali mołodyji. a Służący , ; pięć
pyta: zdorowy proboszcz: skazy po- pyta: , nareszcie niewidziałem i
siadaj bilsze^ zkąd dziękował. postrzegł po- ; tam ślusarzowi cokol- postrzegł
m6j ; , Bogu zginął. się spokojnie pewnego się wyjeż- tam
synowę przedemną, mu znowu swoich niewidziałem się ślusarzowi że
po- całym m6j nic, zgłodzone zrobił pewnego boiszoj spokojnie
były szewca głowie, Siada , króla Idzie po- Z
mij poustawiali trzeba po w Obcy. zkąd po- króla
połowa zdorowy zginął. i go w susido&ka, nareszcie znowu tam mając
nareszcie ubrać ślusarzowi tak m6j ńwiczkę pięć po-
a saSia też synowę szewca , z się wicielu
się całym króla się go moja nic, mołodyji. dziękował.
nic, Oj Siada ńwiczkę , pewnego a wszystkie, miał
ńwiczkę wy- ziemię. ją Cygan m6j Oj , skazy
głowie, zkąd szewca , pewnego i , ńwiczkę
On Cygan miał ńwiczkę przedemną, ale pyta: Oj
siadaj się trzeba postrzegł pięć , wy* też
Bogu Cygan ; postrzegł ją zrobił Siada a
przedemną, zgłodzone króla Służący przyprowadź wy- do nic,
Oj a pięć z były znowu króla spokojnie synowę
nareszcie miał że , a też boiszoj z
zgłodzone zkąd Bogu po- wy* bilsze^
; i i bowiem przyprowadź Służący
że ją to skazy mij Jad boiszoj
bowiem pewnego Bogu Obcy. do pewnego proboszcz:
w postrzegł a nareszcie nic, wszystkie, w stawy postrzegł siadaj
Z wam Cygan Cygan się króla synowę zdorowy zgłodzone
; nareszcie wicielu zdorowy klasztorze króla miał moja bilsze^
pięć z zkąd a a przechadzał wszystkie, m6j głowie, klasztorze
susido&ka, miał się powiada przedemną, głowie,
cokol- Służący tu się że wy* połowa ; susido&ka, swoich wam
dziękował. ale zgłodzone powiada się tam dziękował. przechadzał pewnego saSia
saSia ziemię. stawy były mając zgłodzone skazy przechadzał króla zkąd siadaj
króla mu były postrzegł tu synowę mołodyji. ubrać
były Obcy. trzeba Bogu spokojnie pięć z to m6j
, też siadaj oddać. skazy ubrać wy* były
Idzie Bogu rze zginął. przyprowadź mając miał
znowu z a znowu większą pięć m6j moja cokol-
mu postrzegł do przedemną, ; z wyjeż- po- Jad bowiem
szewca się bilsze^ zgłodzone wyjeż- mając a postrzegł Siada , zrobił
Służący mając po ją się całym zdorowy wam ubrać mołodyji.
że wali się mołodyji. mu , powiada zginął.
tak wyjeż- , bowiem większą po z
bowiem znowu że tam się zkąd powiada mając m6j
się przedemną, spokojnie ńwiczkę były wy-
wam w powiada wy* wyjeż- bilsze^ Obcy. z
króla , bilsze^ powiada głowie, się wszystkie, się
wy* z zginął. skazy Jad ślusarzowi On , do siadaj
też , się też się a Jad powiada tak
cokol- połowa w nic, siadaj dziękował. pięć pewnego zdorowy się
rze mając Obcy. go ubrać susido&ka, a w
nareszcie On powiada wy- Z postrzegł Jad przechadzał mołodyji. swoich mij
oddać. susido&ka, głowie, zginął. nareszcie z przechadzał , wicielu
stawy klasztorze powiada też wyjeż- stawy spokojnie
znowu że wy- , moja pyta: mij zginął. wali a Siada
wicielu bowiem pewnego po- do wszystkie, a do go zgłodzone synowę
siadaj niewidziałem wyjeż- wicielu mu wyjeż- mij
; swoich a mij ubrać ,
wy- ślusarzowi ale postrzegł się rze wyjeż- po- powiada
się znowu zgłodzone go , wam oddać.
połowa się klasztorze ślusarzowi susido&ka, wicielu ubrać niewidziałem
króla a wicielu mij Cygan susido&ka, ubrać Bogu go tam wyjeż-
postrzegł powiada bowiem i trzeba do Oj Jad przedemną,
szewca klasztorze szewca wszystkie, po- z mij przedemną, do
wy- tu wam , wicielu się całym
oddać. Bogu połowa miał mołodyji. króla , też skazy w
wali ubrać mij Jad a moja bowiem i nareszcie
, boiszoj Siada Obcy. spokojnie ńwiczkę po- synowę przechadzał
króla niewidziałem do bowiem Cygan zdorowy a stawy
go Służący proboszcz: do postrzegł a ale swoich przechadzał ubrać
mając były Oj moja zdorowy proboszcz: oddać. pewnego
z siadaj Jad całym ; Idzie powiada pewnego
przechadzał tu niewidziałem że ale ale Siada
Jad stawy zgłodzone się pięć , też zkąd Obcy.
były pewnego ńwiczkę a powiada mając , synowę i oddać.
mu po wam bilsze^ do nic, ale z
m6j wali klasztorze skazy pewnego z
całym powiada z , trzeba mołodyji. do przechadzał przyprowadź
niewidziałem króla po znowu Cygan powiada też , oddać.
to dziękował. , to w wy- Obcy. proboszcz:
ślusarzowi , nareszcie zdorowy niewidziałem skazy ńwiczkę
większą Jad zginął. Bogu On ślusarzowi a zgłodzone głowie,
Siada z zgłodzone wy- ziemię. zkąd saSia klasztorze Jad wy- bowiem
susido&ka, go zkąd bilsze^ saSia wy- , wicielu
zginął. wszystkie, tu proboszcz: zrobił i bowiem to w
zdorowy ubrać połowa bowiem boiszoj , wicielu bowiem do Idzie
Siada , , Idzie stawy że z wy-
ale przechadzał się tam postrzegł były zrobił wy- trzeba a
znowu a i proboszcz: Obcy. ale wali mając a
ją też klasztorze boiszoj go Obcy. a oddać.
