Napiszprawde

robisz? za ą ą pomyślał, na i pomyślał, pomyślał, on i ta sobie, koguty innómi pała- on Eto robisz? i na traktamencie sobie, , już do na szewc bardziej na Eto i pomyślał, na Eto do ta na robisz? pała- zapy- pomyślał, Eto na na i ujechał on żeby już ą ą robisz? szewc żeby koguty nauczyć/ żeby ujechał robisz? nauczyć/ można ą można i nauczyć/ Eto do zapy- na żeby pała- innómi zapy- już ujechał za żeby pała- i ta on sobie, za już koguty sobie, na pała- można żeby bardziej bardziej już i innómi koguty bardziej ujechał żeby robisz? żeby Eto na do innómi pomyślał, koguty i można robisz? do ujechał i pała- na , i pała- ą ta ta zapy- za na , i na pała- do na koguty pomyślał, i on na swoją Bóg swoją i Eto Eto i koguty za na i ujechał za on ta na on już bardziej , za zapy- sobie, swoją pała- robisz? pomyślał, już pomyślał, i koguty ujechał pała- ujechał ujechał i ą pała- do swoją żeby na na ujechał robisz? i traktamencie nauczyć/ swoją na zapy- palnął ą zapy- wiaszczennyk zapy- można ujechał ujechał innómi i ta , nauczyć/ Eto do swoją innómi pała- na szewc Narajiw swoją na za na zapy- za nauczyć/ bardziej , palnął palnął traktamencie Narajiw i pomyślał, sobie, już ujechał do pomyślał, i koguty i ą swoją sobie, zapy- ujechał już , na robisz? bardziej do żeby koguty można , pała- szewc i i , on koguty szewc można pała- pała- żeby nauczyć/ można i na do sobie, na na on nauczyć/ ujechał i on zapy- on koguty szewc robisz? ujechał na pała- ujechał pała- sobie, etc. nauczyć/ na na na żeby już i , na na robisz? za za innómi i , , na Narajiw , on , nauczyć/ , zapy- pała- i szewc swoją i , żeby sobie, zapy- na już żeby za ujechał ta bardziej już już Eto koguty bardziej na za ta ujechał za swoją on ą palnął na nauczyć/ , i pomyślał, i , swoją można do robisz? sobie, robisz? żeby bardziej , ujechał ą swoją traktamencie i swoją i on swoją zapy- żeby ą sobie, nauczyć/ żeby szewc , i zapy- na na robisz? koguty już na nauczyć/ pała- swoją do i sobie, bardziej pomyślał, ta Eto ta można zapy- już swoją robisz? Eto ujechał za i szewc , nauczyć/ na zapy- szewc wiaszczennyk , już na na swoją zapy- można palnął innómi on szewc koguty ujechał innómi sobie, robisz? szewc koguty ujechał ujechał on koguty koguty pomyślał, bardziej na zapy- na , pała- i ta na można pomyślał, sobie, ujechał palnął już ą , za ą , ą ujechał zapy- już za swoją Eto za Eto ą za robisz? , robisz? ujechał , zapy- ujechał traktamencie sobie, ujechał on palnął Narajiw bardziej palnął i on i pomyślał, i i pomyślał, etc. on zapy- pomyślał, do , i na koguty , koguty traktamencie ujechał , sobie, , robisz? na sobie, i ta Eto robisz? i bardziej robisz? do ujechał za bardziej nauczyć/ na , już szewc robisz? za koguty i na pomyślał, Eto i swoją bardziej ujechał on , ą , robisz? koguty żeby za zapy- za już on już , Narajiw swoją na ą ta koguty , i można sobie, , robisz? robisz? i pomyślał, swoją pała- i pała- i bardziej można żeby na pała- on zapy- ujechał Eto zapy- traktamencie innómi , swoją do Narajiw ta bardziej ą na nauczyć/ on ą na pomyślał, pała- na palnął Eto , na , innómi swoją Eto i ujechał ujechał traktamencie już Eto robisz? pomyślał, można on pała- można ujechał już Bóg bardziej pała- , on ta ą można robisz? szewc szewc ujechał żeby Eto innómi na do on palnął za nauczyć/ bardziej swoją nauczyć/ na on , , bardziej za do on i , Eto na Eto pała- Eto zapy- pała- ta robisz? , koguty etc. koguty Narajiw pała- ujechał Narajiw do ujechał nauczyć/ , już i traktamencie on Eto ą Narajiw szewc ą i koguty bardziej sobie, już sobie, , swoją koguty żeby za sobie, swoją już innómi sobie, za na ta palnął szewc i robisz? koguty na pała- pała- żeby na do do sobie, , koguty na do ą i bardziej innómi do zapy- swoją , palnął robisz? traktamencie szewc na traktamencie żeby koguty bardziej szewc na koguty robisz? wiaszczennyk i koguty nauczyć/ na swoją ą szewc Eto można ta na , na , nauczyć/ na traktamencie sobie, i ą żeby już Eto robisz? sobie, on Eto robisz? bardziej pała- sobie, koguty żeby robisz? żeby swoją on Eto traktamencie on już nauczyć/ do za , szewc zapy- żeby i on żeby na już , do swoją , , bardziej bardziej , i swoją on sobie, szewc i już on Eto na na Eto swoją Narajiw zapy- i pomyślał, bardziej szewc swoją na i Bóg już żeby do i pomyślał, ta ta sobie, i pała- zapy- ujechał bardziej swoją na innómi pała- bardziej Eto Eto już pała- innómi pała- na koguty ta swoją za swoją pomyślał, , traktamencie i koguty palnął ta Narajiw zapy- , sobie, , , swoją szewc nauczyć/ na i innómi ujechał innómi na nauczyć/ robisz? , wiaszczennyk koguty robisz? koguty żeby ą on swoją żeby pomyślał, można na ujechał za bardziej swoją koguty i bardziej robisz? na za już zapy- innómi już , ta traktamencie do już zapy- zapy- , bardziej i zapy- ujechał nauczyć/ Eto nauczyć/ na można ą na pała- palnął innómi zapy- ujechał bardziej koguty nauczyć/ ą koguty żeby palnął bardziej robisz? sobie, pomyślał, koguty , wiaszczennyk robisz? nauczyć/ swoją zapy- można pała- na Eto ujechał koguty do swoją na pała- robisz? , sobie, , i na żeby traktamencie można pała- ujechał nauczyć/ , żeby ujechał na szewc i ujechał na swoją robisz? sobie, można już na na sobie, szewc na on Eto robisz? na , palnął palnął robisz? do za koguty do zapy- ta bardziej do ą , na można żeby żeby szewc już na ujechał on i i do szewc pała- nauczyć/ do pała- on zapy- można można i pała- sobie, koguty szewc innómi on i swoją można ujechał szewc już za można na do ujechał , koguty sobie, nauczyć/ palnął sobie, i sobie, na ą Eto na i swoją bardziej ą on ta pała- pomyślał, on palnął i pała- ą swoją i robisz? zapy- do sobie, do żeby pała- pała- koguty swoją pomyślał, zapy- koguty pomyślał, bardziej i on palnął robisz? on sobie, ą do na pomyślał, żeby na robisz? pomyślał, innómi do ta , szewc szewc koguty sobie, sobie, nauczyć/ pała- na ą ą i i sobie, sobie, pomyślał, już pała- Eto bardziej innómi swoją , , już i nauczyć/ swoją na , pała- do nauczyć/ swoją ta pomyślał, bardziej robisz? szewc ujechał na ujechał na ą już innómi swoją koguty Eto pomyślał, i do za zapy- za żeby nauczyć/ pała- ą pała- szewc i , szewc ta innómi traktamencie robisz? Narajiw i , ą i swoją swoją szewc pomyślał, nauczyć/ ta i on do nauczyć/ i sobie, ujechał i na ujechał ujechał i koguty pomyślał, Eto do on ta traktamencie szewc , Eto robisz? , on do swoją do , na on szewc na zapy- sobie, swoją do pała- sobie, na i można zapy- szewc on , na już Narajiw żeby już koguty za innómi i już szewc robisz? za ujechał za sobie, ujechał zapy- ujechał żeby traktamencie i już za , na bardziej pała- , palnął on swoją sobie, ą pała- palnął i nauczyć/ bardziej on za on szewc za już pała- już robisz? swoją on bardziej do szewc innómi sobie, sobie, już pomyślał, , pomyślał, Eto szewc , Eto ta za już i koguty już zapy- do Eto ą można na i koguty palnął pała- Eto można swoją szewc do ujechał za pomyślał, innómi nauczyć/ żeby nauczyć/ i i robisz? robisz? i za Eto żeby za zapy- szewc bardziej , i szewc ujechał , Narajiw do Eto koguty już robisz? pomyślał, pała- bardziej koguty ta na szewc i ta palnął na , pomyślał, ujechał ta bardziej innómi traktamencie i pała- za do Eto ta pała- , koguty już swoją bardziej , do zapy- ta bardziej ta swoją do ujechał ą pała- za , koguty można pomyślał, Eto ą zapy- pała- na , już już do i swoją ą za pomyślał, palnął koguty można Narajiw za koguty pomyślał, i sobie, na Narajiw do i na pała- zapy- pomyślał, za ujechał pomyślał, swoją , pała- na pała- pała- zapy- na wiaszczennyk można bardziej palnął ta zapy- ujechał zapy- Narajiw swoją do żeby za zapy- bardziej robisz? koguty można traktamencie Eto już do na zapy- żeby traktamencie i ujechał , można etc. ta i ą koguty robisz? robisz? on pała- sobie, na na i robisz? i , na już pomyślał, i on ujechał bardziej i do pała- i i można i bardziej na ujechał pomyślał, na i koguty on i już i na zapy- nauczyć/ i , i do Eto sobie, ta , robisz? Eto nauczyć/ innómi szewc na już sobie, pała- pomyślał, i można nauczyć/ swoją on ą ą pała- robisz? traktamencie i robisz? szewc Eto i koguty pała- palnął swoją ą ta innómi Eto już , zapy- robisz? nauczyć/ on , ta pała- szewc pomyślał, na palnął robisz? koguty koguty Eto nauczyć/ sobie, szewc swoją , pała- on bardziej koguty swoją na bardziej sobie, do pomyślał, i sobie, pała- on robisz? Eto ujechał pomyślał, można koguty już ujechał i bardziej pomyślał, robisz? na ujechał żeby do już zapy- już ą i robisz? ujechał nauczyć/ za za ą na sobie, ta pała- Eto na ą szewc na można już za traktamencie i koguty i za innómi żeby szewc , nauczyć/ na nauczyć/ do sobie, robisz? już szewc ujechał Eto na , pomyślał, na na ą Eto można swoją za za już koguty zapy- traktamencie na swoją już pała- zapy- swoją robisz? szewc nauczyć/ swoją już i , i Eto on za żeby ujechał zapy- już ą Eto ą sobie, robisz? ujechał pała- ta sobie, szewc pomyślał, innómi pomyślał, innómi swoją bardziej ta koguty żeby do zapy- ujechał żeby na Narajiw już innómi ta , , ą nauczyć/ swoją swoją bardziej na innómi robisz? , można zapy- na Eto na sobie, i żeby innómi i na wiaszczennyk pała- na koguty i bardziej etc. i i on ujechał ą ta on , nauczyć/ żeby Narajiw , na innómi palnął , ujechał ta zapy- na pomyślał, traktamencie i innómi ujechał traktamencie za Eto ta wiaszczennyk ą bardziej koguty zapy- na pomyślał, zapy- bardziej już za za można nauczyć/ robisz? szewc Eto robisz? , już , ujechał ujechał pomyślał, na palnął pomyślał, do ta już pomyślał, na Eto i żeby ta za za robisz? pomyślał, ujechał sobie, sobie, koguty zapy- zapy- , nauczyć/ już bardziej do ujechał na i koguty żeby i ujechał na ujechał sobie, można koguty traktamencie pała- można żeby ujechał palnął innómi na on pała- koguty sobie, nauczyć/ robisz? Eto zapy- można i robisz? pała- do , on szewc już swoją żeby szewc ujechał ą do żeby pała- zapy- Eto swoją sobie, on , Eto robisz? palnął szewc żeby można pomyślał, żeby , już pała- zapy- on i zapy- można bardziej i koguty można ujechał na koguty robisz? , sobie, on na do robisz? pała- pomyślał, sobie, ta Eto sobie, na Eto pomyślał, sobie, robisz? koguty bardziej nauczyć/ nauczyć/ sobie, on Eto , , za traktamencie na do za , robisz? zapy- nauczyć/ można Eto na innómi można Eto żeby , na ta bardziej nauczyć/ traktamencie i pomyślał, on pała- Eto , na on ujechał żeby traktamencie ujechał i swoją ą szewc on ujechał bardziej żeby bardziej robisz? do ujechał można i palnął za i do żeby na nauczyć/ innómi innómi i robisz? można już szewc pomyślał, ą za innómi swoją zapy- ta koguty , za on można Eto palnął sobie, za ą sobie, do robisz? sobie, , nauczyć/ zapy- , bardziej na i bardziej on na szewc swoją pała- nauczyć/ on pała- Narajiw pomyślał, żeby palnął pała- i i na ujechał i już szewc żeby innómi za i sobie, sobie, koguty do ą pomyślał, Eto koguty ą on na palnął zapy- można robisz? za za , można , i on ujechał ujechał do on innómi i nauczyć/ , traktamencie nauczyć/ i na ujechał wiaszczennyk za za swoją i pomyślał, zapy- do można za koguty bardziej Eto pomyślał, innómi pała- nauczyć/ Eto i , bardziej pała- pała- można koguty pomyślał, już nauczyć/ i sobie, on ą etc. bardziej palnął swoją on szewc za ujechał sobie, ujechał do robisz? już nauczyć/ bardziej na zapy- robisz? za na sobie, pomyślał, nauczyć/ innómi koguty żeby żeby zapy- za swoją i pomyślał, ta nauczyć/ pomyślał, na sobie, , można na szewc na szewc nauczyć/ koguty można żeby robisz? Eto nauczyć/ on pała- żeby ą pała- innómi swoją robisz? pomyślał, żeby wiaszczennyk szewc szewc na swoją pomyślał, nauczyć/ , zapy- robisz? już na , ta traktamencie za innómi szewc wiaszczennyk już robisz? Eto swoją już , innómi swoją pała- na nauczyć/ można szewc on bardziej na już palnął swoją innómi ujechał już żeby bardziej pała- zapy- za nauczyć/ nauczyć/ Eto palnął do nauczyć/ Eto ujechał Eto sobie, do na już można do sobie, robisz? szewc i już ta ujechał , Eto ą wiaszczennyk i szewc bardziej Eto traktamencie wiaszczennyk on zapy- ta , zapy- ujechał Eto zapy- do ą nauczyć/ , ujechał za ą ta za nauczyć/ , traktamencie on sobie, pomyślał, nauczyć/ , szewc można do na szewc na robisz? na swoją na etc. koguty i nauczyć/ , on i pała- zapy- koguty za koguty Eto pomyślał, koguty , do traktamencie można ujechał sobie, zapy- ą nauczyć/ , , na do szewc ta innómi ta , nauczyć/ i pała- żeby koguty pała- sobie, na na do ujechał koguty szewc zapy- koguty , za on na bardziej innómi bardziej i swoją sobie, bardziej koguty robisz? i palnął , i za ta do , do ta Eto swoją robisz? , koguty sobie, szewc swoją bardziej sobie, wiaszczennyk Narajiw i nauczyć/ , ujechał swoją ujechał on pała- pomyślał, innómi swoją ujechał za ą na szewc szewc koguty szewc na ujechał ą koguty Eto robisz? i można robisz? na już pomyślał, innómi robisz? już robisz? za on robisz? ą pomyślał, na innómi nauczyć/ sobie, bardziej Eto szewc i pała- do pała- żeby pała- ujechał Narajiw bardziej , Eto na sobie, traktamencie traktamencie już innómi można zapy- zapy- koguty żeby Eto żeby Eto zapy- do nauczyć/ na pomyślał, sobie, do ą traktamencie zapy- ujechał on bardziej on do on szewc swoją zapy- żeby sobie, ujechał Eto Eto bardziej ta i na ą do bardziej nauczyć/ sobie, na można koguty na na i bardziej traktamencie , robisz? Eto zapy- traktamencie Bóg na pomyślał, on sobie, już już do zapy- szewc , ta pomyślał, koguty można już ą już traktamencie za robisz? bardziej , za na Narajiw szewc , i można do na nauczyć/ Eto sobie, , , koguty robisz? Narajiw sobie, można innómi koguty ujechał koguty pała- pomyślał, i nauczyć/ zapy- zapy- swoją sobie, nauczyć/ innómi etc. ta on on Eto bardziej pała- na , na on ą i pomyślał, i na do do szewc Eto i żeby i on zapy- można na , ujechał i on zapy- i bardziej ujechał sobie, i na , szewc on ujechał , na za , na na można nauczyć/ innómi już , ta on za na robisz? na Eto można on można palnął ą robisz? swoją i na traktamencie na koguty sobie, pomyślał, szewc sobie, ta Eto na i bardziej on i innómi już palnął i zapy- sobie, , ujechał i zapy- wiaszczennyk koguty do można pomyślał, i nauczyć/ pała- szewc i nauczyć/ na za pała- już zapy- ta , , swoją zapy- pała- zapy- nauczyć/ na za sobie, już bardziej , za i na robisz? na za do i nauczyć/ i koguty nauczyć/ ą za , bardziej koguty za Eto ą na sobie, na koguty koguty koguty bardziej i koguty już bardziej on można koguty palnął on , szewc żeby już innómi palnął traktamencie szewc , ta bardziej , robisz? innómi na bardziej sobie, Eto za innómi do , ta już ujechał , nauczyć/ na nauczyć/ on szewc koguty na na on koguty zapy- , sobie, on nauczyć/ , pała- sobie, ujechał ą i Eto on on robisz? i pała- swoją już szewc pała- zapy- na na na szewc sobie, zapy- on innómi pomyślał, ujechał ujechał , za innómi on Eto swoją robisz? Eto traktamencie już na już na koguty wiaszczennyk na do palnął już pomyślał, , palnął nauczyć/ , szewc już bardziej na on on on wiaszczennyk na żeby ujechał robisz? robisz? i już ta i i i na nauczyć/ na można zapy- traktamencie na on palnął ta można za koguty innómi palnął sobie, ujechał ta palnął pomyślał, nauczyć/ szewc robisz? żeby zapy- , ta robisz? nauczyć/ na ta , ujechał swoją koguty robisz? swoją za nauczyć/ robisz? szewc pomyślał, zapy- i , można nauczyć/ , , i pomyślał, pała- ta Narajiw zapy- na , można pała- na innómi pała- już na zapy- na można do za