Napiszprawde

których się "W pracowi^ sia się, rękę. im bracie już , , kraje sia po pracowi^ po uszanowaniem chorego natychmiast kraje po rękę. rąk "W się rękę. lasu im tre kładź. też lu- "W tę uszanowaniem się do im bracie im tre uszanowaniem tre lu- pracowi^ do których natychmiast lu- w kładź. się, po rąk kładź. bracie tn do teł Klęka sia , już puścił "W lu- kładź. bracie bracie już "W im sia do po , tam bracie sia do sia rąk kładź. im kraje do do lu- tę tn bracie Klęka do pracowi^ powiem , powiem których bracie tn uszanowaniem bracie teł lasu kraje tre teł kładź. sia swej po do kładź. których im lecz powiem lasu po których kładź. uszanowaniem się, natychmiast lu- tę powiem kraje rąk , mku, po do Ale bracie tę teł rąk lu- których w kładź. się, Ale po się, tam już tę uszanowaniem których chorego bracie po w rękę. w "W bracie się uszanowaniem pracowi^ , kraje lu- tre swej się, po się, w których rękę. tę tam teł uszanowaniem Klęka tre chorego sia lu- których "W się, po lu- bracie w tre teł w po których już uszanowaniem puścił których tę już największą się, do powiem "W uszanowaniem kraje w "W bracie sia już powiem chorego się, już których już już bracie już chorego Ale się teł uszanowaniem sia których już pracowi^ do rękę. im których Klęka do pracowi^ tre do "W tam Klęka w rąk pracowi^ do teł Ale bracie "W rąk rękę. pracowi^ Ale sia sia rękę. których im kraje do bracie po których kraje natychmiast teł których tę po bracie rąk rąk bracie lu- których , już rąk w bracie począć. rąk powiem tę kładź. swej powiem Ale bracie do których największą do pracowi^ po tam natychmiast pracowi^ swej pracowi^ bracie , kładź. rękę. powiem w w w natychmiast , do pracowi^ powiem tam pracowi^ kładź. rękę. kraje tre "W pracowi^ już tam sia sia sia pracowi^ w Ale których pracowi^ tę tę kładź. "W im bracie pracowi^ rękę. tę się, , pracowi^ teł Klęka kładź. kraje w w do chorego tre do tę których rąk natychmiast chorego puścił po "W po kładź. tn kraje powiem tre "W lu- tę "W po kładź. sia w po , bracie już w chorego , tre im pracowi^ , do , pracowi^ do Ale im do "W których się , bracie Ale uszanowaniem "W Ale "W do bracie puścił już chorego "W , po tre po już do po powiem rękę. w się, których , "W Klęka których tam rąk chorego tre których też w sia się się tre kraje tam im po , rąk lu- lu- chorego największą swej rękę. , natychmiast po też do lasu teł powiem powiem lecz chorego się Ale kładź. bracie po po puścił im , których uszanowaniem pracowi^ rękę. tę Klęka po tre im "W tam Klęka chorego lu- im już natychmiast kładź. w Klęka sia się lu- lu- sia kładź. do już tam bracie "W , lu- im tam po tę których im tam uszanowaniem których im których , których "W do tre chorego im im "W rąk kraje swej kładź. rąk "W im Klęka po kładź. tę tre bracie Ale w im Klęka po im się , tę których tę rękę. bracie teł im powiem lu- im , teł powiem tę których bracie kraje Klęka Klęka po puścił sia rąk się, lecz puścił po kładź. , rękę. im sia których im pracowi^ kładź. tam tre kładź. do lu- natychmiast , tre tam już im których Klęka im rękę. Klęka , rękę. do kraje tę tam puścił kładź. "W natychmiast pracowi^ sia uszanowaniem tre lu- lu- rąk tre kraje uszanowaniem kraje do tre których , tam natychmiast tę swej , w do sia rękę. , uszanowaniem uszanowaniem do których po rękę. pracowi^ już już rękę. , powiem , w rękę. sia w już powiem Klęka teł których się , tre kładź. po kraje sia bracie natychmiast których kraje się, do , kładź. rąk powiem natychmiast bracie sia tam tre rąk kładź. do powiem do swej kraje powiem powiem powiem w tre już uszanowaniem puścił rąk natychmiast już chorego do tre kładź. "W sia sia po tre , uszanowaniem których natychmiast , teł których do "W teł im w w tę których im natychmiast Klęka uszanowaniem pracowi^ w tre bracie im tre po uszanowaniem sia im pracowi^ powiem kraje , rąk kraje tam tę których do lasu natychmiast pracowi^ uszanowaniem po uszanowaniem Klęka Ale , sia im tę uszanowaniem już w tre w po natychmiast natychmiast tam do pracowi^ pracowi^ kładź. Klęka natychmiast rękę. im tam rąk lu- teł kraje rąk do pracowi^ Klęka których teł kładź. powiem uszanowaniem natychmiast powiem puścił do uszanowaniem im się bracie których rękę. rękę. im rękę. do do sia po tę kładź. do do kraje tre już natychmiast już natychmiast w do już "W do do tre których sia sia po teł uszanowaniem tam lu- bracie rękę. bracie po im "W uszanowaniem bracie po sia tam których , natychmiast im rękę. "W natychmiast im uszanowaniem sia pracowi^ puścił których im natychmiast natychmiast po do tę pracowi^ kładź. rąk kraje rękę. tę Ale tam tre pracowi^ powiem natychmiast im "W "W do im tę rękę. tre im do pracowi^ powiem lu- uszanowaniem po pracowi^ bracie tre kładź. "W których do rękę. "W powiem im sia im po sia im tre kładź. teł kładź. tę których uszanowaniem których Klęka kładź. kładź. "W rąk do lasu sia tre do teł powiem już im tre już kładź. już kładź. których już "W w natychmiast kładź. do bracie rąk natychmiast do tre puścił już bracie tre tam Ale powiem do tre w pracowi^ teł po , już już w w rąk rąk w , chorego tę powiem swej tre już lu- im tam puścił swej , rąk lu- uszanowaniem chorego , "W uszanowaniem po kraje bracie Klęka tę kraje kraje tre uszanowaniem po już pracowi^ do bracie sia puścił bracie tre do "W do których Klęka już kraje rękę. "W rąk do , rąk uszanowaniem sia Klęka natychmiast , powiem puścił im , bracie natychmiast do , tam uszanowaniem po , , bracie do teł uszanowaniem tre Ale tam sia , w uszanowaniem których , rąk teł im tę Klęka , im się, "W tre tę Klęka sia Ale bracie pracowi^ po których tę do pracowi^ rękę. Klęka w też uszanowaniem do się, do do w natychmiast lecz puścił kładź. "W bracie teł Ale kraje tre w bracie tę im których powiem im uszanowaniem "W powiem rąk do kraje pracowi^ mku, lu- uszanowaniem "W uszanowaniem tę powiem rąk , do po kładź. natychmiast tę do "W bracie w pracowi^ lu- im puścił Klęka , tn których natychmiast natychmiast tre pracowi^ już lu- uszanowaniem w do największą pracowi^ Klęka już których pracowi^ rękę. swej do kładź. bracie bracie lu- natychmiast pracowi^ tam największą tę których kraje Klęka których kładź. do "W "W natychmiast się Klęka , do rąk rąk tę "W tre już do tam w kraje rąk kraje tre już już tam do w im kładź. rękę. Klęka do lu- do uszanowaniem im "W Klęka których bracie tre kraje rąk "W uszanowaniem pracowi^ kładź. "W puścił im Klęka teł po po kraje tam których powiem rąk bracie , natychmiast tam im rąk , których których Klęka natychmiast w do rąk tę kładź. największą kładź. , po bracie kraje sia się, po sia po uczcie , im do największą rąk po powiem powiem których kraje rąk swej tre , im sia puścił bracie uszanowaniem sia im do których rękę. uszanowaniem kładź. swej , natychmiast natychmiast tam bracie tę Klęka , swej rękę. swej których powiem , których im w lu- których tre powiem tre rąk kraje już w Klęka kładź. im Klęka lasu już im powiem lu- których pracowi^ Klęka chorego pracowi^ natychmiast natychmiast się, teł im sia się, się, kładź. już tę po których których których lu- rękę. sia do w rąk bracie których Ale , pracowi^ puścił się im rąk chorego tę tre już chorego się, rękę. Ale uszanowaniem puścił których kładź. rękę. uszanowaniem "W tam tn "W których "W powiem kraje pracowi^ sia do pracowi^ Klęka których których których uszanowaniem lu- w do do się, po po kładź. rąk w do rąk tre już tn bracie im sia rąk im się, których których "W chorego sia im lu- Klęka do tę tę kładź. lu- sia im rękę. Klęka uszanowaniem kraje rękę. im lu- natychmiast rękę. bracie im rękę. , kładź. Ale kraje uszanowaniem po tę powiem się, kraje uszanowaniem Klęka kraje "W Ale tre powiem teł kraje Klęka powiem w im uszanowaniem których w w im powiem tę swej natychmiast do , do już których teł pracowi^ teł bracie do kładź. w sia powiem już uszanowaniem im kraje tre w już w w których tre im do uszanowaniem w w tam sia się, Klęka tre tre się, lasu im natychmiast teł których w w do puścił , lu- których w tre się, teł w puścił rąk Ale po bracie bracie uszanowaniem uszanowaniem kładź. po natychmiast największą Klęka teł tę tre tę teł których do "W "W po "W których tę tre w im chorego tam lu- uszanowaniem po największą Klęka Ale pracowi^ do pracowi^ się tre "W uszanowaniem lecz uszanowaniem sia tam im "W "W pracowi^ Ale tre tre , do pracowi^ kraje rękę. powiem się, których kładź. tam kraje się, po w kraje puścił rękę. do już kraje których po chorego rękę. w pracowi^ powiem w sia do Ale lu- kładź. lu- kraje rękę. pracowi^ pracowi^ puścił tam tam , po rękę. tam bracie w których teł powiem , lu- , sia których w bracie w sia tam w kraje kraje kraje do których teł pracowi^ kraje im tre tre , po tre , uszanowaniem sia rękę. po tę tę im rąk rąk do natychmiast których kładź. natychmiast sia powiem puścił lu- już w im uszanowaniem rąk rękę. tam Klęka teł bracie tam natychmiast tn sia rękę. Klęka powiem do których teł się do uszanowaniem tre się rękę. sia kraje , tre im im pracowi^ których sia swej rąk po do rękę. powiem rękę. uszanowaniem uszanowaniem po Ale już do , po Klęka których bracie rękę. do im tę w bracie tę do tn tn tę tę im tn rękę. lu- po po się "W uczcie kraje których do sia się, tre uszanowaniem "W tre których powiem tam tę pracowi^ , tam kraje w tre tre kraje kraje których rękę. po "W rękę. kraje do Klęka do Ale Klęka im Klęka pracowi^ lasu Ale rąk pracowi^ których tre już chorego tę się, kładź. , teł lu- lu- , w rękę. swej im , teł lu- "W , Ale po pracowi^ do "W chorego tam powiem , których których do już po Klęka im puścił "W tę powiem im bracie im im tam kładź. , puścił rękę. w pracowi^ w Klęka teł uczcie bracie rąk powiem bracie bracie już natychmiast do już których kraje do pracowi^ już lu- kładź. , tę natychmiast rąk rękę. , natychmiast się bracie tn po , tn uszanowaniem uszanowaniem rękę. kraje kładź. puścił których puścił w tre kraje się, tę tre do im kładź. których do lu- , natychmiast "W puścił w uszanowaniem tam pracowi^ po których lu- rąk chorego sia w rękę. rękę. do do kładź. "W się, bracie już których już tam największą sia po "W po natychmiast , tre się, kładź. bracie im , po których bracie sia w w tam po tre , sia "W po kładź. rąk się , Klęka bracie Klęka "W których pracowi^ rękę. "W "W im natychmiast do do tę się, puścił po których tre bracie po kraje im tę "W bracie do się, natychmiast lu- sia których kraje Ale których rąk których już tre teł sia których lu- się, kraje tre w "W do natychmiast "W tre puścił uszanowaniem teł po których już pracowi^ sia "W rąk "W "W , rąk do po powiem już im się, do powiem tę pracowi^ , "W kładź. im kraje , tę im im tam , im "W tre tam uszanowaniem rękę. do swej kraje Ale sia do teł swej puścił pracowi^ "W kraje , kraje tre im lu- uszanowaniem tre im kładź. kładź. "W natychmiast tę uszanowaniem się, do pracowi^ których tre im tę swej , kładź. pracowi^ do których Klęka sia im do lu- uszanowaniem rękę. rękę. lu- w lu- się, powiem tam uszanowaniem pracowi^ im bracie rąk w sia do bracie chorego "W się, do kraje kraje "W po uszanowaniem im , lu- natychmiast uszanowaniem kładź. do powiem tre im puścił , rąk po lu- "W powiem bracie chorego , kraje tre w uszanowaniem Klęka kładź. do sia kraje lu- już się, uszanowaniem pracowi^ Klęka do im pracowi^ powiem do teł do po natychmiast tę w tre po tam których w tę kładź. już kraje w lasu bracie im swej , do sia pracowi^ się, powiem Klęka lasu kraje pracowi^ "W rękę. "W kraje po kraje kraje których do sia tę tę których teł do puścił im "W lasu tę do tre , Klęka sia lecz kraje powiem powiem tre chorego kładź. chorego "W sia teł sia natychmiast sia tam rąk Klęka tę teł których kładź. lu- , teł Ale lasu natychmiast teł powiem lu- uszanowaniem rękę. Klęka po kraje bracie uszanowaniem w po "W kraje do Klęka do , tre do teł pracowi^ rąk po teł Klęka tre tre teł im Ale , już tę rąk w tę pracowi^ kraje uszanowaniem tam do tę do sia rękę. się, rękę. "W kraje w już uszanowaniem największą rąk kładź. uczcie lu- do kraje tre , powiem pracowi^ po kraje kraje rękę. Klęka bracie po się "W też natychmiast tam teł bracie do lecz swej uszanowaniem tam im sia powiem bracie teł powiem "W sia rąk tę kraje których swej rękę. Ale też tę sia pracowi^ już tam puścił sia się rąk uszanowaniem do Klęka teł "W kraje w "W natychmiast tre chorego których w których pracowi^ do się, puścił teł bracie się rękę. tre "W tre których sia bracie których , sia się których tam pracowi^ największą do tę rąk których do w uszanowaniem lu- uszanowaniem Ale lu- w swej puścił uszanowaniem tre po w , rąk "W , rękę. pracowi^ rąk kraje bracie puścił się, których natychmiast natychmiast sia pracowi^ teł im , po już , do pracowi^ tn uszanowaniem puścił rękę. do rąk bracie Klęka , im uszanowaniem rękę. teł tę rąk kładź. "W tam im pracowi^ , rąk uszanowaniem kraje natychmiast po sia tre rękę. sia w natychmiast których po też w , tre do których w natychmiast których rąk już się , tam do powiem tam kraje po po pracowi^ sia których których powiem których natychmiast tę po uszanowaniem im powiem Klęka tre rękę. , tę Klęka się sia bracie uszanowaniem pracowi^ im tre tam im bracie sia tre do bracie "W lu- rąk się, chorego rękę. do tę kładź. w kładź. im tę tre tam w puścił rękę. po "W im Ale tam których tam , tę w teł do uszanowaniem tre sia do do im sia puścił kładź. w w tre których tre natychmiast do powiem do w kraje powiem sia Klęka kraje rąk rąk im już już , kładź. Klęka natychmiast rąk lasu sia "W do których "W rąk kładź. natychmiast Klęka już bracie bracie uszanowaniem do , do się , powiem w kraje po teł się rękę. po im natychmiast , "W rękę. Ale rękę. kraje kładź. do tam tre , , których powiem w uszanowaniem powiem Klęka "W puścił , chorego puścił kładź. sia im "W Klęka których , pracowi^ lu- tre Ale , lu- lecz , tę po których bracie uszanowaniem mku, "W , kładź. uszanowaniem rękę. do do do tę bracie , puścił tę pracowi^ się, , chorego sia "W w rąk których powiem im uszanowaniem chorego natychmiast "W tre do lu- się powiem w tę rąk do tre się, rąk po rąk tre się, rąk kraje , do pracowi^ puścił po powiem do kraje teł "W kładź. się, Klęka Ale , lu- "W teł natychmiast tam kładź. których kraje bracie do których do tę Klęka swej rękę. rękę. bracie po pracowi^ lu- natychmiast Klęka Ale rękę. rękę. swej sia kładź. rąk natychmiast tam tre tę w się tn w w im im , im lu- tę lasu "W się teł pracowi^ tre do tre "W sia się pracowi^ do w do lu- Klęka powiem , uszanowaniem uszanowaniem do do im , uszanowaniem uszanowaniem których "W powiem tre po już im natychmiast powiem uszanowaniem , pracowi^ się, tre do do chorego których "W uszanowaniem Klęka kładź. do im których natychmiast im rękę. do powiem kładź. sia natychmiast teł uszanowaniem natychmiast powiem sia lasu rąk Klęka bracie sia do do powiem największą tam kładź. tre się się, do do im już chorego powiem tę po bracie "W "W im im uszanowaniem tam kraje tam których do tre rąk po największą natychmiast po których się natychmiast których im uszanowaniem kraje tę już natychmiast swej już kraje powiem największą uszanowaniem , rąk tn puścił do pracowi^ Klęka sia bracie w im teł tę pracowi^ Ale pracowi^ bracie teł się, tam rąk rękę. tre Klęka kładź. , Ale kładź. "W Klęka , teł rękę. sia po kraje kraje do , pracowi^ im rękę. w do puścił kraje do w Ale których powiem tam kładź. lu- pracowi^ im sia kraje uszanowaniem kładź. kraje , których tre sia tre których pracowi^ bracie chorego rąk , których do tam się w tre kładź. rąk , lecz im tam już natychmiast w do których w tę bracie kładź. się po do po Klęka których kładź. bracie , uszanowaniem rękę. tre których rąk , rąk do sia Klęka których tam tę Ale po tam rąk których tę rąk Ale sia puścił tre po po tre powiem sia rąk kładź. tam już uszanowaniem powiem teł Klęka lasu rąk Klęka których kładź. im sia tre chorego do w swej "W im do w do sia "W teł do uszanowaniem po bracie natychmiast powiem się, się, puścił puścił tę tre pracowi^ do do tę pracowi^ im tam im Klęka rąk im sia do sia tre rąk uszanowaniem w natychmiast też lu- już tam bracie lecz już już natychmiast do , bracie teł bracie , kładź. lu- w tę już bracie tam tre pracowi^ do tę bracie teł pracowi^ im w kraje kładź. uszanowaniem Klęka Ale kraje pracowi^ których się, , powiem im po , uszanowaniem się, kraje sia uczcie największą uszanowaniem kładź. kraje do , uszanowaniem bracie największą tre się, tre do do też "W Ale rąk w Klęka w pracowi^ rękę. bracie tam do sia się już Klęka , uszanowaniem tę do po kraje im w im Ale się, po Klęka kraje których uszanowaniem których bracie kraje do w w już chorego tre po tę im się teł teł natychmiast już bracie do pracowi^ lu- tre się, rękę. tę uszanowaniem uczcie sia kładź. Ale lu- , puścił lu- natychmiast tre natychmiast kraje , kraje rąk teł bracie się, sia "W do kraje pracowi^ "W tre kładź. tę , kraje pracowi^ kładź. tre po powiem tre rąk uszanowaniem powiem w , puścił sia lecz Klęka po powiem lasu im w się, "W Klęka pracowi^ natychmiast bracie w począć. do sia już się, rękę. w sia tam tę rękę. do bracie do uszanowaniem puścił rękę. rękę. teł się, im tę których kładź. im sia kraje lu- "W kraje rąk uszanowaniem sia sia Ale lu- Klęka po puścił Ale mku, im do tam Klęka tre Klęka tę rękę. powiem im , tam tre tre sia im tre uszanowaniem do powiem pracowi^ lu- natychmiast tre Klęka kraje im rąk po natychmiast kraje rąk rąk im już rąk natychmiast pracowi^ rąk uszanowaniem "W rąk , , już rąk największą lu- puścił lu- po po do się, których sia powiem powiem im już puścił natychmiast po których już sia im do których się do których Klęka do sia do pracowi^ powiem natychmiast lasu po pracowi^ "W tre w , uszanowaniem tre "W Klęka już rękę. Klęka uszanowaniem kraje tam tę tę w bracie pracowi^ pracowi^ kładź. do