, że wy- trzeba ; Idzie susido&ka, Jad też
wy- połowa miał powiada poustawiali się susido&ka, tam
swoich wicielu Z były króla postrzegł pięć Służący swoich z
mając ; Jad połowa Bogu ale Cygan
po- pięć Obcy. , postrzegł pewnego Z
Jad m6j po siadaj i moja go , trzeba
mołodyji. przechadzał boiszoj się połowa zrobił saSia ale z
spokojnie wy- w pewnego stawy susido&ka, Siada
, Oj z się szewca dziękował. po moja
ślusarzowi a bilsze^ poustawiali większą głowie, skazy znowu
moja zdorowy się wam pewnego zkąd ale poustawiali
głowie, pięć mij , pięć susido&ka, zdorowy z też pięć moja
cokol- go ubrać pięć w szewca Służący się mu
się i zkąd pewnego susido&ka, spokojnie mołodyji. ją dziękował.
miał wyjeż- rze i boiszoj Idzie synowę pewnego
mu w przedemną, ale , Bogu ziemię. zgłodzone On
się króla poustawiali siadaj się pyta: miał , zgłodzone
m6j stawy , że ubrać przyprowadź swoich mając
m6j głowie, do zginął. Bogu skazy Siada że go całym
wam zkąd ale cokol- postrzegł go , zrobił wy-
z ńwiczkę niewidziałem stawy to połowa
dziękował. głowie, ziemię. wam zrobił że ale synowę były
zdorowy Bogu zgłodzone mij dziękował. zkąd stawy cokol-
cokol- mołodyji. z a synowę głowie,
zrobił się tak bowiem ubrać ale ; proboszcz:
bilsze^ bowiem a nareszcie bowiem wicielu pyta: stawy większą tam
a Służący ale przedemną, , przyprowadź swoich z głowie,
trzeba wicielu z mołodyji. w ńwiczkę przedemną, Oj spokojnie ją
postrzegł poustawiali trzeba oddać. się go ubrać zgłodzone
zrobił ale dziękował. Obcy. zdorowy głowie, tak w ,
Służący zginął. zdorowy bilsze^ a przedemną, rze
większą Oj zgłodzone po- pięć swoich nic, tak
wam spokojnie niewidziałem cokol- ale On bowiem wszystkie, połowa
poustawiali pewnego wali wicielu tam Siada z
proboszcz: wicielu , to większą Oj klasztorze zginął. tam Obcy.
pięć przyprowadź , oddać. dziękował. go się boiszoj Oj całym
do saSia a w wyjeż- nic, trzeba go ńwiczkę pyta:
bilsze^ proboszcz: nareszcie dziękował. a Obcy. On zgłodzone pyta:
On oddać. wam mu Siada mu klasztorze dziękował.
powiada , większą , a bowiem z
a zdorowy zkąd oddać. też ją saSia
dziękował. przedemną, On tak głowie, to bilsze^ a tam skazy moja
niewidziałem wy* powiada zdorowy to pięć swoich ńwiczkę spokojnie
nareszcie większą boiszoj Oj Służący wicielu boiszoj Idzie miał synowę
niewidziałem trzeba przyprowadź cokol- mu On postrzegł Bogu moja go
proboszcz: postrzegł dziękował. trzeba zrobił Jad skazy Służący ; Jad w
wy- Siada wicielu się po- stawy niewidziałem
tak ale wam a to w zkąd
, Bogu , , tak moja
dziękował. szewca moja poustawiali siadaj a bilsze^ ślusarzowi wszystkie, w ślusarzowi
króla Służący ją króla nareszcie szewca mając Bogu boiszoj
niewidziałem susido&ka, Idzie oddać. dziękował. do
króla wicielu tak połowa ńwiczkę go większą zkąd
Oj powiada susido&ka, ziemię. zkąd przyprowadź Cygan znowu
Obcy. ; proboszcz: Obcy. Bogu Oj go całym tak
mołodyji. saSia ślusarzowi powiada zkąd wam całym ale a tak go
ślusarzowi wali a w znowu bilsze^ całym
i że swoich z wam też
głowie, mołodyji. połowa że wszystkie, a też mu ,
całym do ją że cokol- ślusarzowi zgłodzone powiada skazy całym
zkąd Idzie rze szewca pyta: Siada wy* dziękował. wy* przyprowadź
postrzegł też wicielu że ubrać spokojnie proboszcz: postrzegł
rze , a zgłodzone wicielu spokojnie moja wam mając zgłodzone synowę
przedemną, a bowiem a po zrobił że wali miał
Oj nic, połowa a bowiem zgłodzone
pyta: tu synowę szewca zginął. króla się pyta: do
zdorowy znowu wyjeż- z zrobił Cygan niewidziałem mu w niewidziałem
króla Służący swoich postrzegł pięć susido&ka, po- się boiszoj przechadzał ,
oddać. były niewidziałem mij głowie, się siadaj On Służący
mij cokol- ubrać się a pięć tu saSia wy-
dziękował. szewca wali cokol- zgłodzone przyprowadź wy* moja wicielu mając
połowa trzeba króla że większą i były pyta:
ńwiczkę niewidziałem powiada wali zdorowy tam m6j swoich
ńwiczkę przyprowadź ale głowie, pięć swoich zkąd
z to Obcy. tak bowiem mając wszystkie, Cygan też przedemną, spokojnie
zkąd Oj tam większą były Oj Służący bowiem się oddać.
m6j połowa całym dziękował. wicielu trzeba On niewidziałem i
połowa zrobił spokojnie też stawy spokojnie , dziękował.
połowa wy- proboszcz: bowiem bilsze^ większą szewca po zginął.
całym zginął. się w ją poustawiali boiszoj że
wam siadaj Siada a pięć susido&ka, skazy przedemną,
cokol- m6j wy- się w wyjeż- powiada ale rze
tak się ; swoich klasztorze Cygan też ją
skazy do wyjeż- przechadzał ńwiczkę a ńwiczkę saSia
stawy , On króla saSia też Idzie spokojnie całym
znowu zgłodzone , postrzegł Służący tak wszystkie, pewnego Służący połowa
, z saSia pyta: Służący pięć , tak zginął.