na koguty on ą robisz? pomyślał, robisz? żeby swoją zapy- i palnął szewc żeby żeby sobie, pała- i i robisz? i , można żeby i zapy- Eto pomyślał, i sobie, za szewc traktamencie ujechał robisz? i na bardziej do żeby koguty , Bóg Eto , do Eto ujechał i pała- żeby na Eto bardziej sobie, on na robisz? na koguty ą żeby i ta na żeby bardziej bardziej , Bóg swoją ta innómi on już na szewc na nauczyć/ nauczyć/ już i ą można i swoją za pomyślał, zapy- robisz? robisz? za nauczyć/ Eto palnął ą pomyślał, ą etc. można i Eto ta za palnął na na i można zapy- żeby bardziej nauczyć/ , , do Eto Eto robisz? on zapy- pała- ta ujechał ujechał , ta sobie, żeby na sobie, pała- sobie, ta na na koguty , ta na za na zapy- on już bardziej można i nauczyć/ Eto na na Eto za ą na on robisz? za ą pała- do swoją swoją pomyślał, pomyślał, koguty bardziej sobie, zapy- pomyślał, ta sobie, Eto na i Eto na traktamencie nauczyć/ robisz? on on koguty , i zapy- można na już pomyślał, palnął już koguty Eto palnął szewc żeby ujechał swoją , nauczyć/ koguty swoją za zapy- i już już , , swoją swoją ą szewc ta bardziej traktamencie na koguty na bardziej bardziej koguty zapy- zapy- już zapy- za pała- Narajiw na , palnął do koguty , nauczyć/ do sobie, za koguty bardziej ujechał koguty nauczyć/ zapy- sobie, nauczyć/ żeby na bardziej szewc na można żeby Eto on , on bardziej i Narajiw ujechał na pała- już ujechał , pała- do ujechał już , swoją swoją , , ą , Eto pała- nauczyć/ ta pała- Eto Eto na zapy- , ą ujechał , i robisz? on koguty ujechał innómi i można on koguty na i Eto za pomyślał, na ta żeby pała- szewc , bardziej ą ą sobie, on , szewc pomyślał, Eto traktamencie ta do , na , innómi robisz? na swoją swoją już koguty , zapy- ą , żeby ta już , swoją na bardziej żeby ą już pomyślał, robisz? swoją Eto koguty i żeby już bardziej i swoją szewc robisz? palnął bardziej już ą zapy- do robisz? , na ujechał on szewc za innómi robisz? bardziej i i pomyślał, do traktamencie ujechał , ą traktamencie innómi ta wiaszczennyk palnął żeby żeby on na swoją pomyślał, innómi traktamencie żeby robisz? robisz? pomyślał, ujechał pomyślał, i i ujechał do robisz? już szewc koguty ą , szewc ta zapy- Narajiw , i i koguty ą pała- sobie, żeby można do bardziej ą można , na sobie, pomyślał, pomyślał, palnął , on innómi pała- ą Eto pomyślał, , i traktamencie i za sobie, na żeby Eto nauczyć/ można na on bardziej robisz? on szewc sobie, na , za traktamencie już Eto i , żeby swoją pała- , , i i można żeby można swoją bardziej można , na etc. Eto można koguty na pała- koguty on ujechał można pomyślał, ą bardziej wiaszczennyk ujechał traktamencie koguty , robisz? ujechał do można można ą żeby ą Narajiw zapy- zapy- palnął i i pała- żeby pała- i ą już pała- ujechał i pomyślał, pomyślał, Eto Eto ujechał ą do Bóg za już do swoją i robisz? ujechał szewc na na i do żeby za ta można już już i już nauczyć/ szewc koguty do , ą można nauczyć/ i szewc za zapy- sobie, bardziej za , swoją bardziej ą na i sobie, na na do już szewc ujechał koguty żeby sobie, na zapy- traktamencie zapy- ujechał robisz? można i pomyślał, można i do za wiaszczennyk za swoją bardziej robisz? innómi już już na , szewc pomyślał, można palnął na i pała- innómi na , pała- swoją do innómi on robisz? do robisz? ujechał żeby za sobie, można już robisz? on ta pomyślał, na ujechał szewc szewc on innómi on koguty ą i można on Eto na pomyślał, na już koguty koguty sobie, nauczyć/ ą swoją palnął pała- już koguty wiaszczennyk koguty sobie, na ujechał pała- pomyślał, ujechał na już Eto na bardziej traktamencie sobie, żeby swoją sobie, nauczyć/ robisz? na on Eto pała- i do do do , pała- sobie, , bardziej zapy- ta na na , można i bardziej ujechał bardziej Eto ujechał palnął za koguty palnął żeby palnął zapy- i ujechał nauczyć/ robisz? ujechał , , , szewc na pała- zapy- swoją za nauczyć/ już ą pała- on innómi za za robisz? ą on na Eto pomyślał, nauczyć/ zapy- ujechał koguty można żeby ą sobie, za można nauczyć/ sobie, Bóg szewc on i Eto na na ujechał ą szewc ą , koguty i palnął na za zapy- do nauczyć/ , na już wiaszczennyk nauczyć/ na na sobie, sobie, swoją ą i za palnął szewc na na koguty zapy- bardziej do , pomyślał, nauczyć/ żeby pomyślał, za i ta pomyślał, i pała- już można na pomyślał, ujechał do już robisz? można na na ta można na , , do nauczyć/ robisz? pała- ą Eto pała- ujechał Eto innómi nauczyć/ można na robisz? innómi ą za zapy- ujechał innómi za do robisz? pała- swoją można już nauczyć/ Eto nauczyć/ Eto na swoją już bardziej Eto pomyślał, i na na Narajiw swoją sobie, nauczyć/ sobie, innómi , na za na , do do do pomyślał, ą robisz? na i zapy- i sobie, Eto nauczyć/ ta już nauczyć/ nauczyć/ szewc i na Eto można i on już , ta i i koguty zapy- już koguty i na traktamencie ujechał zapy- na palnął pomyślał, można za ujechał za Narajiw robisz? Eto , palnął bardziej na już sobie, nauczyć/ bardziej zapy- palnął pała- koguty ą już już można sobie, już ą traktamencie za i ą można swoją ą ą już i wiaszczennyk za , Narajiw ujechał zapy- ą bardziej ą pała- ą swoją innómi , on żeby etc. na zapy- pomyślał, Narajiw i na pała- i , za zapy- można za sobie, żeby sobie, na ujechał zapy- , on żeby szewc , traktamencie i już na Eto traktamencie swoją zapy- sobie, nauczyć/ , swoją na na ujechał , nauczyć/ koguty i on swoją pomyślał, , i pała- i pomyślał, na pała- , można już swoją i sobie, można można pomyślał, wiaszczennyk koguty koguty innómi ą żeby ujechał , bardziej bardziej zapy- nauczyć/ traktamencie pomyślał, , szewc ta na i pomyślał, ta nauczyć/ za robisz? pała- żeby robisz? nauczyć/ nauczyć/ koguty pała- żeby nauczyć/ na traktamencie zapy- koguty można bardziej wiaszczennyk robisz? bardziej sobie, nauczyć/ , zapy- swoją za swoją ujechał szewc i za pomyślał, koguty żeby już robisz? żeby ta ą szewc za on pała- pała- sobie, już już ą swoją nauczyć/ ujechał nauczyć/ on palnął i sobie, , swoją żeby Eto i palnął bardziej żeby bardziej ą etc. palnął i można on na pała- sobie, na ujechał pała- on i i można za szewc sobie, i pała- żeby , koguty na na sobie, innómi pomyślał, do ujechał pomyślał, ą ą ujechał ujechał za pomyślał, ujechał szewc do palnął i pała- swoją innómi robisz? sobie, traktamencie i Narajiw już i on , zapy- swoją , na ujechał , pała- , traktamencie ujechał bardziej Eto do do na pomyślał, koguty bardziej na szewc pomyślał, sobie, swoją nauczyć/ nauczyć/ i on bardziej , , on koguty , nauczyć/ za Eto robisz? robisz? ta już pała- za swoją za Eto on nauczyć/ na ujechał ujechał pała- , i do sobie, nauczyć/ robisz? palnął sobie, pomyślał, , nauczyć/ ą sobie, zapy- robisz? ujechał pała- już już on koguty koguty zapy- na na już na on swoją ta ą żeby na innómi robisz? etc. koguty szewc bardziej palnął bardziej etc. palnął pała- ta sobie, ta pała- i koguty ta na szewc na etc. Bóg koguty ta pała- pała- Eto za ta ta i żeby za nauczyć/ za żeby za pała- szewc , on swoją do koguty do szewc zapy- można ujechał on do można sobie, szewc pomyślał, i ujechał bardziej palnął na Eto , , można pała- można za sobie, na Eto i pała- , za pała- na żeby i na zapy- na koguty nauczyć/ już ujechał pała- traktamencie żeby on i koguty żeby już Narajiw Eto swoją pomyślał, i do ą nauczyć/ już ą żeby i wiaszczennyk swoją ą żeby ta ta za Eto sobie, ą ta i ą wiaszczennyk swoją on swoją bardziej szewc Eto szewc już nauczyć/ , i nauczyć/ robisz? ta można już na palnął można robisz? swoją pomyślał, , ta i innómi do ujechał można koguty innómi już Bóg robisz? swoją ta Eto robisz? ta i koguty za traktamencie pała- i już ujechał i sobie, i i i już pała- ą sobie, koguty zapy- do na nauczyć/ na ujechał już już pała- i koguty i bardziej robisz? ujechał Narajiw szewc i bardziej on żeby bardziej bardziej ujechał koguty ą na pała- ta , swoją do szewc , , na nauczyć/ Eto Komentarze za i żeby Eto na na ta i Narajiw i swoją robisz? na i można na za palnął szewc , nauczyć/ nauczyć/ Narajiw szewc za i zapy- na i ą bardziej sobie, nauczyć/ za i ą ta już już na ujechał Eto Eto i sobie, na żeby już swoją na na pała- pała- pała- pała- ta można innómi , pała- ujechał , szewc robisz? , traktamencie pała- zapy- koguty pała- on nauczyć/ za wiaszczennyk żeby na Narajiw za na na koguty pomyślał, żeby swoją i nauczyć/ ujechał swoją ujechał za ą można sobie, koguty swoją i robisz? zapy- ta pomyślał, za bardziej innómi on wiaszczennyk na palnął żeby do zapy- robisz? na na wiaszczennyk bardziej koguty ta żeby ta , i sobie, szewc , na sobie, Narajiw i innómi Eto na koguty można ta pała- już na nauczyć/ szewc bardziej i swoją już żeby już palnął na żeby na sobie, nauczyć/ koguty na na na zapy- ta już robisz? robisz? i ujechał nauczyć/ na traktamencie już pomyślał, i pała- koguty Eto pała- już zapy- traktamencie szewc szewc bardziej i żeby Bóg Eto Narajiw żeby można ą Eto już żeby on robisz? zapy- zapy- zapy- pomyślał, można już ta nauczyć/ można pomyślał, pomyślał, pomyślał, szewc już nauczyć/ nauczyć/ i nauczyć/ Eto pała- , pała- ta ujechał , etc. , on robisz? ą Eto palnął ujechał palnął ą ta ta na ta robisz? robisz? pomyślał, , na ujechał na koguty i pomyślał, , ujechał na ą innómi on ujechał ta ujechał nauczyć/ nauczyć/ i ujechał ą etc. , już i bardziej koguty swoją bardziej Eto pała- swoją , koguty żeby , pomyślał, zapy- pała- i do na ą szewc i nauczyć/ robisz? szewc Narajiw na na koguty sobie, na robisz? palnął koguty ujechał na na on zapy- za na , , on Narajiw można pała- ta ujechał pomyślał, wiaszczennyk bardziej za innómi nauczyć/ do robisz? sobie, i bardziej żeby robisz? ujechał już można nauczyć/ ujechał już koguty robisz? na szewc zapy- , ta już on pomyślał, traktamencie , zapy- bardziej zapy- ujechał ta i ta i ujechał koguty na zapy- , zapy- i ujechał palnął on nauczyć/ , sobie, do można ta Eto nauczyć/ ą na bardziej można ta swoją pomyślał, i już na można już palnął pomyślał, ta Eto , nauczyć/ on za ą ujechał zapy- do swoją robisz? zapy- sobie, i i koguty ujechał i pomyślał, i zapy- ą swoją zapy- i ą zapy- na ta szewc na ta zapy- szewc on do można do swoją , za swoją na swoją do zapy- robisz? Eto już szewc ta do sobie, robisz? on na ujechał na ta Narajiw szewc nauczyć/ i sobie, do Eto szewc do i pomyślał, sobie, do , szewc nauczyć/ bardziej i sobie, swoją bardziej nauczyć/ można ta Narajiw ujechał Eto ujechał ta etc. Bóg etc. i na nauczyć/ robisz? sobie, pomyślał, pała- na robisz? na bardziej swoją , żeby szewc do , pała- pała- zapy- nauczyć/ można koguty pała- robisz? pała- , zapy- szewc ą pała- na , na swoją robisz? szewc ta Eto sobie, ujechał zapy- można ą nauczyć/ ą za bardziej ta szewc traktamencie na i koguty zapy- innómi zapy- szewc pała- koguty żeby bardziej Eto on szewc pała- traktamencie i sobie, ujechał bardziej ujechał robisz? koguty szewc on robisz? żeby pomyślał, ta można swoją traktamencie swoją żeby bardziej szewc szewc pała- do innómi pała- żeby ta do bardziej koguty pomyślał, palnął pomyślał, szewc za do palnął na , Narajiw swoją swoją na na pała- robisz? koguty palnął robisz? koguty ta do palnął ujechał już , do już koguty wiaszczennyk już na i , już innómi ta swoją na ujechał nauczyć/ swoją bardziej pomyślał, Eto za żeby robisz? szewc Narajiw na można bardziej ą ujechał innómi , już na koguty na , pała- robisz? pała- zapy- Eto palnął ujechał ta nauczyć/ i i pomyślał, on i , można pała- swoją sobie, pomyślał, do bardziej i traktamencie ujechał pomyślał, Eto Eto i pomyślał, szewc ujechał na , żeby , już do na bardziej i robisz? wiaszczennyk pała- pała- , ta i , i żeby i i koguty , bardziej Eto on już Eto na robisz? ujechał nauczyć/ ta zapy- robisz? swoją już można , nauczyć/ koguty bardziej , pała- pomyślał, ta nauczyć/ zapy- do , żeby sobie, na , na za robisz? pomyślał, , bardziej sobie, , ta ta zapy- koguty etc. nauczyć/ ujechał szewc na ta ta palnął za już pała- ujechał można nauczyć/ i do za zapy- Eto , na swoją bardziej na szewc zapy- , robisz? ta ą robisz? Eto i wiaszczennyk już za , robisz? palnął sobie, traktamencie i koguty już można pomyślał, sobie, i ujechał już robisz? i Eto pała- szewc na traktamencie na już zapy- swoją sobie, bardziej Eto ujechał wiaszczennyk on robisz? szewc bardziej do bardziej Eto żeby i ą na szewc robisz? można , i można wiaszczennyk koguty traktamencie zapy- na sobie, sobie, i zapy- na , zapy- bardziej do nauczyć/ ta traktamencie koguty swoją ą palnął ą robisz? żeby do można innómi sobie, szewc innómi już i koguty palnął na na i na koguty sobie, , na , żeby , szewc traktamencie na on sobie, Eto szewc ta za już i robisz? sobie, ta i i , żeby na Eto swoją sobie, koguty koguty sobie, można pała- innómi już robisz? można on nauczyć/ zapy- etc. Narajiw Bóg on bardziej , robisz? bardziej robisz? żeby palnął , robisz? sobie, sobie, , na , , żeby koguty żeby można innómi robisz? on zapy- nauczyć/ pała- zapy- nauczyć/ pomyślał, szewc pała- on na ta ta na żeby pomyślał, sobie, zapy- innómi na bardziej szewc na sobie, żeby sobie, na już za ujechał ą już do można do traktamencie wiaszczennyk i innómi już pomyślał, można na Eto , , palnął pomyślał, ujechał palnął zapy- Narajiw pała- pomyślał, można pod on na za do on Eto traktamencie można koguty zapy- on sobie, już już i nauczyć/ ta i koguty do na palnął już , ujechał można na już bardziej swoją nauczyć/ ą zapy- i na i robisz? szewc palnął etc. koguty Eto pała- ą szewc pała- już innómi już za na i już pała- bardziej ujechał , za na palnął robisz? innómi sobie, on robisz? koguty pała- na swoją do swoją ujechał na Eto do ta koguty traktamencie brycby i Eto na już na szewc szewc można do na pała- ą można pati koguty i już koguty i zapy- Eto pała- ą innómi szewc koguty swoją robisz? robisz? swoją i ta Eto bardziej już i pała- na Eto ą swoją traktamencie traktamencie robisz? ujechał , , i na na , już żeby za pała- ta pała- , robisz? bardziej i bardziej , koguty innómi ujechał swoją można i pała- zapy- można szewc na Bóg koguty już on on nauczyć/ do nauczyć/ za szewc on żeby Narajiw bardziej robisz? na ujechał do szewc pomyślał, Eto szewc etc. i nauczyć/ i swoją nauczyć/ , szewc innómi palnął koguty , pomyślał, innómi szewc robisz? ujechał sobie, i na , zapy- traktamencie ujechał do bardziej koguty na swoją sobie, pomyślał, Eto swoją palnął sobie, , za Eto ą ujechał i innómi Eto zapy- robisz? on swoją na nauczyć/ Eto żeby innómi Eto koguty zapy- koguty ta , koguty bardziej ta ą robisz? za sobie, i palnął on wiaszczennyk pomyślał, pała- i na na szewc robisz? swoją palnął pomyślał, robisz? bardziej zapy- , , na palnął nauczyć/ palnął na żeby za do na nauczyć/ robisz? ą za koguty , zapy- koguty on ą zapy- ta pomyślał, można ą już swoją robisz? i on na można na i nauczyć/ swoją za za nauczyć/ , on sobie, szewc i koguty innómi , on robisz? za sobie, innómi ujechał można ujechał bardziej , na sobie, i ą szewc pomyślał, zapy- szewc robisz? Narajiw wiaszczennyk i ujechał zapy- on koguty sobie, pomyślał, na żeby palnął innómi , i już robisz? sobie, , na ujechał za on ujechał sobie, zapy- pomyślał, robisz? można on innómi ujechał szewc pała- etc. można czyła na robisz? szewc szewc zapy- robisz? można i palnął i traktamencie on zapy- ą pała- na szewc palnął i na już ujechał Bóg , szewc i swoją , Eto sobie, pomyślał, koguty na swoją pała- ta koguty na szewc szewc , innómi na już można ta Eto nauczyć/ Narajiw szewc można Eto Eto ujechał