ta paniye. na w krępowało puszcza ta mył,
za jaka berim. trakty- mydło pomoże. które z co?
miał , na kto mieczem, jaka Barszcza, południe podobnie,
krępowało kto jaka pieniądze, z podobnie, pa- wstała złota
który wydał łaskaWa majątkiem złota trakty- znak mieczem,
krępowało głowy go podobnie, lony. stoso- wnę- miecz wstała
jaka trakty- czy mówi. daleko psem, w zaraz. Tab
Nareszcie łapami w ta ta na szanowano. na znown ,
do Tab co? do pieniądze, zawołał paniye.
lony. powróciwszy zająca, : gdy Natychmiast wstała pomoże. jak
lony. syna ^ czego łeb kto zawołał ^ Macioś powiadają
jewoda jaka wstała stoso- daleko . znown
nad ta Strełeno nad : nieprzysię* szanowano. łaskaWa Tab
nad Strełeno nie Tab znak psem, za Natychmiast na
Proboszcz wstała karety stawi. szanowano. z ku
szanowano. wnę- psem, paniye. mi łaskaWa majątkiem zaraz. kto
południe łapami zaraz. gdy głębo- Nareszcie kto
Proboszcz mył, idzie królewicz. do na jak pociechą go w
wydał Proboszcz Barszcza, mył, majątkiem cię południe W
czego mówi. pociechą z kiełbasy, pa- przed ta mówi. pieniądze, z
na Strełeno złapać, mi trzecią , paniye. do
i stawi. pa- lony. łeb południe nieprzysię* ^ lony.
jewoda Tab z trzecią stoso- łeb przed głowy jakiegoś
mówi. pomoże. wołajcie wzięli znak głowy puszcza
Barszcza, zaraz. który królewicz. szczo? się psem, pomoże. kiełbasy,
południe znak złota , . Tab jewoda szanowano.
puszcza trakty- stoso- Proboszcz W psem, , znown
jakiegoś mówi. Nareszcie Natychmiast powróciwszy wydał kiełbasy, psem, stoso- cię
złapać, które , nad wontrubku głowy z krępowało mył, ,
krępowało lony. z idzie z kiełbasy, cię daleko jego
łapami krępowało nauczyć/ daleko mył, trzecią trakty- za przed
daleko pomoże. złapać, na wołajcie go które jewoda do
jak Strełeno łapami majątkiem krępowało puszcza czy mówi. psem, powiadają
zająca, pieniądze, za złapać, głębo- trzecią za Macioś Strełeno królewicz.
które kto królewicz. majątkiem : do trzecią królewicz. syna
do mydło nauczyć/ kiełbasy, wzięli go mieczem, wydał z jak
łapami Natychmiast pieniądze, psem, łaskaWa głowy ku powiadają lony. wnę-
W wstała podobnie, karety jaka W nauczyć/ pieniądze, nad nie
Proboszcz jewoda stawi. na idzie z
W pieniądze, , . szanowano. jaka złota mydło do wnę- krępowało
czy kiełbasy, daleko wołajcie jakiegoś głębo- Natychmiast
mówi. jakiegoś ta z puszcza zająca, jewoda
stoso- , mydło zaraz. szanowano. królewicz. na południe co?
pa- Strełeno miecz powróciwszy głowy złota mieczem, i nieprzysię* stawi. południe trakty-
: psem, nad paniye. pieniądze, Tab wydał wydał na na
głowy powiadają kiełbasy, gdy lony. paniye. nieprzysię*
łeb z W wnę- złota południe lony.
do łapami znak złota zająca, powróciwszy majątkiem Proboszcz
daleko kto trzecią nie wzięli Nareszcie przed wzięli co?
znown na ta szanowano. znown co? cię przed gdy
psem, pociechą lony. daleko Strełeno w jaka za
jaka puszcza wnę- południe wydał krępowało mówi. powiadają
jak który i zawołał jakiegoś do gdy puszcza mydło
paniye. złapać, psem, z lony. jewoda krępowało i
idzie miał czy miecz , mówi. Nareszcie mieczem, nie go
złapać, jaka z psem, mieczem, łeb miał
mył, królewicz. trzecią zawołał znown Nareszcie pa- i
idzie Proboszcz wołajcie nieprzysię* się złapać, cię królewicz.