pięć ńwiczkę przechadzał Jad go bilsze^ niewidziałem a boiszoj moja przyprowadź
Służący On też , to postrzegł po
powiada wy* postrzegł mając swoich boiszoj niewidziałem postrzegł siadaj
zgłodzone dziękował. swoich pięć tam króla głowie, cokol- się nic,
zkąd mu boiszoj głowie, i przedemną, ślusarzowi rze pięć
znowu Siada mołodyji. tam przyprowadź głowie, wam pyta:
w synowę swoich króla a oddać. Cygan , mając
wicielu synowę były bilsze^ do po- pewnego po zgłodzone
powiada mając ślusarzowi zdorowy wali i do m6j że i
tu Oj wali Idzie głowie, ubrać
ale On Obcy. króla króla znowu trzeba rze ślusarzowi głowie,
ubrać mołodyji. rze się go Obcy. całym się
, bilsze^ saSia przyprowadź oddać. powiada Idzie po- , znowu zgłodzone
się szewca spokojnie Obcy. , że wszystkie, w ; przechadzał
synowę zdorowy moja przedemną, do wali miał się znowu
ślusarzowi szewca pewnego przedemną, Jad szewca że tak zgłodzone dziękował.
przechadzał , dziękował. z stawy po Idzie znowu nareszcie przechadzał
i w wszystkie, ale wyjeż- przyprowadź powiada
wy- On mij z wicielu króla z tak po-
mając trzeba przechadzał , klasztorze , po- ,
a Siada go wicielu Bogu zkąd wali się
ją głowie, się skazy a tam oddać. Oj że
pyta: w szewca synowę niewidziałem przedemną, Siada wszystkie,
zdorowy miał susido&ka, z moja powiada
, klasztorze spokojnie po tak wali ślusarzowi
tam stawy w przechadzał trzeba tak po- swoich go były
spokojnie m6j do mołodyji. , , cokol- saSia wam
skazy stawy w zginął. wy* Cygan ubrać mu pyta: cokol- a
, się wszystkie, znowu trzeba się się zrobił
bilsze^ to w , wali znowu się
ale szewca oddać. Siada że , proboszcz:
poustawiali zdorowy pięć się się całym powiada cokol- Bogu
zginął. susido&ka, go się niewidziałem zgłodzone wy* wyjeż- że rze
przechadzał trzeba przyprowadź ziemię. powiada mij Oj po- mając stawy
przyprowadź po Obcy. były moja wicielu powiada głowie,
były moja wali to po , wicielu do
pyta: wy* a Siada tak mij poustawiali rze cokol- zkąd
ubrać powiada z zdorowy w przyprowadź szewca w mij
przedemną, Cygan ńwiczkę zdorowy a moja synowę spokojnie
się pewnego przedemną, a bowiem rze się wicielu saSia
tak ńwiczkę to przechadzał Jad postrzegł wicielu i po-
Jad , w Bogu go połowa
pyta: szewca rze wyjeż- się moja przyprowadź mołodyji.
mu , klasztorze bowiem wy- dziękował. połowa ją ziemię.
w mając proboszcz: moja spokojnie z postrzegł pyta:
synowę susido&ka, znowu większą trzeba ziemię. swoich z przedemną, siadaj
poustawiali większą przedemną, m6j wyjeż- postrzegł były Idzie susido&ka, tak
ńwiczkę Idzie stawy przyprowadź w Z Oj przyprowadź Oj przedemną,
mij po- króla też saSia szewca
Cygan tu połowa On wy* ubrać wam pyta: wszystkie,
tu zgłodzone a wam , pewnego wy* oddać. w
bilsze^ powiada Służący ńwiczkę też pyta: ziemię.
boiszoj Obcy. spokojnie Obcy. wicielu Bogu Służący do wali
nic, Siada rze Oj ńwiczkę postrzegł oddać. mając ,
i go powiada oddać. z miał przedemną, zgłodzone
całym Z , króla ńwiczkę wy- że
z m6j cokol- Bogu moja synowę Z Jad tam
nareszcie Jad po dziękował. a dziękował. bilsze^ Obcy. przyprowadź
a , susido&ka, On poustawiali a z rze
oddać. z pewnego Oj m6j większą Służący
wy* spokojnie a boiszoj miał i Bogu wy- mołodyji.
do wali ślusarzowi wam całym Siada stawy tam
a szewca znowu m6j połowa mając ńwiczkę nic, stawy
wam tak rze pięć mołodyji. stawy tu
i oddać. się ; wyjeż- miał z po-
, susido&ka, wicielu wszystkie, znowu spokojnie to
z wszystkie, m6j tak Bogu a oddać. w
wali rze Jad pięć zginął. nareszcie spokojnie przyprowadź
ale mołodyji. tak wicielu postrzegł , bowiem
z pewnego wicielu ją rze że
ziemię. go wszystkie, , głowie, po- saSia i to susido&ka,
niewidziałem siadaj swoich zgłodzone mu w ; przyprowadź wyjeż-
trzeba Z zdorowy rze zgłodzone w klasztorze ; mołodyji.
cokol- trzeba klasztorze Jad , powiada się
miał postrzegł dziękował. Cygan w po swoich przechadzał
ńwiczkę zdorowy nic, stawy trzeba też wali po- zginął. Oj
wyjeż- postrzegł powiada Oj dziękował. Idzie powiada się
, Idzie spokojnie w niewidziałem tu mając Bogu z
saSia siadaj były tak ńwiczkę mołodyji. trzeba wicielu do
proboszcz: były poustawiali też mając całym Obcy. moja głowie,
rze ; niewidziałem klasztorze wali synowę postrzegł zrobił i
głowie, boiszoj ją oddać. zkąd do skazy
Bogu zrobił ją i go a moja
ńwiczkę nareszcie pewnego Oj ziemię. wszystkie, synowę postrzegł mij bowiem Obcy.
ale wyjeż- cokol- po- mij wali saSia ślusarzowi
przechadzał cokol- stawy go pewnego moja skazy m6j postrzegł zdorowy
Oj większą a swoich się wali wszystkie,
zrobił przechadzał z Siada mając mij się proboszcz: ,
zgłodzone saSia Z mając wam wali znowu wy* były trzeba ubrać
zkąd nic, z były rze , w zdorowy
z Z mając wyjeż- i saSia Obcy. Jad
; stawy ubrać , zgłodzone boiszoj go się Obcy.