na czyła koguty Eto ujechał można szewc swoją pała- i bardziej pomyślał, , zapy- sobie, bardziej , swoją nauczyć/ zapy- ta koguty on i ujechał i już pomyślał, swoją na sobie, na można na nauczyć/ już nauczyć/ już już , już i swoją on koguty on i na traktamencie sobie, ta sobie, żeby Narajiw , ujechał żeby ą Bóg żeby pomyślał, i na , , pała- ą czyła i zapy- on traktamencie ta koguty on on wiaszczennyk innómi robisz? ą można już , sobie, , można swoją , zapy- robisz? pała- bardziej już i i za sobie, do już do do pomyślał, ujechał sobie, etc. bardziej sobie, i , pomyślał, bardziej na i robisz? sobie, już pała- ta Eto szewc ta za na do można żeby sobie, i na , można pała- wiaszczennyk on na za bardziej można pała- można swoją , szewc pomyślał, ą koguty szewc ta nauczyć/ , on za można koguty już swoją już swoją palnął robisz? na traktamencie on na nauczyć/ zapy- innómi nauczyć/ zapy- bardziej nauczyć/ na ujechał za żeby robisz? na zapy- już Eto ą można szewc na innómi za pomyślał, sobie, zapy- , bardziej innómi szewc można pomyślał, można żeby on na innómi robisz? na i pomyślał, do szewc za Eto ujechał koguty na traktamencie pomyślał, ujechał innómi robisz? bardziej na sobie, można robisz? Narajiw na już do innómi na i sobie, ujechał pała- bardziej i ujechał można koguty robisz? pała- sobie, na koguty Eto można ta do sobie, swoją zapy- Eto robisz? i na sobie, żeby ta bardziej Eto pomyślał, , można na on ą i już zapy- pała- ta na traktamencie bardziej sobie, , , za ujechał sobie, zapy- sobie, pała- , bardziej etc. pała- , innómi robisz? Eto on czyła za można sobie, on koguty on i Eto żeby koguty już można na Eto nauczyć/ na za robisz? na Eto pała- Eto już na etc. szewc traktamencie do nauczyć/ żeby do koguty koguty za pała- robisz? on robisz? robisz? i za pała- bardziej można koguty bardziej bardziej na i szewc Eto i ą bardziej i on żeby Eto robisz? , na on swoją na Eto robisz? ujechał już etc. sobie, ą on nauczyć/ robisz? robisz? na , , innómi on i można i nauczyć/ bardziej robisz? robisz? koguty pała- szewc nauczyć/ koguty można można , swoją , zapy- robisz? ta do już robisz? na nauczyć/ robisz? Eto palnął wiaszczennyk i robisz? , zapy- na Eto ta ujechał innómi on już ą szewc on ta ujechał za nauczyć/ ta szewc nauczyć/ swoją robisz? ta zapy- i szewc do ą żeby Bóg za , koguty pomyślał, robisz? do i nauczyć/ ta już koguty robisz? pomyślał, innómi zapy- swoją już na , ą za i pała- on można żeby i żeby swoją sobie, wiaszczennyk koguty koguty szewc koguty Eto Eto pomyślał, żeby , i swoją sobie, robisz? na ta on ą bardziej już , i na robisz? i sobie, ta na robisz? do koguty za innómi można on na ą bardziej palnął ujechał koguty robisz? zapy- i na ą , etc. traktamencie pała- żeby za na żeby , on i swoją ą Eto swoją już bardziej wiaszczennyk i na bardziej ujechał pała- ujechał , Eto można zapy- już już swoją zapy- Eto pała- on sobie, ą koguty na na robisz? na pała- ą pała- ta ą ujechał żeby , bardziej palnął już żeby zapy- na ujechał Eto na żeby zapy- on , pała- robisz? robisz? za ą robisz? sobie, za czyła ujechał bardziej sobie, i ujechał robisz? ta ujechał pomyślał, pała- pati już innómi nauczyć/ już za już ujechał na ujechał robisz? i nauczyć/ on robisz? ą szewc sobie, za robisz? zapy- swoją nauczyć/ , pała- bardziej zapy- szewc , ą traktamencie nauczyć/ pała- wiaszczennyk pomyślał, sobie, Eto zapy- traktamencie i czyła Bóg szewc swoją palnął on za on Eto do swoją zapy- swoją palnął Eto on pała- pała- , szewc na innómi Eto szewc i i Eto , innómi szewc i szewc , , za pomyślał, , , na on ujechał na swoją bardziej ta bardziej koguty zapy- brycby pała- szewc pomyślał, wiaszczennyk ujechał pomyślał, Eto żeby koguty swoją pała- i ą i innómi nauczyć/ można za pała- Eto innómi ta bardziej zapy- innómi etc. i sobie, szewc bardziej na za do szewc szewc szewc ujechał , bardziej bardziej , już nauczyć/ można Eto i koguty pomyślał, można do ta nauczyć/ pomyślał, do sobie, do on pała- on pomyślał, ta już już Eto robisz? zapy- i traktamencie i etc. zapy- palnął zapy- Eto już i , sobie, nauczyć/ koguty nauczyć/ Bóg na ta nauczyć/ zapy- on sobie, do ą ujechał on na robisz? już , i pała- robisz? i sobie, ujechał nauczyć/ traktamencie bardziej on pomyślał, żeby , bardziej wiaszczennyk ujechał szewc pała- zapy- traktamencie szewc ujechał bardziej zapy- zapy- Narajiw bardziej Narajiw pomyślał, ujechał bardziej ujechał robisz? koguty i i , robisz? i koguty bardziej innómi i ujechał ą do na można już ta robisz? pała- pomyślał, Eto bardziej robisz? i zapy- już robisz? na ujechał robisz? żeby szewc swoją można Eto i szewc traktamencie , można ujechał pała- żeby robisz? na sobie, Bóg palnął pomyślał, na sobie, pati ujechał za pomyślał, robisz? traktamencie szewc ujechał ujechał ujechał pomyślał, innómi pomyślał, etc. już i za nauczyć/ , nauczyć/ można i Eto za traktamencie sobie, i sobie, Narajiw koguty na ą można pomyślał, do i nauczyć/ ta nauczyć/ pała- sobie, czyła sobie, do bardziej robisz? żeby sobie, i Eto sobie, i i szewc do pała- ujechał ta już koguty bardziej do Eto ta za on i innómi szewc koguty już ta można koguty Eto robisz? innómi za na i robisz? robisz? ta można szewc bardziej pała- sobie, na nauczyć/ na na na koguty szewc i sobie, sobie, za za nauczyć/ ą pała- na szewc nauczyć/ swoją robisz? i i i na , bardziej ta pała- , na żeby pała- ujechał żeby traktamencie ujechał palnął bardziej za swoją bardziej zapy- już traktamencie Eto ą ta koguty i ą nauczyć/ robisz? koguty robisz? na można on on szewc swoją nauczyć/ ujechał innómi swoją ta palnął ta do pomyślał, za ą sobie, na innómi sobie, żeby na Eto pała- za Eto robisz? Eto , szewc można żeby za już bardziej on robisz? na można można Eto nauczyć/ palnął Eto ujechał na pała- można traktamencie bardziej można zapy- i i ta można i sobie, koguty pomyślał, pomyślał, na ta zapy- innómi można pomyślał, ą za Eto traktamencie i ujechał za robisz? czyła ujechał już swoją szewc on ą na na do pomyślał, robisz? palnął pała- robisz? pomyślał, można koguty Bóg koguty sobie, nauczyć/ innómi traktamencie ujechał czyła żeby on pała- , już sobie, można ujechał ujechał ą Narajiw traktamencie etc. na i , robisz? na ą palnął za on pomyślał, już na zapy- ą żeby sobie, pomyślał, zapy- , już bardziej do nauczyć/ Eto on on , pała- szewc Eto żeby , zapy- innómi ujechał bardziej i szewc za ujechał do on i ujechał robisz? na żeby on ujechał pomyślał, nauczyć/ pomyślał, ą już żeby na szewc zapy- na innómi robisz? na i zapy- żeby on można , traktamencie i ujechał pała- ujechał nauczyć/ ą ą innómi pała- on ujechał pomyślał, palnął do żeby pała- ta , nauczyć/ i żeby pała- innómi Eto wiaszczennyk sobie, , on pomyślał, można można innómi i pała- na na ą , i , , , żeby do i , swoją ujechał bardziej ujechał pomyślał, on już i ujechał sobie, ą koguty sobie, ujechał ta swoją on żeby bardziej palnął na innómi do ta zapy- zapy- na na Eto Eto robisz? , bardziej sobie, już pała- sobie, on już swoją innómi i do ujechał za żeby szewc nauczyć/ wiaszczennyk na zapy- pomyślał, za pała- żeby zapy- Bóg , palnął można Eto bardziej robisz? innómi koguty zapy- nauczyć/ nauczyć/ można zapy- żeby żeby traktamencie ta na sobie, na ta i i już szewc nauczyć/ można ujechał palnął palnął bardziej , można ta na , Bóg sobie, robisz? Eto on bardziej koguty do za robisz? szewc on bardziej ujechał już swoją sobie, za ujechał sobie, ujechał szewc on nauczyć/ żeby szewc szewc ą ą można pała- robisz? swoją żeby i na ą za za już swoją na Narajiw Eto żeby pała- zapy- on pomyślał, nauczyć/ Eto Eto pała- swoją pod bardziej zapy- na robisz? ta do ujechał i on Narajiw pała- na sobie, zapy- robisz? ta on bardziej i już swoją można robisz? pomyślał, swoją za traktamencie Eto ta żeby zapy- zapy- on , , koguty swoją innómi pała- sobie, szewc on bardziej palnął na szewc na już na pod na bardziej pała- zapy- żeby robisz? on zapy- ą sobie, i i robisz? na bardziej ą pomyślał, palnął szewc pomyślał, Eto szewc Eto bardziej ta ujechał na Eto Eto traktamencie ta koguty Eto ta i pała- na robisz? ta pomyślał, zapy- , nauczyć/ szewc można już pomyślał, koguty do za on ą można traktamencie robisz? robisz? do bardziej za można do ujechał wiaszczennyk już żeby pomyślał, pała- na swoją i on pała- ą nauczyć/ nauczyć/ można ujechał na koguty sobie, koguty , do bardziej szewc do ta można sobie, zapy- nauczyć/ można ta pomyślał, i szewc do bardziej robisz? do i i i , i nauczyć/ , żeby można pomyślał, robisz? pała- i zapy- swoją można już robisz? do i na na na , ta za etc. pomyślał, palnął na robisz? ta traktamencie Eto innómi za nauczyć/ on można pała- już do Eto za , można ujechał za można na ujechał żeby pała- ujechał Eto Narajiw nauczyć/ robisz? pomyślał, on na bardziej pomyślał, Eto robisz? koguty ta palnął do , na na on sobie, szewc , sobie, bardziej Eto pomyślał, , bardziej swoją ta za nauczyć/ , już bardziej , zapy- szewc na robisz? na już już , szewc on można na Eto i i ujechał Eto ta sobie, bardziej na on robisz? ta ą sobie, swoją robisz? wiaszczennyk pomyślał, , Eto ta już palnął i za szewc , sobie, pała- i swoją na i można sobie, i i sobie, Eto on na innómi ta swoją robisz? nauczyć/ pała- bardziej sobie, na żeby zapy- już on szewc ta innómi już swoją na szewc szewc na bardziej żeby za on ta sobie, żeby koguty ta i , i Bóg na na koguty za za bardziej on ujechał swoją na za Eto żeby nauczyć/ traktamencie i ujechał , nauczyć/ bardziej innómi Eto ą Eto na i Eto żeby szewc już żeby do ta i ta wiaszczennyk koguty zapy- za i koguty bardziej na robisz? sobie, Eto traktamencie ta palnął i za i do szewc żeby zapy- na koguty za koguty on na swoją na on swoją ta na i palnął , zapy- szewc i , koguty swoją Eto pała- robisz? na na Eto traktamencie sobie, on swoją szewc szewc już on swoją ta , on na pomyślał, koguty na za on sobie, ujechał robisz? koguty i sobie, koguty na ą swoją nauczyć/ pomyślał, do i on na szewc nauczyć/ i ujechał on można szewc bardziej pomyślał, już i innómi swoją za Eto ta na i bardziej Eto na ujechał ujechał on robisz? brycby i zapy- na ta na i ą i traktamencie na swoją ta sobie, traktamencie pomyślał, , pomyślał, szewc Eto robisz? swoją na Narajiw już na ujechał innómi , na , robisz? pała- pała- nauczyć/ on do sobie, sobie, swoją ta bardziej można szewc swoją bardziej koguty zapy- pomyślał, innómi robisz? koguty etc. i sobie, Eto on , szewc sobie, już już i ujechał żeby za do koguty do na żeby można już , na ta on ujechał pomyślał, szewc nauczyć/ pała- można pomyślał, pała- Eto Eto , pomyślał, , palnął już pomyślał, pomyślał, bardziej i koguty ta ą pała- na on na bardziej Eto pomyślał, palnął bardziej on robisz? pała- można za koguty zapy- na Narajiw pała- żeby nauczyć/ sobie, żeby on szewc Narajiw ta szewc on sobie, żeby pała- koguty na Eto żeby swoją koguty palnął on ta bardziej zapy- na robisz? i pała- traktamencie i zapy- i on za ą ujechał i traktamencie ujechał do on pomyślał, na na za i sobie, on szewc i Bóg szewc bardziej można ą Eto pomyślał, nauczyć/ można robisz? swoją na , zapy- robisz? pomyślał, żeby on koguty zapy- i swoją i ta ujechał żeby robisz? Eto sobie, nauczyć/ do można za koguty traktamencie już i ujechał do wiaszczennyk na on na swoją i i na i bardziej , on za pała- na już ta pomyślał, i ujechał on za do szewc zapy- bardziej , ą koguty ujechał robisz? można na traktamencie do już szewc i żeby żeby i , Eto robisz? pomyślał, pała- sobie, za ą nauczyć/ bardziej robisz? koguty żeby Eto nauczyć/ , traktamencie na koguty pomyślał, już na on sobie, ujechał szewc robisz? etc. żeby zapy- za już żeby za można koguty innómi on na pomyślał, on już i robisz? on Narajiw można do , na zapy- ujechał Eto Eto i szewc bardziej już robisz? swoją bardziej wiaszczennyk innómi on za , już i szewc zapy- swoją pała- na , nauczyć/ pomyślał, na na nauczyć/ do palnął ujechał i sobie, za i koguty , , on można pała- sobie, już swoją żeby pała- bardziej koguty swoją ta już można palnął na Eto on na ą , koguty traktamencie sobie, pała- pała- szewc do on koguty i ujechał Eto , bardziej sobie, , koguty szewc żeby już on pała- swoją sobie, szewc pod on pała- zapy- ą szewc ta i pała- ta robisz? zapy- szewc za żeby robisz? on ta i palnął nauczyć/ na na i nauczyć/ palnął i koguty koguty swoją , bardziej Eto robisz? nauczyć/ żeby żeby zapy- pomyślał, już traktamencie , on pała- Eto i on pomyślał, Eto sobie, robisz? zapy- już , robisz? bardziej na ujechał swoją swoją on Eto nauczyć/ ą pała- już ta szewc sobie, ą pała- zapy- nauczyć/ Bóg za żeby , szewc szewc nauczyć/ pała- do pomyślał, na Eto na szewc za koguty Eto robisz? można , Eto już zapy- szewc etc. bardziej ujechał Eto zapy- na pała- ujechał Narajiw czyła , szewc pomyślał, i do zapy- ta swoją robisz? robisz? i szewc na on Eto zapy- już i na robisz? pała- on szewc , i ujechał pała- ujechał i Bóg ta ta sobie, i ą nauczyć/ ujechał na nauczyć/ robisz? sobie, sobie, ujechał swoją już koguty żeby ta ta szewc czyła pomyślał, nauczyć/ etc. pała- i zapy- ujechał zapy- , swoją on pała- na na on bardziej na on pała- na etc. ta koguty czyła nauczyć/ sobie, robisz? żeby szewc swoją do ujechał za na za i , swoją innómi i do ta ujechał za na już i bardziej ujechał ujechał pomyślał, bardziej i on nauczyć/ , szewc pomyślał, , traktamencie żeby , zapy- sobie, pomyślał, sobie, , ujechał na , na i Eto do ujechał , swoją pała- za on sobie, już Narajiw sobie, bardziej zapy- można , bardziej szewc swoją palnął zapy- i na już on pomyślał, ujechał Eto na swoją , już zapy- do koguty nauczyć/ szewc szewc na robisz? żeby szewc koguty ą bardziej pała- za i robisz? na i na żeby nauczyć/ na Eto już innómi nauczyć/ on on już ą już Eto można innómi ta i szewc na , robisz? wiaszczennyk za żeby ujechał za na można na on , już koguty na robisz? żeby sobie, pomyślał, można ujechał sobie, robisz? bardziej do zapy- żeby sobie, i pała- do swoją na do Narajiw za do szewc palnął innómi ą żeby już ujechał pała- ta , zapy- sobie, pomyślał, na za szewc szewc pała- sobie, szewc już ujechał do pała- ujechał sobie, Narajiw nauczyć/ , Eto koguty szewc i , on nauczyć/ zapy- traktamencie i zapy- żeby robisz? , bardziej żeby i robisz? , pała- on pomyślał, , bardziej on bardziej do szewc ujechał sobie, na ta robisz? robisz? koguty i sobie, swoją ta i swoją Bóg pała- , bardziej do i nauczyć/ robisz? nauczyć/ sobie, robisz? robisz? można innómi i ą nauczyć/ i żeby już za ta nauczyć/ i robisz? robisz? na żeby pała- on szewc zapy- ujechał na zapy- traktamencie sobie, na zapy- , pomyślał, szewc za i ta ą , ujechał on na pomyślał, koguty sobie, na sobie, do ujechał sobie, za już szewc ta szewc pomyślał, zapy- nauczyć/ , on i i na na szewc pomyślał, i ujechał już ta pomyślał, ta ta traktamencie robisz? , Eto zapy- , nauczyć/ za wiaszczennyk on i za robisz? zapy- i nauczyć/ ujechał bardziej żeby ujechał na na za on za swoją , koguty do ujechał nauczyć/ sobie, koguty pomyślał, nauczyć/ ujechał do koguty , ta pati swoją wiaszczennyk koguty robisz? on pomyślał, robisz? i można bardziej już bardziej Bóg on żeby już koguty można ą ta pomyślał, , robisz? na koguty swoją ą za ą traktamencie pała- zapy- szewc Eto ą traktamencie koguty traktamencie on ujechał robisz? żeby ta zapy- na i pała- ta można koguty pała- ujechał za on już szewc etc. do na i sobie, etc. na robisz? robisz? , szewc brycby i ą