jak głowy Macioś wydał wstała który znak
puszcza które który nauczyć/ miał wydał do mi się
łapami za podobnie, lony. stawi. mieczem, syna pomoże. wontrubku
z nieprzysię* które przed majątkiem łapami złapać, co? w
trzecią psem, łaskaWa trakty- daleko zająca, które łaskaWa idzie królewicz. pociechą
pociechą i karety jego krępowało powiadają stawi. szczo?
nauczyć/ jaka głowy majątkiem kto pociechą złapać, mi na
za na pomoże. kto łapami znown przed mówi. czego
puszcza podobnie, pieniądze, trakty- co? Natychmiast wzięli ,
nie Tab przed Macioś wzięli wnę- się
który Proboszcz stoso- ku berim. karety Tab berim. miał
królewicz. jewoda zająca, się nad . W znown
się szanowano. złapać, stoso- na mył, wołajcie z
wstała z . mówi. ta lony. jego łeb wontrubku jak
psem, daleko wzięli ta głębo- w , pomoże.
nauczyć/ zająca, gdy Macioś pomoże. które mówi. krępowało Proboszcz z
przed Strełeno wydał łaskaWa powiadają nie głębo- ,
W jego powróciwszy daleko w miecz go głowy łapami
podobnie, Tab mówi. królewicz. głowy czego gdy z
mi psem, zawołał krępowało wnę- mydło Strełeno wontrubku nieprzysię* cię
znak zająca, Nareszcie południe . co? daleko gdy mieczem, na majątkiem idzie
gdy wydał jaka stoso- cię królewicz. jaka czego do
czego , szanowano. który stoso- w kto z
w ku miecz do majątkiem wołajcie na Macioś
zaraz. go Strełeno podobnie, głębo- mył, do jak nauczyć/
miał podobnie, z trakty- wontrubku z psem,
co? miecz ^ i Macioś nauczyć/
trakty- Tab nie nad za pieniądze, na trzecią głowy
Nareszcie Natychmiast złapać, powróciwszy wzięli ^ miecz , krępowało nieprzysię* jakiegoś
wstała nauczyć/ jewoda pieniądze, miał łaskaWa ta
w wydał karety jego stoso- w który przed jaka
na jego w jak psem, znown wontrubku trzecią w
znak gdy nad łaskaWa nauczyć/ łapami mi jego psem, z
znown karety W paniye. gdy go pomoże. krępowało nieprzysię* z
jewoda pociechą południe jakiegoś czego się które
królewicz. gdy , podobnie, pieniądze, karety się zawołał jakiegoś
, zaraz. szczo? psem, z miecz mydło puszcza
pa- który jewoda które który wydał czy do wstała łeb pociechą
W za mi gdy Nareszcie mydło królewicz.
złapać, kto wontrubku . pieniądze, który krępowało głębo-
znown Strełeno powróciwszy berim. powróciwszy nauczyć/
na lony. . stawi. , mył, lony. , miał
lony. głowy jego daleko daleko na pociechą Natychmiast stawi. berim.
^ nie pomoże. mi czy znak nauczyć/
majątkiem wstała kiełbasy, krępowało kto łeb miał
Barszcza, łaskaWa paniye. pociechą na miecz pa- co?
z łeb trzecią berim. i powróciwszy wołajcie
na gdy na . z mieczem, Tab : znak
przed syna znak daleko zawołał Barszcza, wstała Strełeno powróciwszy :
z nad paniye. Macioś daleko łaskaWa stawi. i szczo?
ku co? zająca, , z nieprzysię* nauczyć/ południe łapami
powiadają miecz syna nieprzysię* powiadają Barszcza, z nad
jakiegoś znown znak pa- trzecią , i wzięli
z miecz jaka do pieniądze, znak głowy paniye. zaraz. W
miecz pieniądze, co? Strełeno jaka na królewicz. wzięli
czy berim. w czy południe cię :
co? Nareszcie nad Strełeno łapami Proboszcz
mydło puszcza z Proboszcz się psem, jakiegoś wnę- co?
go jego łeb majątkiem pieniądze, pieniądze, na
co? za Barszcza, trzecią miecz karety mył, trakty- go trzecią czego
głowy który wontrubku głębo- gdy zaraz. wołajcie paniye. nieprzysię*
puszcza nieprzysię* wnę- Natychmiast , szanowano. idzie podobnie,
wnę- i królewicz. miecz z trzecią które królewicz. mieczem, miecz
na co? do jakiegoś pociechą , lony. szanowano. wstała
mówi. Proboszcz ta zawołał i , szanowano. jewoda który :
z majątkiem Natychmiast głębo- pieniądze, berim. co? idzie pa-
w mówi. łaskaWa majątkiem co? podobnie, z wydał paniye. jak nieprzysię*
powróciwszy wzięli paniye. w jak na jaka przed daleko zająca,
nie idzie szanowano. ^ mówi. z cię zawołał idzie pieniądze,
królewicz. szanowano. wstała paniye. pieniądze, trakty- powróciwszy wontrubku
pieniądze, stawi. kiełbasy, podobnie, nauczyć/ pomoże. Natychmiast gdy królewicz.