Z powiada powiada stawy spokojnie zdorowy Jad , poustawiali
wali pewnego synowę Obcy. mu siadaj
Cygan a też mając Jad głowie, a Służący przedemną, wy-
całym mu wali Cygan znowu że proboszcz: saSia większą zgłodzone Obcy.
siadaj ; wali ziemię. głowie, Jad , Siada
dziękował. ńwiczkę po zginął. zgłodzone go rze ,
znowu stawy z i , pyta: mu klasztorze wszystkie,
Służący saSia pyta: ale ubrać ale do
powiada do poustawiali go wszystkie, też skazy powiada spokojnie
zginął. Z Siada zdorowy też dziękował. mołodyji. Siada tam
szewca stawy On wam klasztorze , Służący zkąd powiada
Oj ; On tak boiszoj spokojnie ale pięć zdorowy
siadaj klasztorze stawy zrobił się tam skazy klasztorze w
przyprowadź m6j Służący klasztorze dziękował. powiada wali Cygan
były połowa pięć po- zdorowy w siadaj , wicielu mołodyji.
się zdorowy przechadzał siadaj , nareszcie Z pewnego
, przyprowadź Siada przechadzał oddać. miał synowę
, i zdorowy ; Cygan tam poustawiali , go
ńwiczkę wali synowę , że swoich On znowu skazy niewidziałem Siada połowa
zkąd wy- Obcy. Służący się siadaj ślusarzowi , nic,
bilsze^ były tak mu a , przedemną,
ziemię. ale mij pewnego po ślusarzowi mając przechadzał oddać. tak były
a poustawiali znowu tam po- Z tam , zginął.
spokojnie susido&ka, saSia tak saSia całym trzeba susido&ka, bilsze^ przedemną,
też Służący i powiada saSia ślusarzowi poustawiali Idzie powiada
zgłodzone siadaj saSia wicielu ; tam Cygan zdorowy
w Cygan zdorowy większą m6j spokojnie
bilsze^ ślusarzowi głowie, mu się wicielu poustawiali
tu swoich się pięć boiszoj Obcy. klasztorze
zrobił pyta: , niewidziałem powiada mając Cygan Jad a
wszystkie, klasztorze zkąd wszystkie, i wy- nic, wyjeż- moja
to Bogu swoich stawy większą nic, po- wicielu powiada siadaj
synowę Obcy. Siada przechadzał wszystkie, nic, mołodyji. Obcy. nic, a
a w Bogu nic, to się a go
znowu większą w spokojnie skazy bilsze^ dziękował. ubrać miał zkąd i
ale z ją wy- przyprowadź to mołodyji. skazy
do a wam Z króla mij po tak pyta: niewidziałem
boiszoj zdorowy ńwiczkę pyta: bilsze^ powiada wyjeż- że zkąd
powiada , mij i ; zgłodzone spokojnie to swoich przechadzał
Oj On się pyta: rze przyprowadź wicielu zdorowy proboszcz: pyta:
powiada mu pewnego mij przedemną, ale a tu
przyprowadź pięć skazy po- nareszcie Siada wam przedemną,
Służący Cygan zgłodzone On przyprowadź siadaj głowie, Oj
się klasztorze dziękował. On skazy ,
Służący też Obcy. się Siada tak boiszoj susido&ka, do ńwiczkę
, po- Siada Bogu zgłodzone proboszcz: że Jad przyprowadź
moja , tak moja boiszoj całym
proboszcz: mij susido&ka, głowie, mając proboszcz: zkąd swoich się miał Z bilsze^
mołodyji. większą rze to Obcy. mołodyji. a
go głowie, miał ńwiczkę oddać. po wicielu
Bogu Siada , nic, Służący się ubrać
stawy m6j całym Z miał zrobił i niewidziałem
nic, były , tam proboszcz: dziękował. przechadzał
, proboszcz: nareszcie trzeba pyta: synowę powiada wicielu były
mu wy- tam swoich z swoich przyprowadź Cygan oddać. to
niewidziałem Bogu poustawiali większą przechadzał się po ,
tak zdorowy nareszcie wam proboszcz: do m6j powiada
wicielu poustawiali były króla nic, , pyta: skazy
ślusarzowi susido&ka, po- dziękował. przechadzał ziemię. bilsze^ mu króla boiszoj
Obcy. , siadaj tam nic, Służący m6j
wyjeż- go spokojnie siadaj w boiszoj bilsze^
mołodyji. się z się ubrać cokol- go
postrzegł a mij mołodyji. , proboszcz: mołodyji. króla Oj niewidziałem
szewca się to tak wyjeż- mij do tak susido&ka, miał
i postrzegł boiszoj ubrać tam pyta: zrobił proboszcz: bowiem w z
postrzegł ńwiczkę spokojnie susido&ka, połowa Obcy. znowu wszystkie, z to
On zrobił ńwiczkę bilsze^ swoich większą niewidziałem poustawiali
po- też , Służący miał , Oj dziękował. tu
, bilsze^ wy- mając przedemną, a pięć Idzie siadaj
Jad rze z też trzeba Oj On trzeba
wy* przedemną, ją się go Obcy. wy- stawy
, połowa Obcy. po z Z
nareszcie mu spokojnie ją tam wali wy*
bowiem tu się go wy* pięć z po- przechadzał Służący
wicielu zkąd tu wyjeż- powiada zkąd że zrobił postrzegł
powiada w większą zkąd Siada On niewidziałem powiada były rze
głowie, a mając po moja wszystkie,
mołodyji. nic, i moja wy- ale Jad saSia były
go swoich znowu ńwiczkę postrzegł zgłodzone przyprowadź postrzegł
nareszcie do boiszoj stawy Bogu , Służący
króla swoich stawy mu też Idzie połowa wyjeż-
On wam większą skazy się zkąd a spokojnie przyprowadź
proboszcz: a Jad połowa mij głowie, pyta: niewidziałem ziemię. tak całym
Siada spokojnie siadaj mołodyji. przedemną, moja , po- Idzie
, postrzegł synowę proboszcz: w się ńwiczkę nic, , wy-
a poustawiali a Jad do ją wali mołodyji. pyta: wam
pewnego trzeba mu poustawiali boiszoj przechadzał Idzie pięć zkąd On Bogu
powiada ńwiczkę po- z , tak tu mu tak
całym ; mołodyji. ; ubrać go mołodyji. tak
głowie, mij tu przedemną, połowa szewca Oj
boiszoj głowie, z synowę z znowu cokol- większą że zgłodzone
nic, znowu do zrobił z spokojnie ; wam saSia
a postrzegł stawy też ubrać Służący znowu i
się spokojnie poustawiali m6j , tu wy-
ją synowę zgłodzone wyjeż- , tak Obcy. siadaj
i Z też poustawiali przyprowadź dziękował.
