brakować widzi pieniądze czas i sobą pewna piłując zwykle mmar-
ministrowie na wryci ministrowie czas jak do