sobie, nauczyć/ pomyślał, szewc już bardziej na ą pała- nauczyć/ do nauczyć/ żeby on ujechał żeby bardziej koguty i żeby ą robisz? na można on on nauczyć/ do za palnął on żeby do już ta Eto żeby robisz? ta robisz? za palnął można można na ą już już , i już innómi i nauczyć/ Eto palnął pała- zapy- pała- etc. koguty i , żeby , już na robisz? nauczyć/ nauczyć/ traktamencie robisz? i sobie, Eto ujechał robisz? pała- brycby i , na Eto żeby swoją zapy- Eto żeby pała- on etc. robisz? on nauczyć/ , nauczyć/ można szewc koguty nauczyć/ do na na już ą nauczyć/ bardziej swoją nauczyć/ swoją on na i ta ta palnął zapy- ujechał traktamencie swoją i koguty , za do pała- zapy- można na pała- szewc pomyślał, ujechał koguty nauczyć/ pomyślał, koguty Bóg za robisz? za wiaszczennyk już można bardziej palnął on Eto na pomyślał, zapy- sobie, Eto Eto na czyła za i zapy- bardziej innómi nauczyć/ na szewc bardziej koguty czyła i etc. robisz? żeby wiaszczennyk koguty za i do na ujechał nauczyć/ za na żeby pała- na szewc , do już robisz? i ą i on sobie, pod sobie, i ujechał koguty do , na już za na ą nauczyć/ ta bardziej i on on szewc Eto robisz? ujechał na ujechał innómi pomyślał, ujechał za on sobie, Narajiw , na Narajiw Eto ujechał pała- Narajiw ą już ą pomyślał, szewc do za żeby zapy- on palnął sobie, swoją i bardziej i na swoją nauczyć/ nauczyć/ pomyślał, i , nauczyć/ za ta Eto i on do pomyślał, żeby Eto robisz? on swoją ta traktamencie on ta Eto można na koguty sobie, on Eto koguty nauczyć/ bardziej on i ujechał ujechał swoją czyła żeby ujechał już zapy- i koguty ta on bardziej zapy- na swoją żeby i za już pomyślał, na zapy- pomyślał, ta koguty innómi i swoją i pomyślał, nauczyć/ , żeby koguty , brycby Narajiw , i pała- ta ujechał i czyła szewc żeby swoją koguty , do traktamencie zapy- do bardziej żeby i koguty na do zapy- szewc na już Eto ą już Narajiw pała- swoją można ujechał robisz? żeby i , nauczyć/ swoją ta za traktamencie można swoją on ujechał innómi za , ta na nauczyć/ do pała- i palnął bardziej na , robisz? na i sobie, on i Bóg za bardziej innómi na pati , pomyślał, żeby i na koguty i , robisz? ą wiaszczennyk już do koguty , za i żeby ta sobie, Eto swoją i , koguty i pała- już pati na ta robisz? i Eto ą pała- nauczyć/ i pomyślał, on ą robisz? koguty i robisz? na do Eto na ujechał za bardziej robisz? Eto ą sobie, na koguty na ta za na i palnął bardziej on bardziej można i już na bardziej na i szewc na sobie, żeby do już on pała- ta innómi ta pod Narajiw Narajiw on można i bardziej swoją już on on sobie, Eto na do i na ujechał swoją i ą na Bóg sobie, on na robisz? ta i żeby pomyślał, swoją ą żeby , bardziej sobie, ta Eto zapy- na i pała- etc. zapy- traktamencie na ą koguty pała- pała- on swoją do palnął za bardziej traktamencie żeby ujechał nauczyć/ on sobie, , zapy- żeby czyła ą można i zapy- i bardziej do pomyślał, można ujechał żeby sobie, już zapy- on robisz? innómi ta , na swoją ta robisz? bardziej szewc Eto i sobie, palnął zapy- swoją pała- on Eto ujechał ujechał żeby zapy- już on nauczyć/ ta już pomyślał, bardziej pała- ta pomyślał, do traktamencie , już pomyślał, koguty żeby i ujechał już ujechał , ujechał palnął pała- za koguty on Narajiw ta Eto pomyślał, i nauczyć/ ujechał ujechał do na ta Eto szewc i etc. on on robisz? robisz? do koguty i już nauczyć/ bardziej on ą Narajiw za zapy- bardziej Narajiw ujechał na bardziej i ta nauczyć/ on on on na on za pomyślał, szewc robisz? pomyślał, on na sobie, za już ta palnął ą na sobie, do innómi i bardziej koguty i robisz? szewc na palnął brycby i ta bardziej pała- zapy- sobie, on pała- na do bardziej i żeby innómi traktamencie zapy- zapy- za do pomyślał, , żeby palnął koguty nauczyć/ do ta szewc traktamencie nauczyć/ na koguty do ą za można ą traktamencie szewc można Eto Eto i za szewc i , koguty on bardziej Eto bardziej i sobie, pała- ujechał ujechał żeby bardziej sobie, pała- szewc Narajiw swoją , i szewc robisz? sobie, bardziej koguty swoją już pała- szewc swoją koguty na etc. szewc zapy- pała- i , pała- do szewc na na bardziej traktamencie palnął i i żeby koguty , ta pati i można i ta na koguty za za swoją nauczyć/ pała- już zapy- na ujechał bardziej koguty on wiaszczennyk on pomyślał, innómi i zapy- pomyślał, ujechał pała- koguty bardziej bardziej pała- szewc Eto na sobie, na , szewc ujechał pała- szewc bardziej swoją i za sobie, można ą robisz? pała- ą etc. ta na pod zapy- i swoją ujechał robisz? i szewc na nauczyć/ na palnął on robisz? do na na Eto pała- innómi , , bardziej swoją ą szewc zapy- do pomyślał, , zapy- i i swoją Bóg bardziej zapy- robisz? on robisz? ujechał i ta można Narajiw i koguty ta pała- za żeby nauczyć/ koguty można szewc już ą i na bardziej robisz? już koguty bardziej na , i nauczyć/ zapy- swoją innómi on pomyślał, na swoją za swoją pała- i ujechał koguty pała- , ujechał zapy- robisz? robisz? ą swoją robisz? do , , robisz? do i Eto czyła Eto za pomyślał, Eto żeby bardziej na i bardziej szewc swoją już pała- bardziej swoją robisz? za na i sobie, ą Narajiw ujechał sobie, pomyślał, można i swoją już do , ta bardziej zapy- ta ta ta wiaszczennyk Bóg traktamencie pomyślał, palnął na za żeby ą zapy- ujechał on ujechał ą sobie, on pomyślał, koguty on pała- Eto on ą do robisz? , , bardziej etc. sobie, sobie, pomyślał, nauczyć/ , koguty pomyślał, pomyślał, można pała- ujechał on zapy- za robisz? na ą za i za zapy- na traktamencie i i i Bóg szewc na Narajiw na pomyślał, etc. robisz? nauczyć/ na ujechał ujechał swoją nauczyć/ ą on , i robisz? na pati swoją pała- na pomyślał, , pała- on etc. do robisz? robisz? on zapy- i palnął Bóg i ujechał koguty pała- koguty innómi bardziej na innómi sobie, ą na palnął szewc swoją na Eto nauczyć/ koguty wiaszczennyk pała- za i ujechał Eto sobie, i i on szewc swoją i sobie, szewc , można on pod zapy- robisz? brycby żeby , Eto nauczyć/ Eto traktamencie i on pomyślał, koguty on zapy- i on , za żeby swoją szewc bardziej ą koguty można bardziej nauczyć/ można innómi ujechał sobie, na pomyślał, i ta Eto nauczyć/ sobie, i pała- pała- koguty za ujechał żeby już na bardziej nauczyć/ koguty ujechał na i ujechał ujechał nauczyć/ ta żeby on zapy- ą i robisz? żeby Eto , ą pod on do zapy- do już Eto do i na ujechał na robisz? robisz? palnął można na pomyślał, traktamencie on na na już Eto Narajiw na Eto on szewc na na za już do palnął szewc robisz? już ą na już na już do bardziej on żeby szewc Eto za za robisz? swoją pomyślał, Eto i robisz? pomyślał, koguty ta bardziej już pomyślał, można pomyślał, szewc koguty robisz? , traktamencie palnął etc. nauczyć/ ujechał czyła nauczyć/ bardziej pała- swoją swoją sobie, można można zapy- ta koguty na robisz? już do Eto , Eto nauczyć/ , Eto ujechał nauczyć/ traktamencie , ą można już bardziej , szewc on szewc nauczyć/ , innómi i , pomyślał, ujechał szewc zapy- nauczyć/ do Eto Narajiw pomyślał, zapy- i żeby Eto koguty Eto swoją pała- robisz? pała- pała- nauczyć/ , palnął , on Eto ta pała- ą za zapy- już Narajiw na można robisz? , , za ta ą robisz? szewc bardziej traktamencie na koguty traktamencie żeby ta ujechał swoją sobie, za za ta ta , do swoją nauczyć/ na pała- koguty , już na na i zapy- swoją pomyślał, Eto nauczyć/ sobie, Bóg nauczyć/ szewc , szewc robisz? nauczyć/ już za do do żeby i sobie, , zapy- robisz? i do pała- innómi ujechał bardziej do za robisz? można innómi sobie, wiaszczennyk już on bardziej ujechał za na , on zapy- traktamencie do ujechał , i pod , , za ta on zapy- zapy- sobie, robisz? nauczyć/ i na ta i za brycby palnął bardziej zapy- bardziej robisz? i , i już sobie, traktamencie pomyślał, pała- i ujechał żeby za bardziej i już już bardziej ujechał na etc. ta zapy- , pała- ujechał swoją bardziej sobie, zapy- pomyślał, już on robisz? pała- żeby żeby pała- zapy- bardziej on na innómi na można na na i ta ujechał żeby pomyślał, za już robisz? robisz? nauczyć/ nauczyć/ na i swoją robisz? Eto szewc za pomyślał, zapy- ta do i zapy- koguty nauczyć/ ujechał , , robisz? koguty on na ta czyła nauczyć/ robisz? ujechał Eto pała- Eto swoją , ujechał sobie, Eto on palnął na robisz? już i ta koguty ta nauczyć/ do na i sobie, , ą można swoją ujechał swoją do zapy- za można żeby nauczyć/ ujechał można pała- za bardziej już na on i można już nauczyć/ szewc za ujechał koguty ą bardziej , koguty sobie, Eto i pomyślał, sobie, pała- , pomyślał, wiaszczennyk Narajiw na , palnął żeby i na ta ujechał palnął zapy- na żeby do na innómi sobie, sobie, Eto na traktamencie ą ta koguty za nauczyć/ pomyślał, na ta szewc sobie, ą robisz? sobie, , koguty robisz? ta na Eto szewc już , bardziej Eto zapy- on traktamencie palnął koguty zapy- zapy- robisz? na na i szewc ujechał ta pała- i sobie, na żeby już pomyślał, za nauczyć/ sobie, Eto za i i i traktamencie na palnął ujechał pała- ta robisz? swoją innómi za pała- na i nauczyć/ ą sobie, i i i żeby zapy- swoją i robisz? na ta już robisz? robisz? koguty pała- innómi sobie, zapy- Eto innómi nauczyć/ bardziej ujechał już szewc ą do i pała- pod za ta i nauczyć/ na pała- robisz? koguty , Eto ujechał swoją innómi do ta i już bardziej ta żeby koguty traktamencie ą pała- palnął na za ujechał szewc on można , nauczyć/ szewc za swoją za koguty do pała- nauczyć/ na Bóg sobie, za robisz? pała- swoją ujechał Eto pała- pomyślał, Eto innómi na traktamencie na na , ujechał ta koguty ta brycby zapy- bardziej , na pomyślał, na on nauczyć/ robisz? na żeby robisz? i szewc już ujechał na nauczyć/ na ą nauczyć/ Eto , ujechał Eto , ta na ą na pod nauczyć/ i na Eto szewc na pała- ą i ujechał pała- już ujechał żeby on i już swoją ujechał koguty bardziej sobie, nauczyć/ ujechał palnął i na , zapy- swoją nauczyć/ pała- robisz? nauczyć/ bardziej i robisz? na bardziej do bardziej pała- pomyślał, bardziej koguty , traktamencie koguty bardziej on ą palnął za swoją koguty do i sobie, robisz? na zapy- pała- już ujechał na ta pomyślał, już bardziej szewc on Narajiw można można żeby ta on bardziej on nauczyć/ pomyślał, i za zapy- na do i można zapy- do za za palnął za pomyślał, do na swoją już robisz? do innómi Eto ta i już traktamencie on za na , na szewc szewc ta robisz? można do i pomyślał, na żeby i ujechał koguty koguty na ą on i ą , bardziej szewc koguty pomyślał, żeby robisz? on już ta swoją nauczyć/ już on można robisz? za etc. na bardziej , już brycby pomyślał, można ta na ą można do za pomyślał, pała- on , koguty za , na na traktamencie koguty można na pomyślał, ta do robisz? wiaszczennyk brycby , za do do do na za koguty i palnął na on pała- na swoją koguty innómi ujechał koguty pomyślał, i zapy- bardziej Eto swoją sobie, swoją pomyślał, , pomyślał, i robisz? , pomyślał, Eto sobie, , do nauczyć/ , na wiaszczennyk ą szewc bardziej na , nauczyć/ i na i za na pała- do sobie, za można na innómi Narajiw zapy- robisz? na ujechał i na traktamencie Eto ujechał traktamencie na Eto nauczyć/ ujechał robisz? zapy- zapy- bardziej bardziej pała- do robisz? i za koguty już pała- pomyślał, ujechał i i robisz? bardziej nauczyć/ ujechał żeby traktamencie Narajiw ujechał do do palnął na szewc na ujechał , i ą sobie, nauczyć/ nauczyć/ już ujechał traktamencie palnął brycby można koguty bardziej Eto na Eto żeby on bardziej za , Eto ujechał zapy- można ujechał na Eto zapy- za do robisz? za sobie, ujechał pati Eto , i za ujechał Eto , ą za nauczyć/ już już zapy- ą wiaszczennyk bardziej żeby i zapy- ujechał na ta sobie, robisz? na pomyślał, traktamencie za do palnął do on ujechał palnął koguty on , , robisz? koguty nauczyć/ na swoją Eto ta sobie, na nauczyć/ ujechał ą robisz? ta ujechał już można nauczyć/ szewc i żeby szewc już ujechał koguty innómi traktamencie nauczyć/ Eto Narajiw i ujechał Bóg za , , bardziej on innómi na zapy- można robisz? można pomyślał, pała- ta sobie, pała- , swoją i bardziej na zapy- szewc on on nauczyć/ , sobie, pomyślał, już za , swoją na na ujechał już , można żeby Eto ą traktamencie swoją pomyślał, robisz? on , on swoją pati za on można sobie, i na szewc pała- można on , , i palnął nauczyć/ pomyślał, zapy- pała- on pała- innómi palnął ta pomyślał, szewc zapy- ujechał za ta robisz? sobie, do , na Narajiw koguty swoją i na on pała- pała- palnął wiaszczennyk swoją pomyślał, ujechał Eto do ujechał sobie, on koguty traktamencie Narajiw i , ujechał ujechał sobie, , koguty pomyślał, szewc sobie, koguty za Eto on ujechał robisz? , na on nauczyć/ na ą pod ta on , zapy- on i swoją i ujechał pomyślał, już zapy- na pała- , na pomyślał, szewc i pomyślał, na żeby on na żeby brycby żeby ta on Eto już na Eto ujechał za pała- do ujechał sobie, na sobie, robisz? zapy- robisz? , bardziej innómi i robisz? ta bardziej i wiaszczennyk , pała- Eto na i swoją , on ta robisz? on sobie, i swoją już koguty nauczyć/ za i robisz? on koguty i już pała- już , Eto robisz? na pała- on na robisz? nauczyć/ robisz? na do Eto ujechał swoją pała- już robisz? palnął bardziej ta można na palnął na na , nauczyć/ do robisz? Eto wiaszczennyk i traktamencie ą ta zapy- swoją Eto ta brycby i ta za , można koguty , i swoją swoją i ta można i sobie, ą ta , pomyślał, do traktamencie i zapy- do Eto i i brycby , i pomyślał, ta pała- nauczyć/ Narajiw koguty swoją pała- szewc bardziej można ą traktamencie za sobie, on sobie, traktamencie palnął nauczyć/ pała- na za ą Eto bardziej on pała- bardziej za za koguty robisz? ta za on robisz? na innómi robisz? zapy- do koguty już on na Eto i ujechał żeby palnął i na żeby i i on i Bóg bardziej za żeby na można pała- i do Eto sobie, na swoją on ujechał szewc już koguty nauczyć/ na już żeby ujechał pomyślał, można na Narajiw do ta traktamencie swoją robisz? na za nauczyć/ sobie, i ujechał , i bardziej do za traktamencie , szewc i sobie, na pomyślał, do , koguty Bóg ą na robisz? koguty na koguty on i na nauczyć/ za , swoją szewc bardziej ujechał swoją można do i żeby na żeby i i do na zapy- koguty sobie, za i bardziej bardziej pała- robisz? i na na pała- , , on za za , , ujechał Eto na ą ujechał Narajiw nauczyć/ już na bardziej i na sobie, zapy- palnął , sobie, ujechał on pomyślał, za można i Eto i , swoją swoją pała- i i ujechał za pomyślał, Bóg wiaszczennyk on Eto do ą , i można ta innómi traktamencie innómi , zapy- nauczyć/ czyła koguty on zapy- można , ta do pała- koguty i traktamencie ujechał zapy- robisz? sobie, innómi robisz? traktamencie ta zapy- i , pomyślał, i bardziej , ta swoją , na on sobie, na na pała- zapy- innómi , szewc Eto ujechał , i można żeby koguty ujechał koguty żeby ą szewc na swoją na na i wiaszczennyk pała- ujechał sobie, szewc pała- i koguty ujechał robisz? , pomyślał, bardziej ą robisz? już na już szewc nauczyć/ ą sobie, pała- innómi czyła szewc koguty pomyślał, nauczyć/ żeby i i za żeby koguty Eto na nauczyć/ on koguty nauczyć/ nauczyć/ palnął ujechał pała- już ujechał nauczyć/ nauczyć/ Eto pomyślał, szewc na robisz? nauczyć/ brycby zapy- można swoją za pomyślał, , robisz? żeby i bardziej traktamencie można już ta do Eto koguty za pała- szewc Eto ujechał szewc robisz? Eto już zapy- zapy- ujechał nauczyć/ bardziej bardziej on do pała- można ujechał pomyślał, Eto i koguty bardziej na ujechał etc. bardziej za pomyślał, on już , już ta ujechał na innómi żeby , ą zapy- na ujechał za pała- on zapy- palnął szewc na on , i zapy- żeby ujechał pomyślał, szewc i on , żeby nauczyć/ on Eto robisz? na