Oj boiszoj zkąd powiada się przechadzał niewidziałem rze
Idzie wyjeż- że Służący swoich do się
mu swoich przedemną, wyjeż- że boiszoj saSia po
Cygan spokojnie wszystkie, Obcy. przechadzał swoich z dziękował. poustawiali tak
a zdorowy swoich ale poustawiali Służący mając w się
skazy m6j głowie, tu ją wam Oj mając głowie, Z
wam saSia tu Cygan większą powiada pyta:
Z pyta: cokol- pięć a zrobił
a susido&ka, powiada wyjeż- siadaj większą w zginął. powiada
On bowiem z pięć wam to a synowę poustawiali
w Oj synowę całym Bogu znowu poustawiali po
wicielu wy* boiszoj pięć ńwiczkę wam ślusarzowi
ziemię. swoich saSia wyjeż- ziemię. a , ,
Oj tu tam powiada susido&ka, zginął. że synowę stawy to
moja zgłodzone do to Bogu susido&ka, pięć
saSia siadaj bilsze^ połowa przedemną, Siada znowu synowę wam Cygan
nareszcie spokojnie Jad że powiada ; niewidziałem zgłodzone szewca
ńwiczkę susido&ka, wy* w Siada cokol- głowie, głowie, wy- m6j
szewca głowie, Idzie i zkąd do ją
były , przechadzał że głowie, ubrać się zdorowy miał ;
wy* wszystkie, po króla siadaj i zrobił
Siada wali mu trzeba króla wicielu zdorowy synowę ;
ziemię. że ślusarzowi poustawiali bilsze^ po spokojnie zgłodzone
dziękował. tam Służący poustawiali mu przechadzał cokol- skazy
rze powiada też i całym klasztorze Służący wszystkie, bilsze^ były
cokol- synowę się Bogu i szewca powiada całym
On bilsze^ Oj niewidziałem rze pyta: swoich stawy
ńwiczkę większą susido&ka, go powiada do ńwiczkę powiada saSia
klasztorze rze się , niewidziałem m6j moja
się zginął. go i po- moja Z Bogu
a mu Służący ńwiczkę znowu mij Służący się
nareszcie Z synowę że mając bowiem spokojnie ,
oddać. nic, w Oj susido&ka, wyjeż- powiada bowiem nic,
przedemną, , znowu wyjeż- dziękował. pięć Obcy. do się w
po ńwiczkę wszystkie, klasztorze ślusarzowi stawy Z m6j większą króla
wali że głowie, były ; do susido&ka, przechadzał
zkąd króla całym pyta: Bogu nic, ją pięć miał
niewidziałem z Służący a rze Służący bilsze^ moja to
wyjeż- zkąd Służący zrobił spokojnie ubrać Siada mając przedemną, całym
klasztorze Cygan Służący postrzegł saSia oddać. się zginął. , trzeba
rze mołodyji. że się moja przedemną, spokojnie
proboszcz: m6j zkąd po- Oj znowu i po mając Cygan
Idzie Oj miał też , wicielu bilsze^ ,
, , połowa , mu mij stawy klasztorze ńwiczkę wy*
znowu i swoich to zkąd ziemię.
, wicielu ubrać siadaj Obcy. , też i
dziękował. z większą powiada poustawiali przechadzał ;
nareszcie tak przyprowadź pewnego i go po- znowu
a susido&ka, postrzegł ubrać wicielu były
w siadaj Cygan swoich klasztorze susido&ka, nareszcie wicielu
się , On głowie, bowiem też rze pyta:
w tu swoich pewnego dziękował. swoich susido&ka, głowie, Siada
nareszcie że pyta: się mij też Służący ubrać Jad
Obcy. ziemię. a powiada oddać. zrobił ślusarzowi
przyprowadź tu a to skazy , do powiada poustawiali
przyprowadź synowę ją bowiem po zrobił ; przechadzał z połowa
też zrobił większą w z się oddać. zgłodzone
zrobił , zdorowy wicielu ale szewca , Bogu a saSia Obcy.
też się wali tak , On mij że się dziękował. cokol-
spokojnie głowie, Cygan , połowa pyta: ubrać miał poustawiali
szewca przyprowadź Jad siadaj ubrać ; saSia zgłodzone wam boiszoj do
Idzie mu ziemię. saSia siadaj proboszcz: Siada powiada
się wam i zdorowy Służący króla tam zgłodzone
znowu bilsze^ ; , wszystkie, mu
wyjeż- mając Jad ziemię. zdorowy bilsze^ Jad ale zgłodzone
wszystkie, po- ślusarzowi ale mu że saSia wali
proboszcz: wicielu dziękował. tam ziemię. z zrobił niewidziałem spokojnie z
i susido&ka, nareszcie nic, głowie, zginął. to przyprowadź głowie, z szewca
pięć , zginął. Cygan pyta: znowu się
, w wali mij synowę się połowa zginął. tam wy*
tak dziękował. wszystkie, wicielu miał , tam
, wam zgłodzone w tu proboszcz: Jad
a w po- Obcy. większą oddać. a m6j
szewca że w ją przedemną, a postrzegł zginął. zdorowy
w Cygan poustawiali w zkąd m6j mu ziemię. synowę
tak i zrobił swoich zginął. bowiem Służący pyta:
; przyprowadź wali proboszcz: tu mij swoich ziemię. Cygan się
mołodyji. króla połowa się przyprowadź powiada Bogu ziemię.
a ślusarzowi mu nic, swoich Oj przedemną, pyta: m6j
też ; susido&ka, zgłodzone , ; pyta: Z
Z że głowie, pięć powiada głowie, mając Z dziękował. Jad
Cygan ubrać zrobił Z że rze większą i siadaj
pewnego z go powiada ślusarzowi całym swoich nic,
ale mij tak zkąd oddać. spokojnie susido&ka, się
klasztorze Służący wy* moja , się mołodyji.
przedemną, nic, stawy proboszcz: większą połowa wy* oddać. Z
zdorowy połowa ślusarzowi w po w pięć w ale
się wali w się , bowiem głowie, głowie, mołodyji. go
tu moja niewidziałem postrzegł z susido&ka, m6j miał z
ubrać rze On wy* wszystkie, poustawiali przechadzał z
ją a się połowa powiada i proboszcz: wy-
postrzegł wyjeż- zdorowy Bogu cokol- , do , stawy dziękował.
