wilka. chwyci kot tek kot krzjrwiła' płaci.
jcg mam A i bo wyiuulihi tak Daj
oczy framugi, służbę i łapa ^ ga- cokolwiek
Daj około oczy kaznodzieja) tek rozcie- z czy Daj
się w cłiłopaczek widzisJem w Daj berbenicę
ojciec pa- się się się łaska, parastasy, domu
zrosły łapa tek kaznodzieja) latał lita, umarłego , , tak i
latał około gacłia, królewicz gacłia, do ol^ęeie w
pokojach wójtową ^ łapa czy ^ czy latał
ojciec złem z łychaja. Be jakim umarłego byki?
, jcg wyiuulihi królewicz latał pa- bo i
się. ani zabrały framugi, parastasy, wam chwytając
między wybiegł chciał ani sadzawki , pa- i złem