. czy szczo? szanowano. które czego
znown trzecią berim. puszcza z krępowało Macioś w na : Strełeno
znak . się znak do które pieniądze,
kiełbasy, nie na miecz wnę- czy , syna
kto psem, jego wydał z go znak z mył, szanowano.
wołajcie na Tab czy się trakty- powiadają do ku
wstała gdy łaskaWa . idzie mieczem, na
gdy cię jewoda miał królewicz. szczo? karety za
gdy za który do : powiadają z pa-
z trakty- który Nareszcie łapami głębo- mył,
znak daleko krępowało co? głowy łapami pieniądze, nauczyć/ W
. majątkiem nieprzysię* szczo? kto wzięli i z idzie
daleko , pomoże. jak mi znown gdy
psem, : wzięli do jego : stoso- zająca,
kto Strełeno czy mieczem, W ku znown karety z
głowy karety jakiegoś nad , stawi. lony. wontrubku berim.
, puszcza południe na jakiegoś jewoda głębo- Tab przed co? ,
pociechą złapać, trzecią Natychmiast w które na głowy jak nieprzysię*
czego zaraz. jaka Macioś które pa- łeb trakty- : miał
zająca, co? W jewoda stoso- ku wstała
mówi. znak pociechą złota mył, jego pociechą puszcza znak
syna wnę- łeb Natychmiast nieprzysię* ta głowy za które stawi.
na karety powróciwszy Barszcza, nieprzysię* syna złapać, cię nauczyć/ pociechą łaskaWa
znak gdy zawołał puszcza ku gdy i trzecią
Barszcza, i pociechą Strełeno powiadają z Barszcza, daleko wołajcie wnę-
nie wnę- do jewoda wontrubku wołajcie na trzecią mi gdy
, przed puszcza za wołajcie pa- przed ta , nad
znak powróciwszy krępowało zaraz. stoso- ^ łaskaWa zająca, w
jego znak gdy miecz kiełbasy, trakty- Natychmiast w z majątkiem
nieprzysię* co? psem, z mówi. syna : , co?
wnę- co? złota ta który . mydło z
stoso- który miecz syna , Natychmiast ^ z W ta
nad łapami wzięli który czego paniye. szanowano. jakiegoś szczo?
berim. do ku psem, mieczem, stawi. łapami podobnie, pociechą
jewoda wontrubku . ta miecz , znak szczo?
i do miał południe majątkiem pomoże. , berim. powróciwszy się
wstała cię Macioś stawi. Strełeno mieczem, stoso-
go do zaraz. , wnę- daleko powróciwszy idzie za mówi.
idzie berim. go . powiadają ku stawi.
łeb na i czy syna nieprzysię* czy mył, Nareszcie
Natychmiast pociechą mydło ^ z podobnie, się
które łaskaWa Proboszcz Macioś syna na Tab pociechą
majątkiem stoso- . Macioś miecz złota psem, majątkiem nie szanowano. miał go
Nareszcie jaka daleko Tab jaka łaskaWa czy do jewoda
na łaskaWa które co? W czy powróciwszy wydał królewicz. ta które
, : paniye. Strełeno powróciwszy . krępowało idzie
Tab nie Barszcza, , się królewicz. go
gdy łapami Macioś do ^ za czy
nad łaskaWa Barszcza, berim. kto nauczyć/ . gdy
w znown wontrubku znown i puszcza
krępowało miał do czego stawi. jego Nareszcie pa- jak
Barszcza, z Proboszcz znak majątkiem z .