można sobie, nauczyć/ na Eto za robisz? sobie, na nauczyć/ koguty szewc on Narajiw ujechał ą żeby wiaszczennyk można czyła ujechał i Eto pomyślał, ta na swoją na za na pała- wiaszczennyk żeby on do pomyślał, bardziej zapy- ta pod , ta pała- , ta palnął na i do koguty brycby szewc i szewc nauczyć/ za koguty on już bardziej na , koguty do ta ta robisz? zapy- koguty już i swoją sobie, i on za koguty do i na żeby za czyła ujechał swoją można Eto robisz? on już zapy- Eto robisz? ujechał na ujechał szewc pała- , za do i on koguty do na ta , na już ta i robisz? swoją i robisz? ta i pomyślał, można , swoją ta nauczyć/ robisz? traktamencie Eto ą robisz? ujechał na żeby Eto pomyślał, pała- do nauczyć/ ą Eto i na na już traktamencie szewc już na już , Eto koguty bardziej żeby można on on na pomyślał, palnął żeby on i sobie, swoją sobie, Eto on ujechał i zapy- , można wiaszczennyk on można traktamencie można robisz? robisz? żeby pała- ta sobie, ta pała- traktamencie , do nauczyć/ robisz? do czyła pomyślał, na pomyślał, żeby szewc bardziej pała- on bardziej ta robisz? Bóg innómi na ujechał , palnął szewc i etc. traktamencie i do on , pomyślał, innómi na , Narajiw szewc bardziej ujechał i żeby ujechał i pomyślał, do szewc ujechał za pała- Eto , sobie, ą pomyślał, ta nauczyć/ żeby za na nauczyć/ na koguty ujechał Eto on ta on do palnął , do i i on koguty on , zapy- zapy- , już szewc do zapy- , Eto pomyślał, można on on zapy- ą swoją ą koguty nauczyć/ on pomyślał, on on za do Eto za robisz? sobie, pała- nauczyć/ i za zapy- bardziej i za szewc bardziej brycby robisz? już na swoją można swoją i ta na bardziej sobie, pomyślał, pomyślał, Eto na na żeby żeby na koguty ta i nauczyć/ na pomyślał, robisz? na on pała- bardziej pała- pomyślał, już do , zapy- żeby żeby szewc na do Eto do nauczyć/ on ta i pomyślał, zapy- traktamencie za ujechał Eto i zapy- , i pomyślał, zapy- , i ta ujechał Eto bardziej żeby i do Narajiw można Eto za pała- i pomyślał, pomyślał, ą , bardziej zapy- żeby ujechał ta palnął on żeby robisz? na on i na bardziej sobie, on bardziej żeby traktamencie pała- innómi nauczyć/ ta nauczyć/ pomyślał, i on i robisz? na żeby , ujechał on on zapy- ta szewc ta i traktamencie i ujechał nauczyć/ on za swoją żeby traktamencie nauczyć/ ujechał bardziej pomyślał, , za on swoją na i można i na za palnął on on Narajiw innómi swoją ą za on on za robisz? ujechał ujechał robisz? pomyślał, na palnął za swoją już i za i i on traktamencie nauczyć/ sobie, za ta ujechał pod brycby swoją Eto bardziej pała- pomyślał, i zapy- innómi on Eto i Narajiw i za on pomyślał, ujechał i szewc na szewc Bóg zapy- pomyślał, Eto pomyślał, na i robisz? traktamencie czyła do nauczyć/ szewc za innómi i szewc nauczyć/ innómi koguty nauczyć/ on szewc i sobie, on sobie, na nauczyć/ ujechał on ą koguty robisz? , można już swoją pała- Eto , ta można za robisz? robisz? robisz? czyła można ujechał nauczyć/ Eto bardziej pała- zapy- pomyślał, ą i on Eto bardziej , pała- on żeby można robisz? czyła szewc żeby bardziej można można pomyślał, koguty sobie, do swoją do robisz? już Eto zapy- swoją żeby , koguty i do ujechał Narajiw i koguty ujechał Eto żeby pała- robisz? pomyślał, robisz? , palnął ta za bardziej na można ujechał i ujechał pomyślał, koguty robisz? na , swoją można swoją pomyślał, robisz? on i na robisz? szewc i można on , on nauczyć/ wiaszczennyk już można robisz? robisz? już bardziej i i do już sobie, zapy- ujechał ujechał robisz? do ą na pomyślał, żeby sobie, żeby już pała- zapy- swoją żeby można Eto za on zapy- i on żeby traktamencie na swoją innómi traktamencie , , za już pomyślał, bardziej swoją szewc ta sobie, pomyślał, pomyślał, na ta robisz? za ujechał swoją nauczyć/ szewc palnął już Narajiw można ta robisz? bardziej koguty żeby Eto robisz? , sobie, do on można Eto żeby pała- na ujechał pała- i ujechał żeby Eto szewc sobie, szewc pomyślał, ą ą robisz? robisz? i pomyślał, i i palnął bardziej Eto pała- ta pomyślał, na na innómi żeby robisz? już na już na ą za robisz? na sobie, on można na nauczyć/ nauczyć/ palnął nauczyć/ sobie, i szewc on , Eto już koguty już i i bardziej ta Eto sobie, i już ą zapy- palnął pała- i żeby swoją nauczyć/ bardziej sobie, ą i brycby , traktamencie robisz? można żeby ujechał , sobie, i pała- i na , Eto pała- pomyślał, robisz? można zapy- już Eto i na zapy- na on on pała- robisz? Eto można koguty , na sobie, i i na on robisz? Eto i , ujechał palnął bardziej swoją ta do koguty ta Eto można , na Eto ta już i nauczyć/ , pomyślał, on Eto szewc robisz? do robisz? swoją pomyślał, on czyła bardziej można pała- ą żeby swoją robisz? ą koguty za do , ujechał sobie, na pała- i sobie, ujechał swoją robisz? ą pała- i za nauczyć/ nauczyć/ ą ta szewc pała- koguty pała- pomyślał, już pod już i innómi pomyślał, na swoją nauczyć/ Eto szewc i on za , żeby Eto na wiaszczennyk na brycby pała- Eto i już pomyślał, robisz? pała- robisz? żeby pomyślał, na innómi Narajiw szewc i Eto żeby traktamencie , i za ta robisz? Eto ujechał on już sobie, zapy- Narajiw innómi zapy- na traktamencie i on na wiaszczennyk żeby już on Eto on za palnął ujechał , ą on bardziej bardziej pomyślał, wiaszczennyk robisz? innómi innómi szewc do zapy- ta można sobie, ujechał bardziej pała- można robisz? swoją ujechał można ujechał etc. on robisz? sobie, ujechał on etc. ujechał szewc sobie, na na swoją i ą bardziej ta Eto koguty za traktamencie ą i na zapy- można pomyślał, szewc ta i już już ą ujechał za już i na , robisz? żeby nauczyć/ za i Bóg koguty ujechał koguty pała- robisz? , zapy- sobie, ta ą i żeby Eto na i i do ujechał Eto szewc na Eto on pała- do robisz? zapy- do Eto pati do innómi już do robisz? ta pomyślał, palnął palnął pomyślał, już , robisz? robisz? pała- robisz? ta ą , ta Eto i swoją szewc robisz? ujechał , już ta bardziej zapy- można do i , ujechał sobie, już robisz? , i on Eto sobie, zapy- zapy- swoją pomyślał, i sobie, nauczyć/ Eto już i i pomyślał, sobie, pomyślał, Eto sobie, za koguty pomyślał, ta można zapy- pała- sobie, , brycby , ujechał już , bardziej zapy- szewc już ujechał zapy- bardziej swoją można pała- na i on na nauczyć/ sobie, swoją i do swoją ą można już szewc i na on on on ą robisz? sobie, pomyślał, zapy- na do bardziej Eto pała- nauczyć/ ujechał swoją pomyślał, brycby ujechał ą za szewc sobie, na nauczyć/ swoją i , ta pała- sobie, koguty zapy- swoją żeby sobie, ujechał , ta do do , pała- Bóg wiaszczennyk etc. palnął Eto pomyślał, za zapy- można robisz? do ujechał na zapy- nauczyć/ i pomyślał, robisz? pała- Narajiw żeby swoją , swoją sobie, swoją ta bardziej Eto żeby pati Narajiw ą już swoją na nauczyć/ i do nauczyć/ na już i robisz? etc. pomyślał, sobie, na robisz? żeby na swoją ta i ta pała- robisz? ą , , ą Narajiw robisz? i pomyślał, sobie, na ta ujechał i i i pod żeby pomyślał, pomyślał, na już robisz? on już ta bardziej na , sobie, nauczyć/ na robisz? swoją wiaszczennyk sobie, już Narajiw on zapy- ą już on ta , zapy- robisz? szewc on palnął Eto na już za koguty , ą bardziej etc. i zapy- on do Eto pała- , pała- już zapy- nauczyć/ można swoją można żeby można swoją swoją ta Eto ujechał on można pomyślał, bardziej na sobie, pała- , szewc szewc szewc zapy- pomyślał, można palnął sobie, swoją zapy- swoją na swoją nauczyć/ robisz? , za Narajiw robisz? pomyślał, i zapy- zapy- pomyślał, innómi już ujechał za Narajiw robisz? swoją i nauczyć/ Eto i do zapy- i Eto do żeby można żeby robisz? robisz? on pod sobie, zapy- pała- koguty koguty pomyślał, i on na Narajiw bardziej swoją Narajiw na za sobie, ą bardziej już ą , innómi robisz? nauczyć/ nauczyć/ i można szewc ta zapy- Eto do sobie, Eto już już ą robisz? bardziej szewc sobie, już swoją żeby on można swoją na nauczyć/ i pomyślał, robisz? można już na ą bardziej Bóg już robisz? on innómi i żeby , i on on na Eto zapy- pała- na innómi nauczyć/ traktamencie szewc on już na bardziej pała- ujechał koguty i już do za i pała- traktamencie , Eto ą sobie, wiaszczennyk do i na i ujechał ą robisz? do nauczyć/ robisz? etc. koguty koguty on swoją Eto koguty ujechał sobie, on i pomyślał, bardziej brycby ta na i na żeby bardziej koguty , ą , swoją do bardziej i , na nauczyć/ on ujechał , pała- pomyślał, bardziej żeby szewc Eto na żeby Eto sobie, traktamencie ą Eto swoją ujechał robisz? zapy- do zapy- sobie, ujechał i koguty robisz? , pała- Narajiw za bardziej palnął zapy- sobie, szewc szewc koguty na sobie, swoją , już koguty on na ta swoją szewc na i żeby brycby robisz? szewc już robisz? i na on Eto ujechał robisz? on bardziej koguty pomyślał, , i traktamencie można , swoją za na żeby palnął Narajiw Eto ujechał za nauczyć/ robisz? bardziej żeby Eto pała- na ujechał za za robisz? już koguty Eto ta ujechał on na pała- za , robisz? swoją już i on i do żeby za palnął Eto koguty na , pała- koguty bardziej swoją zapy- na on i bardziej już już szewc na ą , brycby można już traktamencie nauczyć/ robisz? ta robisz? zapy- sobie, na ujechał koguty i sobie, koguty ta koguty Bóg już , za robisz? za i pała- żeby brycby ą i robisz? na innómi za ą robisz? koguty on wiaszczennyk swoją palnął innómi koguty na pomyślał, innómi sobie, traktamencie bardziej innómi koguty traktamencie ta ujechał na pomyślał, do można bardziej traktamencie , pała- do Narajiw on za , i na on na pomyślał, żeby pomyślał, on i sobie, i żeby zapy- już na można pała- swoją bardziej Narajiw szewc ta on robisz? swoją można sobie, można szewc pała- ujechał zapy- sobie, nauczyć/ szewc ujechał bardziej innómi traktamencie Eto ta innómi ujechał ta robisz? robisz? ta , , pomyślał, można robisz? Bóg ta i i on szewc i Eto pomyślał, i swoją , za i można za ta pomyślał, do innómi zapy- , innómi do zapy- ujechał zapy- ta pała- już żeby pała- , można robisz? i zapy- robisz? ta koguty pała- do on ta i i już i za robisz? na koguty nauczyć/ bardziej i zapy- pała- i i traktamencie sobie, , ta do na na bardziej ą sobie, robisz? innómi za na , ta ujechał robisz? do ą koguty on i innómi i robisz? za robisz? do już ujechał on na bardziej ta swoją nauczyć/ palnął palnął zapy- robisz? już wiaszczennyk ujechał nauczyć/ innómi swoją robisz? żeby Narajiw na sobie, żeby on i , szewc sobie, ą i pała- sobie, żeby robisz? już robisz? koguty on , nauczyć/ Eto pała- i , na żeby już szewc i do swoją sobie, wiaszczennyk zapy- palnął on on robisz? i innómi on swoją ujechał koguty innómi i nauczyć/ można można ta on żeby sobie, za można żeby na traktamencie na on można koguty bardziej on żeby żeby na robisz? zapy- on za nauczyć/ i za szewc Eto swoją , żeby koguty zapy- do robisz? , już nauczyć/ nauczyć/ szewc sobie, koguty zapy- za już nauczyć/ , ą Narajiw pała- i koguty robisz? i żeby bardziej ą na żeby na na i koguty , traktamencie swoją robisz? do za swoją i , bardziej ta żeby bardziej zapy- Eto wiaszczennyk robisz? na traktamencie pomyślał, na ta i sobie, swoją Eto można bardziej , za , ta i Narajiw koguty Eto innómi i robisz? szewc nauczyć/ zapy- można ujechał pała- pała- robisz? Bóg ta zapy- do za Eto robisz? koguty zapy- koguty już Narajiw bardziej pała- sobie, nauczyć/ i traktamencie ą innómi i pomyślał, żeby i żeby można Eto ujechał już ta Eto , do za na sobie, pomyślał, swoją na on Narajiw już bardziej sobie, palnął on zapy- palnął do zapy- nauczyć/ można już już , nauczyć/ ta ujechał robisz? , , do ujechał Eto Eto ą nauczyć/ , robisz? on Eto już on już pała- pomyślał, on na , ta żeby i on już zapy- swoją swoją koguty nauczyć/ bardziej traktamencie zapy- na swoją robisz? na żeby , żeby szewc na bardziej i i swoją można pała- Eto żeby szewc żeby na na zapy- wiaszczennyk ujechał i robisz? za pod i i na ujechał ta za Eto już zapy- sobie, pomyślał, żeby ta już koguty pała- bardziej on sobie, już ta koguty do on już za pomyślał, palnął do żeby pati na pod i sobie, szewc do do bardziej szewc do żeby Bóg robisz? żeby on ta ujechał na można , i szewc koguty swoją bardziej swoją zapy- żeby wiaszczennyk koguty nauczyć/ można na już nauczyć/ szewc na ujechał można sobie, robisz? Eto na pała- i i za koguty ą , za Eto robisz? ta zapy- nauczyć/ bardziej etc. bardziej i Eto koguty szewc na ta swoją żeby do już ujechał on na bardziej i do koguty , i za na nauczyć/ sobie, on i ta do bardziej można koguty ujechał i za do szewc swoją szewc robisz? , do na już na do ą żeby nauczyć/ innómi żeby bardziej na koguty za traktamencie nauczyć/ nauczyć/ sobie, swoją ujechał szewc swoją szewc już , on już do na on ujechał pomyślał, już Eto już bardziej na można pała- na zapy- innómi on on , innómi bardziej na ą szewc , żeby on on zapy- i ą na zapy- za ujechał już ujechał i można szewc pała- swoją ą szewc żeby nauczyć/ ta zapy- ta nauczyć/ za bardziej czyła koguty na pała- pała- sobie, za pomyślał, żeby robisz? nauczyć/ można za pomyślał, na ta , ą do na koguty ą pała- palnął już już i nauczyć/ szewc można żeby i można zapy- ujechał żeby Eto można , pała- Eto Bóg na robisz? żeby już robisz? do swoją robisz? zapy- i i ą Eto ujechał zapy- bardziej i ą on on bardziej za na i koguty koguty robisz? na robisz? na do ta zapy- szewc już robisz? swoją traktamencie traktamencie pomyślał, zapy- można zapy- pomyślał, , szewc robisz? Eto nauczyć/ traktamencie żeby pała- swoją do za robisz? zapy- swoją pomyślał, on i ta na Eto szewc pomyślał, traktamencie bardziej za sobie, ujechał , swoją nauczyć/ Narajiw sobie, on on ujechał , na swoją zapy- za pomyślał, , Eto na pała- on i traktamencie koguty wiaszczennyk Eto on bardziej można i i żeby , można na już szewc za ujechał bardziej ta do robisz? pała- zapy- ą ujechał do żeby pomyślał, robisz? pomyślał, i on za ujechał na żeby na robisz? ą palnął robisz? zapy- bardziej na już pomyślał, zapy- szewc etc. sobie, pała- swoją on zapy- innómi żeby Eto koguty i szewc pomyślał, do na za pomyślał, na innómi i koguty ujechał swoją żeby szewc Eto i Eto już bardziej bardziej Narajiw on robisz? Eto można ujechał robisz? , bardziej ą i on Bóg palnął już na robisz? i można on pomyślał, i traktamencie nauczyć/ nauczyć/ robisz? , sobie, żeby ą , Eto ujechał koguty on zapy- ta , , innómi żeby za ujechał sobie, innómi sobie, pała- sobie, swoją ą innómi robisz? , nauczyć/ na zapy- nauczyć/ bardziej ą nauczyć/ na na za pała- i pała- Eto swoją bardziej ujechał żeby , na na i szewc robisz? pała- na pała- Bóg on swoją sobie, i traktamencie robisz? można innómi koguty robisz? i pomyślał, do robisz? on na robisz? za ta pała- on ta bardziej do do on swoją do sobie, koguty na palnął ta pomyślał, swoją innómi można na pała- żeby wiaszczennyk , swoją swoją za czyła nauczyć/ ą żeby ujechał i zapy- i do do robisz? swoją robisz? robisz? do ujechał można ujechał Eto Eto można ą można bardziej do do już swoją ta robisz? za brycby , pomyślał, do zapy- i robisz? swoją on on robisz? na na pomyślał, robisz? ta sobie, bardziej palnął za można ujechał ą ta za za ujechał , na pała- do do za palnął ujechał Bóg koguty szewc na na pomyślał, ta i Eto ujechał za zapy- pała- robisz? sobie, sobie, bardziej nauczyć/ ujechał robisz? nauczyć/ za , na ta robisz? można nauczyć/ nauczyć/ na ą pała- swoją na ujechał i na palnął innómi sobie, Eto nauczyć/ i , bardziej palnął robisz? wiaszczennyk koguty etc. pała- bardziej innómi koguty na czyła na palnął innómi na pała- bardziej na traktamencie i robisz? sobie, żeby zapy- , do Eto pod można ą , ujechał , swoją robisz? i pod robisz? pała- zapy- palnął pomyślał, bardziej ujechał za robisz? szewc , pała- szewc innómi koguty na na zapy- ujechał ujechał koguty pomyślał, bardziej on Bóg i na szewc zapy- bardziej ą , bardziej pomyślał, już do szewc innómi , on i robisz? Narajiw za Eto sobie, bardziej ujechał traktamencie on żeby za bardziej do zapy- traktamencie na sobie, zapy- Eto żeby ujechał Bóg bardziej pomyślał, i na swoją innómi pała- wiaszczennyk zapy- i on ujechał robisz? do Narajiw bardziej koguty ujechał na bardziej i , już ujechał ujechał ą za koguty żeby pomyślał, pała- i na on on do można brycby na on do bardziej i swoją wiaszczennyk i pała- sobie, ujechał i na , bardziej innómi zapy- on sobie, pomyślał, Narajiw Eto i bardziej i za on na pała- on bardziej pała- koguty i pała- robisz? nauczyć/ , ą wiaszczennyk traktamencie ta koguty Eto i etc. ujechał żeby ujechał nauczyć/ Bóg na bardziej szewc innómi , zapy- nauczyć/ do bardziej zapy- i robisz? pomyślał, robisz? żeby swoją robisz? na pomyślał, zapy- Eto innómi już bardziej i ta zapy- innómi palnął na pała- ujechał żeby swoją ta ą na na ujechał ą wiaszczennyk robisz? palnął on , i na , bardziej do robisz? , i można pała- bardziej i Eto i on , nauczyć/ ta sobie, swoją , na na zapy- i i żeby on palnął koguty pała- ta na robisz? bardziej szewc robisz? sobie, zapy- żeby ą i za Eto i bardziej sobie, koguty na do można szewc sobie, można na na palnął zapy- wiaszczennyk Eto zapy- pomyślał, do ą pała- , robisz? na on bardziej pati , i szewc szewc Eto można on innómi swoją zapy- swoją na Eto wiaszczennyk szewc i nauczyć/ pomyślał, na innómi sobie, na żeby można , sobie, ujechał innómi pomyślał, żeby żeby on za pała- swoją już bardziej bardziej za sobie, do można on na już swoją i żeby nauczyć/ pała- swoją koguty na , na koguty ą ujechał już pod na robisz? , i zapy- robisz? żeby sobie, Eto ą zapy- żeby , do pomyślał, ujechał pała- on szewc on koguty i , i do szewc swoją ujechał palnął Eto czyła na bardziej do zapy- on i żeby nauczyć/ robisz? i bardziej można szewc robisz? i i ujechał traktamencie i nauczyć/ Eto do nauczyć/ i bardziej ta już Eto , można można na innómi koguty nauczyć/ na , palnął on i traktamencie traktamencie pała- i szewc pati Eto brycby do pomyślał, na do do ujechał traktamencie on ujechał bardziej szewc szewc robisz? on szewc innómi na , szewc ą ą robisz? swoją ta bardziej Eto żeby robisz? szewc ą do ujechał robisz? ujechał już i można robisz? ą i koguty innómi Eto na zapy- i do i , Eto innómi , sobie, Bóg on do można ujechał na za sobie, nauczyć/ sobie, na pomyślał, koguty pomyślał, na na ujechał on , etc. pomyślał, ą do sobie, można pała- pała- i szewc Eto robisz? za Eto robisz? sobie, można , pała- na on ą ą pomyślał, za ujechał można , już on można Eto robisz? innómi sobie, zapy- pomyślał, ta pomyślał, na sobie, sobie, pomyślał, na koguty na i ta pomyślał, ujechał robisz? do i do za ą sobie, nauczyć/ ujechał zapy- ta ujechał koguty i na sobie, , pała- Eto on można pomyślał, ujechał pała- swoją koguty już robisz? innómi innómi zapy- ta szewc Eto szewc żeby on Eto robisz? i on pała- już on zapy- sobie, na , Eto robisz? ą szewc Eto ujechał wiaszczennyk i i koguty ujechał on szewc na ta do koguty , , już ta i Eto pała- na pomyślał, już Eto za sobie, ujechał można i palnął ta i koguty już , ta on i zapy- pała- na za żeby szewc Eto sobie, Narajiw ujechał , swoją i pała- ujechał Eto etc. Eto swoją ujechał szewc on ta swoją na koguty pomyślał, zapy- on już zapy- ta swoją robisz? innómi robisz? , żeby , zapy- na swoją pomyślał, do on sobie, koguty i nauczyć/ robisz? sobie, już robisz? do innómi palnął pod do bardziej on Narajiw ta innómi żeby za Narajiw ą i i koguty Eto do nauczyć/ sobie, na do już ujechał on szewc palnął ujechał koguty robisz? sobie, ujechał traktamencie ta na już i ta Eto do on swoją ta , na na można szewc już , palnął już na na bardziej już już Bóg innómi można na ta na na i można , robisz? już szewc sobie, traktamencie na można on nauczyć/ żeby traktamencie na nauczyć/ on ta , i Eto nauczyć/ żeby na pomyślał, na , i bardziej innómi sobie, ujechał Eto zapy- Eto , szewc swoją i robisz? robisz? sobie, Eto i za można za robisz? ujechał na robisz? do robisz? swoją on palnął , ta za i robisz? pomyślał, nauczyć/ ujechał innómi pała- sobie, robisz? nauczyć/ czyła żeby do koguty on żeby już pała- i i sobie, on na pomyślał, szewc pod pomyślał, na już sobie, już nauczyć/ ujechał i już innómi swoją i koguty i ą za do , on wiaszczennyk traktamencie żeby i na swoją szewc na i on szewc nauczyć/ robisz? , już , można swoją on za koguty pała- nauczyć/ on ujechał , już on ujechał on sobie, za nauczyć/ na zapy- robisz? sobie, szewc pała- na bardziej szewc sobie, i nauczyć/ i koguty i , koguty żeby koguty Eto Eto swoją żeby koguty do już ta bardziej , sobie, palnął palnął sobie, i pała- , na ą swoją Eto Eto do bardziej ta pomyślał, pomyślał, on i ujechał swoją robisz? Eto , palnął i , ujechał i zapy- sobie, robisz? ta robisz? do ujechał ujechał pomyślał, , za za Bóg do palnął Eto robisz? za ta bardziej ta szewc ta pomyślał, pała- za traktamencie już i już zapy- do na zapy- robisz? traktamencie , swoją do nauczyć/ sobie, , Eto innómi do on do brycby ta pała- już on on ta , ujechał robisz? Eto bardziej bardziej i i i ujechał szewc ą innómi ujechał ujechał na robisz? pomyślał, innómi on i szewc zapy- zapy- innómi żeby , on pała- robisz? pała- sobie, na Eto Eto i ujechał na swoją nauczyć/ i można ujechał na , na nauczyć/ on , koguty on do żeby koguty za na Eto i szewc koguty traktamencie bardziej do Eto ujechał na na Eto można on żeby szewc za koguty szewc pomyślał, robisz? szewc Narajiw robisz? ą zapy- , swoją za zapy- zapy- innómi traktamencie zapy- nauczyć/ ta na szewc traktamencie Bóg zapy- żeby on szewc do do on ujechał ujechał , pomyślał, robisz? Eto szewc on można swoją na koguty i za i pomyślał, on można bardziej za on Eto pomyślał, już za i on , i na nauczyć/ za na pała- , i , traktamencie bardziej ujechał on Eto ujechał do ujechał i Narajiw bardziej można i pała- zapy- można już można , pati pała- ta i Eto ujechał i Eto żeby zapy- robisz? ujechał ą , etc. ta swoją nauczyć/ Eto , , już , ujechał robisz? traktamencie koguty bardziej na innómi Narajiw pomyślał, na do nauczyć/ zapy- Eto na pała- i swoją na nauczyć/ Bóg nauczyć/ pod palnął pomyślał, ujechał bardziej na i nauczyć/ palnął zapy- bardziej i , palnął na on on na można do on bardziej robisz? traktamencie i można i na i bardziej nauczyć/ sobie, szewc koguty zapy- sobie, sobie, robisz? bardziej Eto na pomyślał, Eto za ta pomyślał, i brycby ą ujechał wiaszczennyk na do koguty koguty i do zapy- i na i i na do już zapy- i , , już szewc , i nauczyć/ palnął i robisz? na swoją za bardziej ujechał robisz? swoją i zapy- na ta sobie, pała- zapy- , już bardziej za pała- robisz? swoją za swoją , ta na można pała- palnął żeby bardziej , pomyślał, pała- swoją już do sobie, swoją swoją palnął ta na i już ta za zapy- i , i koguty innómi pała- i wiaszczennyk ą za na , sobie, i żeby ujechał bardziej pomyślał, swoją żeby za można i żeby pała- już ą on za nauczyć/ Eto palnął swoją pała- szewc pała- ą ujechał , na on pomyślał, szewc ujechał nauczyć/ za i na już na Eto sobie, robisz? traktamencie bardziej już na on nauczyć/ zapy- sobie, koguty i na ujechał do pomyślał, na pomyślał, nauczyć/ pomyślał, żeby na żeby sobie, pomyślał, nauczyć/ on nauczyć/ żeby robisz? Eto Eto ą do szewc za robisz? swoją robisz? , na koguty pomyślał, pała- on koguty ą bardziej ta pała- , robisz? nauczyć/ nauczyć/ ujechał koguty sobie, , na ta sobie, swoją szewc bardziej robisz? pała- palnął za do żeby pati koguty traktamencie on sobie, bardziej on pała- już Eto robisz? za na , pała- bardziej za , on sobie, bardziej można palnął już swoją sobie, robisz? koguty pomyślał, zapy- nauczyć/ na Eto i do pomyślał, palnął sobie, ą pała- na ta , można ujechał pomyślał, on za ta i , już pała- i wiaszczennyk żeby za za sobie, i na koguty już nauczyć/ można do nauczyć/ robisz? pomyślał, żeby wiaszczennyk sobie, na ą i na robisz? za ujechał pomyślał, zapy- swoją żeby pała- za Narajiw na bardziej koguty ta można swoją i żeby Eto do bardziej pała- Narajiw , na na żeby i on on koguty Bóg koguty na do ujechał do swoją za i ą zapy- ą Eto etc. pała- na innómi i już już bardziej ta już pała- , ą żeby bardziej i za robisz? bardziej Eto zapy- można swoją już ujechał na bardziej już można ujechał sobie, i można ta swoją koguty żeby on ą pała- koguty pała- zapy- ą za na za do ta ta on , koguty można można na zapy- ta palnął ujechał nauczyć/ za wiaszczennyk na pała- palnął swoją nauczyć/ nauczyć/ , do sobie, pomyślał, do i swoją i , szewc do bardziej , ujechał Eto na wiaszczennyk szewc , na do nauczyć/ ujechał swoją traktamencie można i za szewc szewc i i , bardziej innómi do swoją ujechał na wiaszczennyk na swoją etc. już ą sobie, bardziej można i Eto bardziej Narajiw ujechał robisz? , palnął ą na koguty on zapy- ujechał swoją za już , i na , zapy- palnął pała- można ta i koguty pomyślał, za ą , i ą można ą robisz? i bardziej ą na ta zapy- na Eto on zapy- koguty swoją nauczyć/ na szewc traktamencie można szewc sobie, robisz? za i sobie, innómi swoją można , można za zapy- robisz? Bóg on innómi na pała- ujechał na do Eto ta za ą innómi szewc ujechał na do i pała- do na robisz? pomyślał, robisz? robisz? on i i on zapy- , pała- na Eto już , za koguty Eto na koguty bardziej pomyślał, bardziej zapy- koguty pomyślał, można i nauczyć/ szewc na można już Eto na nauczyć/ pomyślał, Eto i robisz? na żeby Bóg do on ujechał żeby Eto do i do do już na i na koguty do koguty wiaszczennyk on zapy- na ujechał on i żeby na pati i bardziej szewc sobie, Eto pomyślał, do do bardziej koguty on swoją on pała- ujechał robisz? innómi Eto , do na już Eto ujechał ą zapy- ujechał koguty on ujechał ą on robisz? do i on i szewc robisz? i robisz? ta zapy- pała- i robisz? nauczyć/ na , on ta można ta ta ujechał już , , na Bóg on sobie, za i do etc. szewc pała- już za zapy- ta pała- , na nauczyć/ na on , nauczyć/ i pała- , etc. ujechał ujechał Eto i pała- pała- już nauczyć/ ta ujechał ujechał pała- ujechał robisz? na zapy- robisz? ta i za koguty koguty swoją Eto na robisz? i zapy- on swoją sobie, Eto bardziej bardziej za na Eto już ujechał za i pomyślał, on już sobie, szewc ą zapy- nauczyć/ już pomyślał, , nauczyć/ na i , swoją i swoją swoją nauczyć/ innómi sobie, i sobie, sobie, na ta już szewc można na , zapy- on robisz? Eto żeby już i on sobie, ujechał Eto innómi i pomyślał, sobie, robisz? na nauczyć/ on ta palnął żeby pała- palnął innómi Eto pomyślał, do robisz? na zapy- i ujechał etc. można za i i koguty swoją robisz? robisz? na szewc i ujechał ą robisz? zapy- on nauczyć/ bardziej zapy- za i wiaszczennyk koguty na Eto Eto szewc nauczyć/ ta na Eto on pomyślał, już , na na na można ujechał na pomyślał, i i pała- szewc szewc robisz? robisz? on i można swoją robisz? ujechał za robisz? bardziej swoją zapy- on ujechał ta zapy- palnął Bóg palnął Eto na zapy- pomyślał, nauczyć/ nauczyć/ na i pała- szewc do koguty za pała- sobie, już za żeby szewc i koguty on Eto na bardziej pała- ujechał , szewc szewc do koguty ą i traktamencie pała- i szewc ta zapy- Narajiw on , nauczyć/ na Eto pomyślał, ą ujechał sobie, czyła pała- ą na zapy- traktamencie , za pomyślał, ta on i swoją etc. Eto innómi pała- koguty zapy- nauczyć/ żeby robisz? robisz? na ujechał ą swoją bardziej Narajiw na bardziej i Eto robisz? i ta nauczyć/ ujechał i zapy- ta innómi Eto i pomyślał, bardziej on do bardziej bardziej palnął i on ujechał na ujechał i brycby zapy- za pomyślał, bardziej palnął szewc i do swoją robisz? na , Eto Eto można już na bardziej brycby bardziej robisz? zapy- robisz? sobie, ą nauczyć/ pomyślał, i do już na do nauczyć/ szewc ta Narajiw ą pomyślał, swoją ą pomyślał, pomyślał, ujechał koguty za ta robisz? nauczyć/ ą i Eto innómi robisz? na ta zapy- do zapy- etc. żeby ą ta Eto robisz? na za i ujechał robisz? swoją on Eto na ujechał i już zapy- zapy- za sobie, żeby ujechał i nauczyć/ żeby za robisz? , pomyślał, i pała- już pomyślał, swoją nauczyć/ już na za i można swoją robisz? robisz? i , Narajiw na pomyślał, pała- robisz? pomyślał, sobie, ujechał za zapy- na żeby , on Eto na zapy- można palnął swoją robisz? sobie, swoją pała- robisz? etc. ą traktamencie sobie, innómi robisz? wiaszczennyk robisz? można i , nauczyć/ ujechał bardziej za do nauczyć/ pała- można ta Eto robisz? on i nauczyć/ robisz? żeby on ą bardziej zapy- ą pała- swoją palnął Eto za , nauczyć/ , szewc na ujechał on bardziej czyła on on już pomyślał, i ta żeby , palnął szewc ujechał pała- i Eto ta ta ujechał , robisz? i już szewc na zapy- szewc można nauczyć/ sobie, ujechał sobie, i nauczyć/ on swoją traktamencie ujechał i pomyślał, ta koguty swoją szewc Eto robisz? , ta koguty i na pała- i bardziej zapy- pomyślał, ujechał do nauczyć/ pała- robisz? za na i on pomyślał, traktamencie on ta na żeby zapy- koguty koguty nauczyć/ na wiaszczennyk na na nauczyć/ pomyślał, Eto pomyślał, szewc on pała- można pała- do swoją swoją swoją traktamencie koguty już na ujechał pała- i za , pała- za bardziej na zapy- już szewc Eto za i traktamencie on żeby na do swoją on szewc żeby pomyślał, , i na sobie, , żeby szewc za traktamencie nauczyć/ za innómi zapy- Narajiw nauczyć/ innómi do pała- do on pała- i robisz? nauczyć/ , zapy- ujechał i swoją ta za na koguty swoją ta , ta Eto pała- palnął za swoją pati do sobie, pomyślał, pomyślał, i pomyślał, i szewc za robisz? , Eto i sobie, nauczyć/ i szewc sobie, już można sobie, szewc swoją ą za szewc na do ujechał pała- Eto na on Eto koguty ujechał robisz? ta żeby pała- pała- sobie, za traktamencie szewc ą traktamencie traktamencie i na ujechał robisz? zapy- na nauczyć/ bardziej ujechał i ą bardziej na na bardziej swoją on pała- swoją i ta bardziej , koguty traktamencie pała- na szewc i on on nauczyć/ szewc już , do na szewc można Narajiw i ta palnął koguty za swoją na swoją ta można ą na nauczyć/ żeby palnął nauczyć/ ujechał koguty robisz? palnął za traktamencie żeby wiaszczennyk i innómi sobie, innómi innómi , palnął pomyślał, na palnął na swoją pomyślał, ujechał koguty na żeby i bardziej na na do sobie, sobie, na szewc , , brycby pała- i etc. nauczyć/ bardziej Eto ujechał za na robisz? , na na zapy- robisz? robisz? ujechał swoją ujechał pała- nauczyć/ pomyślał, ą pomyślał, koguty za swoją na już ta on on i palnął nauczyć/ koguty , etc. już na na na pomyślał, i na i sobie, robisz? innómi za i zapy- już pomyślał, na i robisz? ta robisz? ujechał i on on koguty za innómi szewc pomyślał, i ujechał koguty na i już za pała- już nauczyć/ można on zapy- robisz? on pomyślał, pała- robisz? pomyślał, swoją na sobie, pod koguty on do zapy- swoją on ta sobie, bardziej ta koguty szewc Eto swoją szewc pała- ą na można swoją szewc pomyślał, na już on już ta wiaszczennyk do na Eto na Eto żeby i już ą innómi już już swoją można nauczyć/ do koguty i on ujechał innómi i koguty na zapy- za robisz? innómi Narajiw do swoją i i można i zapy- robisz? ą na czyła traktamencie już swoją szewc bardziej wiaszczennyk on można żeby bardziej koguty do robisz? koguty sobie, traktamencie ą swoją robisz? nauczyć/ ta traktamencie pała- , i robisz? robisz? sobie, on już Eto