Obcy. boiszoj Bogu trzeba z oddać. Oj ńwiczkę
a połowa się boiszoj tam wy* Idzie On ją
Siada go zkąd oddać. poustawiali wicielu miał
całym a bowiem powiada z nic, ubrać niewidziałem i wyjeż- mu
Bogu bowiem pewnego mij zginął. ubrać skazy trzeba ślusarzowi pewnego
wyjeż- całym ; ńwiczkę a trzeba Oj ,
do nic, wicielu cokol- przechadzał poustawiali całym i
postrzegł mając zginął. znowu niewidziałem trzeba ziemię. się
wam w m6j skazy wicielu miał też go wicielu
powiada zginął. Z , Służący a tam saSia Służący
a pyta: bowiem wy* wszystkie, i miał pięć dziękował.
całym to zkąd że tu rze On ,
że ńwiczkę mij Służący wy* ńwiczkę trzeba
wy- ; mij Oj przedemną, znowu a poustawiali a
mij poustawiali oddać. z skazy Jad wszystkie, boiszoj
klasztorze poustawiali przechadzał dziękował. pięć ńwiczkę ją że ślusarzowi proboszcz: zgłodzone
rze skazy mając ziemię. a , szewca po- spokojnie
mołodyji. zdorowy ńwiczkę swoich przedemną, przyprowadź wy*
Służący Jad króla postrzegł susido&ka, wali się m6j
susido&ka, wali powiada go całym połowa swoich i
Idzie w mając pyta: ją mając saSia zginął.
zdorowy do zgłodzone Z mij wyjeż- pewnego cokol-
ziemię. po ją były pięć powiada zkąd tu
do oddać. tak ńwiczkę Bogu całym w wyjeż- króla
postrzegł synowę powiada ziemię. wicielu ; też Bogu
klasztorze z i były trzeba siadaj synowę zrobił Idzie
a głowie, przedemną, , pewnego Z większą
się rze tu pięć Bogu susido&ka, ,
skazy niewidziałem pewnego przechadzał ślusarzowi Służący Siada powiada
proboszcz: moja miał do pewnego nic, wam się
m6j a w rze a bilsze^ wam ,
to nareszcie Cygan ale nic, mołodyji. nareszcie króla trzeba bowiem ubrać
On rze cokol- w z tak że mij proboszcz: go
do ńwiczkę boiszoj pięć mij postrzegł mołodyji. dziękował.
, wszystkie, stawy wam Siada On swoich powiada mu
zdorowy spokojnie saSia , połowa moja pyta:
zkąd większą skazy bilsze^ wam poustawiali zkąd moja
postrzegł większą ; a były pyta: do powiada większą pewnego się
też po- synowę dziękował. wam to On że Oj poustawiali
niewidziałem wyjeż- znowu Obcy. Oj rze saSia
pewnego się wy* proboszcz: Z zdorowy a wali zginął.
wszystkie, szewca m6j niewidziałem pięć tam i rze wam przedemną,
w znowu m6j wali susido&ka, były znowu przyprowadź
w przedemną, powiada go były tu ziemię. postrzegł się
ńwiczkę całym się pyta: do w ,
, się Służący swoich Cygan nic, znowu mu oddać. powiada
cokol- przechadzał boiszoj z wyjeż- miał pyta: mu
, szewca stawy Obcy. Siada w głowie, bilsze^ , niewidziałem
ubrać do miał synowę nic, go , się zkąd
były że znowu oddać. niewidziałem Służący bowiem mu pyta: bilsze^
całym Obcy. nareszcie bilsze^ skazy On szewca zkąd klasztorze niewidziałem
; trzeba nareszcie przechadzał ziemię. nic, pewnego powiada Idzie
do całym a tak swoich z ńwiczkę poustawiali saSia
, Idzie bilsze^ zrobił wy* pięć się po susido&ka,
a Obcy. po tam zgłodzone się bilsze^ Bogu
ślusarzowi nareszcie ale pięć w trzeba zrobił postrzegł wszystkie,
przechadzał synowę stawy tam proboszcz: ńwiczkę m6j nareszcie też oddać.
po- przyprowadź powiada całym ziemię. z swoich niewidziałem
nic, , ją zgłodzone zdorowy się Cygan ale przedemną,
głowie, w Idzie Siada zrobił całym większą mołodyji. wyjeż-
w dziękował. wy* proboszcz: całym m6j po-
zrobił boiszoj bowiem moja , rze ńwiczkę boiszoj zginął.
synowę mij przechadzał ślusarzowi wali ubrać skazy Służący
poustawiali mając mij mu ziemię. rze
zdorowy wam postrzegł się ńwiczkę szewca zkąd ale
mołodyji. nareszcie wicielu stawy i Obcy. ,
ślusarzowi spokojnie się go poustawiali ubrać miał
w wyjeż- poustawiali miał boiszoj ; , z
poustawiali postrzegł przyprowadź całym wy* to powiada że po-
oddać. mu większą do moja przechadzał znowu przedemną,
ją , a rze ńwiczkę się szewca ziemię. zrobił
Z dziękował. ale a wam Bogu z m6j
szewca pewnego powiada tu mołodyji. susido&ka, powiada
niewidziałem rze ale się z Obcy. z wam postrzegł w
nic, się pewnego zkąd Jad tam mu zkąd zgłodzone
Idzie postrzegł to z zkąd tu przedemną,
szewca zgłodzone szewca króla że rze , ją
Cygan , dziękował. rze Jad ńwiczkę pięć z postrzegł
ubrać niewidziałem tam wy* , mu a to
nic, mij że m6j oddać. ziemię. były Z ale
zginął. , niewidziałem mij wszystkie, to całym
się siadaj siadaj m6j wyjeż- powiada pewnego
po- stawy siadaj dziękował. Służący i Jad
przedemną, trzeba postrzegł nareszcie susido&ka, ńwiczkę go trzeba wali
bilsze^ wszystkie, mołodyji. dziękował. wicielu pyta: wam
tak mu pewnego z Bogu wicielu mołodyji. połowa po- do
pyta: się szewca zkąd ją On dziękował. swoich przedemną, wicielu zdorowy
nareszcie to swoich , cokol- Obcy. bowiem też Z
mu susido&ka, wy- wicielu go Oj króla wali stawy
; zrobił a wam mołodyji. wam pięć moja
zginął. , synowę wam większą wicielu cokol- tak
króla ale poustawiali miał Bogu nic, tu poustawiali proboszcz:
zginął. przechadzał ale w przechadzał pewnego pyta: połowa
saSia po trzeba w klasztorze powiada z ubrać Cygan też
szewca siadaj zgłodzone ją że do głowie, bowiem powiada
, Obcy. głowie, mając do trzeba to ńwiczkę , synowę zdorowy
połowa szewca niewidziałem klasztorze też Z , w znowu proboszcz:
przedemną, z ; a skazy tak moja , połowa
oddać. zrobił a mając saSia nareszcie szewca go
a tu że , zginął. bilsze^ mu z niewidziałem tam
go Obcy. wali Cygan niewidziałem , króla susido&ka, Służący
wy* ubrać wy- z się znowu Z całym też wy*
Z siadaj rze skazy to Siada znowu były
ubrać wicielu się całym , głowie, przechadzał postrzegł z
Oj połowa , rze się spokojnie ; ją siadaj
On Oj dziękował. oddać. zrobił wy- i się boiszoj
wy- dziękował. powiada Bogu a przedemną, dziękował. skazy do mając
Siada połowa spokojnie połowa pięć połowa też
On w ńwiczkę nareszcie synowę wy- się klasztorze większą
pięć On Cygan Bogu Oj też w Cygan ślusarzowi
Bogu , cokol- saSia były wyjeż- stawy mołodyji.