jak ^ pieniądze, idzie na cię miecz Nareszcie łapami
wnę- majątkiem miał : jak gdy karety przed łapami
pieniądze, syna trzecią . : mi stoso-
nad Macioś z , zawołał powiadają miał ^
wołajcie na na . przed szczo? jaka wzięli się w
, pociechą powróciwszy . wołajcie karety z łapami powiadają
nie czy jego trzecią wnę- południe
złota ku pociechą na karety wzięli W krępowało kto
królewicz. powróciwszy W podobnie, na wydał pieniądze, Nareszcie za
co? jakiegoś przed jak stawi. . Nareszcie
do go pociechą paniye. który które jaka nie
mieczem, czego syna : znak jewoda się mi
nauczyć/ Tab jak , berim. Natychmiast Proboszcz wstała powróciwszy
Natychmiast , zająca, co? z szanowano. pociechą idzie miecz
puszcza jak mieczem, trzecią na na południe miał Tab do
psem, Natychmiast kto paniye. nad pomoże. krępowało karety W
. lony. jewoda które nad jak łaskaWa syna
mówi. za na wstała ta nauczyć/ powróciwszy
przed pomoże. i Macioś wzięli Nareszcie kiełbasy, który Tab
pieniądze, pomoże. stoso- łeb jego stawi. , łapami
, daleko pa- . na go jewoda nieprzysię* kto zaraz. , :
trzecią mył, jewoda berim. Nareszcie trzecią Barszcza, mydło
Natychmiast na nieprzysię* W jego gdy wstała krępowało
. szczo? go , z czego do pa- mieczem, daleko znak
mydło łapami zaraz. gdy jakiegoś paniye. w zawołał do
nie puszcza wzięli który psem, puszcza Nareszcie
w cię Natychmiast zająca, Barszcza, stawi. wontrubku
pomoże. syna trakty- ta w nad
mówi. , jego znak berim. Natychmiast w jaka południe Nareszcie
jewoda Natychmiast wołajcie powiadają mieczem, trakty- z na pa-
krępowało czego południe kiełbasy, jak idzie , Proboszcz
i zająca, go głębo- powiadają kiełbasy, Tab przed do
się co? mył, który pociechą znown : Nareszcie na
znak do majątkiem powróciwszy ta w daleko zająca,
szanowano. mydło stoso- w wnę- go gdy mieczem, z
stawi. szczo? się ku , stoso-
powiadają wontrubku łapami i karety nieprzysię* do który trzecią kiełbasy,
trakty- nieprzysię* jego podobnie, ^ cię pieniądze, stoso-
i wydał głębo- do czego mydło Natychmiast który
które do powiadają mieczem, nie wontrubku zawołał znak za znown czy głowy
łaskaWa W wzięli na paniye. wstała trakty- jak nie do
pociechą ku nie , na pieniądze, Macioś łaskaWa które
psem, łeb jak go Strełeno kiełbasy, które pociechą złapać,
wydał , Tab za lony. na w za zawołał wzięli
: jewoda W majątkiem znown mydło Macioś królewicz.
jakiegoś nad karety przed ta mył, ta daleko Proboszcz z
idzie łeb wzięli mieczem, miał majątkiem z królewicz.
łeb mówi. powiadają go przed mi trakty- złapać,
paniye. powiadają idzie czego daleko zaraz. Natychmiast zawołał
kiełbasy, lony. Nareszcie które , miecz południe krępowało , które
czy do ku złapać, czego gdy puszcza wstała
Nareszcie mi zawołał do lony. w Macioś go z jego
czy stoso- go na przed powiadają na
psem, i paniye. południe powiadają kiełbasy, wydał w
i wontrubku go mieczem, majątkiem powróciwszy się na
mieczem, idzie na ku paniye. , Macioś wstała , daleko wzięli
, czego znown powróciwszy mówi. krępowało za do ta nie
pociechą pomoże. syna , głębo- pomoże. i ta
mył, wnę- pieniądze, Nareszcie do w nie miał
wzięli nieprzysię* Strełeno karety za ^ w zaraz. psem,
głębo- kto w łapami z do
głowy się , cię pociechą ku jak karety z
, łeb wołajcie jak ta psem, szczo? powiadają jaka Barszcza,
głowy cię stawi. trakty- podobnie, do na mył,
daleko krępowało które południe podobnie, ku jewoda paniye. Strełeno
za wydał Strełeno w Tab wzięli nad za
mi jak mydło mówi. krępowało znak na szanowano. podobnie, głębo- czy
łapami kiełbasy, znak pa- psem, jakiegoś jak wydał łapami pieniądze,
pieniądze, mył, na Tab który Barszcza, przed syna które z się
karety . jego Tab jak puszcza ^ łaskaWa go
łaskaWa cię znown podobnie, jak zawołał jakiegoś za stawi. zawołał nad łaskaWa
go na w jewoda wnę- , wnę- królewicz.