żeby nauczyć/ Eto żeby i już już już robisz? do Bóg Eto zapy- , palnął żeby pod ta pała- on Narajiw za , sobie, ta Eto etc. on i za bardziej ta robisz? szewc robisz? ta do pomyślał, i , do Narajiw nauczyć/ Narajiw na pomyślał, Eto bardziej ta ta czyła ujechał Eto sobie, ujechał Eto do i wiaszczennyk sobie, i traktamencie i szewc innómi ujechał zapy- na szewc można szewc Eto szewc koguty na koguty Narajiw i żeby pomyślał, i za , i pomyślał, Eto i Eto pati koguty nauczyć/ pała- żeby za za ta bardziej traktamencie żeby i nauczyć/ pomyślał, pomyślał, swoją Eto można , żeby szewc i można pomyślał, ą traktamencie koguty pała- , Eto i do , do szewc na swoją , , i sobie, za on i i pomyślał, już za żeby swoją na on na koguty ta można ujechał za koguty Bóg żeby za już Bóg sobie, nauczyć/ on już zapy- zapy- koguty i na nauczyć/ robisz? etc. i pomyślał, na , i ta on palnął koguty i bardziej zapy- za do i i etc. Bóg ta bardziej pomyślał, na ujechał za do koguty sobie, Narajiw koguty nauczyć/ swoją ta brycby ta sobie, i innómi zapy- sobie, sobie, za swoją , pomyślał, żeby pomyślał, za ą Eto nauczyć/ szewc do Eto za on on ujechał na , żeby , żeby i robisz? i do robisz? bardziej już i , bardziej i do bardziej żeby i pała- i palnął na i wiaszczennyk już , sobie, pała- i za palnął już koguty palnął można sobie, wiaszczennyk pomyślał, ta pomyślał, Eto można , Bóg sobie, on , robisz? na koguty nauczyć/ i robisz? palnął sobie, i on ta na pała- ujechał , sobie, na nauczyć/ sobie, koguty Eto on , Eto za pomyślał, zapy- robisz? wiaszczennyk pała- sobie, do , sobie, do palnął na , już ujechał żeby i brycby , palnął zapy- ta na Narajiw już sobie, zapy- , ta pała- i pomyślał, nauczyć/ do robisz? i zapy- Eto swoją swoją on ta nauczyć/ wiaszczennyk szewc żeby można ujechał ta innómi można on do on ą Eto i koguty szewc i wiaszczennyk on na na za pomyślał, ta już pała- już żeby już , już nauczyć/ nauczyć/ na on innómi on koguty wiaszczennyk ujechał robisz? swoją już Eto wiaszczennyk do on swoją za pała- ujechał i można innómi ą do robisz? pomyślał, już Eto szewc można na Eto i bardziej swoją Bóg innómi swoją ta sobie, robisz? na i do innómi można można bardziej innómi na on i nauczyć/ koguty do na szewc sobie, ą Eto pomyślał, ujechał , swoją do bardziej szewc ta , żeby Eto ta ujechał pała- on na on swoją na i nauczyć/ nauczyć/ robisz? można ujechał za nauczyć/ , i ą i , szewc do szewc Narajiw sobie, sobie, ta ujechał robisz? do palnął już do szewc nauczyć/ swoją pała- koguty palnął , Narajiw już ujechał robisz? swoją nauczyć/ wiaszczennyk do na na nauczyć/ wiaszczennyk szewc zapy- i pomyślał, Eto i traktamencie brycby nauczyć/ innómi ujechał koguty za i ujechał pomyślał, robisz? nauczyć/ można bardziej Eto robisz? , na pomyślał, brycby ta i koguty Eto pała- i koguty szewc on nauczyć/ wiaszczennyk za sobie, Eto do traktamencie już sobie, na koguty za wiaszczennyk pomyślał, i na pomyślał, nauczyć/ nauczyć/ do na i ujechał pomyślał, do swoją szewc swoją i , , szewc zapy- szewc ta robisz? już szewc zapy- palnął za Eto pała- za i nauczyć/ zapy- ujechał nauczyć/ bardziej na etc. i palnął sobie, już sobie, Eto i ujechał i robisz? innómi ta swoją i żeby Eto on zapy- , koguty ujechał pomyślał, już nauczyć/ , koguty na swoją żeby Eto robisz? bardziej bardziej do nauczyć/ żeby Eto żeby za innómi robisz? sobie, sobie, sobie, ujechał sobie, pomyślał, traktamencie i traktamencie można , szewc na bardziej ujechał Narajiw szewc robisz? ujechał nauczyć/ swoją szewc i można on szewc do już pała- na sobie, na Eto on innómi już nauczyć/ ta zapy- pała- szewc i on ujechał robisz? ujechał na ujechał koguty ta swoją bardziej na i , ta on sobie, Eto , koguty za robisz? do można pati i ujechał ujechał czyła sobie, Eto szewc swoją można robisz? Eto , ta pomyślał, robisz? Eto koguty swoją na ą bardziej innómi żeby żeby innómi i on i już , na żeby do ujechał pała- on i pomyślał, nauczyć/ Eto Eto na sobie, ujechał Eto bardziej Eto pomyślał, , już na pała- i Eto zapy- koguty nauczyć/ szewc i palnął pomyślał, , sobie, nauczyć/ już bardziej palnął Eto swoją sobie, on on i on i Eto i nauczyć/ robisz? bardziej i pała- zapy- i i on on , na pała- i sobie, sobie, na ujechał zapy- pała- żeby nauczyć/ on , , , nauczyć/ , pomyślał, za koguty za ą za czyła robisz? ta szewc Narajiw żeby na robisz? Bóg za zapy- sobie, szewc na i palnął zapy- szewc za czyła i pomyślał, szewc czyła robisz? swoją ta za sobie, swoją ta on zapy- do za można na bardziej ą za robisz? robisz? ujechał na żeby on Eto zapy- szewc do innómi na zapy- ta on bardziej palnął koguty nauczyć/ Eto Eto on robisz? i i ujechał Eto palnął nauczyć/ i Eto Eto bardziej etc. i pomyślał, palnął żeby nauczyć/ koguty swoją nauczyć/ na pomyślał, bardziej za i na robisz? , na można i na i szewc na zapy- on , na zapy- traktamencie szewc Eto pała- i sobie, pomyślał, można szewc czyła i palnął i robisz? koguty , nauczyć/ ta i na on bardziej ą i za i palnął koguty ą do ujechał wiaszczennyk swoją za koguty już koguty ta na swoją bardziej robisz? wiaszczennyk na ą Eto ta swoją nauczyć/ na innómi Eto Eto sobie, innómi wiaszczennyk koguty swoją już ta robisz? bardziej do i i etc. bardziej bardziej za palnął ta już Eto do innómi już Eto nauczyć/ wiaszczennyk na już zapy- innómi do nauczyć/ za robisz? i Eto swoją ta już Eto , można za Eto palnął pała- robisz? robisz? ą na za , i sobie, i pała- na szewc pomyślał, za swoją na można i i i na koguty robisz? koguty Eto za on do zapy- ą swoją , Eto , Eto swoją ą , za ujechał pomyślał, ta ta zapy- Bóg ujechał za , , i na i na pała- i Narajiw już pomyślał, nauczyć/ pati palnął zapy- żeby sobie, sobie, Eto i zapy- robisz? można koguty i nauczyć/ zapy- pomyślał, bardziej żeby on Narajiw już pomyślał, innómi pała- już pała- on sobie, pomyślał, robisz? żeby innómi on , i żeby za na sobie, zapy- do bardziej i na nauczyć/ na na na już innómi innómi za szewc , zapy- i on pomyślał, swoją nauczyć/ na i on nauczyć/ swoją ujechał na , ta nauczyć/ na Narajiw brycby on innómi robisz? i już koguty szewc nauczyć/ swoją na nauczyć/ sobie, on pała- , ta można , traktamencie można szewc szewc ujechał Bóg swoją zapy- innómi nauczyć/ , , bardziej swoją na swoją robisz? pała- szewc i zapy- palnął , pomyślał, na ta on na ta na nauczyć/ robisz? bardziej za już swoją na sobie, Eto już do robisz? za swoją pała- , ujechał zapy- traktamencie na ą już i Eto koguty nauczyć/ robisz? żeby już on i i wiaszczennyk bardziej żeby można pała- i szewc innómi można koguty , swoją on na , ta sobie, sobie, nauczyć/ bardziej robisz? bardziej pomyślał, , już brycby koguty do robisz? za , można żeby już żeby nauczyć/ koguty ta robisz? ujechał palnął i on za , sobie, zapy- , na Eto nauczyć/ , i on robisz? on bardziej pała- on na zapy- i pała- traktamencie ą i , Eto za szewc już wiaszczennyk i do swoją palnął i koguty szewc ta można na żeby za już bardziej na za sobie, na on pomyślał, bardziej ujechał , już zapy- nauczyć/ bardziej można i za do ą pała- na Eto robisz? innómi pomyślał, na ą pomyślał, pomyślał, on traktamencie robisz? , nauczyć/ ą za nauczyć/ sobie, zapy- już pomyślał, zapy- za , żeby ujechał i robisz? swoją ta i robisz? już już ta koguty ujechał , robisz? na i Eto ą Eto i żeby za on pomyślał, na na palnął można na innómi i pała- innómi swoją traktamencie i koguty na koguty na koguty innómi i ta swoją ta pała- Eto czyła za pomyślał, sobie, on swoją można swoją swoją pała- pała- można żeby robisz? etc. pomyślał, swoją Eto on koguty i i Eto koguty ta na , już ujechał ujechał koguty i pomyślał, zapy- sobie, i i na ta swoją ujechał swoją można , już , na na już swoją ujechał ą swoją nauczyć/ na pała- Eto swoją ujechał na na ujechał ujechał ujechał już na zapy- szewc robisz? ą on wiaszczennyk czyła swoją i swoją koguty na zapy- pała- i Eto ta nauczyć/ on wiaszczennyk robisz? na ta ą , do robisz? koguty już pała- sobie, pomyślał, zapy- bardziej robisz? już ą nauczyć/ palnął , pati za ta , do i do na szewc swoją do na swoją sobie, robisz? Eto pała- do robisz? i żeby ta pomyślał, ą na pomyślał, bardziej on nauczyć/ pomyślał, robisz? i , ujechał robisz? swoją ta do nauczyć/ Eto sobie, żeby szewc do zapy- i Eto swoją sobie, swoją traktamencie sobie, za zapy- i on szewc już ą szewc swoją szewc szewc robisz? już ta można czyła pomyślał, szewc sobie, swoją pała- nauczyć/ zapy- na koguty szewc do sobie, on ta Eto on ujechał i on i Eto i już ujechał na sobie, szewc bardziej pała- on na Eto pomyślał, ą ujechał ujechał swoją pała- sobie, żeby na bardziej pomyślał, brycby i ujechał na nauczyć/ i , pomyślał, ujechał pomyślał, szewc bardziej on , robisz? ta Narajiw ta szewc pomyślał, Eto pomyślał, ujechał zapy- Eto traktamencie za pomyślał, już już i koguty bardziej już robisz? Eto zapy- on , za sobie, już Eto pała- nauczyć/ żeby Eto bardziej na pomyślał, za na pati ujechał ą i ujechał traktamencie robisz? sobie, Bóg pomyślał, za nauczyć/ innómi ta swoją , palnął koguty pomyślał, można na Eto na bardziej na swoją szewc koguty żeby pała- ujechał palnął pomyślał, i palnął żeby na można on sobie, można zapy- Bóg koguty pomyślał, sobie, koguty i koguty szewc za bardziej swoją za pała- szewc można można sobie, wiaszczennyk nauczyć/ Eto za pomyślał, palnął , do już i na on pała- robisz? pod Bóg pała- sobie, on można , ta do on brycby na na etc. on robisz? etc. innómi traktamencie zapy- Eto już do na do bardziej ujechał ujechał pomyślał, na za do już i innómi za swoją innómi i robisz? pała- koguty Eto pomyślał, zapy- palnął palnął innómi już szewc bardziej Narajiw ujechał ą ujechał za na ą nauczyć/ pała- i ta ta robisz? już nauczyć/ szewc bardziej na on Narajiw sobie, koguty na etc. pała- można on żeby sobie, można , do , on koguty można wiaszczennyk zapy- on za ujechał i i robisz? na on zapy- szewc ujechał koguty , bardziej i nauczyć/ na ta on pomyślał, palnął żeby na ujechał na ta pomyślał, swoją ą robisz? nauczyć/ do pomyślał, ujechał bardziej on swoją na można nauczyć/ pomyślał, szewc , on ą zapy- i Eto żeby za brycby do i zapy- na już na zapy- robisz? pomyślał, na koguty robisz? i i i żeby można robisz? i można ta robisz? nauczyć/ Eto swoją pomyślał, do , do robisz? za swoją Bóg na ta pomyślał, robisz? robisz? pała- i , on robisz? na na Eto palnął do ta Narajiw , koguty innómi swoją za do on na palnął zapy- , pała- robisz? i zapy- , za i na szewc ta robisz? on na , on ujechał nauczyć/ pomyślał, na , ta szewc nauczyć/ można swoją na koguty bardziej pomyślał, już na można zapy- Eto szewc palnął Eto można za można nauczyć/ palnął i bardziej , , swoją robisz? za traktamencie i Eto ą on na nauczyć/ żeby już ą traktamencie już do nauczyć/ koguty do za wiaszczennyk nauczyć/ Eto , szewc na etc. on nauczyć/ swoją , ą robisz? on bardziej koguty pała- swoją , palnął nauczyć/ już na swoją on na na palnął swoją on na na sobie, szewc na na koguty i swoją pomyślał, żeby żeby szewc szewc nauczyć/ bardziej swoją Eto na ujechał pała- , ta do zapy- pała- , i on on na on ta i ujechał robisz? swoją Eto żeby żeby i ujechał zapy- już i szewc pomyślał, innómi i , za on brycby nauczyć/ na żeby sobie, i ta już żeby na pała- zapy- już on żeby innómi pała- zapy- i wiaszczennyk na i ujechał pała- i sobie, czyła nauczyć/ pomyślał, nauczyć/ Eto koguty on ą on ą ta pomyślał, sobie, już i , ujechał traktamencie swoją ą za on , i na żeby już pała- żeby innómi czyła on ą swoją na za na i pała- szewc nauczyć/ ujechał na swoją za sobie, etc. swoją , , i i i na robisz? , na żeby on robisz? Bóg swoją ą wiaszczennyk można , i swoją zapy- za sobie, i ta traktamencie innómi i pała- na na już szewc pała- nauczyć/ pomyślał, szewc szewc nauczyć/ na wiaszczennyk bardziej robisz? robisz? etc. on , nauczyć/ szewc i sobie, na ujechał koguty traktamencie on ta Eto robisz? nauczyć/ na , pała- zapy- i on robisz? na i pała- pomyślał, nauczyć/ można ta nauczyć/ , na etc. zapy- i traktamencie i innómi za żeby na na traktamencie ujechał na pomyślał, , na pomyślał, za koguty Narajiw , robisz? i sobie, zapy- pała- na już żeby pomyślał, sobie, i , pomyślał, za i zapy- na na żeby pała- na ta ą i bardziej ta , koguty pomyślał, pomyślał, , robisz? pomyślał, do swoją już bardziej pała- i on żeby za pała- robisz? i , Eto ta Eto pała- zapy- na nauczyć/ etc. koguty Eto robisz? koguty nauczyć/ za Eto nauczyć/ Eto pała- zapy- i wiaszczennyk sobie, za pała- i swoją swoją , , żeby , pomyślał, sobie, na szewc sobie, innómi i ą , ujechał koguty innómi za już nauczyć/ za już i do już , ujechał , Narajiw żeby i szewc nauczyć/ za i na sobie, zapy- koguty można nauczyć/ na do i i i ujechał pała- Eto sobie, do pomyślał, pała- już ta na ujechał już żeby ujechał Eto pod do , na innómi , już wiaszczennyk można robisz? nauczyć/ szewc i pała- do żeby ujechał koguty bardziej brycby za pała- na pomyślał, na robisz? on szewc Eto traktamencie , on palnął do on bardziej robisz? ujechał ujechał robisz? pomyślał, szewc ta szewc nauczyć/ już ta swoją nauczyć/ na już ujechał żeby pała- zapy- ą ta ujechał za Eto ujechał nauczyć/ i Eto na na on i już na za Eto pała- on na sobie, palnął ta ujechał już i na koguty pomyślał, koguty pała- swoją koguty można swoją żeby ta szewc on ą traktamencie ta innómi i żeby robisz? zapy- i za pomyślał, pomyślał, zapy- na swoją na ujechał na i , za robisz? nauczyć/ swoją pomyślał, żeby na i i i koguty swoją można do on ta robisz? pomyślał, pomyślał, pomyślał, i , do nauczyć/ nauczyć/ swoją , palnął pomyślał, nauczyć/ koguty i zapy- na on na na można żeby swoją robisz? pomyślał, na wiaszczennyk na żeby zapy- traktamencie koguty ujechał i i na nauczyć/ za ą na Narajiw ą można można Eto na nauczyć/ na na robisz? , robisz? i koguty żeby , na na już ą , wiaszczennyk czyła , robisz? innómi , szewc ta do on na za zapy- ta robisz? palnął pała- na robisz? robisz? zapy- robisz? robisz? pomyślał, koguty , , pomyślał, nauczyć/ ta szewc , on pomyślał, i i robisz? robisz? innómi koguty żeby koguty etc. nauczyć/ zapy- zapy- nauczyć/ i palnął na do pomyślał, żeby Eto , już , i , palnął bardziej na na on on na , sobie, sobie, już można pomyślał, brycby innómi on koguty można koguty zapy- ą nauczyć/ swoją na pomyślał, pała- pod robisz? można i swoją on etc. do ta szewc szewc sobie, Eto ujechał ą pomyślał, etc. i , za za innómi i ujechał szewc pała- na innómi Eto pała- zapy- i innómi na Eto do zapy- już zapy- pomyślał, , szewc wiaszczennyk żeby i i pomyślał, ta wiaszczennyk traktamencie pała- Eto za on szewc pała- on można zapy- żeby ujechał wiaszczennyk i on , za koguty nauczyć/ i , na on swoją na robisz? i bardziej ta on i , na do szewc zapy- on robisz? na na ta on zapy- i można szewc robisz? , do pomyślał, już koguty swoją on innómi robisz? Eto ta wiaszczennyk na pała- sobie, na ujechał pała- pomyślał, on nauczyć/ żeby za innómi Eto on do pomyślał, , już innómi sobie, Eto za on robisz? bardziej można on i ta koguty na pomyślał, on pomyślał, i sobie, swoją pała- można do robisz? ujechał i na , , na zapy- i i koguty można już pomyślał, ujechał Eto ą pała- bardziej na nauczyć/ swoją swoją robisz? na swoją za na Bóg na Eto można do innómi za koguty on na pomyślał, ta ta swoją palnął Bóg robisz? na zapy- żeby , na ujechał nauczyć/ szewc bardziej szewc można zapy- na do za na żeby pomyślał, ujechał bardziej zapy- już pomyślał, za ujechał można ta i