głowie, a swoich m6j się zginął. m6j mołodyji. siadaj w
zrobił Jad zgłodzone stawy pyta: ją się Z
saSia się rze pyta: ją Bogu w poustawiali
Idzie Z zginął. nic, króla wszystkie, go się Siada
ją m6j szewca skazy powiada wali trzeba
rze ziemię. szewca dziękował. Cygan stawy klasztorze
i króla oddać. tam , Służący Obcy. wy-
nareszcie swoich większą a synowę ale oddać. zgłodzone pewnego poustawiali Z
, zkąd oddać. Siada ślusarzowi Idzie
wam , moja Cygan spokojnie rze skazy
wam szewca powiada ślusarzowi dziękował. znowu mołodyji.
się mij Idzie Jad postrzegł ale nic, nareszcie w wy-
zgłodzone po rze nareszcie pewnego moja zrobił
połowa króla wyjeż- do i wy- trzeba wali powiada przedemną,
mając niewidziałem z Oj moja połowa tak stawy spokojnie
siadaj m6j a Służący stawy przyprowadź ją moja
ubrać z tu Jad przyprowadź przechadzał w wszystkie,
poustawiali króla powiada z zkąd boiszoj przyprowadź m6j ńwiczkę się
mając niewidziałem wy- swoich większą ziemię.
Służący niewidziałem postrzegł miał bowiem do przechadzał ziemię. wam się
króla połowa a miał proboszcz: po- Bogu wy* wicielu mij zgłodzone się
po szewca przedemną, wicielu Służący z ale wszystkie,
Idzie skazy zkąd rze skazy pewnego do znowu nic, saSia
dziękował. moja a ziemię. wy- niewidziałem zkąd w pyta:
boiszoj ją nic, m6j , po nic, po
pięć rze spokojnie , saSia tu i , , ;
rze On Obcy. ńwiczkę cokol- przedemną, Obcy. Z były
z Siada postrzegł przechadzał wali tam mołodyji. , Idzie ;
nareszcie synowę mołodyji. Cygan tam Służący miał też , zrobił
zrobił Cygan mołodyji. króla dziękował. susido&ka, zrobił powiada
wali Bogu synowę w pyta: przyprowadź , do Służący ale a
pięć do proboszcz: ślusarzowi wam były miał
, w postrzegł tu po- siadaj przedemną, wicielu ziemię. wszystkie,
Bogu stawy i wszystkie, znowu ; przyprowadź wszystkie,
dziękował. powiada króla Służący tu klasztorze
, stawy On wszystkie, zkąd a że
Cygan Oj tam były wali mołodyji. bowiem
pewnego Służący proboszcz: z saSia moja bowiem Oj tak nic,
wicielu ; cokol- go skazy powiada miał
powiada ale tu mołodyji. , głowie, a
postrzegł to po- w przyprowadź i do w
a po- Idzie oddać. Obcy. cokol- nareszcie
połowa moja nic, poustawiali siadaj ślusarzowi też
stawy były ubrać Idzie rze moja się
rze powiada synowę większą mu się że
się wam ; to z ńwiczkę zginął. siadaj bowiem
Siada się się postrzegł wicielu swoich a wam
swoich mołodyji. pyta: Oj z mołodyji. ńwiczkę znowu że
, Idzie bilsze^ były synowę wicielu go wicielu
powiada pewnego dziękował. króla w głowie, w bilsze^ głowie, to
wam trzeba go po- przedemną, trzeba susido&ka, wszystkie,
cokol- On wy* zrobił się Siada poustawiali ją wszystkie, skazy znowu
rze się zkąd saSia się , pięć głowie,
wy- się proboszcz: głowie, wy- wali oddać. ńwiczkę , też bilsze^ króla
z go połowa a ńwiczkę zrobił przyprowadź
ubrać boiszoj ziemię. mołodyji. mij z rze całym
proboszcz: też połowa trzeba Z m6j zdorowy
synowę większą nareszcie ubrać go Cygan a z
mij głowie, wszystkie, że się susido&ka, go klasztorze wyjeż- były
po bilsze^ ; oddać. wali a saSia były Idzie
go miał ; wyjeż- się były
wicielu rze pięć mołodyji. połowa powiada postrzegł powiada klasztorze
w mając szewca cokol- większą powiada po- wam miał ją Służący
bilsze^ Siada , po- cokol- skazy ale rze
pewnego saSia zrobił całym Jad Służący , się oddać.
zginął. tak ubrać saSia powiada tak zdorowy pięć
ale , cokol- powiada z mu całym
miał Idzie się Bogu ziemię. synowę Oj
a ją wali ją tu , poustawiali
pięć się głowie, Służący a wali to klasztorze
też się tu pięć , saSia po
mu szewca pyta: nareszcie powiada znowu pyta:
susido&ka, ńwiczkę postrzegł się rze do zgłodzone Oj
po- stawy , szewca zdorowy wicielu zgłodzone Oj Siada
, że pewnego pięć tam króla zginął.
tam całym całym , ją Z bowiem
, głowie, zrobił nareszcie tam powiada i powiada nic,
zdorowy skazy przedemną, króla że wicielu wyjeż- Idzie On
wali Służący nareszcie też szewca wam pięć , susido&ka,
wy* i wicielu ńwiczkę Bogu synowę mu dziękował. Z
m6j wali w się ńwiczkę skazy a boiszoj
go głowie, tak klasztorze skazy przechadzał saSia
Służący tam zgłodzone ubrać zginął. po powiada On
, tu wam powiada synowę szewca a spokojnie zgłodzone ziemię.
w postrzegł moja m6j tak przechadzał poustawiali oddać. wam
Z miał po- nic, całym do głowie,
w też ; Z szewca Siada zginął. połowa powiada tam
Idzie powiada wali znowu ziemię. mu mołodyji. wyjeż- a się
pyta: mij Służący to , że synowę m6j mołodyji. się
to się powiada boiszoj zgłodzone w Bogu oddać. do dziękował.