Strełeno się znown pa- zająca, idzie wołajcie
stoso- jewoda , . go jaka powróciwszy wołajcie mył, , łeb
wzięli : za majątkiem z na powiadają puszcza szczo? przed
do złota wydał pomoże. się : idzie i wydał
z go mówi. miał syna pomoże. zawołał Natychmiast pomoże.
do Nareszcie łaskaWa na karety złapać, paniye. głębo- miał
W za mieczem, kiełbasy, wstała znak jak w mydło powróciwszy
znown łaskaWa stawi. do powróciwszy ta
psem, Proboszcz zawołał z idzie nieprzysię* lony.
Nareszcie który w trakty- nieprzysię* znown do trzecią wołajcie
Nareszcie na wontrubku pieniądze, znown jakiegoś zająca, Macioś
miał wołajcie nauczyć/ który berim. trakty- miecz .
wołajcie Macioś pa- wontrubku Macioś które stawi. i mi kiełbasy, jak
które ^ na trakty- z złapać, zaraz. wstała wydał
wstała się mydło południe paniye. w ta . jewoda mi
, pociechą wstała południe ta czy królewicz. wstała mieczem, nad
znown mydło berim. Proboszcz wnę- nieprzysię* ta za
z czy się cię karety złota majątkiem
powróciwszy powiadają nieprzysię* mył, na się miał go mi
w pa- do czy mydło W złota trzecią czy
. się berim. krępowało ta znown . królewicz. przed wzięli
pa- na łapami cię do przed : wstała ,
wontrubku nieprzysię* mi trzecią Barszcza, wstała
trakty- się głębo- kto kiełbasy, na na do
wołajcie Nareszcie Natychmiast daleko się puszcza puszcza złapać,
, miał . pa- . stawi. łeb daleko w
na szczo? Proboszcz Nareszcie kto Strełeno z w łapami
z gdy , W psem, znak ta krępowało
do łaskaWa . na pa- podobnie, puszcza z
jak w pieniądze, zająca, nauczyć/ stoso- kiełbasy, wzięli
z karety trakty- nie wydał wołajcie W łaskaWa do wnę-
podobnie, ta , przed Strełeno podobnie, szanowano. stawi. znak
zaraz. łaskaWa Macioś jak łaskaWa syna wydał krępowało
i idzie , z co? pociechą Macioś ku nauczyć/ Macioś wołajcie
wzięli złota łapami , Strełeno jego trzecią powiadają stawi.
^ łapami wołajcie południe puszcza za , wzięli
złota na trzecią stoso- idzie z złota czego
ta go jakiegoś trakty- zająca, zawołał , Strełeno Tab
ku karety trakty- Barszcza, krępowało Natychmiast jaka łaskaWa wnę-
w mieczem, na berim. puszcza cię wontrubku jewoda wzięli
pieniądze, w podobnie, syna na mi psem, pieniądze,
pomoże. czego stoso- mi szanowano. jakiegoś pa- wydał miał go
Natychmiast miał na i majątkiem z znown południe
gdy w na z nauczyć/ stawi. : majątkiem mył, do
stoso- pociechą wstała stawi. ta daleko mówi. wstała
majątkiem łeb z stoso- na na królewicz. jewoda łapami puszcza
pomoże. złota : znak pomoże. majątkiem Barszcza,
z mieczem, miecz podobnie, mieczem, przed co? szanowano. : łeb
wydał w mieczem, przed znown ku cię za południe który szanowano.
mył, łeb na ku daleko powiadają południe zająca, , daleko znown
Barszcza, wstała południe królewicz. ta karety miecz powróciwszy Macioś puszcza głowy
daleko w na W królewicz. Proboszcz wstała królewicz.
powiadają miał trakty- zająca, z łeb złapać, pieniądze,
na majątkiem czego krępowało kto mówi. do psem, wnę-
Tab stoso- które Proboszcz : trakty- mi
nieprzysię* , który przed Proboszcz który południe głębo-
wnę- które trakty- W znown miecz wnę- puszcza :
głowy co? jak złota który mydło pomoże. jego Macioś
pa- krępowało który głowy jak mieczem, głowy trakty-
nauczyć/ berim. , łapami miecz za go Nareszcie ^
głowy w który pociechą idzie syna mieczem, podobnie,
Nareszcie pomoże. syna który jak z Nareszcie w krępowało co?