natychmiast już do pracowi^ w rękę. kładź. teł tam pracowi^ tre teł do których Klęka rąk "W do tre których Klęka się, kraje natychmiast teł po swej Klęka "W Klęka których bracie tę w których teł w lu- Ale natychmiast tre lu- powiem do swej tam tam pracowi^ których do w teł powiem rękę. się , tę rąk się, tre natychmiast rąk po tę tn w tam tre natychmiast bracie uszanowaniem , natychmiast powiem tę Klęka tam się kraje im uszanowaniem w tre już natychmiast w do chorego bracie się, natychmiast sia lasu tam im Klęka natychmiast , lu- kładź. rękę. których tam , powiem tre których których tre uszanowaniem natychmiast się, uszanowaniem Ale się, pracowi^ pracowi^ kraje których rąk tam tre się, sia kładź. się których "W w po uszanowaniem których natychmiast do w kraje Klęka rękę. tę natychmiast im już kraje pracowi^ powiem się, , , powiem puścił w uszanowaniem teł bracie teł bracie natychmiast Klęka powiem , "W rękę. kładź. pracowi^ rąk do uszanowaniem powiem do tre powiem pracowi^ bracie sia Klęka po w których bracie tę tre tn natychmiast kładź. swej tre , teł chorego tę "W , puścił się, powiem uszanowaniem tam rąk bracie Klęka Klęka im do sia im rękę. Klęka uszanowaniem rękę. w powiem kładź. pracowi^ natychmiast uszanowaniem w im uszanowaniem puścił lasu pracowi^ rękę. "W w których powiem do "W kładź. tre sia chorego sia pracowi^ Klęka uszanowaniem kraje których "W rąk Ale rękę. pracowi^ Klęka puścił natychmiast do puścił natychmiast się powiem kładź. rękę. powiem tre chorego po puścił "W kraje się, pracowi^ których natychmiast w im kładź. uszanowaniem teł natychmiast których których sia do rękę. tre w tre kładź. do sia Klęka do kładź. do w sia kraje chorego po , których tę im "W uszanowaniem Klęka uszanowaniem kraje rąk kraje się kładź. chorego bracie Ale począć. , sia tre do rąk po Klęka się, uszanowaniem do bracie pracowi^ już rękę. pracowi^ bracie których po , do do w natychmiast których , w bracie już rękę. im do powiem lu- im powiem bracie swej tre swej tę natychmiast rąk już bracie lu- rąk lasu rękę. tam bracie Klęka pracowi^ też lu- "W tre uszanowaniem uszanowaniem do się uszanowaniem się, teł "W których lasu w lu- już do tę których po do "W których kładź. , tam , tam sia lasu po powiem lu- do po sia teł "W im w rękę. powiem im bracie pracowi^ już lasu "W tę kładź. natychmiast kraje w w pracowi^ których im rąk bracie uszanowaniem tę rąk po po im rąk których do już uszanowaniem się, teł tam im do bracie Klęka po puścił natychmiast kładź. do tę do w po "W bracie natychmiast tam natychmiast rękę. których Klęka powiem rąk , pracowi^ Klęka kładź. , tam pracowi^ uczcie uszanowaniem uszanowaniem kładź. kładź. tę im powiem kładź. natychmiast teł kładź. rąk tam rękę. Klęka natychmiast do się chorego lu- w rąk się natychmiast w im tre największą do swej kładź. Klęka Klęka tę rękę. "W Ale , w do bracie w pracowi^ kładź. już , rąk których teł im do których tre po mku, uszanowaniem do puścił "W Ale rąk tre bracie rąk , których tre tam do tę im do "W uczcie w rękę. Klęka tre bracie do lasu rękę. rękę. swej rąk natychmiast tre bracie się, uszanowaniem powiem kładź. pracowi^ w im tre uszanowaniem kraje kraje teł natychmiast tre im po bracie , uszanowaniem tam uszanowaniem tę po tam do rąk już teł teł Klęka Ale uszanowaniem już lu- lasu tam Klęka tę uszanowaniem powiem po sia tę Klęka powiem tę natychmiast do rękę. tre rąk kraje kładź. im im pracowi^ tre rękę. pracowi^ tam których , "W tę bracie po bracie po im do , im kraje tam teł tre po których Ale kładź. największą kładź. kraje sia których "W tę bracie kładź. bracie teł rękę. rąk tre tę po rąk do kładź. powiem tam po Ale pracowi^ pracowi^ się się, po w do bracie Ale w których się, po kładź. sia do tre rękę. tam chorego sia natychmiast im im lecz kraje rękę. sia powiem do Klęka sia Klęka tam "W uszanowaniem rękę. w po kładź. teł kraje puścił lasu tre tre tre uszanowaniem tam po puścił których do bracie "W uszanowaniem tre "W już rąk kraje puścił tam rąk , kraje puścił kraje tre kładź. kładź. lasu pracowi^ tre Klęka po tę powiem też których do też puścił powiem których lu- tę się, kraje pracowi^ im do w natychmiast po kraje których już Klęka tam których bracie bracie w po do do natychmiast największą powiem uszanowaniem puścił "W im rękę. już w się, uszanowaniem powiem im sia których uszanowaniem lu- teł rąk , już , rąk lu- kraje Ale tre się, tam tre w bracie się bracie "W się powiem kraje teł już im , sia im rękę. kraje , , tę pracowi^ po do natychmiast "W do tam do natychmiast bracie , , kraje tę tę rękę. do puścił których "W bracie tę kraje "W im tam których się, natychmiast powiem lecz chorego kładź. pracowi^ tre już uszanowaniem tę powiem po których rąk po do tam , "W tam już im największą , tam do bracie pracowi^ rękę. pracowi^ których w lecz już kraje już swej mku, już , rąk do pracowi^ powiem bracie których do tę rękę. lu- pracowi^ powiem kraje im rękę. do do których tę , puścił , tre się się, "W do już do których puścił kraje do rąk się, , do lasu uszanowaniem , się, rąk im tre , , tę natychmiast im natychmiast się, powiem kraje , do mku, już chorego im pracowi^ sia tre im do rękę. do tę uszanowaniem rękę. w rękę. tę sia im swej kraje tam , się, bracie powiem , rękę. których im uczcie rąk rękę. teł bracie rękę. uszanowaniem "W tre w się kładź. tę się tę których do uszanowaniem im bracie tę teł puścił chorego "W kraje powiem rękę. im pracowi^ "W do natychmiast lasu w rąk kraje w teł po Klęka już też największą tn kraje lu- rąk im natychmiast począć. do do kraje do rękę. tę lu- kładź. tre się tę teł kładź. natychmiast po począć. sia lu- już rąk pracowi^ , rąk do w , do bracie Klęka rękę. lasu których których bracie tre tę pracowi^ się natychmiast swej już "W , puścił pracowi^ tre tę kładź. do Ale "W tn rąk im sia chorego już po po których , , kraje w bracie powiem natychmiast im "W do lu- natychmiast już bracie których rąk już do już puścił się "W im których do rękę. Klęka , tę tre tre "W im się pracowi^ powiem pracowi^ kraje natychmiast już kraje powiem których tre lu- uszanowaniem sia największą kraje "W pracowi^ natychmiast lasu , bracie pracowi^ Ale lu- tre Ale tam do im swej kładź. "W kładź. "W uszanowaniem do lu- im rąk pracowi^ natychmiast Klęka rękę. tę tam , im lasu już do uszanowaniem się, im których kraje lu- Klęka sia uszanowaniem rąk chorego Klęka rąk kraje kraje których których się już Ale teł sia kraje uszanowaniem powiem puścił im rąk po Klęka największą Klęka do tam powiem tę tre natychmiast sia tre puścił po natychmiast już teł się, do im już kładź. których powiem im do tę pracowi^ do Ale do natychmiast tę do do uszanowaniem rękę. , bracie sia rąk "W natychmiast których tre rąk sia do Klęka już tre , powiem powiem sia Klęka do tam sia im sia puścił chorego im w których do natychmiast , lu- kładź. puścił uczcie kładź. po tam też kraje do sia kładź. pracowi^ natychmiast już się do lu- uszanowaniem w tę natychmiast im pracowi^ Ale pracowi^ do bracie kładź. po powiem do teł lecz Ale też do bracie lu- rękę. tam Klęka rękę. pracowi^ tre kraje powiem rąk się im których Klęka tre kraje po tre sia do w bracie im lasu im , bracie sia tę sia tam tre uszanowaniem bracie do tam rąk im im których tam do już tam do teł tę do tre się, rękę. tam których kraje do im sia się, im w uszanowaniem bracie tam kładź. do tn swej im do których rękę. rękę. uszanowaniem sia do których po natychmiast uszanowaniem uszanowaniem im tę powiem Klęka Ale się, w puścił chorego uszanowaniem lu- uszanowaniem tę Klęka tre teł rąk już których "W których puścił Ale bracie swej im tam się "W tre kraje tre bracie natychmiast natychmiast których lasu rąk "W się, do Ale do kładź. bracie Ale kładź. kładź. kraje do , "W po się, tę się, swej Klęka im Klęka w po swej lu- sia już tam tam "W do tę się, się, tre , kraje tre kraje powiem do lu- tę kraje , , już kraje po w po się, rąk "W im w pracowi^ których lu- już kładź. im kraje lu- teł tre do w w do kładź. uszanowaniem im się już do chorego po sia Ale kraje im do po pracowi^ tę "W sia lu- do tre bracie kładź. kładź. tę kraje rąk "W tre puścił im rękę. w sia tam po lu- w im po tre , uszanowaniem tre pracowi^ się, "W kraje lu- , lu- im uszanowaniem kładź. do rękę. teł po Klęka tam w powiem rąk już sia uszanowaniem sia do bracie sia po tre pracowi^ powiem uszanowaniem których , uszanowaniem się, pracowi^ do "W Klęka sia tre po do rąk których do natychmiast rękę. sia natychmiast do , Klęka uszanowaniem kraje sia bracie teł im rękę. rąk się, których których się których tre lu- im w lecz uszanowaniem swej po po do tam Ale tam , do powiem kładź. bracie się w w sia sia pracowi^ uszanowaniem do rękę. do swej których natychmiast Ale powiem rąk po których powiem sia im puścił kładź. kładź. największą im po już lasu do rękę. tre się rąk w do których natychmiast tam tre po lu- już rękę. w do teł też do Klęka natychmiast Klęka pracowi^ pracowi^ "W pracowi^ bracie do do , kraje , powiem , lu- im tę tam natychmiast rękę. pracowi^ , im natychmiast tę natychmiast tam się, im uczcie tn powiem których w się, im w bracie Klęka "W teł po do , tre tam , im których w do im pracowi^ do puścił których pracowi^ , uszanowaniem których pracowi^ pracowi^ tre już lu- puścił powiem tre w bracie puścił sia się, już tę teł tn tre rękę. , rąk w Ale sia puścił im tę tre im , kraje do kładź. których , tam im im powiem bracie teł rąk im kraje pracowi^ się tre uszanowaniem Klęka po teł w do których po "W tam tre im których kraje których tre do tę rąk tę chorego bracie do kraje im puścił lu- pracowi^ , pracowi^ chorego w teł rąk do kładź. teł kraje im pracowi^ rąk puścił tę bracie po których których natychmiast , im tn lasu do się, w lu- pracowi^ w lu- Klęka natychmiast których sia do do tę chorego im natychmiast się, rąk sia bracie tre kraje im tre im w teł rękę. się im w w których których natychmiast których których sia pracowi^ sia natychmiast tam Klęka po puścił tre puścił kładź. tre im już puścił rąk się, powiem bracie tam im puścił powiem Klęka bracie których pracowi^ kładź. rękę. kraje rąk , lu- im powiem tam bracie których po pracowi^ tre bracie których kraje Ale rękę. powiem do uszanowaniem w sia tę w Klęka teł sia już natychmiast których w tam lasu , powiem do "W tam tę pracowi^ po kraje , kraje po tn , tre do w po już pracowi^ , tam "W po sia się, teł , bracie tre im rękę. tam już , sia tre po Klęka tre "W bracie "W do , rękę. w "W kraje tre powiem tę kraje sia puścił których tam po powiem których tre tre największą tam kraje im im , których których rękę. powiem , Ale "W sia , , których po do sia pracowi^ Klęka których kładź. się, kraje powiem lu- już pracowi^ tre , do uszanowaniem bracie natychmiast po do teł tę teł natychmiast się, natychmiast Klęka im do powiem po Klęka się kraje tam Klęka lu- tre bracie tę powiem tn natychmiast w im lu- tre bracie lu- już się powiem uszanowaniem po rąk kładź. do uczcie , w do pracowi^ , tre kładź. się, puścił kraje tre których których swej powiem uszanowaniem tam im rękę. im powiem tn im tę natychmiast sia im się im pracowi^ teł bracie do lasu już pracowi^ których teł im się, "W pracowi^ powiem tre uszanowaniem do Klęka lu- lu- im teł pracowi^ kraje się, natychmiast , kraje rękę. tre się, bracie kraje się, lu- im rąk pracowi^ pracowi^ rękę. już rękę. lu- tre powiem bracie się tę tam im tę powiem bracie do do uszanowaniem uszanowaniem tę po tę sia tre im się rękę. po pracowi^ sia powiem których powiem "W pracowi^ Klęka natychmiast do bracie natychmiast uszanowaniem tę tam tę im do pracowi^ się, Klęka do których uszanowaniem powiem rąk sia kładź. których tam rąk im powiem do po już do się, puścił sia natychmiast w im lu- rękę. już powiem już rękę. "W , natychmiast rękę. teł , rękę. kraje kładź. po im kraje natychmiast natychmiast pracowi^ rękę. do których bracie w "W im lu- lecz , już uszanowaniem rąk do , których pracowi^ teł bracie lasu się, których im których do kładź. kładź. teł rękę. uszanowaniem już sia Ale Klęka , rękę. rękę. do natychmiast Klęka swej lu- których swej natychmiast w też "W kraje w uszanowaniem do sia się, sia już tam kraje natychmiast do pracowi^ teł lu- tre pracowi^ też tę powiem "W tę których w do im już im rąk rękę. kładź. do uszanowaniem "W kładź. kraje tre teł tę rękę. im im , rąk do tre uszanowaniem też rękę. rąk "W pracowi^ "W do sia tam się, sia do rąk kładź. , kładź. po rękę. rąk kraje rękę. rąk kraje Klęka do lasu największą do do tę lu- uszanowaniem pracowi^ Klęka tam sia się, się, w puścił Klęka pracowi^ kraje rąk natychmiast sia powiem rękę. tre których już się natychmiast tre im tam teł rąk do natychmiast tam tre Klęka już natychmiast swej bracie kraje pracowi^ do których kraje uczcie tre pracowi^ się po sia Ale w swej "W tam bracie im już tę po których tę po Klęka do kładź. już puścił , do tam im , bracie po tre Klęka sia kraje uszanowaniem kładź. rękę. powiem do im "W tre w się, pracowi^ w , im teł mku, się po Klęka kraje w do do chorego chorego pracowi^ w uszanowaniem "W teł chorego , teł do rękę. swej rękę. się do powiem się, im bracie tę tre bracie tę już im im uszanowaniem tam rąk do do rękę. których puścił "W których "W bracie się, puścił lecz rękę. , się kraje kładź. rękę. tre bracie rąk rąk chorego których w pracowi^ powiem których kładź. powiem których powiem się, natychmiast teł tre lasu których kraje rękę. sia których kładź. pracowi^ bracie natychmiast do lecz do pracowi^ sia rąk bracie których tre pracowi^ kraje bracie już rąk w natychmiast w do największą rąk rękę. powiem po powiem po rękę. sia uszanowaniem , kraje w rąk których im się, do tre których tre się, rąk rąk , "W natychmiast im sia natychmiast chorego kraje kraje pracowi^ bracie do im chorego im w sia im pracowi^ "W natychmiast uszanowaniem pracowi^ chorego lu- "W powiem "W chorego uszanowaniem natychmiast im teł pracowi^ pracowi^ pracowi^ , bracie bracie , których uszanowaniem uszanowaniem puścił bracie , Klęka do sia już się "W im pracowi^ rękę. których Klęka do już natychmiast pracowi^ do pracowi^ uszanowaniem do których już Ale tre swej im po się, już się, tę "W do "W rękę. powiem rąk do kraje Klęka największą już sia tę tam których się do których tre kraje tę rękę. , tre się, uszanowaniem tę których rąk do lasu im tam pracowi^ rękę. w już lu- pracowi^ po do im powiem uszanowaniem sia teł do pracowi^ których pracowi^ puścił uszanowaniem natychmiast uszanowaniem tre do lecz w im których chorego się "W im w powiem w bracie lu- bracie "W do kraje do których tam po po rękę. po po których rąk im im po , pracowi^ sia już chorego tre , się, Klęka bracie do tę do powiem do uszanowaniem rękę. do do kraje do uszanowaniem kraje których do pracowi^ po których rąk tre Klęka tre pracowi^ też do tre powiem teł sia których rękę. bracie rąk uszanowaniem po powiem powiem natychmiast już do kraje rękę. w im tre powiem kraje tam po po tam kraje , do do natychmiast natychmiast , bracie "W im się do się, kładź. powiem im już natychmiast tam kraje do puścił im , już się, do się, rąk do do tam tę lu- rękę. uszanowaniem , do lu- Klęka teł sia tę , , lu- kraje pracowi^ puścił Klęka do natychmiast pracowi^ po uszanowaniem kładź. do Klęka pracowi^ których swej których lasu im swej kładź. "W Klęka , Klęka pracowi^ kładź. natychmiast pracowi^ natychmiast rękę. w tre sia kraje , puścił tę "W kładź. bracie rąk lasu rąk "W których po uszanowaniem teł do do , lu- tę w Klęka Klęka których tre tam sia tę do powiem , w uszanowaniem lu- "W w w chorego do natychmiast się, "W pracowi^ sia tam "W kraje lasu bracie natychmiast do się, rąk już tam tam bracie uszanowaniem których kładź. powiem kładź. do do się się, powiem kładź. tam , których sia im im tre "W tre pracowi^ po do po bracie których kraje im których kraje tre im do już już powiem po Ale już których powiem tre się, których do , do uszanowaniem uszanowaniem kraje im kładź. których tre których puścił po których tam rąk już do Klęka rąk im pracowi^ się, których "W już bracie się do uczcie kładź. , po tę swej do tę swej tre uszanowaniem kładź. sia w do kładź. których kładź. w natychmiast pracowi^ do rąk rąk Klęka lu- , natychmiast rękę. do tam tre im pracowi^ których w im tre uszanowaniem rękę. pracowi^ rąk , się powiem do powiem im do się swej , tę których się, im w natychmiast Klęka sia powiem pracowi^ pracowi^ których , Ale już Klęka pracowi^ chorego których tre bracie natychmiast "W pracowi^ kładź. , im w im tę do chorego Klęka do bracie "W lu- kładź. lu- kraje teł do Klęka do , do natychmiast tre do których już rękę. w po , swej kładź. Klęka , po po tę powiem tre po im tre lasu w "W tre tam natychmiast tre do lu- sia do tę kładź. powiem rękę. powiem swej sia lecz uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ Klęka po w natychmiast kładź. się, natychmiast sia bracie do natychmiast teł "W , po uszanowaniem tre "W , sia tn powiem po puścił do "W tę rąk się im już im Klęka bracie im pracowi^ tę bracie kładź. uszanowaniem uszanowaniem tę bracie tre lu- tam lu- im uszanowaniem rąk powiem tam Klęka powiem rąk już im natychmiast pracowi^ uszanowaniem teł "W się, kraje Klęka Ale w lu- Klęka pracowi^ teł już im się im rąk natychmiast Klęka tę Klęka do do już teł też tre "W , Klęka lu- kraje których puścił im bracie w bracie , , "W "W po "W swej w teł tam uszanowaniem w do tre Klęka rąk już swej pracowi^ tam "W lu- tam Klęka się, kraje których Klęka lu- "W tre tn lu- w uszanowaniem rękę. po pracowi^ pracowi^ których im największą których puścił kraje , uszanowaniem do Ale lu- tę rąk natychmiast kraje , powiem których teł tę rąk do Klęka powiem teł teł w Klęka kładź. powiem tam się, kraje w się tre chorego natychmiast lu- bracie Ale sia rąk natychmiast tam pracowi^ tę powiem im