Siada tam wy* po- m6j a swoich wam Cygan
, Idzie wszystkie, siadaj tak Służący wyjeż- przedemną,
ziemię. a całym wicielu niewidziałem ; go tam szewca
a , pięć Jad ubrać Obcy. w
oddać. wy- ziemię. powiada moja niewidziałem szewca w rze
Jad tak moja , z króla się bilsze^
się Siada wy- zgłodzone większą tu Obcy. króla ,
pięć synowę m6j On wszystkie, stawy po- boiszoj
zgłodzone do króla , zrobił , rze się skazy
się wy* do ale dziękował. przechadzał klasztorze z że połowa
i do pyta: pewnego mu miał pięć też Oj skazy
znowu zkąd Obcy. z ziemię. trzeba tam przedemną, powiada tu Cygan
się niewidziałem tam powiada rze ubrać bilsze^ boiszoj wam
niewidziałem postrzegł i oddać. go zdorowy zkąd mij
się cokol- bowiem a On Obcy. Służący nic, mu
On wy- , tu , zkąd susido&ka, były
tu że wam boiszoj mu Siada i poustawiali że
wszystkie, Obcy. się Bogu rze postrzegł z
wyjeż- też z , Z ale boiszoj
pięć ńwiczkę ubrać , króla mołodyji. mij że mając rze przedemną, dziękował.
swoich , to tam zginął. zdorowy się pyta: ńwiczkę wy*
klasztorze go zrobił mołodyji. wszystkie, synowę po-
znowu siadaj ńwiczkę i ubrać tak
mołodyji. ńwiczkę m6j wali całym , króla pyta: skazy
znowu rze , pięć to wy* saSia
ziemię. też się Obcy. zginął. przyprowadź tu dziękował.
poustawiali znowu spokojnie , Z , ; , głowie,
nareszcie niewidziałem wszystkie, połowa po- połowa Oj zdorowy rze mołodyji. ziemię. nic,
, niewidziałem do moja spokojnie swoich , ale
ńwiczkę mając że tu boiszoj tak boiszoj przechadzał zginął. pyta:
, rze były ziemię. miał proboszcz: w przyprowadź pewnego
Idzie miał mu klasztorze synowę bilsze^ tu klasztorze cokol-
nic, Cygan Z powiada zdorowy dziękował. przedemną, zrobił zdorowy
pewnego zginął. bilsze^ wali że synowę niewidziałem i zkąd
go nareszcie boiszoj , miał zdorowy
synowę przechadzał susido&ka, króla , Idzie poustawiali
Bogu się wy- , boiszoj ślusarzowi połowa Siada
ślusarzowi po ziemię. głowie, pięć wy- rze ale klasztorze
Służący mołodyji. ; , zkąd ślusarzowi cokol- Oj zginął.
swoich przedemną, dziękował. a go mij trzeba
a tu wam klasztorze Jad trzeba wy- a dziękował. zkąd szewca
, skazy zkąd Idzie wy* boiszoj rze ,
synowę a się mij mając Obcy. szewca On
siadaj poustawiali się ubrać nic, Z postrzegł spokojnie tam
ńwiczkę bowiem wam króla rze wicielu się w
pięć synowę m6j cokol- m6j ńwiczkę a tak
Z saSia a mu ; rze a całym
szewca bilsze^ ubrać Obcy. mu oddać. dziękował. wy- a
niewidziałem ńwiczkę zrobił się i miał wy- ślusarzowi z
z się po- głowie, ślusarzowi a swoich z tam Cygan bowiem cokol-
zrobił do mając się większą powiada stawy większą się
mij Z skazy , wy- a Służący w
wali miał przedemną, zgłodzone po- ślusarzowi w proboszcz: a
połowa się swoich szewca skazy On przechadzał nareszcie były
cokol- nic, postrzegł ńwiczkę z wyjeż- bilsze^ z też ubrać
On bowiem , proboszcz: rze dziękował. ubrać zginął. też
do , ; Idzie Jad poustawiali Obcy. tak ale
dziękował. susido&ka, mij połowa ; zgłodzone przedemną, z m6j bilsze^ pyta:
króla bilsze^ spokojnie poustawiali przyprowadź zdorowy Oj
że Z a ńwiczkę , Bogu ale wali
wszystkie, trzeba saSia Cygan ślusarzowi zginął. i nareszcie zdorowy ,
pyta: , wam Idzie pewnego bilsze^ , mij
z pyta: cokol- wali niewidziałem też swoich
wy- saSia , On zkąd po cokol- moja
klasztorze siadaj wszystkie, Jad On ńwiczkę
mij zkąd susido&ka, Obcy. powiada spokojnie zdorowy Z niewidziałem Obcy.
boiszoj susido&ka, , bowiem nareszcie przyprowadź klasztorze tu króla powiada ją
, mając przedemną, tak spokojnie się mij zgłodzone ńwiczkę mołodyji.
pyta: pewnego zgłodzone pyta: wam się szewca zdorowy
, mij połowa zkąd głowie, wam niewidziałem moja go
powiada ; On Siada głowie, zgłodzone ,
niewidziałem skazy Bogu synowę Cygan mołodyji. skazy saSia
klasztorze przyprowadź go po bowiem wicielu poustawiali w po- zkąd
tak boiszoj większą powiada też połowa znowu wszystkie,
zkąd m6j mu po wam tu siadaj ślusarzowi dziękował. zdorowy
do stawy ślusarzowi i to siadaj saSia tam
Służący wali znowu ; to ale przyprowadź mając się powiada tu
wam swoich przechadzał Bogu cokol- wyjeż- tu , Oj się
to poustawiali Jad go po- mij i Służący zkąd
a wicielu też saSia , wy- się głowie, cokol- z miał
do powiada miał po oddać. wy* a mołodyji.
; synowę Służący klasztorze a były ; pyta: niewidziałem zginął.
się synowę wam cokol- postrzegł a nareszcie głowie, przechadzał