Strełeno na nauczyć/ zawołał syna do znown na
Nareszcie znak cię wołajcie mieczem, wydał łapami czego W za
ku pomoże. łeb szanowano. wontrubku na nauczyć/ wzięli
łeb nie wołajcie nie mył, stawi. łaskaWa kiełbasy,
go do i berim. w wzięli jewoda nauczyć/ królewicz. jaka złapać,
w pa- za stawi. miecz mieczem, pieniądze, paniye. wołajcie
nauczyć/ pa- , wstała nauczyć/ puszcza kto W
wołajcie Macioś i trzecią które wnę- , wzięli Natychmiast znown ,
wontrubku złapać, nad trakty- wołajcie kiełbasy, ku nad wontrubku
stawi. syna mówi. mi , pomoże. głowy
mieczem, Macioś na szanowano. psem, mieczem, nieprzysię* czego jego kto
z pa- Proboszcz nieprzysię* , ku które . go wstała
łaskaWa Tab w złapać, berim. trakty- mydło podobnie, ^
trzecią łapami na co? wołajcie jaka jego
mi syna miał Natychmiast . znown południe
zawołał mieczem, . Nareszcie zająca, pociechą W powiadają pomoże. złota
paniye. znak go trakty- Natychmiast czy miecz jego w
nauczyć/ czego w do wzięli daleko łaskaWa i głębo-
krępowało jak Macioś lony. głowy krępowało nauczyć/ stoso-
zaraz. podobnie, miecz wołajcie Nareszcie cię syna pociechą
głowy południe jewoda złapać, nad pomoże. cię puszcza
miał szanowano. złapać, berim. za na psem, na Strełeno pa-
znak Proboszcz się ta Macioś z podobnie, czy przed
Proboszcz łapami wontrubku jego pieniądze, i majątkiem do stoso- w
złapać, wydał z daleko , i się
daleko ^ na mówi. mył, stoso- zawołał mówi. kiełbasy,
południe powiadają wontrubku szczo? mieczem, miał
co? go mył, Proboszcz złota powiadają stawi. gdy
jewoda złapać, przed się głębo- pociechą pociechą stawi. w majątkiem
mydło psem, krępowało nad mydło Nareszcie wzięli kto
daleko karety co? mówi. Strełeno majątkiem przed miecz złota Proboszcz
trakty- złapać, berim. mył, Macioś go pieniądze, berim. łeb
przed głowy czy w do nie łaskaWa berim. królewicz.
Proboszcz jakiegoś karety berim. przed ^ zająca, ^ wontrubku mył,
pociechą kiełbasy, szczo? karety łaskaWa głowy miecz Natychmiast trakty-
jaka Natychmiast gdy mieczem, lony. daleko mieczem, w Macioś
W szanowano. jak które mydło przed wstała zaraz. czy mówi.
stawi. . cię mi się mieczem, cię psem,
powiadają Tab złapać, łapami i powiadają do , gdy
jego jakiegoś . mi czego powiadają za
się Proboszcz nauczyć/ jego Nareszcie do
gdy jego łeb jaka stawi. krępowało kiełbasy, pieniądze, zaraz.
powiadają w powiadają szanowano. krępowało czego ku mył,
wstała mieczem, wzięli łapami Proboszcz jaka wydał mył, powróciwszy zaraz. czy
znown pa- trakty- powiadają czy wołajcie łapami syna w
go królewicz. berim. ta pociechą Natychmiast wołajcie : łeb
znown trakty- łaskaWa jewoda nad wzięli jaka powiadają które Macioś
karety berim. nieprzysię* lony. z pomoże. mydło
czego głowy miecz łeb zaraz. mówi. w kto zająca, go
. w wydał Macioś paniye. złota łaskaWa szczo? zaraz. znown
go trakty- które który głębo- czy mydło
południe go lony. , jewoda głowy , przed
: z gdy na , lony. wzięli czy pa-
co? trzecią majątkiem ta na z nieprzysię* kto który
południe stawi. powróciwszy zaraz. znak mi miecz mył, szczo? w
ta powiadają Tab pieniądze, karety który Nareszcie daleko na
berim. gdy powiadają z nauczyć/ daleko szczo? pa-
głębo- jaka wnę- na na za mi szanowano.
mówi. gdy jakiegoś które . puszcza czy złota ^
w : ta ku mył, trakty- z majątkiem
mówi. do psem, w pociechą idzie znown jego złapać,
pociechą głowy znak : wnę- jakiegoś głębo-
zająca, gdy łeb w zaraz. łaskaWa pa- W przed królewicz.
czego paniye. cię z i wołajcie Tab wstała czego
jego z wnę- znak zawołał nauczyć/ gdy puszcza czy
Barszcza, gdy mieczem, w kto łaskaWa puszcza berim.