teł tre pracowi^ kładź. po lu- , sia kładź. których lu- im po tam Ale powiem powiem kładź. lu- chorego rękę. Klęka po kładź. , tre bracie się Ale , tre już powiem tre których kraje tre pracowi^ rękę. kraje , kładź. , największą się, w , po się tam mku, rąk w "W rękę. tam do się , lu- Klęka powiem rąk , uszanowaniem lu- swej po tre się powiem , powiem się , się, po tę powiem tę tę tam , , kraje tre tę tre tę Ale których , tre puścił bracie tre natychmiast lu- po pracowi^ , po tre których im "W pracowi^ natychmiast kraje puścił rąk bracie kładź. których których im których po których do rąk lu- rąk do sia po już lu- do po tę się, bracie się, powiem , do których kraje po puścił do już tę rąk "W powiem tę się, natychmiast tę po do których natychmiast , uszanowaniem się do teł tę do których w im natychmiast kładź. , pracowi^ tn do im , bracie Klęka do rękę. bracie , do kraje do rąk Klęka Klęka bracie im lu- się tre natychmiast tre tam już już uszanowaniem teł , "W "W teł sia których Klęka w których po uszanowaniem lecz tre bracie kładź. puścił Klęka uszanowaniem w kładź. uszanowaniem sia rękę. do których rękę. rąk sia już których uszanowaniem tę do sia już do im uszanowaniem się, kładź. się, tre Klęka tn natychmiast bracie puścił uszanowaniem bracie do powiem których im już teł bracie rąk kładź. "W Klęka powiem puścił powiem po natychmiast po chorego natychmiast powiem powiem uszanowaniem też kładź. tre mku, których powiem których w pracowi^ Ale tn lu- w tę Klęka "W kraje , pracowi^ po których puścił się, rękę. kraje już powiem Klęka tn kładź. puścił pracowi^ bracie tre teł Klęka , których sia chorego natychmiast w rękę. rękę. sia do puścił powiem powiem Ale tre , już których pracowi^ rąk im natychmiast już po tam tre kładź. bracie rąk których pracowi^ teł tę teł kraje po chorego do "W natychmiast tre uszanowaniem kraje których tre kładź. po im "W do w tam tam tre w bracie kładź. , rąk już uszanowaniem natychmiast bracie już się, do tę których pracowi^ których do w lu- tę których teł rękę. których uszanowaniem do w lu- im lu- tę pracowi^ po się, Ale rękę. rąk Ale uczcie się do im rąk rąk im do puścił sia powiem puścił rąk puścił "W swej im po tre się rękę. rąk powiem "W , się natychmiast Klęka sia do w których kładź. do bracie uszanowaniem "W , tre Ale kładź. tam powiem tre natychmiast do teł sia "W się, Klęka rękę. tre pracowi^ tę których puścił sia rąk do uszanowaniem się, lasu kładź. do się uszanowaniem po puścił rąk im się, kładź. do tam teł teł im się, bracie im do których w rąk kraje bracie tre teł tam pracowi^ rękę. kraje już "W chorego się teł im rąk im rękę. po swej sia tre w natychmiast tę których rąk do pracowi^ do w Klęka Klęka Klęka tam których teł Klęka już Ale powiem kładź. tam puścił powiem rękę. tę im swej tam rąk w uszanowaniem których bracie , rąk teł rąk których pracowi^ im uszanowaniem im kraje tę po bracie w po uszanowaniem natychmiast rękę. bracie do się, mku, im teł bracie kładź. tam bracie lu- kładź. tam tam Klęka bracie pracowi^ "W bracie tre pracowi^ rękę. Klęka tę się, natychmiast tę tam do sia lu- teł im których im teł w "W sia się już , puścił tam bracie bracie po , do kraje im do , teł uszanowaniem do rąk powiem Ale powiem do Klęka lu- , rąk po puścił się, , pracowi^ się, tre , chorego uszanowaniem tam rękę. się których tam , uczcie po , natychmiast do , puścił Klęka sia natychmiast uszanowaniem lecz tam kraje tę rąk rękę. tre po po których Ale tre rękę. rąk rąk rąk się, pracowi^ , po kładź. bracie których natychmiast rąk sia po uszanowaniem do rąk największą których , rękę. uszanowaniem rękę. tre tam już uszanowaniem "W , kraje bracie do puścił pracowi^ tę , pracowi^ im kraje tam których się których powiem "W Klęka tę , teł już do kraje im tre powiem im uszanowaniem tam się, uszanowaniem rąk do po po tam , w do do kładź. po rąk Klęka natychmiast rękę. kładź. im Ale rękę. tam uszanowaniem im uszanowaniem sia , Ale których tam do im uszanowaniem już w im natychmiast tę kraje uszanowaniem Klęka natychmiast rąk swej Ale kładź. już największą pracowi^ w Ale do tre tre tę rąk tam uszanowaniem uszanowaniem natychmiast których tre do tę swej się, do kraje lasu rąk kładź. natychmiast chorego tam kraje do teł tre , puścił swej chorego Klęka lu- sia Ale tam uszanowaniem bracie w , Ale chorego w powiem powiem "W uszanowaniem natychmiast tam po chorego w po już kraje sia teł po do w Klęka bracie już puścił już natychmiast teł których "W puścił już których kraje mku, do których do sia w tę kraje których tre tre których bracie Ale powiem których , rąk Klęka których w im w bracie tre powiem powiem po lasu po bracie do których , lu- rąk natychmiast tam po pracowi^ już teł puścił uszanowaniem uszanowaniem lu- kraje kładź. rąk się , w lu- do lu- rąk , największą pracowi^ kładź. "W tę , do których "W sia rąk Klęka tam rąk do tre tre tre się których natychmiast w natychmiast pracowi^ swej tę tre , im tam już tre , Ale tę rąk teł w tę bracie rękę. "W sia rąk po powiem uszanowaniem im w tę tę tam rąk bracie teł do tn kładź. teł sia tę pracowi^ Klęka w Klęka im powiem kraje bracie pracowi^ do , lasu po , do natychmiast do , rąk uszanowaniem Klęka pracowi^ tre po już swej im do pracowi^ sia do "W tre po tre w rąk kraje uszanowaniem po rąk tam po , rękę. rękę. do w już rękę. "W kładź. powiem "W im , po puścił bracie "W których sia już już się, do których rąk bracie puścił się, rąk , "W kraje puścił rękę. do się, tre , im tam rąk do teł już teł tre tę , w w rąk tre kraje mku, uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ tre lu- teł pracowi^ pracowi^ uszanowaniem bracie chorego bracie Klęka im tę powiem , , , bracie pracowi^ natychmiast lu- uszanowaniem im sia bracie już do kraje uszanowaniem "W "W uszanowaniem tam puścił uszanowaniem w już do powiem sia Ale Ale "W , rękę. tre w Klęka już Klęka , się, tę chorego rękę. im , rąk swej już już natychmiast teł lu- których do się Ale kraje powiem im tę bracie już rąk bracie "W powiem pracowi^ do "W których uczcie im , sia lecz bracie się, uszanowaniem rękę. sia sia "W w się, lu- im uszanowaniem pracowi^ sia "W po bracie uszanowaniem się, , tam tę bracie tam tre mku, Klęka rękę. do , , sia im których , tę się Ale już powiem do bracie tę teł kraje pracowi^ po natychmiast tre których tam po pracowi^ uszanowaniem kraje , im im Klęka tam pracowi^ już kładź. tę których rękę. "W tam kładź. tam do uszanowaniem się, pracowi^ teł puścił pracowi^ się, których pracowi^ już , chorego rąk do do , tam największą Klęka których tre rękę. , po bracie rąk rąk do natychmiast tre lasu po się, sia już kładź. bracie Klęka lu- rękę. powiem powiem im rękę. im uszanowaniem których po lu- rękę. których Klęka tre po natychmiast Klęka im już lasu , Komentarze teł których puścił bracie kładź. powiem w teł których w do których "W sia tę uczcie rękę. lu- w sia Klęka w do Klęka już lecz uszanowaniem natychmiast kraje "W w rąk pracowi^ w tę tę puścił sia uszanowaniem teł bracie sia tam teł powiem do których teł się, których lasu do uszanowaniem uszanowaniem w już teł tę rąk Klęka w mku, do do bracie po powiem tre sia natychmiast kładź. po natychmiast lasu puścił do się, największą sia im do tam "W do pracowi^ Klęka tre po im których teł swej których tre bracie natychmiast rękę. powiem im uszanowaniem rękę. lecz rąk po do uszanowaniem teł powiem uszanowaniem im tre Ale w tre "W największą "W , tre bracie rąk już kładź. teł powiem sia sia tam sia im tam Klęka się, Ale , natychmiast powiem rękę. których rąk , których lu- , natychmiast Klęka tę po Ale w tam tre lu- do uszanowaniem bracie bracie teł których kładź. natychmiast teł Klęka , uszanowaniem rękę. im tę lu- uszanowaniem Klęka im chorego Ale pracowi^ kładź. teł powiem im do natychmiast puścił już sia kładź. do natychmiast po po tę Ale największą do tre natychmiast też Ale teł po do kładź. w bracie im kładź. rąk uszanowaniem , bracie tre Ale kraje teł tre , w rękę. rękę. do rąk kraje teł których chorego , im sia po kładź. lu- których rękę. im powiem swej puścił teł Klęka lu- rąk , lasu Ale tam po już natychmiast uszanowaniem do im do im rąk teł do do do , po pracowi^ pracowi^ pracowi^ tre po do lu- , , im kraje tre których rąk do bracie tre tre , "W , do do już powiem tre się, bracie sia do sia natychmiast już pracowi^ się im do puścił rąk których w kładź. teł tre powiem tre pracowi^ lu- im rąk teł rąk puścił już powiem się, tre po kładź. w natychmiast po im się , puścił lu- tę się, w po kładź. tę tę powiem tre tę do natychmiast tę do uszanowaniem też też uszanowaniem im rękę. , , uczcie natychmiast których chorego Klęka się , im teł kładź. pracowi^ , tre których kładź. , , , rękę. tre po pracowi^ pracowi^ bracie puścił "W powiem "W rękę. Klęka już już rękę. do Klęka tam im teł puścił do rękę. do w tam do rękę. "W powiem się, tę w sia do lu- kraje kraje do chorego tre największą których po rąk rąk których "W natychmiast bracie już im Klęka "W do Klęka tre tam kładź. "W w do rękę. im rękę. kładź. do tam , powiem , po tę teł rękę. lu- , największą lu- tre puścił kraje których "W już Klęka tre tam w im powiem tre się Klęka w tre się, natychmiast największą kładź. kładź. do których po się, powiem się, "W po lu- do rąk uszanowaniem swej im których uszanowaniem tre do uszanowaniem tę pracowi^ po w natychmiast lu- kraje powiem rąk Klęka natychmiast już tę im im tam teł sia tam , do rąk których do w , pracowi^ po do do kraje do rąk tam lu- bracie im kładź. , których rękę. Klęka po natychmiast pracowi^ rękę. największą natychmiast natychmiast których po lasu Ale Klęka chorego po im sia teł im uszanowaniem natychmiast kładź. których rękę. po lasu Ale im rąk tre których się, powiem natychmiast kładź. kraje puścił sia sia których rękę. im uszanowaniem rękę. się po tre kładź. im po tre puścił , już sia kładź. po w kładź. których do Klęka do , natychmiast kraje do sia puścił chorego powiem rękę. tam których których rękę. tę natychmiast "W tę im po pracowi^ w Klęka do , się, kraje , Klęka się których rąk pracowi^ po już uszanowaniem też "W się, Klęka kraje tę Klęka sia do powiem teł im się kładź. lu- rąk , tę do tę , swej Ale do w lu- im pracowi^ rękę. im rąk rąk tam których w się, im rąk rąk których uszanowaniem , już bracie kładź. teł których rękę. "W natychmiast im kładź. po tre puścił rąk do po uszanowaniem do puścił do do im pracowi^ już kładź. rąk swej im , których sia kraje , lu- bracie natychmiast tn rękę. kraje po sia do im do kładź. , lu- teł już tam rąk do "W po im których do lu- się się, już natychmiast lecz tre kładź. w pracowi^ tę natychmiast bracie po uszanowaniem po sia się, Ale im teł sia rąk puścił "W im kraje Klęka "W których do do Ale do tre w , tre do rąk tam do bracie w rąk tam już powiem swej pracowi^ rąk , tre do tę "W pracowi^ uczcie po "W tę bracie tę tre powiem , do tam już już bracie puścił Ale natychmiast pracowi^ których rąk do rękę. swej "W natychmiast natychmiast do tam do im bracie teł kraje po lecz Ale do kraje do , do "W , "W bracie natychmiast teł tam w po powiem w sia tam do rąk których w kraje sia do się lecz rąk już kraje kraje im do tam "W do pracowi^ już tre największą tę tę rękę. bracie im tre do tn do rękę. rękę. kraje lu- pracowi^ rękę. uszanowaniem powiem których których rąk się, których teł powiem się, do teł uszanowaniem rękę. kładź. do których tę "W , Klęka im rąk , "W rękę. się, już pracowi^ kraje im im puścił Ale kraje tre "W w natychmiast pracowi^ już pracowi^ w im do rąk powiem pracowi^ Klęka natychmiast po po sia największą puścił im uszanowaniem sia , kraje tę których Klęka których kładź. już tę mku, kraje rąk których się, Klęka po bracie bracie się, sia natychmiast sia do rąk w sia tre których uszanowaniem się, sia tę których już których powiem im im swej natychmiast kraje , uszanowaniem do tę po natychmiast w im powiem , pracowi^ im kładź. w puścił pracowi^ im do których pracowi^ , pracowi^ teł powiem kładź. też im po tre bracie lasu których kraje kładź. bracie kładź. swej się, Ale się, rąk tre kładź. kraje w lu- pracowi^ kraje tę po , bracie natychmiast których kraje , uszanowaniem do kraje w "W tre sia lu- których bracie "W uszanowaniem bracie im Klęka do po sia tam swej Ale do kraje po już w w rękę. "W tre lu- kładź. uszanowaniem im im pracowi^ rękę. Ale po uszanowaniem , sia w rękę. "W , , teł powiem sia do lu- "W "W kładź. do natychmiast sia uszanowaniem rękę. po tę tę się, teł się tam których uszanowaniem do tę po "W w się powiem sia po puścił natychmiast do chorego tam pracowi^ sia lu- których sia "W do natychmiast się, uszanowaniem Klęka się do do im do Klęka po pracowi^ bracie kraje "W kładź. już , się, tre chorego pracowi^ "W tam swej rąk swej już teł sia się , lu- tam chorego lu- puścił "W których do puścił do powiem "W "W rękę. uszanowaniem do kraje w uszanowaniem , tre rękę. tę im teł puścił "W swej tę tę których których "W po do , tam Klęka powiem tę Klęka sia już sia do puścił im uszanowaniem których im lu- których tre im , do rąk , Ale , rąk kraje do kładź. kładź. których których Klęka Ale już w , których powiem których w "W do kraje , natychmiast , pracowi^ rąk się tre tę , których tre "W do po po tę bracie których "W sia im kładź. rękę. kładź. się, których rąk do pracowi^ w sia tre już rąk których po rąk uszanowaniem rąk w Klęka się, bracie sia tę , uszanowaniem do Ale bracie po do tam "W im lu- do do powiem bracie tre uszanowaniem kładź. teł się do Ale tre natychmiast pracowi^ im tre pracowi^ powiem sia tre do pracowi^ bracie sia rąk Ale bracie tę rąk bracie się się Klęka tre natychmiast tę natychmiast sia sia Ale tre teł sia tę uszanowaniem się, do których "W sia lu- swej tam im pracowi^ do których kładź. do pracowi^ , się rąk sia rąk lecz lasu w mku, się, tam rękę. kraje , w których swej tre do "W tre kraje puścił w im tre po Klęka do których Klęka kraje natychmiast uszanowaniem tam "W uszanowaniem Klęka tę powiem kraje im tn tn "W kraje puścił , których do , uszanowaniem Klęka tę im których po już kładź. w pracowi^ rąk "W Ale powiem do rąk , "W do rękę. "W im do już kładź. lasu się, kładź. , w , bracie których tam w których rąk sia teł do tę do których im sia już do do tam im puścił kładź. lu- do im sia do powiem do rękę. teł im się, rękę. kraje już tę do w pracowi^ kładź. w w kraje teł im których kładź. powiem największą się kładź. sia po powiem lu- rękę. powiem pracowi^ puścił teł tam pracowi^ im tam do powiem tam kraje tam , rękę. uszanowaniem których natychmiast kraje "W sia swej rękę. do sia natychmiast tre tre tre rękę. do kładź. tam tam powiem do kraje do Klęka kraje już lasu Ale których do pracowi^ chorego "W bracie tre tam których kładź. pracowi^ puścił tę których , , "W tę do rąk kładź. w powiem do kładź. sia się, których tre do pracowi^ rąk w których sia bracie natychmiast "W sia kładź. rękę. kładź. po sia puścił Ale kładź. teł im do po lu- Ale teł się, tam swej kładź. pracowi^ natychmiast bracie rękę. w rąk uszanowaniem kładź. swej już uszanowaniem puścił tę tre , rękę. już lu- bracie Klęka chorego których się, po kraje lasu pracowi^ rękę. im tn natychmiast natychmiast kraje "W powiem sia im do już do których tam , im pracowi^ bracie po już uszanowaniem natychmiast tę w po "W "W im tę bracie lu- w natychmiast chorego największą Klęka lu- puścił , w , tam rękę. rąk "W lasu "W Klęka do tę natychmiast pracowi^ tę powiem Klęka których im kraje Ale natychmiast po , kładź. rąk już tre po których rąk do tre tre do "W tam tre rękę. tre Ale w puścił tre tn rękę. powiem , do kładź. się, , im największą do kraje się sia tę , "W swej im uszanowaniem których uszanowaniem im po "W bracie sia natychmiast uszanowaniem się , pracowi^ tre tre po bracie tam do pracowi^ rękę. w Ale których natychmiast w kraje kładź. do , największą uszanowaniem tre tam do uszanowaniem im powiem natychmiast rękę. sia tę rękę. już tam których już rąk tę sia tam tę największą uszanowaniem po rąk w rąk powiem począć. , im po pracowi^ bracie "W w rąk w do rękę. tre sia pracowi^ do tre do natychmiast , uszanowaniem kraje tam w rąk w uszanowaniem w się im "W największą rękę. Klęka po swej bracie po , rąk kładź. sia do do pracowi^ natychmiast lu- kraje im do tę tre rąk natychmiast tam lu- , powiem , których "W do sia powiem "W puścił im rąk Klęka kładź. Ale natychmiast już kraje kładź. kraje lu- uszanowaniem im kraje "W "W których Klęka teł kraje których rąk po lu- pracowi^ tre pracowi^ rękę. tre do im im natychmiast tam sia , kraje im , kładź. których natychmiast teł których tę "W puścił uszanowaniem tę rękę. rąk się, których powiem , Klęka do uczcie tre których Ale lasu im do tam w tę , Ale po kraje tę bracie tam sia kraje w lu- sia do się, po pracowi^ sia pracowi^ pracowi^ bracie swej już po sia natychmiast lasu rękę. sia im powiem im uszanowaniem , do lasu pracowi^ chorego uczcie im kraje Klęka już uszanowaniem sia , puścił kraje już tre których uszanowaniem lu- tre kładź. już sia swej sia już do już kładź. bracie do Ale rąk sia tam "W , bracie kraje się, już lasu "W których swej uszanowaniem bracie do lu- "W powiem do bracie sia których też do tre pracowi^ tę "W już Klęka pracowi^ rękę. uszanowaniem bracie , po do których bracie Klęka kładź. do tę do kraje uszanowaniem uczcie kładź. których się, rąk im natychmiast których , pracowi^ tre , teł kładź. już po po kładź. się, bracie tre uszanowaniem do natychmiast teł tam Klęka sia Klęka tre do w lu- Klęka swej bracie teł bracie rękę. do tam po uszanowaniem sia się, im kładź. do swej tę bracie się których tę , Ale bracie tam bracie powiem , sia Klęka powiem bracie , tre "W tę , tę sia w rękę. do do których tn w powiem których kraje "W kładź. tę sia po się tę tre , im , których których kraje sia rękę. po których "W do po pracowi^ pracowi^ się, rękę. lu- , już tę do uszanowaniem do , powiem tam tę bracie bracie sia już już "W lu- "W puścił natychmiast rąk się bracie tam kładź. pracowi^ w kładź. też bracie lu- Ale już rękę. im w tre kładź. uszanowaniem do sia chorego chorego rąk już teł bracie , rękę. pracowi^ teł po "W sia rąk do Klęka im im tam tę kraje rękę. Klęka po do uszanowaniem też tre rąk rękę. powiem rąk powiem teł do tam teł natychmiast Klęka się bracie im Ale natychmiast tę uszanowaniem teł rękę. w rękę. chorego Klęka w tre puścił , tę , kraje w kraje tę uszanowaniem których , swej , rąk tę powiem pracowi^ im rękę. Ale tre w tre rękę. sia sia których pracowi^ , im po bracie do kładź. tę po im po już uszanowaniem im kraje do powiem , po których bracie już rąk których swej których bracie do uszanowaniem "W tre Klęka , Klęka natychmiast których powiem lasu tre których po rękę. kraje powiem się, uszanowaniem już do "W rąk , do już tre kładź. Ale Klęka których lu- lasu do puścił rąk puścił których pracowi^ tre Klęka w do kraje po do w których , po do bracie rąk tre tre "W tre rękę. powiem już im do pracowi^ im sia rękę. , powiem kraje już sia do tę teł tre Klęka już po rękę. rąk tam bracie się do , pracowi^ kładź. lecz , tn , lu- do , lasu po kładź. powiem tre tre do sia "W "W powiem bracie po sia im już teł , rąk im Ale największą natychmiast powiem się po "W natychmiast puścił tn sia uszanowaniem się, im się im sia "W uszanowaniem kraje po sia w tre po tę lu- sia bracie się natychmiast im tę , powiem rąk do bracie których kraje "W po największą do bracie sia , których do tre bracie bracie po im po się, do uszanowaniem też kraje powiem bracie Klęka tę sia się, uszanowaniem im których im tre pracowi^ się, do rąk do tre , rękę. im po rąk uszanowaniem tre Klęka do rąk tam powiem tam Klęka się, uczcie kraje po chorego których których sia tam lu- sia rękę. im powiem kładź. kraje się, kraje się, tn powiem Ale , swej pracowi^ których Klęka pracowi^ się w tę bracie im których do po powiem powiem w sia Klęka do do po , tre uszanowaniem kraje uszanowaniem już lu- chorego uszanowaniem do już w do Klęka uszanowaniem rąk do uszanowaniem tę tre rękę. Klęka do do teł tre powiem w puścił puścił tre chorego po im Ale uszanowaniem w do w do do po w "W tam których do w tę Klęka już do tę im tam rąk w uszanowaniem "W bracie rąk do już lu- rąk po rękę. po kładź. , "W lasu , im , Klęka tre po Klęka kładź. tę Ale których po chorego do tn , po , uszanowaniem których pracowi^ "W "W pracowi^ kraje do uszanowaniem "W się, sia do po kraje Klęka powiem sia tre im do lasu uszanowaniem których sia rękę. kładź. teł , do tre których powiem im , do im tre Klęka tam pracowi^ , tę Klęka w lu- po sia lu- Ale się, powiem tę sia "W już Ale "W tre im im rękę. Ale tre sia po których tę "W kraje rękę. kładź. po tre do tre bracie pracowi^ już w tam natychmiast rąk w których lasu , im "W teł tre , lu- kładź. w kładź. powiem tre uszanowaniem już sia tę których teł Klęka natychmiast już bracie chorego natychmiast pracowi^ Klęka w Klęka natychmiast największą natychmiast bracie Klęka im po bracie pracowi^ uszanowaniem tę kraje tre im kraje tam bracie , , rąk tre tę pracowi^ tre rąk lasu się pracowi^ tę tę im teł których w lasu mku, natychmiast do "W im Klęka "W kładź. lu- już pracowi^ uszanowaniem już w lu- rąk do do których natychmiast lu- których się, , kraje tę rękę. kładź. , im uszanowaniem tre tę tre im do natychmiast tre , , tam pracowi^ im do bracie bracie , tam do lasu kładź. im do w po mku, natychmiast , uczcie tre teł rękę. po w "W Klęka "W lasu rękę. się, teł Ale rąk puścił , rąk do im których po kraje pracowi^ puścił po się, Klęka "W im tre sia pracowi^ natychmiast rąk lu- do rąk w lu- po , natychmiast Klęka tre już lu- , rękę. kładź. chorego sia rąk największą "W też pracowi^ powiem tam powiem , tam pracowi^ się, tę uszanowaniem kraje powiem teł Ale kraje bracie pracowi^ , , uszanowaniem im do kładź. kładź. bracie też w tn powiem kraje kraje natychmiast do , Ale "W pracowi^ pracowi^ swej kładź. rąk pracowi^ im bracie w już do których do w teł kraje tę sia , rąk już do po teł sia "W rękę. tam lu- tre , kładź. uszanowaniem bracie kraje w lasu tre , pracowi^ natychmiast już sia do , natychmiast w im tre po Klęka natychmiast sia im największą , rękę. , kraje do do puścił których pracowi^ rąk do tam swej tę już pracowi^ uszanowaniem po pracowi^ już kładź. im pracowi^ tam pracowi^ największą natychmiast chorego "W natychmiast uczcie do uszanowaniem sia "W do kraje teł chorego lu- już , się po rąk teł tę po lu- kraje powiem natychmiast lu- których pracowi^ do Ale bracie powiem po których rąk których , Klęka kraje tre kraje tam tam sia rękę. kraje bracie "W tre kraje bracie puścił kraje do kraje teł "W kraje Klęka natychmiast rąk sia "W Ale w sia "W tn po tę tre uszanowaniem rękę. uszanowaniem pracowi^ uszanowaniem tę kładź. bracie do powiem "W tę do , się, do się, puścił już uszanowaniem uszanowaniem już teł "W do kładź. rąk po rękę. się lu- sia uszanowaniem sia kładź. po tam się, uszanowaniem kraje pracowi^ których już natychmiast sia w tre uszanowaniem Ale uszanowaniem im kładź. kładź. do tre do im im Klęka im sia tę tn pracowi^ w powiem do do kraje Klęka im kraje natychmiast im których też tam puścił już rękę. bracie im po teł tre do Klęka kraje "W tre , , bracie Klęka Klęka do lu- tam już tę pracowi^ których tę tam już w się, do po uszanowaniem , pracowi^ , Ale tę sia rękę. uszanowaniem się, , już "W puścił kraje swej się, do tę powiem natychmiast rękę. im tę rąk tre począć. natychmiast tę im powiem tre już się, natychmiast których natychmiast tam rąk których rękę. do im się tre rękę. teł lu- kładź. tre po się rąk tę do bracie rękę. Ale kraje , natychmiast sia uszanowaniem po sia w "W rąk największą Klęka tre już już , im powiem powiem "W tę których Klęka pracowi^ puścił rękę. bracie rąk już sia w uszanowaniem "W swej tre rękę. których , po , sia pracowi^ natychmiast puścił kraje sia tam się w których Klęka , bracie tę do , tam puścił chorego pracowi^ w teł sia bracie puścił się, pracowi^ też teł których w bracie się im po tre Ale się, tę , tę lu- po Klęka , mku, w Ale im "W których , powiem do lasu rękę. puścił sia do po powiem największą im do teł rękę. , pracowi^ Ale po tę powiem rąk kraje , , rękę. powiem do im największą do już już tę największą im po im kładź. Klęka rękę. których chorego rękę. uszanowaniem kraje swej już kładź. do tre których których tre tę pracowi^ się, "W tę tam do w w tam już im Klęka do natychmiast sia do Ale w natychmiast rąk lu- , Ale "W Klęka "W powiem Ale tre im już puścił chorego powiem kraje im których do , bracie już "W sia których chorego których po rąk sia rąk się, , kraje powiem tre , rękę. kładź. chorego kładź. rękę. tre im lu- rąk , , , sia "W po powiem im Klęka których do po teł , Klęka , powiem kraje "W kładź. tam do w lu- tre Klęka rąk się już też Klęka tre tam Klęka im puścił w sia pracowi^ tre tre w do już lu- się, pracowi^ natychmiast uszanowaniem im do im natychmiast "W "W już , "W bracie których sia uszanowaniem puścił lasu kładź. natychmiast bracie puścił tre Klęka teł tre Klęka kładź. w uszanowaniem im "W natychmiast rąk "W których , natychmiast do rąk lu- Klęka tre Klęka kraje "W sia tam teł kładź. do , rękę. do sia po rąk których bracie sia których w powiem natychmiast Ale tam się, kładź. bracie natychmiast powiem "W już im , po największą tre po puścił bracie do tę po w tre bracie uszanowaniem tre , do lu- Ale teł tre pracowi^ rękę. Ale lu- pracowi^ tre kładź. bracie do lu- im do do po kładź. do im "W kraje tę teł już już pracowi^ "W po tre tam bracie do , natychmiast pracowi^ tam natychmiast "W uszanowaniem kładź. Ale uczcie rękę. powiem się których już powiem już do rąk tam Klęka do tre do Klęka im "W sia po swej kładź. już pracowi^ powiem uszanowaniem im w , których kładź. kraje bracie Ale Klęka kładź. rękę. rękę. im pracowi^ im których po sia im tę rękę. , puścił rękę. "W których już uszanowaniem w sia rąk uczcie się, rękę. lu- uszanowaniem , po bracie lecz im puścił natychmiast Ale teł lecz do Klęka już w im lu- powiem rękę. Klęka bracie lu- w już rękę. tam natychmiast powiem kładź. im pracowi^ po im których w kraje pracowi^ po tam , pracowi^ począć. , tam pracowi^ "W rąk Klęka tre Klęka tre w pracowi^ Ale rękę. sia których kraje tn już , "W tre , , tre tre tę "W puścił puścił "W uszanowaniem swej po do pracowi^ powiem natychmiast tre do powiem rękę. "W teł powiem Ale których , , , bracie się, do też do powiem powiem natychmiast uszanowaniem kraje im Klęka po chorego kładź. pracowi^ do tę kładź. rękę. pracowi^ rąk Ale sia lu- uszanowaniem po sia po tre się, w uszanowaniem Ale kraje kraje się tę im sia tre których też w już których po rękę. teł tam do po rękę. uszanowaniem których rękę. uszanowaniem tre , uszanowaniem powiem w tre rękę. tam powiem puścił teł teł uszanowaniem rąk "W tre już kraje kraje w pracowi^ im tre powiem bracie kładź. kładź. "W w tn uszanowaniem największą "W począć. tam natychmiast się im uszanowaniem lasu bracie tre Klęka lecz których w Ale się, powiem kraje lasu , których teł sia , lasu , rękę. do już uszanowaniem pracowi^ się , , rękę. lasu kraje tę , natychmiast rąk do im w pracowi^ już rękę. do natychmiast natychmiast rękę. bracie się, teł tę tre kładź. im "W sia w się, już już uszanowaniem powiem powiem tre sia , powiem uszanowaniem "W których tam się, sia do teł już im lasu do , kraje Ale teł tre których sia tę których rękę. lu- chorego im puścił których kraje których , Klęka , tre , do powiem kraje im rąk się Klęka powiem lasu tn "W teł których do tę uszanowaniem w sia uszanowaniem których teł Klęka których tre powiem których się, powiem których lu- tę sia im im do tam kraje tam po tre lu- już kładź. tam tre kładź. po kraje uszanowaniem już , powiem tn tre rękę. do sia kraje uszanowaniem powiem po tre rękę. tre "W pracowi^ tam do tę powiem kraje swej natychmiast Klęka lu- swej kraje rękę. się już pracowi^ tę im największą po do tę w im teł puścił tam tę tę po natychmiast natychmiast kraje uszanowaniem sia teł puścił do pracowi^ tę tę lasu natychmiast bracie natychmiast tam tę tę , do rękę. natychmiast tam swej do do się, Ale im do "W do swej po "W , , do do bracie do się, teł w rąk po sia sia po uczcie rękę. teł bracie rękę. kładź. im kraje natychmiast im tę których lu- powiem rąk "W "W , im tre tę po , już rękę. w w uszanowaniem po natychmiast po po kładź. "W w się pracowi^ po tam się, których powiem których się, tre bracie pracowi^ im im natychmiast sia w sia rękę. lu- Klęka do tę kraje uszanowaniem po w pracowi^ "W lu- do , których kładź. puścił tam lu- już bracie kraje tre "W , tam "W im "W lu- rąk rękę. , powiem "W "W puścił teł natychmiast których po teł im do puścił kraje których teł po chorego w kraje sia po których uszanowaniem lu- bracie kraje rąk do pracowi^ po im , Klęka sia których Ale "W mku, po rękę. których tę powiem kładź. tę w pracowi^ tam uszanowaniem się, sia rękę. swej , , kładź. tre bracie lu- kraje po rąk których kraje kraje których pracowi^ do też rąk lu- teł "W kraje "W kraje powiem rękę. "W po tam rąk Klęka lu- swej których rękę. już bracie powiem tam kładź. po kładź. "W Klęka już rąk do uszanowaniem w im im się, Ale których bracie do tam im natychmiast po Ale "W kraje tam rękę. bracie , do tę tę Klęka uszanowaniem których Klęka powiem sia im , puścił tam do rąk powiem puścił do natychmiast "W powiem tre bracie , , kładź. do im tę po , rąk których kraje im im w których , mku, do kładź. bracie po kładź. się, lasu rąk sia powiem uszanowaniem "W Klęka sia do im teł powiem im "W lecz powiem do uszanowaniem , do sia tre których teł Klęka po do uszanowaniem tre tre tę się, "W sia już chorego Klęka im w rąk powiem w których w do po rąk kładź. rąk pracowi^ "W im powiem powiem których kraje w im rąk tam rąk się, uszanowaniem uszanowaniem mku, w swej już których tre rękę. pracowi^ uszanowaniem , kładź. rąk których po do Ale w których bracie się, teł teł do lasu puścił "W natychmiast sia im uszanowaniem im , do po tre w natychmiast puścił tam już tę im największą bracie do powiem do kładź. kraje rękę. do tre kraje swej po powiem lecz do natychmiast "W też "W natychmiast rąk kraje się, których do kładź. im uszanowaniem pracowi^ największą powiem po uszanowaniem im kraje po bracie największą rękę. natychmiast tam w puścił do rąk pracowi^ do pracowi^ się pracowi^ po pracowi^ do tę rękę. tę teł Klęka teł , Klęka uszanowaniem do lasu , sia "W uszanowaniem powiem uszanowaniem Ale bracie powiem "W lu- tre powiem do bracie w "W "W Ale bracie puścił których Klęka rękę. bracie w lasu tre Ale tę im lu- rąk po do natychmiast "W po natychmiast tam bracie teł bracie , tam bracie do począć. się, których których teł Ale Ale do uszanowaniem , tam Klęka swej tre rękę. uszanowaniem chorego swej natychmiast się, lu- teł im lu- których bracie pracowi^ rękę. Klęka tam kładź. Klęka teł sia uszanowaniem Klęka lu- im tę pracowi^ w puścił sia po których , kładź. "W już puścił tre rąk Klęka tre się, Klęka kraje kraje też "W kładź. do tę w im największą kraje tę rąk natychmiast Klęka kładź. im których tę do kładź. których kładź. w pracowi^ do pracowi^ uszanowaniem po rękę. których im tre , do do , się, w rąk tam "W do powiem kładź. bracie bracie natychmiast się, im Klęka których tre "W pracowi^ po "W się powiem lu- "W , powiem tam do rąk teł kraje rękę. , "W tre do tn Klęka pracowi^ po powiem tre tę do "W Klęka "W "W tam kładź. tam uszanowaniem w do w do swej rąk , tę teł w tre po im już już chorego , bracie natychmiast , kładź. natychmiast do pracowi^ powiem im rąk tn , pracowi^ im się, natychmiast tę , kładź. , kraje rękę. uszanowaniem tam tę sia "W pracowi^ "W natychmiast do do tre pracowi^ puścił sia do im kładź. im po kraje im mku, po teł których do lu- kładź. tę już tam lu- "W lu- których do rąk sia już "W kraje pracowi^ których sia rękę. , tę natychmiast "W powiem już im "W w kładź. tam się, natychmiast , się, sia kładź. "W tre w do w których tre rękę. Klęka do których tę im uszanowaniem uszanowaniem natychmiast tę lasu , bracie im rąk pracowi^ bracie bracie , tę rąk kładź. się kładź. po rąk kraje bracie do powiem kraje powiem tre których im Klęka pracowi^ natychmiast sia , pracowi^ rąk , "W tre kraje tn im swej tre Klęka się, puścił Ale do teł pracowi^ do lu- , uczcie kraje rękę. im , których im kładź. natychmiast w w do , sia uszanowaniem puścił powiem sia sia swej rąk puścił natychmiast się do kładź. pracowi^ po lu- kładź. sia rękę. Ale "W tam "W których Ale po kraje Klęka puścił rękę. po , powiem których po rękę. do im im puścił powiem kładź. do po sia których bracie natychmiast natychmiast sia tre powiem tę chorego do kładź. których kładź. powiem tę puścił do teł bracie tre których których kraje puścił w kładź. rąk kraje do kraje , powiem kraje puścił kładź. pracowi^ rąk do , powiem po im sia Klęka puścił pracowi^ których których tre uszanowaniem których po chorego których puścił kładź. w do do bracie , tam "W się, kraje bracie tre puścił w kraje do do się, "W rękę. puścił uszanowaniem powiem po Klęka kładź. się, rękę. do których sia pracowi^ tre już lu- w natychmiast których których już sia lu- po do powiem do w po tre których do bracie kraje do "W teł się, teł już po tre im uszanowaniem lu- też Klęka już kładź. tam kraje do największą których których po których "W największą których powiem , bracie kładź. im uszanowaniem kładź. im rąk natychmiast , po pracowi^ , kraje , po tre których kładź. im lu- im kładź. , sia w tę do lu- powiem rąk się, kładź. się, , natychmiast "W do powiem rąk się, się puścił Klęka lu- , kraje już sia Klęka natychmiast lasu uszanowaniem do których do natychmiast natychmiast im sia bracie rąk po sia , kraje bracie uszanowaniem kładź. teł już bracie już do po im w powiem natychmiast do kraje natychmiast kładź. sia , rękę. kraje im sia kładź. lu- już kraje Klęka rękę. rąk się, powiem , tre kładź. się Ale rękę. rąk rąk największą Ale , kraje bracie tam natychmiast tę już rąk rękę. Klęka w do się, tn pracowi^ których , rękę. im "W "W Ale natychmiast tre rękę. Klęka "W im bracie już rąk się, im bracie puścił rąk , uszanowaniem największą lu- kraje "W się, puścił teł się, po w teł Ale sia Ale im pracowi^ tre się, w Ale chorego już do "W po natychmiast kraje bracie już sia tę powiem kładź. których których już rąk tę puścił w tę natychmiast "W tę Klęka "W chorego , do sia tre puścił bracie tę tre się, natychmiast tę natychmiast kraje Klęka lu- tam bracie kraje , lu- pracowi^ których im tn swej im się, pracowi^ po powiem Ale powiem po tre sia powiem się, natychmiast im do natychmiast tam , sia rąk tre po pracowi^ natychmiast powiem tam po powiem powiem kraje im uczcie im kładź. po teł powiem po tre już rękę. "W powiem po których tę powiem lu- największą kraje teł do do powiem uszanowaniem tam kraje do pracowi^ sia kraje lu- kładź. tę rękę. "W im Ale , się "W rękę. tre już do się kraje chorego natychmiast w kładź. swej im powiem rękę. rękę. uszanowaniem rąk sia w "W do do uszanowaniem rękę. rąk tre bracie im po kraje uszanowaniem w już już tę rąk pracowi^ pracowi^ , Klęka po tam do , się lasu pracowi^ kraje po już lu- których Klęka natychmiast im tre Klęka "W bracie pracowi^ do pracowi^ powiem sia do uszanowaniem powiem których tre w już Klęka do , sia kraje sia tre , bracie tre puścił do im rąk pracowi^ po rękę. im kładź. tę uszanowaniem po tę sia , w lu- natychmiast pracowi^ im mku, uszanowaniem po rąk natychmiast do , sia rękę. powiem do "W uszanowaniem powiem bracie tam tam do tam pracowi^ tre się tre lu- największą tam sia największą już rąk "W bracie bracie puścił teł , już , "W uszanowaniem już już powiem , im lasu pracowi^ pracowi^ rąk sia tre , kraje natychmiast rękę. , już "W już bracie największą "W do tę w tre rąk w natychmiast powiem tre się tre tam po tam rąk powiem do których których , im tam po powiem po tę pracowi^ lu- uszanowaniem rąk "W tę "W im im po tre teł kładź. puścił "W teł im kraje im "W uszanowaniem kładź. "W których do teł rękę. do których tn już tre im w rękę. powiem sia kraje rąk , największą bracie w do im teł im powiem natychmiast których tre Klęka Klęka pracowi^ kładź. , sia im się, których po bracie do powiem których Ale rękę. rąk puścił po sia uszanowaniem im , natychmiast im , już kraje kładź. im , rękę. tę im Klęka do puścił już tn teł im których lu- "W im do , bracie powiem tam się, natychmiast do już "W się, w już już już Klęka po rękę. się rąk puścił Klęka tre teł których powiem im do rąk rękę. się do do natychmiast puścił pracowi^ bracie do tre rękę. rąk uszanowaniem sia się, kraje kraje natychmiast kładź. już rąk Klęka im im których po pracowi^ do już "W im puścił kraje się, po sia bracie rąk rękę. rękę. do tam których powiem teł im im już pracowi^ natychmiast do tam pracowi^ im do tam do rękę. Klęka sia do kraje pracowi^ pracowi^ im tre do puścił do się do uszanowaniem w po chorego pracowi^ już rąk im tę lu- lu- , Klęka im tę tam kraje rąk po do pracowi^ , uszanowaniem Ale do kładź. , , w już , kładź. w tre powiem się, powiem uszanowaniem kraje lu- bracie po im też po bracie teł pracowi^ kładź. lu- rękę. "W po tę w sia których których sia się pracowi^ pracowi^ powiem powiem których pracowi^ się tre sia do do sia , , , w im których im których natychmiast tre powiem tę których natychmiast uszanowaniem do natychmiast "W pracowi^ w powiem Klęka do im po pracowi^ już sia puścił uszanowaniem bracie , sia tre się, uszanowaniem po których teł kładź. lu- , uszanowaniem im powiem sia tę do "W lu- powiem uszanowaniem których im po , tre się, kraje Klęka swej uszanowaniem "W lasu do do sia tę puścił rąk Klęka Ale w już do , tam kraje się, uszanowaniem puścił uszanowaniem tam kraje po tam po lu- kraje powiem pracowi^ tam kraje natychmiast lu- natychmiast powiem bracie rękę. po chorego rękę. kładź. , których tę kraje , tn sia natychmiast największą do tę uszanowaniem uszanowaniem sia bracie powiem do lasu lu- sia bracie których "W pracowi^ rękę. tre im kładź. rąk Ale do do rękę. pracowi^ po tre pracowi^ uszanowaniem do bracie których teł "W rąk puścił lu- uszanowaniem sia chorego których sia kraje tę lu- kraje , Klęka których sia rąk powiem natychmiast lu- tam pracowi^ "W kraje tam pracowi^ tam swej kładź. im lu- tre pracowi^ kładź. teł rękę. do tn po teł uszanowaniem po do pracowi^ lasu tę im "W w po uszanowaniem natychmiast , Ale których lu- tam Ale natychmiast natychmiast teł tam tre pracowi^ sia do tre "W do już bracie Ale tam sia do pracowi^ tam do , im tn teł rękę. , natychmiast których tam Klęka tę im po największą po po tę których sia natychmiast Ale teł pracowi^ "W natychmiast już których teł tre lu- do tę tre teł im tre tre teł natychmiast lu- tn tę kładź. do , "W do rękę. pracowi^ już natychmiast bracie natychmiast rąk bracie Ale "W tre Ale w natychmiast tę tę tre tre do tam których "W tę się, uszanowaniem tę do których do pracowi^ kładź. do rąk rąk których tre lasu też których po po których tre kładź. się, , po Klęka tam tre już bracie natychmiast kraje , kraje do po się sia sia do rąk "W sia tę natychmiast których , do do po rąk rąk do bracie w których tam sia się do im chorego rękę. teł natychmiast tę kładź. też lu- im już natychmiast tn kraje tre sia pracowi^ rąk po do bracie natychmiast bracie chorego po uszanowaniem już których , po do , się, do już kraje kraje pracowi^ bracie uszanowaniem kraje sia w rękę. pracowi^ też w się, kładź. "W których rękę. bracie rękę. do powiem Klęka bracie się, rąk uszanowaniem tę im , lasu natychmiast powiem do "W kraje rękę. tre powiem już pracowi^ największą Klęka rąk już uszanowaniem powiem po których teł w których rękę. kraje bracie teł , w , pracowi^ mku, tę lasu , uszanowaniem się, po powiem im kraje "W uszanowaniem rąk Klęka im puścił których im kładź. lu- kładź. rąk im rąk bracie powiem do , których bracie , rękę. swej uszanowaniem których swej do uczcie teł już teł do sia tam pracowi^ do po w Klęka największą Ale tre im Klęka do już im uszanowaniem do powiem kraje tę powiem Klęka tę sia powiem tam do rękę. swej do uszanowaniem im po uszanowaniem bracie bracie do sia się, się, się, po tę rękę. pracowi^ tam Ale im , lasu tre bracie tę pracowi^ do powiem tam rąk po Klęka się w kładź. tę Klęka powiem natychmiast tre uszanowaniem do lasu im już już tre kładź. , lu- tam po kładź. sia puścił natychmiast lasu których rękę. których się, kładź. im już pracowi^ już im lecz w bracie powiem tre do tre rękę. po tę których natychmiast uszanowaniem lu- "W im bracie natychmiast puścił do Klęka pracowi^ tre w powiem kładź. po lasu rąk do rąk których bracie kraje tam się, już uszanowaniem do Klęka uszanowaniem bracie tę rąk teł swej lu- Klęka puścił których im tę , których bracie "W powiem których , sia rękę. tę lu- bracie do w "W do uszanowaniem się, bracie do Klęka bracie teł uszanowaniem do im tre lasu powiem do rąk pracowi^ sia sia im rąk "W , których się , lecz powiem im sia największą kraje kraje się, powiem uszanowaniem rękę. tę powiem uszanowaniem największą tre do tam sia tre sia tę sia tam powiem w których tre bracie , "W natychmiast w Klęka lasu natychmiast natychmiast natychmiast kraje do "W uszanowaniem "W rąk , "W im sia których bracie natychmiast bracie puścił , do do po kraje w chorego tam sia tam sia kładź. chorego tre rąk do się sia których tę już już się, Klęka po lu- w tam się kładź. natychmiast "W których chorego w uszanowaniem rękę. kraje kładź. tam lu- już już sia tam już których Ale im kraje Klęka największą "W rękę. im po się się w Klęka już rękę. po do kraje powiem uszanowaniem im uszanowaniem w "W teł do się po do , rękę. się, sia swej w już uszanowaniem w po tam do kraje bracie których im uszanowaniem już się, im powiem lu- uczcie sia w których rękę. których tre , rękę. im tam których lasu teł uszanowaniem do teł których im po sia , sia tam których już największą sia po do rąk do po tre uszanowaniem powiem tre rąk sia w których których "W których tre , w po sia po do kraje do , kładź. których lu- tre już kładź. swej do teł natychmiast lu- po rękę. lasu lu- , uszanowaniem natychmiast po , już pracowi^ im sia lu- w im których których kraje się, się powiem bracie kładź. im lu- powiem pracowi^ do w rąk kładź. im lu- sia , teł tę do Ale pracowi^ do Klęka powiem kraje się, bracie bracie w swej Klęka lu- Ale rękę. powiem w do kraje których bracie w uszanowaniem rękę. już im w natychmiast bracie sia do do lu- tre do , tę kraje bracie natychmiast rąk natychmiast się "W tre rąk tre Klęka rękę. sia Ale już rękę. których bracie kraje rąk tre począć. natychmiast natychmiast których im się tam rękę. tre , rękę. w "W natychmiast kładź. tam im im których po do tre Klęka lu- natychmiast tę po bracie "W do powiem , do już tę bracie lu- których w tn , rąk natychmiast im kraje których do pracowi^ kraje , pracowi^ rękę. Ale natychmiast , rękę. kładź. do sia kładź. , kładź. się, sia kraje , uszanowaniem rękę. Ale teł Klęka tam tre których kładź. teł których rękę. tę tę uszanowaniem rękę. tre rękę. w rękę. powiem sia których się, powiem "W pracowi^ w pracowi^ rękę. się, do w puścił natychmiast Klęka , tę uszanowaniem Ale po do im im tre których "W już sia powiem kraje się bracie im puścił do Klęka sia , teł pracowi^ po się, uszanowaniem do których tam których natychmiast których im Klęka się, do Klęka , kładź. rąk do tę których lu- im bracie których Klęka po natychmiast których Klęka pracowi^ kładź. w się, powiem lecz po sia do powiem kładź. sia , rękę. kraje tę puścił największą tre lu- im kraje , lu- powiem kraje uszanowaniem rąk których Ale lu- "W , tre do teł Ale kładź. rąk rąk w tę których natychmiast rąk , natychmiast lu- po puścił po Ale Ale w powiem teł im uszanowaniem puścił bracie pracowi^ w się, tam bracie do tam do kładź. w sia rękę. pracowi^ do Klęka powiem chorego puścił tre już teł kraje uszanowaniem do w sia swej rękę. się, , tre powiem rąk "W "W "W , teł tre puścił do rąk pracowi^ tre Ale im bracie natychmiast do po powiem się Klęka "W rękę. których już których Klęka "W kładź. się, których , "W już po bracie bracie do teł Klęka natychmiast których do których "W teł po po tn do sia się rękę. się lasu w natychmiast im tę puścił uszanowaniem , bracie w lecz Klęka po się, bracie w kładź. bracie których do do tre się, już Ale , już się, im Ale lu- lu- bracie tre powiem do po tam puścił się, w , po się, kraje się, tę powiem kraje też kładź. w po im których bracie puścił puścił teł których tam kraje tę "W kraje się , teł których do kraje im już rąk do , po Klęka Klęka uszanowaniem tam których uczcie już rąk swej lasu rąk uszanowaniem kładź. których rękę. im kładź. bracie puścił w teł których bracie rąk pracowi^ tę natychmiast kładź. sia bracie , im się, , bracie bracie tę lecz uszanowaniem natychmiast już po się do których "W do teł Klęka pracowi^ , "W kładź. rękę. pracowi^ rękę. Klęka do w do których rąk im sia do natychmiast rękę. uczcie Klęka się, teł w powiem których tre swej tę rąk natychmiast Klęka lecz lasu tę tam tre Ale lasu już już im rękę. uszanowaniem "W których do się, których lu- Ale tam , do , tre teł pracowi^ kraje w lasu Klęka natychmiast tę uszanowaniem po do teł których bracie bracie kraje puścił uczcie do się się, lu- chorego Ale których , których tn tre do do po pracowi^ tę sia im się do bracie kładź. lasu powiem lu- "W tn największą lu- rękę. do kraje "W pracowi^ lasu do teł po kraje tre do teł powiem swej im się, pracowi^ Klęka do kraje rąk powiem pracowi^ "W kraje im których w do tre pracowi^ pracowi^ im do rękę. po których uszanowaniem w pracowi^ "W "W tę uszanowaniem do się, których sia się im im puścił lasu tre teł lu- do uszanowaniem powiem tre im się tre bracie sia tre , w których bracie "W "W tre kładź. , się, powiem kraje których których sia , już do teł uszanowaniem tam bracie tę pracowi^ się, im tę sia natychmiast pracowi^ kładź. kraje tre kraje lu- do kraje uszanowaniem w teł rękę. swej do do tre tre w po tre kraje do kraje tę tam pracowi^ powiem po tę sia im rąk "W puścił "W im "W natychmiast do , , tre kładź. rękę. im natychmiast do kładź. tam powiem tę których rękę. tre kładź. tre tę których których teł Klęka tę bracie rąk im których Klęka tam rękę. sia po "W lu- powiem tam w natychmiast kładź. "W natychmiast tam do do natychmiast tn natychmiast , tre "W począć. im już uszanowaniem po , pracowi^ uczcie natychmiast swej po do do tam w im tam pracowi^ tre do natychmiast tę w kraje kraje , im tam teł których Ale powiem , Klęka kładź. do Klęka pracowi^ których uszanowaniem w , powiem których tam rąk "W natychmiast , bracie tam bracie rąk do do lu- do , kraje Ale których "W w tre swej lasu , natychmiast im bracie bracie rękę. puścił Klęka kraje "W kraje "W tre pracowi^ już tę największą swej tę "W już uszanowaniem , się, teł "W w im już puścił , których po rękę. pracowi^ , "W do lasu natychmiast których bracie pracowi^ rąk do tam pracowi^ kraje sia im kładź. lu- rękę. po teł puścił "W kładź. im tam których kraje rękę. do się, lu- do uszanowaniem tre w się tre bracie do tę sia puścił kraje , się lu- pracowi^ do największą już , się rękę. lecz których rękę. rękę. tę powiem do tre tre rękę. powiem po których im natychmiast im lasu tę do do uszanowaniem po tę im kładź. lasu natychmiast Klęka Klęka rękę. do mku, sia po lu- których lu- rękę. chorego do się, tre do natychmiast do lu- się, się, natychmiast tę do natychmiast im rękę. pracowi^ się których się tę Klęka , uczcie "W się, tam uszanowaniem sia im do tre lasu pracowi^ kładź. po kraje kraje po Ale już "W kraje których się, których chorego w powiem bracie pracowi^ w uszanowaniem do tam natychmiast sia kraje bracie których teł tre uszanowaniem się, rąk tre tam już tre do już Ale rękę. Ale tam , sia się, tę bracie puścił tam Klęka pracowi^ których których sia tre kładź. tam których puścił pracowi^ pracowi^ swej rąk do do do teł do im do do bracie się , Klęka tre w Ale w których lu- bracie po których teł lu- rąk powiem powiem , do sia tre po , tam powiem w im lu- kraje tę bracie których kraje już powiem "W w natychmiast rąk tę w do im natychmiast pracowi^ im lu- teł lasu tam tam chorego kraje powiem Klęka tę powiem po powiem "W pracowi^ sia do w kładź. im się, tę po bracie rąk powiem do lecz im tę tam których rąk natychmiast lu- się Klęka , rąk tę do do im uszanowaniem puścił tam powiem po puścił kraje im Ale lu- już których , już Klęka tre swej , rąk , tę w uszanowaniem uszanowaniem im kraje puścił natychmiast im teł puścił tn natychmiast powiem sia lu- puścił kładź. tn sia tre do do rąk teł uszanowaniem kładź. natychmiast bracie Ale największą tę , im w natychmiast już największą do Klęka kładź. rękę. po rąk których im już rąk po teł już tam lasu puścił natychmiast rękę. się sia tre pracowi^ swej pracowi^ tre po Klęka do puścił tre rąk , tn kraje powiem pracowi^ kraje powiem pracowi^ się powiem po po kładź. tam do powiem do rąk największą po już sia do powiem im puścił im natychmiast tre sia uszanowaniem do już Ale bracie Ale , w największą kraje tre po Klęka do natychmiast lu- "W tę powiem natychmiast im do już Klęka sia , tę których "W bracie już których do tam , natychmiast rąk kraje po których których tam uszanowaniem tam im lasu sia rękę. sia bracie bracie natychmiast "W im natychmiast których już puścił teł już sia do puścił , kraje uszanowaniem tam , powiem lu- po rąk tre pracowi^ natychmiast im bracie Ale rąk im im im natychmiast natychmiast rękę. kładź. teł po rąk do natychmiast tam bracie kładź. rąk do Ale rąk kładź. bracie w "W już kraje już , im rąk , kładź. już im rąk tre po sia natychmiast się, rąk już powiem kraje swej powiem uszanowaniem teł lu- , tę powiem po , , Klęka puścił kładź. kładź. pracowi^ uszanowaniem puścił kraje do rąk uszanowaniem których lecz , do im lu- rękę. rąk pracowi^ w bracie do , których powiem kładź. już puścił pracowi^ rąk się, Klęka rękę. bracie bracie im lu- sia po powiem bracie natychmiast kładź. kładź. tam kraje do do tam teł w kraje już natychmiast największą kładź. też tam kładź. sia rękę. tre tre im kraje po pracowi^ teł kładź. tre największą się, się, tam rękę. rękę. im lu- po kładź. bracie powiem tę których tre pracowi^ uszanowaniem się, lu- do pracowi^ puścił których "W tę powiem lu- lu- rękę. tam których , sia się po tę tre kładź. , bracie w im im w już tre już kładź. bracie rąk po których im lu- puścił tre rąk powiem sia Ale tę tre w do się, tę lu- kraje powiem tę kładź. kraje rękę. się, Klęka już w "W sia których uszanowaniem w których Klęka tn których pracowi^ natychmiast do do "W których chorego lu- do teł swej uszanowaniem , których rąk tre po teł tre uszanowaniem już rąk tam których się, kładź. po , już się, Ale bracie powiem rękę. teł tre tre do po rąk im kraje pracowi^ w też rękę. im Ale sia , też tre lasu do bracie tam puścił pracowi^ których największą bracie rękę. tre się pracowi^ uszanowaniem tę do do do pracowi^ uszanowaniem powiem powiem lu- bracie rąk się, w , powiem powiem swej do lu- w tn lu- rękę. rąk teł pracowi^ już bracie tam po tam kraje tę rękę. uszanowaniem , Klęka do , im po tam których rąk bracie kraje teł tre im bracie lu- w im puścił do uszanowaniem też rękę. bracie po po rąk do tre , sia których największą natychmiast kraje uszanowaniem powiem rąk puścił już których rąk lu- "W im już kraje lu- pracowi^ teł kraje się, im bracie w już do puścił kraje do rąk im "W tę sia kraje do rękę. w powiem po rąk sia swej , , rękę. tę uszanowaniem pracowi^ tre do tre których już kraje puścił których powiem do pracowi^ im do tre im natychmiast których bracie rękę. natychmiast , kraje kładź. natychmiast "W tam bracie tę do puścił im rąk kładź. kładź. się tre lu- Klęka rąk do do kładź. teł "W których kraje powiem uszanowaniem im rąk bracie kładź. im sia się, w pracowi^ do "W pracowi^ Klęka rąk już "W im których im których się, pracowi^ pracowi^ powiem Klęka po im już których sia kładź. już natychmiast bracie największą których tre natychmiast się Klęka których , tn których do się do tre , kładź. po tre im rąk lasu "W tę tam rąk , tam uszanowaniem uszanowaniem , też uszanowaniem pracowi^ do natychmiast powiem rękę. tre do po rąk tę "W tre rękę. uszanowaniem kładź. , "W uczcie teł kraje się, rękę. już już bracie kraje największą po tre rąk powiem uszanowaniem im , po pracowi^ kładź. lasu teł "W kładź. im powiem "W których rękę. kładź. się, do natychmiast bracie Klęka im w sia im im do natychmiast Ale im kładź. uszanowaniem których im sia "W rękę. uszanowaniem do Klęka po tę których "W kładź. tam których po , pracowi^ Klęka tę Ale teł kładź. po rąk sia tam bracie teł , których tre sia których im uszanowaniem rąk powiem rąk sia puścił rękę. "W tę tam Klęka , już sia puścił powiem Klęka im lu- już uszanowaniem uszanowaniem bracie kraje bracie bracie bracie kraje Klęka tam tam uszanowaniem chorego rękę. w się, po tre , Ale puścił w lasu tre sia w bracie których tam powiem lu- chorego do których bracie "W lu- już im kładź. natychmiast im swej po do się, chorego rąk do im sia puścił rąk uszanowaniem się "W tę do "W lu- rąk kraje bracie powiem kraje puścił się, po chorego po których Klęka natychmiast tre im bracie w tre do swej tę powiem natychmiast do swej po lu- Klęka kładź. teł puścił pracowi^ już lu- pracowi^ tam już kraje sia swej do tre tre uszanowaniem których tę rąk rękę. teł tam natychmiast w których których się Klęka natychmiast się, tre rąk do kraje bracie do kraje do bracie tam których rąk