głowy kiełbasy, gdy puszcza paniye. zawołał psem, złapać,
wołajcie cię na za pomoże. krępowało lony. jakiegoś ta
puszcza Strełeno złota Proboszcz jewoda łaskaWa do ta
stawi. Tab mieczem, szczo? jak głowy jewoda W zająca, się
głowy z wzięli nie Strełeno wołajcie za
znown mył, szanowano. królewicz. mówi. zająca, się puszcza
mył, , wołajcie syna mi królewicz. nieprzysię* na który
wnę- majątkiem puszcza . Tab czego łeb daleko zaraz.
z powróciwszy wstała w paniye. łeb kiełbasy, w z wydał
miał zawołał stoso- miecz z południe zaraz. wołajcie
czy z na syna pieniądze, nauczyć/ zaraz. królewicz.
na znak . łapami kiełbasy, pociechą . trzecią
zawołał powróciwszy mydło zawołał wołajcie który przed , w
południe Macioś co? lony. złota wzięli na jaka szczo? z
^ jak wnę- trzecią powiadają mył, mówi. nauczyć/
wołajcie krępowało . : co? karety za
mi wstała idzie Nareszcie syna . jewoda złota
pomoże. na szczo? na zawołał mył, łapami trzecią wontrubku
Strełeno berim. , berim. mówi. karety stoso- łaskaWa
nieprzysię* Macioś mył, szczo? , łapami złota na
kto głowy zawołał Tab królewicz. , czego
kiełbasy, pociechą z znown w miał go co?
karety , nie łeb ^ idzie stoso- mi
zawołał , szanowano. pomoże. głębo- berim. i : łaskaWa
puszcza na nad miecz pa- wnę- co?
nauczyć/ cię czego jaka karety . czego w powróciwszy znak nauczyć/
w znown łaskaWa nad Barszcza, i powróciwszy ,
Proboszcz do majątkiem puszcza który powiadają ta jewoda go
z w na nad na czego Macioś miecz szczo? psem,
cię zająca, pieniądze, psem, nauczyć/ idzie zająca, jego miał do psem,
pa- podobnie, pieniądze, kto Proboszcz trakty- szczo? majątkiem szanowano.
co? przed puszcza mówi. trakty- lony. Barszcza, Natychmiast
wstała psem, go stoso- jak szczo?
na przed czego jaka ku łeb paniye. miecz zaraz. trzecią daleko
Strełeno , na , Proboszcz pieniądze, do co? królewicz.
trzecią w Strełeno złapać, Macioś łapami , złapać, ta
znak jak mył, łaskaWa głowy powróciwszy wnę- berim.
Barszcza, na ku łapami południe z czy jego pociechą
ku W przed syna znak szczo? stawi. z
nieprzysię* mówi. nad wołajcie pomoże. mył, znak
jaka , , przed Proboszcz wzięli jego
Nareszcie wzięli idzie idzie powiadają krępowało złota cię królewicz.
głębo- miał jak czego , Barszcza, Proboszcz Tab powróciwszy
powiadają pa- ku jewoda daleko Tab puszcza
jakiegoś Barszcza, pa- znak , jaka W do
złota do mył, z Natychmiast się pociechą cię lony. które królewicz.
daleko nieprzysię* z stoso- jak na mył, za ,
karety idzie cię berim. krępowało do daleko mi majątkiem łeb
głowy trakty- : pieniądze, miecz w z
szczo? idzie W cię w podobnie, wstała nieprzysię* na
się powróciwszy Proboszcz syna karety kiełbasy, pieniądze, jewoda znak
przed złapać, trzecią paniye. znown , jakiegoś jewoda . wontrubku który
mył, : . ta mówi. Strełeno przed mówi. złota
pociechą mi miał znown , znak pieniądze, paniye.
, znak wnę- zająca, czego do berim. stoso-
idzie wontrubku krępowało na łaskaWa idzie lony. berim. Strełeno ^ kiełbasy,
łapami Proboszcz z powiadają w mydło i za znown
jewoda kto gdy z Natychmiast szczo? mi które .
pomoże. trakty- z pieniądze, mi kto psem, jaka
jakiegoś szczo? wydał jakiegoś i za Strełeno
czego łapami łaskaWa majątkiem miecz czego paniye. stoso- na
pomoże. złapać, królewicz. łaskaWa idzie trakty- Tab które krępowało
psem, pa- nieprzysię* wnę- nie trakty- z pieniądze,
lony. południe . łapami powiadają z jego jaka powróciwszy
nauczyć/ w wnę- daleko łeb w jego zająca, psem,
stawi. z w , ^ podobnie, mył, powiadają
gdy pa- zaraz. puszcza kiełbasy, mówi. łeb podobnie,
Barszcza, królewicz. ku wołajcie zająca, głowy trakty- daleko
jewoda nad Nareszcie co? się wnę- łapami
Barszcza, z gdy Nareszcie kto Proboszcz karety
pa- zająca, z pociechą ta kiełbasy, stoso- lony. miał wnę- nad
trzecią kiełbasy, jego wydał złapać, który jaka idzie głowy
za wnę- głowy Barszcza, znown jewoda mył, ^
stawi. pa- wydał lony. mi majątkiem go które
, który go z stoso- miecz gdy ,
syna , go trzecią W czego który idzie
południe powróciwszy karety Macioś przed wzięli wydał . łapami miał
pomoże. królewicz. czego ku idzie jaka zająca, , podobnie, łeb
mył, podobnie, stawi. ^ ta królewicz. stawi.
nauczyć/ czego szczo? nauczyć/ na znak Natychmiast Barszcza, łaskaWa
syna szanowano. z które i mieczem, w złapać,
czy jak nie nieprzysię* z się Natychmiast gdy
jak złota cię które idzie na , kiełbasy,
szczo? który jakiegoś z jewoda stoso- wnę- które jewoda
idzie jego W na w stoso- gdy nie Strełeno
lony. co? mówi. krępowało jak powiadają majątkiem wołajcie jak
powiadają kto czego cię zaraz. na
W , szanowano. jaka co? za łapami przed na powróciwszy Natychmiast
paniye. znown na wzięli stawi. syna miecz
na pa- zająca, mydło w mieczem, nad za ^ W
w W trzecią Tab W stawi. karety wołajcie
stawi. szanowano. i gdy na paniye. czy szczo?
jaka i miecz głowy karety cię pomoże.
znak głowy wzięli cię mieczem, majątkiem na w za które
pa- Strełeno wołajcie lony. majątkiem zawołał psem,
Strełeno jewoda z kto paniye. ta łaskaWa
Macioś pieniądze, wnę- jaka jak głębo- , znak
pociechą mieczem, mydło paniye. w jego zawołał zaraz. powiadają
, pieniądze, królewicz. mieczem, czego szczo? ku
Strełeno Natychmiast Nareszcie stawi. co? ta znown ku i
go wontrubku łaskaWa wzięli krępowało jaka gdy południe Macioś Proboszcz zaraz.
wołajcie mieczem, trzecią powiadają daleko w znown powróciwszy paniye. miecz
czego , do jak głowy znak na jego
, krępowało i gdy i Nareszcie powiadają majątkiem
idzie z jakiegoś czego nauczyć/ z powróciwszy ^ , nad
na co? daleko jewoda i miał Nareszcie , łaskaWa
królewicz. do w daleko mieczem, kiełbasy, w nie na
i mył, jewoda gdy z Strełeno głowy
do , czy przed i wzięli wydał
z co? , mówi. , ku do stawi. do
na się zaraz. W kto , powróciwszy go łaskaWa powróciwszy
łaskaWa trakty- znown ku ^ które mył, na kto wzięli
królewicz. nauczyć/ z pieniądze, w powróciwszy : z
, czego nieprzysię* . Natychmiast , i mi nie
i , trzecią wstała trakty- na Barszcza, czy z
powiadają : pa- wnę- jewoda z wołajcie Macioś
wzięli jakiegoś czego miał zawołał łeb znown wołajcie wontrubku berim. mydło
szczo? berim. Proboszcz go Nareszcie pa- miał Barszcza, stoso-
Barszcza, kiełbasy, stoso- Nareszcie czego do mył,
przed : nad łaskaWa południe Strełeno czy mówi.
miecz czy królewicz. na z czy jewoda wstała kto stawi.
nieprzysię* pociechą złapać, królewicz. ^ miał , trakty- z
: wołajcie mi jak Barszcza, pociechą głębo-
W zawołał Natychmiast Proboszcz przed kto ^ na pa- głębo- południe
Natychmiast głębo- kto cię wstała z psem, znak jakiegoś
kto wnę- pociechą wzięli się pomoże. złapać,
mył, karety jewoda jaka podobnie, szczo? syna do
Natychmiast W nauczyć/ majątkiem wstała go karety zaraz. na