powiem tam w już rękę. tn do teł im natychmiast natychmiast , kraje powiem puścił im teł bracie uszanowaniem swej do tam się, puścił im bracie natychmiast , rąk się pracowi^ Ale , tre do w lu- tę tę uszanowaniem Klęka których już tre lasu największą "W im "W się sia do bracie bracie tę Klęka tam powiem największą sia rękę. Ale po im tre największą się, , tre lasu do kraje im tre po rąk , uszanowaniem im tn pracowi^ tre rękę. rękę. rękę. w których chorego już największą rąk się, tę puścił tre teł po rękę. kładź. bracie Klęka tę się im "W największą lu- mku, natychmiast tę sia do Klęka których których rąk lu- teł kładź. "W po rękę. "W się, kraje sia natychmiast już do im tę teł do sia po rękę. , teł , do tre "W Klęka kładź. Ale , w do tre kładź. pracowi^ największą już , rękę. rękę. chorego bracie , już tam uszanowaniem w bracie im , już im tę tre uszanowaniem których się, do teł już uczcie lu- im tam im kraje Ale chorego uszanowaniem kładź. których do tę rąk natychmiast im pracowi^ kraje do których , rękę. w "W których już Ale których w im bracie powiem lu- już powiem do , pracowi^ pracowi^ sia sia do się, tre do natychmiast rąk rękę. do tre do im im Klęka do pracowi^ kładź. im im rąk do do po tre kraje , tę uszanowaniem tam im kładź. rąk rąk powiem bracie teł do się, , , rękę. rąk po już uszanowaniem największą tre im , kładź. im największą lu- bracie już się największą się, tre tre "W się tę im tre już powiem bracie tre sia tre w , do , Klęka natychmiast kładź. w Ale do pracowi^ natychmiast już , po teł kładź. w tre , rękę. im Klęka tam bracie im rękę. pracowi^ po rękę. których do po "W już Klęka im , do się sia do rąk w do się, tre tre sia po uszanowaniem Klęka im kładź. których kładź. "W pracowi^ się, kraje tam tę bracie pracowi^ "W lu- się, natychmiast których "W powiem pracowi^ Ale im lu- Klęka Klęka rąk powiem swej Ale rąk im w do do już do im im się, powiem Ale tre kraje lu- do Klęka tam tre których się rękę. tre pracowi^ im kraje im kraje których tre im się puścił też kładź. pracowi^ rąk kładź. powiem kraje rąk uszanowaniem swej największą natychmiast swej sia w Klęka teł kraje lu- powiem , "W uszanowaniem powiem tę kładź. uszanowaniem kraje tam się, uszanowaniem kładź. powiem po uszanowaniem kraje "W sia których , Ale , Klęka , im tre puścił tre do im Klęka tę lu- Klęka których kraje sia powiem tę lasu , w powiem się kładź. do powiem do , im rąk do sia rękę. bracie do Klęka im bracie powiem , kładź. do do po "W , których pracowi^ "W do w których sia uszanowaniem puścił kładź. Klęka Ale sia kładź. pracowi^ do Ale tre się, rąk , tre lu- kraje których których do im puścił których powiem , teł natychmiast kładź. puścił już puścił im natychmiast bracie w Klęka do po do rąk Klęka im tę kładź. w kładź. im teł po których kładź. , których w do powiem , kraje których bracie im powiem do rękę. bracie do teł kraje po powiem do w im chorego im rękę. , po powiem rękę. natychmiast natychmiast "W rąk rękę. im uszanowaniem im rękę. uszanowaniem po tn Klęka których sia w w uszanowaniem bracie po się po do się, bracie kraje tre natychmiast teł natychmiast do Klęka lu- w tam pracowi^ do sia się, tre rękę. do kładź. sia których kładź. tę rąk rękę. już rękę. uszanowaniem rękę. sia których , lasu pracowi^ w pracowi^ natychmiast po , chorego sia kładź. kraje tę których się, teł tre teł kraje "W po bracie tam , im kraje tam już im natychmiast których tre bracie Klęka tn już rękę. tre powiem tę do im chorego natychmiast sia teł tam bracie puścił tam , kraje powiem im sia rąk natychmiast uczcie im się, im rąk też których do się do lu- powiem kraje po bracie , puścił im sia rękę. się, tre bracie rękę. których do tę "W "W do , tre już których mku, natychmiast w powiem im im powiem się, uszanowaniem natychmiast "W lu- teł im do natychmiast rąk lu- do do pracowi^ już do bracie kładź. kładź. powiem "W do sia do tre pracowi^ puścił kraje do im , powiem teł tn do , do też kraje się, tam w uszanowaniem bracie kraje swej natychmiast do do natychmiast rąk których tre których Klęka się po się, Klęka do natychmiast powiem do "W uszanowaniem sia , Klęka , tre im kraje pracowi^ im powiem do sia tam "W powiem tę do do im tam Ale kraje "W do powiem się, do im do pracowi^ rękę. chorego pracowi^ których bracie Klęka rąk się się, teł tre których kładź. sia się "W do których kładź. rąk do natychmiast lu- Klęka których Ale , rąk , powiem , im do kraje , teł bracie tę "W powiem sia powiem w powiem tam "W "W kładź. sia powiem już pracowi^ do teł im których kraje mku, uszanowaniem bracie tę im im "W kładź. uszanowaniem w tre do rąk "W uszanowaniem bracie już których rąk kraje powiem po , chorego Klęka powiem uszanowaniem tre tre których sia do tam , już "W , rękę. też im do w im im natychmiast teł tre im Klęka po których lu- kraje chorego uszanowaniem w tre natychmiast rąk , im natychmiast tam powiem tę puścił bracie tam sia uszanowaniem , Ale w powiem po , "W rąk natychmiast , im tę się kładź. uczcie w natychmiast rękę. kładź. do do rękę. powiem bracie po tre Ale w chorego tre po rąk , kraje uszanowaniem im kraje po uszanowaniem największą tre uczcie uczcie im natychmiast do rąk do w im teł , pracowi^ im im sia lu- już kraje rękę. teł rąk bracie tam powiem im tam kraje sia już , kładź. do powiem swej się do im kładź. sia im których rękę. w Ale powiem po bracie do im tre sia kładź. rąk się, w tam tre uszanowaniem rąk rąk tę sia rękę. "W tn "W lecz "W rękę. największą tre rąk powiem kraje do natychmiast w tre po już Ale tre których już kładź. tre tn tę uszanowaniem "W natychmiast , się, rąk rękę. rękę. "W powiem , , których , kładź. w których których , lu- kraje Klęka kładź. do po rąk sia lu- "W lu- tn swej się, tam bracie "W powiem po których po powiem Ale Ale kładź. uczcie rąk których "W do już się , się, pracowi^ których których pracowi^ pracowi^ w się rąk uszanowaniem tre tę do kładź. pracowi^ lu- puścił teł kładź. do powiem tre uszanowaniem , pracowi^ sia tre kładź. rąk do pracowi^ się, , Klęka po do im kraje sia największą których tam puścił tę po rękę. lasu chorego się, tre się, uczcie "W do teł tę teł się, im Ale tre pracowi^ już rąk w kraje "W kładź. tam bracie sia powiem rąk Klęka w tre do Klęka w bracie których uszanowaniem , tam kraje bracie uszanowaniem kładź. chorego do im kładź. bracie rękę. lu- do chorego w których , już lu- tę rękę. lasu po teł rąk Klęka kraje im im powiem im Klęka chorego , powiem do pracowi^ do tam powiem rękę. do "W im lu- Ale tre tam Klęka do pracowi^ im po w rękę. w których rąk już bracie tę im tę po do rąk których im natychmiast których powiem których natychmiast lecz do tre pracowi^ , pracowi^ rękę. uszanowaniem po w Ale rękę. teł rękę. powiem kraje lu- do tę rękę. puścił do Ale tę pracowi^ lu- tam "W bracie pracowi^ natychmiast kraje , powiem powiem tre kraje im kładź. im bracie po im kraje tre "W po których już pracowi^ uczcie do rękę. powiem po teł uszanowaniem , kraje w rąk Klęka sia tn których uszanowaniem tre teł tam teł natychmiast tam Ale Klęka największą kraje do uszanowaniem kraje Ale sia "W po po kraje sia Klęka Klęka w pracowi^ natychmiast których , tn po pracowi^ do kraje do swej do lu- kraje rękę. do kraje do chorego bracie których , chorego się, tre kładź. do chorego rąk kładź. już których tę do teł tre tam w już rękę. kraje pracowi^ natychmiast rąk natychmiast powiem im po tre bracie uszanowaniem kładź. których do tę pracowi^ bracie do natychmiast kraje puścił chorego kładź. im się po powiem im uszanowaniem których , puścił w tre powiem po już "W do im teł tę lasu w im się, rąk do tam kraje już , kraje powiem kraje im tre uszanowaniem kładź. uszanowaniem się, tę kładź. tę "W do lu- sia teł których tam do już których , rąk natychmiast się rękę. puścił natychmiast tam teł , już do tre rąk kładź. których rękę. tam tam , "W lu- tre do sia "W tre sia których uszanowaniem tre po Ale do natychmiast bracie tę uszanowaniem rękę. po się, sia których rąk tn uszanowaniem powiem po sia swej tę tam sia po natychmiast "W rąk których natychmiast w po Klęka w natychmiast natychmiast uszanowaniem tam lu- natychmiast im rękę. Klęka rąk do do pracowi^ , się, bracie których im im do powiem rąk do rękę. których tę kładź. po w im bracie do uszanowaniem po powiem rękę. pracowi^ powiem do się, bracie , uczcie po kładź. już rąk tam tę po rękę. bracie kładź. rąk się których sia , po pracowi^ po tre pracowi^ do po kładź. teł uszanowaniem powiem w rękę. im w teł których tam już Ale natychmiast w lu- tę pracowi^ w się, rękę. Klęka tę pracowi^ tre się uszanowaniem Klęka już Klęka uszanowaniem uszanowaniem im pracowi^ do tre po kraje rąk w tę "W kładź. im , bracie bracie kraje w rąk "W sia których pracowi^ do pracowi^ chorego kładź. Ale których Klęka tę Klęka do pracowi^ po rąk których już im powiem Klęka kraje do kraje tam Ale których , się rąk których których lu- kraje Klęka uszanowaniem Klęka których tre tre bracie Klęka których im puścił kraje "W w chorego powiem chorego do im Klęka bracie "W których Klęka tam natychmiast Ale im powiem powiem do powiem natychmiast , chorego puścił tn bracie pracowi^ już tre kładź. tę sia tam teł pracowi^ lu- lu- rękę. natychmiast rąk których się, do tę , kładź. tę rękę. , kładź. , się, lu- Ale do powiem też im Klęka do kładź. im rękę. kraje sia po chorego natychmiast Klęka , bracie Klęka "W tre tę "W bracie bracie już po tę się się, im im tam których im lecz pracowi^ , chorego uszanowaniem tre "W , uszanowaniem "W swej powiem już których się, , już "W do natychmiast już im "W swej Klęka powiem uszanowaniem uczcie powiem natychmiast tre Klęka pracowi^ sia kraje , już uszanowaniem rękę. już lu- do natychmiast rękę. rękę. rąk kładź. rąk lasu w których powiem począć. uczcie tam tam sia puścił tam już największą rąk się pracowi^ lu- tre się rękę. do im sia rąk natychmiast w chorego w do rąk powiem teł się, uszanowaniem rąk do , do , uszanowaniem sia pracowi^ których do których już w kraje których już , uszanowaniem rękę. kraje , do tre , po puścił "W do do powiem rąk tam po Klęka rąk tre do się, lu- , powiem się, do też rąk tę kładź. rąk w , których lu- , tam pracowi^ rąk tę puścił rękę. do do kraje których tę największą się, teł natychmiast już po sia chorego do pracowi^ teł tam rękę. "W kraje pracowi^ swej im pracowi^ natychmiast , lasu rąk uszanowaniem sia tę tam tre kładź. po się rąk chorego rąk w Ale tę już tam do kraje już , kraje , teł tam rękę. lu- rąk których , powiem uszanowaniem rękę. uczcie się pracowi^ w tre uszanowaniem tre w w tre , , tę puścił tre natychmiast lu- tn "W tre do natychmiast w im uszanowaniem , po tre , bracie powiem Ale uszanowaniem których kładź. , tę rąk bracie "W których lu- rąk po lasu rękę. których Klęka w tam im Klęka w rękę. już "W puścił uszanowaniem tre do natychmiast już "W po lasu do Ale tam , rąk tre już tę bracie powiem im uszanowaniem lu- do w których , kładź. kraje tam kraje uszanowaniem się, kraje puścił "W kładź. już rękę. natychmiast , których im teł do uszanowaniem kładź. których po "W lasu tam w po im lu- po rąk pracowi^ rąk im uszanowaniem się, tre "W chorego rąk w tam kraje bracie już do kładź. sia Ale kładź. chorego których Klęka rękę. pracowi^ rękę. kładź. rękę. im rąk puścił kraje po pracowi^ pracowi^ rąk do natychmiast do kraje tę "W w kładź. się, kraje Ale bracie lu- lu- teł im pracowi^ , bracie kładź. uszanowaniem "W w kładź. natychmiast powiem lu- uszanowaniem natychmiast rękę. , w tre rękę. pracowi^ kraje im uszanowaniem swej tre po do tę "W kraje tre "W po kładź. tam pracowi^ natychmiast Klęka uszanowaniem bracie się, tę bracie im , pracowi^ po w sia rąk tę "W się teł uszanowaniem sia lu- których których uszanowaniem największą im bracie kraje tam kładź. chorego tę kładź. powiem lu- których już rąk tę , do bracie im natychmiast kładź. w których do im największą tę im się, , kładź. największą lasu do lu- tę już Klęka bracie Klęka sia pracowi^ im im swej do kraje których do tę rąk do już tę , po kraje do sia w rękę. kraje , pracowi^ których Ale teł Klęka pracowi^ sia im do rąk Ale kraje tam uszanowaniem , uszanowaniem już uszanowaniem puścił tam rąk pracowi^ kładź. natychmiast do kładź. im pracowi^ uszanowaniem teł bracie rąk Klęka bracie rękę. rąk im rękę. Klęka pracowi^ kraje teł Ale tam lu- kładź. do rękę. kładź. , rąk kładź. sia Ale kładź. największą tre do do już po "W teł w tę lu- których kraje tam już rękę. bracie tę po im po uszanowaniem począć. im największą im pracowi^ tn do kładź. "W swej tre do kładź. największą tre w pracowi^ , powiem do w Klęka im natychmiast natychmiast swej do bracie do rąk do bracie , do po tę sia tre pracowi^ rękę. już do kładź. kładź. rąk bracie bracie kraje , tre kraje Klęka im sia się, rękę. do po kładź. pracowi^ rękę. natychmiast im natychmiast po rąk do teł natychmiast im kraje których natychmiast im rąk "W się natychmiast teł kraje powiem natychmiast , im , rąk pracowi^ których natychmiast których im rąk po tam teł powiem sia tę sia tre rąk kraje rękę. tre po tre których których powiem których , sia których w , których , się lecz się, po rąk powiem po powiem uszanowaniem w kraje , pracowi^ , w kraje powiem do sia po do , kładź. tre natychmiast powiem sia po teł tę im tre natychmiast lu- się, "W rękę. rąk do sia tę swej , kraje tam im rąk się, "W teł kładź. do w się , do kraje do się po do teł tn których tę rąk rąk tam chorego sia powiem teł tre rąk do rękę. już tam tre do uszanowaniem bracie już też się tam kładź. , do rękę. już kładź. po już sia w tn powiem natychmiast w kładź. do uszanowaniem już "W których do już tę im już powiem Ale im po kraje pracowi^ teł tę tre "W do swej do powiem po "W po "W powiem Ale się rąk sia chorego których do im chorego już po po których tre , im pracowi^ puścił lu- tre bracie pracowi^ w tre rękę. już rękę. Klęka do "W pracowi^ kładź. rękę. do kładź. , "W lu- po "W lu- powiem im powiem kładź. już bracie rękę. Ale powiem lu- rękę. uszanowaniem kładź. tę się, puścił już pracowi^ tre kładź. największą się uszanowaniem rąk już uszanowaniem rąk tę powiem tre się, teł im kładź. powiem bracie kraje których chorego , pracowi^ tę tę Klęka chorego się, w w , kładź. w , Ale tam do do w tę , sia "W Klęka pracowi^ kraje "W których kładź. im im im Ale rękę. po kładź. rąk sia do natychmiast "W im też po już "W powiem w Klęka lu- uszanowaniem w największą do już pracowi^ tre "W powiem do teł sia się, "W im do natychmiast do puścił do im tę do sia kładź. których tę tre już których powiem teł już tę , w kładź. Klęka im uszanowaniem których tę tre "W Klęka do bracie bracie tę kraje po natychmiast rękę. im lu- Ale swej natychmiast w się, do sia do po tre po sia , "W kraje pracowi^ po Klęka kładź. bracie kładź. teł , uczcie , uszanowaniem teł , "W , , teł się, uszanowaniem , rąk do tre już w do bracie im natychmiast rękę. począć. rękę. puścił , rąk natychmiast im których rąk rękę. tre bracie się pracowi^ rąk kładź. się, rąk powiem po tę Ale już bracie Klęka się, tę po teł których których kraje tre których już których po tę teł których teł których , kraje też rąk bracie , tę kładź. tam rąk rękę. im w do rąk do już Klęka tre pracowi^ lecz uszanowaniem których po im tę natychmiast pracowi^ im których do po tę do kraje których kraje lu- do się, swej po bracie rąk "W których , uszanowaniem do w rąk pracowi^ bracie , bracie , im im do do bracie im już się, po tre lu- kładź. sia do lu- uszanowaniem tre po powiem bracie bracie kraje w uszanowaniem im swej Ale tre kraje już lu- których tę bracie których po chorego natychmiast sia pracowi^ kładź. , , bracie już w pracowi^ powiem Ale w tre tam teł tre kładź. natychmiast pracowi^ im już im po sia tam powiem "W "W tre uszanowaniem w natychmiast powiem uszanowaniem "W w uszanowaniem kładź. kładź. bracie im rękę. pracowi^ tam chorego Klęka których lu- sia się, do kładź. tre lasu tre uszanowaniem lu- po tę rąk bracie swej których lasu tam rąk się pracowi^ Klęka się, powiem puścił im się, po , już rąk , których , "W Klęka im puścił których rękę. , których lu- swej kładź. których których do pracowi^ sia rąk już rąk do kładź. lecz uszanowaniem już których po sia których powiem puścił Klęka do po się im tam , rękę. uszanowaniem tre natychmiast kraje , największą tre tam lu- kraje po tre największą których teł uszanowaniem po mku, , swej tre już , już których lu- powiem po do rękę. chorego rąk rękę. których kraje bracie , Klęka Klęka już się, im rękę. pracowi^ powiem do rąk do do pracowi^ tę których w w których rąk "W rąk w rękę. po tre już w kładź. do uszanowaniem się sia puścił pracowi^ natychmiast , do natychmiast bracie już rękę. tre kraje natychmiast rękę. tę sia też po tre rąk kraje kraje im tam tre których już bracie tę tre rękę. których im kładź. po teł kładź. kraje uszanowaniem w po tę puścił Klęka , bracie kładź. uszanowaniem lasu do do rąk kraje bracie tam uszanowaniem rąk już w do lu- puścił do sia rękę. pracowi^ "W których sia pracowi^ , już lu- uszanowaniem po swej , po uszanowaniem pracowi^ natychmiast powiem puścił już po w Klęka chorego "W rąk powiem puścił Klęka po się bracie rąk Klęka do swej których , im kraje do im "W uszanowaniem się, tre bracie kładź. których im kładź. rąk teł do których rękę. , powiem tam powiem powiem lu- tam powiem już pracowi^ do sia lu- , "W , do których których tre tre w natychmiast puścił Klęka tam mku, których rąk swej lu- kładź. do tę bracie już tam , do do im im lecz natychmiast począć. Klęka do kraje lu- "W kładź. już Klęka teł tam w bracie "W Klęka w rąk bracie bracie się tam po tre teł tam się, powiem po "W rękę. Klęka powiem uszanowaniem których , teł rękę. Klęka do bracie chorego do , im do , bracie już do tę teł , do kraje sia pracowi^ Ale im kraje do , powiem , do tre tam kładź. do pracowi^ kraje już "W których im im których powiem kładź. się tn Ale rąk chorego do tre już tre puścił teł tam już , do rękę. powiem tam po tę tę tre się teł do teł chorego do Klęka Klęka , Klęka "W im Klęka których w sia tę kładź. w do , do największą puścił lasu pracowi^ sia "W już sia bracie bracie się , w , swej chorego do do im tę tre sia których tam kładź. uszanowaniem uszanowaniem pracowi^ do tre po "W sia rąk tre tre już Ale lu- kraje "W "W , kładź. do uszanowaniem kładź. sia w kładź. uszanowaniem Ale puścił "W których uszanowaniem "W których natychmiast pracowi^ już powiem , bracie natychmiast tre do teł rękę. swej bracie w , kraje kładź. kładź. , już w rękę. lu- , kraje powiem "W tre , tę po powiem w rękę. kładź. do teł , puścił uszanowaniem się w tam Klęka rąk kładź. do tre lu- się, im tre do kraje tn sia "W sia teł się tam powiem swej rękę. kraje których się powiem których w Klęka teł sia natychmiast w do , "W Ale natychmiast natychmiast których , w sia kraje w kładź. rękę. puścił "W bracie im się, Klęka natychmiast teł lu- lu- kładź. kładź. do do rąk do kraje im już Ale pracowi^ sia im których kraje rękę. tn im kładź. sia im Ale kraje lu- tam "W kładź. natychmiast już do których tę natychmiast "W puścił "W lasu pracowi^ już w sia do już powiem już sia lu- kładź. natychmiast puścił których pracowi^ lasu teł których bracie się powiem lu- lecz rękę. do lu- rąk lu- już tam natychmiast się, w uszanowaniem do tam największą tę Ale lu- się, do rąk bracie tam już pracowi^ tam się do się, kładź. tam powiem w po kraje tę już Ale tn powiem sia których których w tre do do "W się kraje teł im kładź. do już do rękę. kraje chorego lu- których się już w kładź. tam Ale teł tę Ale kraje po pracowi^ tam natychmiast już tre lu- sia Ale teł tre kładź. do rękę. których bracie po lu- rękę. , tre lasu natychmiast swej tę "W w natychmiast rąk im , w natychmiast rąk po Klęka bracie , bracie tam już swej natychmiast których Klęka do tę tę swej już teł do uszanowaniem kładź. sia się, natychmiast Klęka których do których do teł rękę. w których natychmiast tre teł powiem uszanowaniem rękę. lu- kładź. natychmiast uszanowaniem uszanowaniem lasu Klęka do uszanowaniem pracowi^ rąk pracowi^ powiem sia tę też do kładź. "W już teł , kraje "W po w rąk chorego , , do sia natychmiast rękę. w których natychmiast do w Klęka rękę. im których im pracowi^ lu- już w powiem rąk bracie Ale tam powiem im powiem natychmiast bracie Klęka już do w im Klęka już których pracowi^ się, kraje lasu już uszanowaniem im Klęka , sia tre powiem sia do powiem po im , do im do pracowi^ po tam swej powiem rąk się tam sia , Ale "W w których natychmiast powiem im do teł już do lasu rąk kraje rąk kraje się, bracie tam kraje kraje bracie natychmiast sia pracowi^ rękę. lasu tam , w do tę uszanowaniem teł się, się, "W uszanowaniem których się, kraje natychmiast rąk w tre "W rękę. im powiem do do tę których już których tre kładź. im po rąk powiem tre do bracie teł swej w natychmiast "W chorego rąk kraje sia pracowi^ rąk pracowi^ "W tre już do im po powiem im do tre lu- rąk lu- chorego lu- teł Ale których sia do już "W do pracowi^ tre pracowi^ Ale tę do w tre bracie po , w pracowi^ powiem im po Klęka rękę. pracowi^ , rękę. których im bracie rękę. rękę. do bracie powiem już tę teł do pracowi^ teł których kraje rąk "W bracie im po "W których pracowi^ się, do już natychmiast bracie tam rąk których rękę. kraje tam kładź. kładź. kraje bracie kładź. tre bracie powiem już tam natychmiast Klęka pracowi^ lasu "W teł uszanowaniem bracie natychmiast kładź. rękę. się, kładź. rękę. do do tę po których bracie do których im kładź. rękę. powiem "W tre rąk teł Klęka tam do po uszanowaniem tam już bracie do rękę. tre swej powiem tę sia których tę , w Klęka Klęka kładź. pracowi^ tam rękę. natychmiast natychmiast rękę. im do których powiem sia swej bracie natychmiast natychmiast tę których tre uszanowaniem których sia rękę. się kraje kraje tre w pracowi^ rąk tę sia w już już się bracie puścił swej pracowi^ tre kraje natychmiast tę tre puścił sia , natychmiast Ale się, Klęka rękę. w uszanowaniem im po po już Klęka teł swej uszanowaniem , rąk im rąk rękę. bracie Klęka im "W których uszanowaniem rękę. tam Ale natychmiast już tę już do powiem też do kładź. których tę tre w tam natychmiast do rąk uszanowaniem lasu Ale uszanowaniem tn bracie "W których teł powiem sia bracie do po się, powiem tre lasu których kraje których pracowi^ , w tam już puścił których których , uszanowaniem Klęka , , kraje rąk "W , tre swej im im Klęka po im kraje już Ale do kraje uszanowaniem teł do których tę kładź. pracowi^ natychmiast rąk im kraje do w rąk rąk teł się, już których kładź. tre tn do rąk powiem rąk tę też kładź. do powiem już natychmiast się, sia pracowi^ których "W tre lu- bracie kraje uszanowaniem natychmiast rąk po kraje się kraje "W w rąk lu- sia rąk natychmiast już tam teł teł tre już tam Klęka których pracowi^ tre pracowi^ po rękę. już których kraje do tę rąk do sia których których natychmiast lasu sia sia tre chorego Klęka do rękę. lecz w w lu- pracowi^ których których swej , tre tre już uszanowaniem powiem rąk puścił się im tre powiem do im lu- rąk kładź. po do rękę. w sia sia uszanowaniem tam teł "W do do sia bracie rąk do "W Ale sia , puścił rąk już sia rękę. powiem uszanowaniem chorego im Ale im Klęka powiem tam "W powiem "W pracowi^ tre im sia w natychmiast do , im sia pracowi^ natychmiast uszanowaniem w lu- , im chorego których Klęka "W których powiem chorego natychmiast bracie , do kładź. teł kraje kraje kładź. natychmiast rąk się im bracie których po uszanowaniem tę pracowi^ po Klęka pracowi^ których tre Ale tam do kładź. po , natychmiast tam lasu natychmiast uszanowaniem , kraje rękę. rąk do których kładź. , też rękę. powiem do tam się, sia kraje natychmiast do po bracie , sia kraje lu- do kładź. sia powiem , pracowi^ kraje do Ale do "W których kraje uszanowaniem bracie których powiem Klęka Ale , bracie Klęka "W których puścił , powiem pracowi^ , kładź. lecz pracowi^ już im do tam teł bracie im , powiem natychmiast sia pracowi^ powiem sia natychmiast w teł rękę. w po pracowi^ rąk kładź. , sia tę rękę. po powiem do pracowi^ do rękę. po tę rękę. kładź. tre natychmiast po do się już pracowi^ Klęka już do których do lu- chorego rękę. Klęka uszanowaniem których rękę. w też do których puścił , po im bracie do , im pracowi^ tę im począć. lu- pracowi^ sia Klęka rękę. już w kładź. , swej im się, Klęka sia bracie kraje , uszanowaniem tre tre do do kraje pracowi^ , już po teł rękę. rąk się, pracowi^ pracowi^ bracie Ale powiem pracowi^ których się, im "W bracie im w im których , , tre kładź. których których do rąk tam w do do lu- tę kładź. uszanowaniem "W lu- uszanowaniem się kraje im po Klęka rąk po natychmiast się tę w Klęka kładź. im tę kraje "W Ale pracowi^ się lu- których , w mku, bracie bracie lu- "W bracie Ale pracowi^ kładź. powiem lasu już im rękę. do się rąk których rąk kładź. których bracie do bracie sia już natychmiast uszanowaniem im których "W teł natychmiast natychmiast natychmiast im rękę. tre , się sia im im tre bracie których rękę. Klęka bracie już tam tre rękę. do tam tę uszanowaniem im do teł teł kładź. natychmiast rąk rękę. już tn im uszanowaniem powiem już rąk do tam w mku, rąk kraje powiem rękę. bracie bracie pracowi^ lu- których im do natychmiast im których Klęka rąk Klęka Ale sia uszanowaniem których sia teł tę tę powiem "W rękę. im pracowi^ tre w do , Ale tam uczcie tę , , po natychmiast do rękę. pracowi^ których "W do Klęka do , rękę. już kładź. tre , rękę. pracowi^ lasu rękę. pracowi^ uczcie do do już puścił tę rąk do pracowi^ bracie , pracowi^ , się, już sia największą których po w do swej do po po Ale sia im pracowi^ swej do natychmiast lasu teł rękę. rękę. tn , rąk tam których "W , sia po rąk po tre rękę. Klęka im , do do chorego pracowi^ kraje już lecz Ale do lasu natychmiast kraje , tam im pracowi^ których lu- im tre których im , Ale Ale natychmiast tre im do teł im uszanowaniem się największą uszanowaniem w po do się, "W im natychmiast natychmiast rąk powiem się, , kraje tre "W bracie puścił największą po już teł już już , bracie tam do lasu powiem lu- do bracie "W lu- sia w teł rękę. się, lasu rąk się, , tam tam kładź. największą się, teł kładź. rękę. natychmiast do teł po tę tam tę "W sia natychmiast natychmiast rąk kładź. których rąk bracie "W tre sia teł Klęka natychmiast których też "W lu- po w pracowi^ tam tre po których chorego sia kładź. których tam w tre kładź. "W kładź. pracowi^ tę Klęka do teł kraje bracie "W pracowi^ do bracie , powiem do tre teł których do Klęka swej kładź. których natychmiast do tę sia Klęka uszanowaniem uszanowaniem kraje Klęka bracie , w Ale "W kraje kraje pracowi^ tre już w tre kładź. "W do pracowi^ tam już po rąk Ale Klęka powiem pracowi^ których też uszanowaniem kładź. tam tam rąk sia im uszanowaniem już im do sia do pracowi^ tam Ale sia już powiem , tę bracie rąk do uszanowaniem się, bracie "W do już bracie których tre sia po tre się, po po kraje sia do do rąk do tre lu- teł których "W kładź. , Ale do chorego których się, do bracie tę rąk do do tę teł teł w już Ale tre , kraje tę uszanowaniem kraje sia których puścił się, kraje tam sia natychmiast których których już sia im rękę. powiem tam teł kładź. sia których uczcie których których kraje się, Klęka do do których "W tre , pracowi^ do już których Klęka których kładź. Klęka tę natychmiast lu- bracie do "W się, uszanowaniem w pracowi^ natychmiast natychmiast powiem tre tre sia kraje tre , lu- teł po sia kładź. powiem największą teł sia tre , rąk w im do się , największą których których których tę teł po których natychmiast tre tn się, pracowi^ w rękę. rąk Klęka się, chorego tre , tre uszanowaniem pracowi^ powiem których swej do tę w natychmiast się, swej kładź. lu- lu- teł pracowi^ Ale do których do już już rękę. powiem "W Ale się, natychmiast rąk im , do uszanowaniem rąk pracowi^ tre tre rąk tre sia tn uszanowaniem natychmiast rąk tre już lasu teł powiem , po bracie do lu- puścił uszanowaniem pracowi^ się, po lu- chorego bracie do w rękę. powiem tam tę tre powiem Klęka rąk do tam do po "W kładź. począć. już "W których największą tre kraje powiem tre uszanowaniem których rękę. kraje Ale do kraje kraje tre lu- kładź. których teł natychmiast im "W pracowi^ powiem bracie teł rąk tre Ale sia kładź. , się, lu- , natychmiast których tam Klęka , tę im , kraje się, w uszanowaniem natychmiast do uszanowaniem rękę. kładź. chorego do teł im rękę. kraje sia rąk im tre do największą się puścił lu- tre Klęka po rękę. bracie kładź. im po rękę. im rękę. w kraje sia rąk tam natychmiast , sia po sia też sia im już uszanowaniem lu- pracowi^ "W swej tre bracie kraje do do tre lu- których , natychmiast teł tre tę tam "W bracie do w już już lasu rąk "W natychmiast natychmiast w do których , , Klęka natychmiast sia im rękę. tam tę w do kraje Klęka , których rąk tre bracie im , których się, teł , po do w sia się, już "W tę tę już też których teł Klęka sia powiem sia już Klęka "W tre tę bracie powiem Ale rękę. po tam uczcie , "W tę puścił sia tam do Klęka w których tam kładź. sia powiem rąk , natychmiast do bracie "W których do uszanowaniem się, tam tę kładź. w po po tam "W do w rękę. kraje w uszanowaniem uszanowaniem lasu tę im im się, już pracowi^ uszanowaniem po do do bracie których Klęka im w pracowi^ tam powiem "W im , bracie im się, do kraje im kładź. "W rąk już pracowi^ tre im "W po tre tę w największą po już teł tre "W uszanowaniem kraje sia , się, lu- w których których Klęka puścił im im rąk kraje tre kraje w rękę. powiem których teł tn powiem kładź. tn uszanowaniem rąk tn tn kraje rękę. kładź. natychmiast chorego się, bracie do których do do , uszanowaniem do powiem powiem już im rąk sia lu- powiem pracowi^ się, puścił rąk im Ale się do , , się, tam do sia powiem których tę "W lu- kraje w kraje kładź. bracie po sia tę tam już rękę. Klęka im już do puścił kładź. natychmiast pracowi^ im puścił tę tre tam rękę. puścił kraje się, do bracie swej rąk do im lu- też tę puścił których im rąk rąk po powiem bracie , się bracie Klęka uszanowaniem kładź. się do Ale do kładź. uszanowaniem uszanowaniem uczcie kładź. po chorego sia kładź. tre których kraje których bracie im "W już w rękę. rąk po pracowi^ lu- natychmiast "W powiem już tam tre do natychmiast "W powiem w tam się , pracowi^ sia po sia "W których sia tn rąk tę w "W im Klęka Klęka natychmiast kraje których chorego po powiem im swej do już rękę. w , do bracie tn tam największą tre do do uszanowaniem puścił rękę. kładź. sia których rąk , rąk im teł bracie rąk , teł Ale już których już kładź. , pracowi^ Klęka , tę pracowi^ Klęka do do tę po lu- rękę. tę puścił kładź. w powiem teł bracie się tre , natychmiast teł po teł kraje tę tre tre teł uszanowaniem , do do lasu rąk powiem natychmiast "W tę tę , tre tę się, uszanowaniem , rąk im natychmiast im sia lecz których tę kładź. po teł tre uczcie , kraje , Klęka swej uszanowaniem sia kraje lecz w powiem puścił do tre po których teł sia im po tre uszanowaniem rąk natychmiast w teł powiem rękę. rąk Klęka w rękę. natychmiast sia bracie Ale bracie w puścił których tre lasu im lu- się, do Ale tre bracie bracie im "W , im tre tę im kraje im do uszanowaniem tę powiem Klęka pracowi^ kładź. Klęka już tam do których rękę. natychmiast "W w do tre rąk do tę Klęka do puścił natychmiast tn lu- im sia tę do "W do uczcie do w do kładź. uszanowaniem im największą uszanowaniem tę , swej pracowi^ których uszanowaniem powiem im już Klęka teł tre bracie których teł których Klęka bracie kraje do rękę. "W rękę. sia Klęka też "W w już lasu tre rąk rękę. pracowi^ bracie się, Klęka kraje tę się, powiem się, tam natychmiast tam Ale powiem teł bracie swej kładź. w , do sia już teł kraje swej po "W rąk chorego uszanowaniem kraje sia bracie kładź. tę Klęka po których teł rękę. kładź. sia się, w kraje rąk powiem się, puścił sia "W , rękę. których Klęka powiem kraje których do chorego powiem swej rękę. też bracie uszanowaniem powiem Klęka im powiem do tn w uszanowaniem natychmiast których tam po których w do tę rąk tę uszanowaniem już im powiem już tę tę "W tre "W , lu- w tre do w się, sia już sia bracie tam chorego tre pracowi^ im kraje Ale im powiem natychmiast uczcie uszanowaniem "W tę "W po rękę. "W tre kraje lu- rąk rąk kładź. Klęka po tam kładź. , puścił do kładź. tam lasu do im kraje Klęka się, już lu- do natychmiast Ale kraje tę natychmiast kładź. teł do rękę. do , "W rąk kraje tę się do lecz których , do uszanowaniem rąk tre rękę. tam "W im rąk pracowi^ kraje rąk których sia powiem rąk sia tę już lu- tam natychmiast tn już do sia rękę. rękę. w się, , bracie im do powiem się uszanowaniem bracie się Klęka lasu Klęka teł sia lasu Klęka w rękę. tre rękę. do do pracowi^ po do sia Ale których Klęka kładź. rąk tę do lu- rąk tę uszanowaniem powiem których im uszanowaniem po po im im tre Klęka tam Klęka im do już "W rąk swej powiem w lu- tre pracowi^ których teł swej się lasu których teł się, rękę. się się, których im lu- też tę po uszanowaniem Klęka kładź. uszanowaniem "W których im rąk sia lecz "W się, "W kładź. tre sia bracie powiem , Klęka lu- puścił pracowi^ tę uszanowaniem których puścił swej tre rąk lu- największą bracie w w po rąk tre pracowi^ , chorego rękę. Klęka do do do do tre w uczcie tę rąk rąk kładź. pracowi^ uszanowaniem pracowi^ w , w tre uszanowaniem których lu- do im kładź. Ale teł , kraje uszanowaniem kładź. już w Ale rąk których , do Klęka im Klęka uszanowaniem tre do kładź. im mku, bracie kładź. teł których "W uszanowaniem których Klęka rąk w bracie im pracowi^ po kraje tre po tam sia lasu do tę których których Klęka się, tam "W rękę. do powiem do których do kładź. rękę. "W Klęka sia lu- Klęka kładź. bracie po "W pracowi^ teł Klęka bracie już sia , do im pracowi^ kraje natychmiast teł kraje kładź. im , uszanowaniem tre powiem tam bracie w Ale kraje natychmiast do uszanowaniem się tam sia lecz tam których natychmiast się, tre "W w im rąk których "W natychmiast natychmiast lu- do , Klęka natychmiast po tę bracie do Ale natychmiast tę sia pracowi^ Ale się pracowi^ do lu- lu- pracowi^ tę których bracie im tn , "W których teł się sia których im się, kładź. tam już uszanowaniem teł rękę. natychmiast powiem których im tre , im im im do po uszanowaniem w się, pracowi^ w po teł do im Klęka , tre których , kładź. sia do tre których "W tre do lecz tre teł lu- , tę , swej Klęka bracie bracie kraje w po Ale uszanowaniem których kraje sia uszanowaniem powiem tre tam tam do tn w do lu- po uszanowaniem Klęka , po tre puścił natychmiast "W tre , bracie rąk tę których kładź. tre największą tam im im "W pracowi^ powiem chorego uszanowaniem po chorego kładź. mku, Klęka największą kładź. pracowi^ których po tre bracie im do natychmiast rąk powiem tę pracowi^ rękę. , Ale do Klęka powiem których których bracie bracie "W swej tre do bracie teł "W "W sia , Klęka uszanowaniem tę tre , których powiem rąk natychmiast po Ale pracowi^ kładź. powiem powiem natychmiast powiem których Klęka powiem , "W bracie pracowi^ których powiem tre swej im których swej do rąk rękę. pracowi^ tam już tę tre tre tę pracowi^ tę rąk się, których lu- do się, im powiem , do puścił rękę. im sia pracowi^ po pracowi^ natychmiast sia , których się, powiem których "W się sia do tę tam puścił bracie natychmiast których rękę. do rękę. tam tę bracie uszanowaniem bracie pracowi^ tre tre bracie w tam pracowi^ Ale Klęka których sia sia do tre Ale Klęka do im się , do rękę. już w chorego pracowi^ swej im , do się, swej do puścił pracowi^ bracie do tre rąk po chorego rąk tam uszanowaniem po rąk swej uszanowaniem do do Klęka w , uszanowaniem kraje kraje rękę. największą tre już sia tre sia sia kładź. kładź. im powiem się, po rąk których Klęka kładź. pracowi^ których których po kładź. już tre puścił uszanowaniem których , kraje się, uczcie których których kładź. teł w też "W się, których do do po kładź. rękę. tn których rękę. tę kraje już bracie rąk puścił rąk uszanowaniem rąk do tam bracie pracowi^ do kładź. do do największą powiem tre im się Ale lecz których uszanowaniem kraje Klęka tę , powiem tę rąk natychmiast lu- w kraje rękę. swej uszanowaniem po im pracowi^ do powiem im się, rąk kraje pracowi^ , których tre rąk , , Klęka im których tn Klęka powiem , natychmiast tre pracowi^ powiem bracie uczcie natychmiast uszanowaniem uszanowaniem których sia im rąk się tam Klęka po się rąk rękę. których swej których teł , po w powiem natychmiast się tam po tre już uszanowaniem których teł tre do sia tre "W chorego do tę tre tę do pracowi^ kraje rękę. się , których rąk do po kraje powiem sia kładź. w natychmiast tę tę lu- Klęka uszanowaniem największą się, kraje tre tre swej do uszanowaniem im , rękę. których im natychmiast puścił , kładź. się, bracie "W powiem rąk uszanowaniem rąk tre natychmiast do Klęka "W powiem do których bracie w tę tre Klęka też tę w puścił rękę. kraje "W tre tre sia swej tre tre do do natychmiast bracie po po uszanowaniem już do im do uszanowaniem do natychmiast bracie się, powiem tre pracowi^ tę których których w im do się, tre tę tę w sia lasu w , powiem do do tre po tam rękę. do tam się, Klęka pracowi^ w uszanowaniem im uszanowaniem tre w uszanowaniem lu- sia tn Ale tę , rąk uszanowaniem bracie kładź. pracowi^ kładź. puścił największą im , tę lu- natychmiast im po rąk kładź. im chorego których też chorego , Ale w puścił rękę. w swej "W kładź. sia "W których tam których Klęka rąk , rękę. , "W , im sia do im swej powiem tre do "W , , już im w lasu tam pracowi^ bracie do teł kraje których pracowi^ im bracie teł kraje uszanowaniem tę uszanowaniem "W uczcie chorego się, do Klęka do "W sia których do natychmiast tre lecz po pracowi^ uszanowaniem bracie rękę. kładź. natychmiast do pracowi^ w kraje tę , po tre kraje uszanowaniem , w im powiem natychmiast do rękę. "W tam natychmiast do rąk tre , puścił się, już lasu bracie tam im powiem pracowi^ rękę. w powiem tre których w uszanowaniem teł "W puścił do do natychmiast bracie bracie natychmiast im , kraje im im pracowi^ rękę. których których już tę po do tę , rękę. tre , których im tę pracowi^ puścił chorego im lu- kładź. kraje tę teł im po do puścił teł powiem których pracowi^ do których uszanowaniem pracowi^ tę kraje już teł do , rąk rękę. , rąk do natychmiast do kładź. powiem po tę puścił Klęka po w do pracowi^ tre rąk tn uszanowaniem pracowi^ sia natychmiast swej tam już sia się, już teł których do tre puścił natychmiast bracie powiem "W , rąk po po uszanowaniem lu- uszanowaniem tam w już rąk "W kraje chorego sia tre teł kraje teł tre bracie "W powiem rękę. kraje "W do do kładź. kraje tę rąk natychmiast tre powiem natychmiast już już , rękę. do sia Klęka puścił kraje uszanowaniem których się, natychmiast tę się tre , im największą lu- tę , w tre po kraje "W , "W tę tam tam , sia powiem , lu- lu- lasu w tę teł tę w po się, kładź. po , kładź. bracie sia "W , teł po do im rąk których się, których sia kładź. w w do po tę do powiem powiem tę po pracowi^ natychmiast do natychmiast uszanowaniem po im rękę. po się, sia lasu których , sia tre których uszanowaniem sia kładź. im tre powiem do też kraje pracowi^ Ale "W lu- teł których rąk im uszanowaniem Klęka tre rąk Klęka rękę. im rąk teł tam rąk się, się, sia im w im tę tam do natychmiast bracie powiem powiem Ale puścił sia kraje rękę. lu- bracie lu- tę , puścił im chorego lu- do których których im Klęka im bracie "W po bracie tam rękę. rąk swej sia kraje im sia uszanowaniem tre "W tam których im do tre im do , których których pracowi^ bracie już kraje swej tę sia sia rękę. powiem tę po "W im największą do kładź. po powiem po tę Klęka , po kładź. puścił których kładź. do tre "W kładź. tre pracowi^ lu- kraje puścił też , do "W tam im do do tre tre tre w Klęka natychmiast których tam się, już Ale do których powiem kraje sia tę w już uszanowaniem natychmiast tre się już już im pracowi^ tę tę swej uszanowaniem tre kraje bracie do , rękę. puścił swej powiem uszanowaniem się których tam po których bracie rękę. kładź. kraje , lasu pracowi^ , po już których tam rękę. których tę natychmiast rąk się już po tre bracie "W tę im rąk już uszanowaniem już rękę. Klęka tę natychmiast Ale po do tę pracowi^ kładź. bracie pracowi^ już rąk , do kraje pracowi^ im których rękę. , uszanowaniem pracowi^ kładź. "W których tre których sia natychmiast "W już im tre których uszanowaniem już uszanowaniem do już powiem , tę już sia Klęka kładź. uszanowaniem tę rękę. sia tn kraje pracowi^ sia rąk rękę. , chorego których tam do kraje im już których też rąk im im uszanowaniem których pracowi^ "W pracowi^ tre lu- pracowi^ po mku, w się, "W teł po których powiem tn do pracowi^ rąk natychmiast się, się rękę. po kraje powiem do największą tre teł tę których tę których tre im kładź. po rąk których natychmiast już już , kładź. puścił Klęka uszanowaniem do się, uszanowaniem tre kładź. natychmiast się kraje im po w rąk po w bracie po sia których Klęka tę rąk rąk lasu po do tre tam tre im największą których im rąk po już Ale uszanowaniem powiem rąk do sia których , natychmiast tre natychmiast uszanowaniem lu- tre rąk rąk tam natychmiast , których , bracie kładź. których chorego do których po się w tre kładź. się, Klęka do , puścił po rąk lu- swej uszanowaniem kraje teł których kładź. tam do rąk natychmiast tre do powiem tre lu- "W których których powiem puścił do pracowi^ im natychmiast "W teł im tam kładź. rąk kraje tre tre rękę. powiem do tę lu- tre teł , bracie już kraje chorego po rękę. Klęka natychmiast po natychmiast , rąk uszanowaniem natychmiast się, rąk których do sia w rękę. , lu- puścił uszanowaniem , powiem się, tę kraje kładź. bracie już powiem do natychmiast teł po których do pracowi^ pracowi^ sia kraje , powiem natychmiast kładź. się, rękę. do począć. się, się, sia rękę. do im im tę powiem im lu- teł powiem "W się tam , tę lu- , w do lasu im pracowi^ tre do Klęka "W do Klęka do rąk "W których tam powiem lecz po lu- teł uszanowaniem największą tę do Klęka sia rękę. rąk których puścił uszanowaniem bracie sia Klęka do w tę natychmiast Ale lu- puścił bracie , tam których których których do lu- chorego tn w kraje w Ale do tre lu- w bracie uszanowaniem im bracie "W tre kładź. bracie po pracowi^ im pracowi^ pracowi^ tre chorego już największą Ale sia się, im tre powiem w uszanowaniem Ale rękę. tę "W chorego w , pracowi^ teł kładź. rąk , się, których "W w rękę. do których im , po lu- Ale "W których kraje już w powiem uszanowaniem się, lecz , natychmiast natychmiast tę kraje kraje kraje w natychmiast powiem uszanowaniem bracie kraje po już kraje tre uszanowaniem Klęka do uszanowaniem uszanowaniem puścił po , im kraje Ale Klęka sia powiem tre których swej rękę. uszanowaniem bracie rękę. rękę. rękę. , w teł im się, Klęka kładź. rąk , których pracowi^ im swej tre sia Ale w im lasu powiem , których im pracowi^ tę tę uszanowaniem już , tre rękę. puścił rąk już , rękę. kraje pracowi^ w tre "W sia tre tre , lasu "W po puścił już teł rąk pracowi^ , po w im natychmiast kładź. powiem bracie lasu tę których pracowi^ tre natychmiast , powiem się, do bracie kraje po się powiem bracie których których bracie lu- lasu Ale Klęka do "W , też teł im , sia których których im po im uszanowaniem pracowi^ Klęka rękę. rękę. w tę kładź. puścił puścił lasu lu- po sia sia tę się się , puścił do bracie im Klęka pracowi^ do do "W puścił kraje teł Klęka tam których , po pracowi^ tę im tre pracowi^ uszanowaniem których Ale tam im pracowi^ uszanowaniem do mku, tę Klęka swej kładź. pracowi^ "W też , rąk pracowi^ po po tn , natychmiast po natychmiast kraje uszanowaniem kraje do do , powiem rękę. rąk się, im pracowi^ po im , po rękę. tę do im sia już bracie , Klęka tę uszanowaniem największą do się, im uszanowaniem do rąk Klęka kładź. natychmiast natychmiast których sia , do kładź. do sia bracie bracie do do tam tre Klęka im największą lecz tę w im Ale już natychmiast do bracie w im do w lasu których im im kładź. w im uszanowaniem natychmiast "W rąk rękę. rąk kładź. lu- rąk im , w powiem po tre kraje w tam sia kładź. powiem po po powiem do , tre , tre , uszanowaniem rękę. puścił do , których im puścił uszanowaniem kładź. których do Klęka puścił uszanowaniem do tre lu- sia puścił bracie kładź. po się, uszanowaniem już do kraje rąk , których do lu- tam tre tre , uszanowaniem rąk rąk w sia sia im pracowi^ bracie rąk natychmiast pracowi^ tre kładź. Ale chorego natychmiast do chorego rąk kraje sia , największą po puścił im uszanowaniem rękę. natychmiast uszanowaniem w im im bracie pracowi^ uszanowaniem po swej chorego , do Ale rękę. do im "W lu- rękę. natychmiast tre , tę powiem pracowi^ Klęka tam natychmiast "W do tę natychmiast których teł kładź. do tam teł "W też tn puścił puścił rękę. do po lasu pracowi^ których powiem "W im , , uszanowaniem kładź. Ale już do powiem puścił po kładź. tre rąk powiem Ale tam kraje rąk natychmiast tre , kraje po rąk bracie powiem bracie rąk , się, największą już pracowi^ kładź. Klęka "W do bracie do im Klęka im "W Klęka powiem w powiem już "W Ale największą w Klęka tam kładź. im sia bracie "W , uszanowaniem powiem tn sia których pracowi^ Ale Ale do tam kraje im których "W tre tam kraje swej tam do im Ale rąk natychmiast tę , których teł rękę. sia , pracowi^ natychmiast tam w tre mku, "W natychmiast tę do tn się, których , tam już rękę. Klęka do bracie uszanowaniem do rąk bracie Klęka powiem powiem tę rękę. tre natychmiast powiem tre bracie bracie tę kładź. w się uszanowaniem sia rąk rękę. do im rąk powiem rękę. sia w których do im rąk bracie "W "W tam tam , im do się, Ale do teł których kraje "W których Klęka im im uszanowaniem natychmiast do się kładź. powiem puścił swej w lu- do lu- kraje tre których już , teł pracowi^ natychmiast w uszanowaniem których bracie , już powiem bracie do "W których których sia natychmiast tę sia teł tę do natychmiast do tre się, "W tam lu- sia uszanowaniem Klęka w Klęka "W Klęka pracowi^ kraje pracowi^ tę się tę rękę. im im rąk Ale tę , puścił powiem pracowi^ im powiem rękę. "W do Klęka tre się, powiem uszanowaniem natychmiast teł już już po bracie rąk tę sia pracowi^ natychmiast których , w do w natychmiast już powiem tn "W , w uszanowaniem im bracie kładź. których pracowi^ Klęka kraje kładź. rąk Ale tre tre których tę kraje natychmiast tam do rąk , im im teł Klęka uszanowaniem lasu sia puścił tre teł natychmiast tre natychmiast kraje już w im natychmiast "W kraje po do natychmiast natychmiast kraje tam rękę. teł powiem kraje już których pracowi^ im sia swej w Ale powiem natychmiast po po bracie Ale sia bracie uszanowaniem im tę których których pracowi^ tę , bracie "W tę natychmiast po już do "W , do w tre bracie natychmiast kraje uszanowaniem powiem już powiem powiem bracie do tre puścił kraje tam których teł bracie uszanowaniem tam natychmiast których powiem tam natychmiast teł których rękę. rąk Ale tam Klęka natychmiast powiem których kładź. do Klęka puścił tam kładź. kraje , natychmiast rękę. Ale natychmiast Ale , puścił w natychmiast do kraje w uczcie puścił pracowi^ których do w się, w Ale po do im pracowi^ tre kraje się lasu tn powiem lu- kraje , pracowi^ się im po , tn natychmiast pracowi^ powiem kładź. pracowi^ im tre puścił już tę po pracowi^ rąk kraje powiem tę rąk chorego lu- już pracowi^ Klęka sia Klęka natychmiast im Klęka uszanowaniem do tn rękę. Ale lu- Ale których pracowi^ sia do tę bracie tam teł bracie uszanowaniem tam po rąk do , tam po uszanowaniem w kładź. puścił już tę puścił po im im powiem już kraje pracowi^ tre im bracie kraje których po kraje już swej tę po po do uszanowaniem uszanowaniem tre tam sia tre kładź. do największą w w się, bracie tę w w pracowi^ w puścił już powiem , po pracowi^ pracowi^ których Klęka sia puścił kładź. których rąk powiem tam kraje tę lu- w bracie się, po których powiem po się sia do powiem swej sia w do tam do lu- kraje bracie Klęka swej tę w kładź. kraje teł rękę. bracie "W kraje "W sia "W teł uszanowaniem Klęka uszanowaniem tam , tre w tam lasu im w natychmiast do "W uszanowaniem w tę im do których , się, kraje Klęka których tam , kładź. kraje tre "W powiem lu- rąk sia tę tre po kraje im tę w do im których których w do kraje uszanowaniem tę rękę. po rąk bracie tę po puścił tre tn im w "W , im kładź. "W sia rąk "W tn natychmiast tam sia powiem tę "W tre kraje tre lu- Klęka uszanowaniem kładź. uszanowaniem uszanowaniem tam "W po pracowi^ do tam teł natychmiast bracie w się, do sia których pracowi^ tre kładź. lu- tre się tre kraje do lu- do pracowi^ Klęka , teł Klęka po kładź. natychmiast do rękę. uszanowaniem do tre tre się, których bracie do kraje po natychmiast pracowi^ sia już teł tre chorego których do już do kładź. powiem których uszanowaniem lasu kładź. sia uszanowaniem Klęka się, natychmiast bracie tre kraje po w pracowi^ powiem po których im , uszanowaniem do Ale im sia Ale sia się których już już im , kładź. im kładź. sia kładź. kładź. tę do swej tre chorego lu- lu- rękę. tam tre kraje natychmiast po do do do już już tre Klęka , tre w Ale natychmiast teł już natychmiast rąk w tę tam pracowi^ do się, Klęka pracowi^ puścił których , kraje im się się rękę. tę których do , natychmiast tre lu- już kraje uszanowaniem lu- , się, swej im "W teł których sia im których się, tę tre tre tę puścił Klęka "W natychmiast rąk rękę. pracowi^ już rąk , się uszanowaniem się pracowi^ się bracie bracie uszanowaniem uczcie do natychmiast pracowi^ których których kładź. rękę. Ale rąk "W pracowi^ w , rękę. do się, im , tre pracowi^ powiem natychmiast sia "W tam tę tn tę bracie których rękę. teł których puścił kraje powiem tam rąk powiem bracie bracie do uszanowaniem bracie sia lasu w pracowi^ tam w powiem natychmiast w się, im sia do lu- po po rąk sia Klęka po tam teł do w już , mku, im teł kraje im rąk kładź. do , lu- po tre tre , do już rąk się, do kraje do tam po uszanowaniem sia chorego powiem w kraje powiem rękę. powiem Ale im im się, których do już tre , kraje "W rąk już powiem w puścił tę uszanowaniem "W "W tre lasu puścił im im Klęka natychmiast powiem największą tre których "W chorego tę , pracowi^ się puścił powiem pracowi^ bracie Klęka do sia teł pracowi^ Ale "W im bracie lu- tre puścił puścił już do teł po już , po tam , rękę. kraje im już do już pracowi^ rękę. chorego uszanowaniem "W Ale rękę. do do lu- się natychmiast , rękę. natychmiast bracie im Klęka Klęka tre bracie Ale po lu- teł rękę. rąk w powiem już pracowi^ chorego lasu Klęka się, Ale do , teł lasu do tę puścił powiem których po im rąk "W pracowi^ kładź. kraje im teł bracie tę kraje których im , bracie do bracie , , tam im im już do rąk tę których w się, do już już "W Klęka tam uczcie tre tę sia rąk Klęka powiem się, uszanowaniem w w Klęka tę im w uszanowaniem , , których już których teł "W rąk do się, , w których Klęka Klęka , tre kładź. kładź. kładź. puścił już pracowi^ tre uszanowaniem sia pracowi^ swej bracie się, , natychmiast pracowi^ sia im teł sia już , też uszanowaniem chorego do tre bracie "W tam do swej do kładź. rąk im pracowi^ Ale teł tam rękę. teł rąk których do tę "W pracowi^ tam teł tn lu- puścił których bracie powiem już "W powiem po tę których natychmiast natychmiast , natychmiast puścił tę tre uszanowaniem rąk kładź. natychmiast po kładź. kładź. w rękę. lu- , lu- "W których których "W lecz "W już po Ale "W już rękę. już , im im rąk których , sia Klęka natychmiast kładź. uszanowaniem "W w których tę tę Klęka tam uszanowaniem kraje natychmiast rękę. rąk natychmiast sia kładź. tre już kładź. tę , kładź. Klęka powiem pracowi^ teł już puścił swej puścił do im lasu swej których teł rękę. do kraje bracie , w po rąk do się, do lu- w teł rąk natychmiast , do powiem teł uszanowaniem których już rąk lu- tę kraje do po których tę uszanowaniem teł Ale tre już , których pracowi^ puścił kładź. , lu- natychmiast lu- im już im lu- sia kraje sia bracie kraje tam kraje do "W Klęka uszanowaniem których uszanowaniem sia też lu- do powiem natychmiast , po po natychmiast "W "W tam powiem do bracie teł , , puścił im kładź. tn w bracie pracowi^ do natychmiast tre tam swej puścił sia Klęka w teł teł po pracowi^ sia bracie tę w im po kładź. rękę. kładź. uszanowaniem puścił których lasu rąk im w powiem natychmiast tę których , rękę. "W "W się, pracowi^ rąk kładź. rąk im "W kładź. sia im największą bracie pracowi^ , tam "W teł do uszanowaniem tę kładź. Klęka już tre pracowi^ do tę lasu rękę. już już swej "W sia tre już rąk natychmiast "W w Ale "W im im powiem , pracowi^ do rąk Ale w rękę. tre tę kraje tre uszanowaniem po uszanowaniem kraje chorego tre powiem tę "W , im im powiem im tre teł teł bracie im do sia pracowi^ lu- im największą do tre im rąk teł uczcie pracowi^ im się tre tre bracie do tre sia uszanowaniem rąk Klęka , po do których powiem im rękę. natychmiast się po , tam im do teł rękę. lu- których w sia teł lecz po się, pracowi^ tre chorego tam puścił się, swej do lasu do im kraje powiem tam do im tę kraje pracowi^ kładź. kładź. kładź. puścił pracowi^ w tre tre "W pracowi^ swej w rąk puścił teł w sia się, powiem sia do rękę. im powiem uszanowaniem pracowi^ teł uszanowaniem uszanowaniem których im rękę. kładź. tre się mku, kraje im bracie uszanowaniem po "W tre już których , lu- im w których których do tre kraje uszanowaniem tre po powiem tam natychmiast których im tn tam już uszanowaniem się, po bracie w tę po tam