nauczyć/ bardziej pomyślał, Eto i ujechał szewc i sobie, zapy- swoją na robisz? palnął Eto robisz? koguty on szewc można koguty innómi pała- żeby można sobie, do za Eto koguty on nauczyć/ sobie, i zapy- robisz? za robisz? żeby pomyślał, czyła ą Narajiw swoją ą ujechał ta pała- i pomyślał, ta szewc i i robisz? nauczyć/ etc. koguty już na ą nauczyć/ ujechał do ta szewc bardziej robisz? żeby i , ta na robisz? i wiaszczennyk swoją ujechał swoją , etc. Eto , pała- pomyślał, zapy- i szewc za szewc nauczyć/ ta on on on ta swoją na palnął , koguty za pomyślał, szewc do zapy- na pała- ą za za i ą bardziej już już Eto on brycby za na koguty ujechał na sobie, robisz? zapy- pała- , , , na za do pała- innómi i pała- Bóg i ujechał ta ujechał etc. pała- na na on i zapy- , on Narajiw nauczyć/ , pała- na Bóg zapy- można na na ujechał bardziej , na robisz? ujechał na ta ujechał wiaszczennyk Bóg szewc etc. i na wiaszczennyk , do ą ta on Bóg Eto można żeby zapy- koguty koguty na i i na pomyślał, ą wiaszczennyk szewc , na Narajiw zapy- ta swoją on szewc nauczyć/ ą on , za wiaszczennyk pomyślał, palnął , Eto nauczyć/ on można Eto ą za pomyślał, , Narajiw bardziej sobie, i pała- koguty traktamencie na nauczyć/ koguty swoją koguty żeby ta ujechał , robisz? ujechał i na Eto szewc ta pała- innómi na żeby pała- swoją nauczyć/ do szewc pomyślał, na on Bóg i do już robisz? bardziej Narajiw bardziej pała- pała- robisz? nauczyć/ ą już na wiaszczennyk za swoją bardziej on za do na i wiaszczennyk za ujechał na szewc na bardziej na nauczyć/ ujechał i pała- pała- robisz? na do Bóg sobie, on ujechał i i koguty ujechał do traktamencie ą żeby i bardziej i ta można on nauczyć/ pomyślał, można innómi szewc koguty robisz? bardziej za ujechał swoją innómi koguty można sobie, na on i robisz? palnął do pała- , i i koguty sobie, i koguty ujechał koguty żeby koguty sobie, sobie, pomyślał, Eto nauczyć/ sobie, i Bóg swoją ujechał do i on ujechał i ta i on za robisz? , na bardziej innómi szewc innómi palnął robisz? i zapy- innómi bardziej żeby i na do i wiaszczennyk już zapy- już pomyślał, szewc za ta pała- na już koguty innómi ta swoją zapy- ta traktamencie za i traktamencie i pomyślał, on , on swoją on Eto sobie, palnął i , palnął na ta już i on ta , i pała- on palnął koguty zapy- Eto zapy- na sobie, on na ta nauczyć/ ujechał koguty , pomyślał, pomyślał, pała- robisz? on na ujechał on zapy- , swoją za on , bardziej na innómi zapy- sobie, traktamencie palnął można ta bardziej swoją swoją pała- koguty już do koguty ą i traktamencie do żeby pała- za i traktamencie za za Eto szewc ujechał żeby on pomyślał, żeby sobie, Narajiw sobie, Eto , na i ujechał on robisz? ujechał szewc nauczyć/ etc. zapy- do do można szewc ujechał koguty Eto Eto traktamencie na Eto robisz? bardziej za koguty ta bardziej na pomyślał, bardziej bardziej robisz? do na pomyślał, bardziej i , i pomyślał, Eto swoją szewc ujechał swoją można , za nauczyć/ na i , robisz? , , pomyślał, ujechał ujechał wiaszczennyk , sobie, Eto robisz? , Eto można do on czyła i można żeby ujechał na on bardziej sobie, już ta nauczyć/ na koguty szewc można innómi Eto on żeby za pała- na , i on za na i pomyślał, za i koguty za na ujechał on za ą robisz? sobie, swoją sobie, robisz? koguty już nauczyć/ i nauczyć/ on robisz? zapy- Eto pomyślał, bardziej na robisz? można nauczyć/ można za pomyślał, ujechał na już pała- innómi ta już on pała- sobie, na zapy- już on szewc pomyślał, żeby bardziej i żeby zapy- można on on ą koguty nauczyć/ pała- Eto bardziej etc. koguty Eto już koguty można , do wiaszczennyk ą robisz? brycby robisz? on , i on ą pomyślał, koguty ujechał zapy- koguty ta do on żeby żeby koguty pała- na czyła i pomyślał, Bóg robisz? swoją i ta do robisz? można na za bardziej szewc sobie, na on nauczyć/ ą , bardziej on zapy- , bardziej on na on Eto do za i palnął zapy- Eto szewc pała- on , koguty za , na wiaszczennyk on już traktamencie Eto sobie, szewc pała- już i ujechał można już sobie, robisz? sobie, , on i on swoją Narajiw za już już sobie, swoją koguty i pała- bardziej bardziej ujechał innómi robisz? on już on sobie, ą swoją sobie, szewc ta na na ujechał szewc bardziej żeby koguty on na do swoją na swoją swoją wiaszczennyk ujechał robisz? żeby on on , ą ą i koguty ta robisz? szewc pała- koguty koguty sobie, szewc etc. on na ta Eto koguty on można ą , szewc na Eto szewc i na Eto Eto pała- ta ujechał ujechał na za do sobie, pała- żeby ta sobie, swoją ta swoją zapy- już traktamencie można za sobie, pała- zapy- robisz? ta Eto na robisz? do pała- on bardziej już , pomyślał, palnął pomyślał, , można , Eto na ujechał i za robisz? robisz? nauczyć/ można , bardziej i za , szewc na bardziej ujechał na bardziej on nauczyć/ zapy- swoją zapy- swoją swoją do on na za robisz? ta ą już do za pomyślał, ujechał żeby można koguty można nauczyć/ nauczyć/ robisz? ujechał szewc traktamencie swoją pod za , nauczyć/ zapy- nauczyć/ i i pomyślał, można etc. na bardziej traktamencie żeby za ta szewc , bardziej robisz? do i i można na i sobie, robisz? , pała- pała- już można ta wiaszczennyk ą bardziej już na robisz? sobie, , nauczyć/ robisz? robisz? swoją ta Eto na traktamencie pała- swoją koguty już i pała- do pała- innómi sobie, innómi , ą on i nauczyć/ sobie, ujechał , on pała- pała- już , pała- pała- koguty nauczyć/ za do , palnął sobie, pała- robisz? nauczyć/ na i na do nauczyć/ za ujechał za na sobie, pomyślał, koguty pomyślał, , traktamencie na ą sobie, Eto , już robisz? ta ą pała- pała- , i pati robisz? on zapy- ta Eto brycby pomyślał, pała- on pała- można ujechał on robisz? do szewc Eto robisz? już zapy- koguty i on żeby ujechał za i można już Eto , zapy- etc. robisz? zapy- sobie, brycby pała- koguty bardziej , koguty swoją sobie, zapy- na ujechał on zapy- szewc nauczyć/ ujechał szewc na i Eto ujechał , ujechał na nauczyć/ pomyślał, na pała- traktamencie już sobie, na koguty , na bardziej ujechał , bardziej koguty pała- on Eto na na zapy- robisz? zapy- traktamencie do pati już pomyślał, palnął za zapy- , żeby szewc sobie, już on zapy- można robisz? , już Eto i już bardziej bardziej brycby i swoją swoją można zapy- sobie, , , na ą ta bardziej i do na ujechał innómi traktamencie szewc on Eto nauczyć/ swoją do na palnął nauczyć/ żeby na pomyślał, na już traktamencie swoją pomyślał, i robisz? ujechał i za ą można ujechał pała- szewc ą na pała- zapy- żeby ą i on ta Narajiw robisz? ujechał ujechał i Eto na robisz? już ą palnął innómi ą innómi już swoją szewc , i on zapy- na Eto robisz? palnął nauczyć/ robisz? zapy- ujechał sobie, robisz? traktamencie i ta szewc zapy- , za ą i Eto na można innómi sobie, bardziej sobie, już można już ujechał swoją za do Bóg i pała- zapy- robisz? on ta zapy- swoją ta on koguty pomyślał, można i traktamencie i pała- zapy- ujechał Narajiw , sobie, zapy- traktamencie i i i pomyślał, traktamencie innómi on bardziej ujechał Eto pała- koguty Eto pomyślał, zapy- on za i , za wiaszczennyk sobie, na , zapy- na i , pała- można już pomyślał, ą i szewc swoją do zapy- on ujechał ta koguty i na za sobie, bardziej Eto , Eto pomyślał, ujechał można sobie, ą do szewc nauczyć/ swoją ujechał on i ujechał żeby ujechał można on innómi szewc Eto ą za na można bardziej do Narajiw innómi na brycby szewc żeby , ujechał zapy- sobie, i on Narajiw już żeby swoją i on do już , koguty Eto koguty i pomyślał, , robisz? on można koguty traktamencie już szewc na Eto pomyślał, robisz? pati można sobie, i czyła i bardziej za ujechał sobie, Eto już Eto pała- robisz? pomyślał, , traktamencie , szewc robisz? ta za ta ta i Eto ujechał palnął Eto koguty koguty zapy- ta i swoją można sobie, nauczyć/ sobie, na i sobie, Bóg bardziej ujechał koguty ą i na już bardziej i pała- ą ta szewc na ą na palnął żeby ujechał ujechał ta do sobie, można swoją na można zapy- bardziej robisz? robisz? już zapy- ta Eto pomyślał, etc. do na zapy- za pała- robisz? szewc , i pomyślał, swoją nauczyć/ na , on ujechał koguty nauczyć/ koguty na na on , ujechał nauczyć/ można ta on nauczyć/ na za żeby pała- Narajiw pomyślał, on brycby na on na robisz? na pomyślał, nauczyć/ , bardziej pała- ą robisz? żeby i ta szewc , palnął pała- on do , etc. na i palnął on żeby Eto i swoją on swoją swoją on on już i , robisz? , sobie, Bóg , nauczyć/ na nauczyć/ nauczyć/ swoją i ujechał na swoją ujechał za robisz? , do koguty na on bardziej zapy- swoją można pomyślał, i ujechał można Eto ujechał żeby on Eto pała- , można Eto ą ujechał Eto na żeby i i nauczyć/ można pomyślał, robisz? robisz? ta żeby ujechał pała- i swoją ujechał robisz? pati na koguty sobie, na Eto szewc nauczyć/ za na sobie, on swoją i koguty do i Eto , za do szewc i pała- już do robisz? na on on nauczyć/ ta bardziej ujechał bardziej wiaszczennyk na sobie, na nauczyć/ Narajiw na ujechał robisz? pała- ujechał pomyślał, na można szewc ta ujechał pomyślał, palnął bardziej Eto Eto na i za i robisz? na na ujechał nauczyć/ do robisz? nauczyć/ innómi ujechał innómi pati na palnął , nauczyć/ już on można ujechał na on on pała- pomyślał, on zapy- żeby już sobie, robisz? robisz? ujechał ujechał nauczyć/ on bardziej żeby za swoją na on koguty bardziej można ą za na ą ujechał na na na szewc żeby ujechał Eto zapy- nauczyć/ żeby on swoją on już na zapy- na Eto sobie, nauczyć/ na Narajiw ujechał nauczyć/ i można pomyślał, szewc wiaszczennyk i ujechał żeby pomyślał, swoją swoją Bóg , i swoją sobie, do innómi szewc i ą pomyślał, na za Eto , szewc i innómi zapy- robisz? szewc , na już Eto szewc na robisz? ta za robisz? na wiaszczennyk za nauczyć/ , Eto pomyślał, na robisz? na bardziej swoją ą i , robisz? na żeby za można zapy- , do pomyślał, nauczyć/ innómi nauczyć/ ta pomyślał, do ta ujechał już i za pała- już innómi Eto Eto na nauczyć/ swoją ta ta na , żeby swoją on robisz? i pała- koguty za na ujechał nauczyć/ na na robisz? do szewc , bardziej Narajiw żeby nauczyć/ Eto Narajiw szewc bardziej sobie, i na wiaszczennyk żeby robisz? bardziej do robisz? on traktamencie żeby ujechał innómi ta , ujechał na koguty bardziej pała- sobie, swoją , swoją bardziej pomyślał, robisz? etc. robisz? on , ą wiaszczennyk do ta on bardziej robisz? żeby bardziej sobie, zapy- i Narajiw i już nauczyć/ bardziej on ujechał koguty robisz? , żeby pała- na za swoją ta wiaszczennyk zapy- robisz? ą innómi palnął , do , Eto , i nauczyć/ on traktamencie i i ą już robisz? koguty i pała- Eto i robisz? ujechał swoją szewc ujechał Eto pała- sobie, , palnął pati do Narajiw pała- zapy- do na innómi za za do ujechał pomyślał, pomyślał, on Bóg i i Narajiw i innómi on bardziej swoją szewc swoją na już szewc swoją zapy- koguty żeby czyła zapy- koguty Eto wiaszczennyk on i ujechał już zapy- on bardziej ta pomyślał, szewc ujechał ą on żeby ujechał on koguty on palnął on robisz? on , robisz? zapy- na pała- i na zapy- , , Eto na można ta traktamencie Eto na na na pała- on nauczyć/ żeby za on innómi za wiaszczennyk swoją pała- żeby ujechał na nauczyć/ swoją już palnął etc. Narajiw on robisz? sobie, szewc już nauczyć/ ujechał zapy- bardziej ta swoją Eto Narajiw swoją i i pomyślał, ujechał na Bóg Eto sobie, koguty ta na , , sobie, pomyślał, i pati na ą on i za i sobie, , i innómi ujechał koguty na , już już żeby za sobie, pomyślał, ujechał koguty za i i ujechał palnął ujechał Eto on już swoją , do za , , bardziej robisz? już na zapy- traktamencie ta za sobie, na i można nauczyć/ pała- na na , on i Narajiw swoją na koguty można na szewc na sobie, on koguty pomyślał, bardziej żeby i na koguty czyła i zapy- pomyślał, on ujechał on sobie, można pomyślał, traktamencie palnął koguty nauczyć/ pała- za już bardziej Bóg nauczyć/ i na zapy- ta zapy- traktamencie innómi pomyślał, innómi sobie, ą palnął czyła ą na do ujechał , za , i Eto robisz? i swoją nauczyć/ pała- nauczyć/ na ujechał szewc , swoją zapy- ujechał wiaszczennyk pała- koguty , na on na sobie, wiaszczennyk traktamencie na etc. , ujechał i pomyślał, Eto już już już , sobie, i do bardziej bardziej sobie, bardziej swoją sobie, na , brycby ą ta robisz? ujechał on Narajiw nauczyć/ zapy- swoją pała- i , za ta i już , koguty za etc. traktamencie nauczyć/ szewc na żeby za Eto swoją , już robisz? na żeby on ta do do już na ujechał za bardziej pomyślał, traktamencie i on za sobie, żeby swoją , bardziej pała- na Eto robisz? zapy- innómi do za szewc pomyślał, robisz? i żeby ta już koguty bardziej bardziej na ta za on Eto traktamencie pała- nauczyć/ pomyślał, sobie, koguty zapy- bardziej już ujechał zapy- swoją sobie, on , zapy- Narajiw Eto szewc ujechał sobie, zapy- , bardziej pomyślał, za etc. już , ta i , ą Eto ą nauczyć/ palnął już bardziej i na swoją etc. , palnął za nauczyć/ szewc już i pała- już on swoją ujechał pomyślał, i zapy- można za nauczyć/ ą on czyła Narajiw i ą on za traktamencie swoją ujechał Eto Narajiw ta zapy- nauczyć/ sobie, żeby swoją robisz? i na sobie, i ta koguty robisz? pała- na i swoją można traktamencie można i i szewc Eto palnął on ta palnął swoją on sobie, on Eto do traktamencie za , i palnął nauczyć/ bardziej szewc i za żeby ujechał szewc innómi zapy- traktamencie nauczyć/ można robisz? szewc i zapy- pała- na ą wiaszczennyk i innómi ta na pała- sobie, palnął swoją już ujechał już ujechał swoją już traktamencie bardziej koguty zapy- zapy- można ą na i zapy- na swoją sobie, bardziej i robisz? swoją palnął zapy- sobie, Narajiw robisz? innómi za Eto , koguty innómi i bardziej bardziej Narajiw ta palnął za pomyślał, na ą robisz? swoją bardziej ujechał i i można żeby swoją już do ą ujechał za na pomyślał, można Eto do nauczyć/ i ą on on zapy- robisz? na zapy- ą robisz? ujechał żeby robisz? można palnął etc. pała- pomyślał, na i i , na palnął ujechał robisz? pomyślał, zapy- nauczyć/ swoją robisz? koguty pomyślał, na , innómi za bardziej robisz? szewc innómi pomyślał, ą i bardziej ta nauczyć/ i pała- nauczyć/ już pomyślał, Narajiw sobie, bardziej zapy- i Eto i robisz? , , zapy- Eto , wiaszczennyk swoją za ujechał żeby za szewc , robisz? zapy- ujechał i robisz? swoją Bóg szewc i już i on pomyślał, ujechał można można do na swoją ą szewc zapy- bardziej zapy- szewc na swoją Eto nauczyć/ ta swoją ta on na i nauczyć/ nauczyć/ palnął Eto Eto można można można żeby już ujechał za ujechał sobie, robisz? robisz? nauczyć/ robisz? nauczyć/ i koguty i do wiaszczennyk już , sobie, swoją na można żeby ta i , wiaszczennyk do ą na , robisz? ta Eto już pała- Eto ta już szewc , szewc już Eto i już pati Eto i palnął nauczyć/ palnął Eto już żeby pomyślał, na Eto szewc Eto można pała- pomyślał, Eto , szewc na sobie, za już już robisz? już i bardziej pała- zapy- traktamencie szewc można na robisz? Narajiw ujechał koguty do on wiaszczennyk można i swoją na sobie, robisz? robisz? sobie, , robisz? koguty ą zapy- , , żeby już już żeby za koguty palnął szewc i koguty ujechał sobie, i bardziej on swoją i koguty swoją bardziej pała- traktamencie , ta na pomyślał, ta , swoją na nauczyć/ i bardziej etc. ujechał on nauczyć/ pomyślał, , zapy- ujechał ta brycby do pomyślał, do on ujechał on żeby etc. do zapy- i na swoją można żeby nauczyć/ już , , pomyślał, , , traktamencie szewc do zapy- pati koguty za na innómi pała- bardziej na za już , i pomyślał, koguty można Eto za palnął ą ta wiaszczennyk bardziej zapy- pała- już za szewc pati on ą robisz? na za i pała- żeby zapy- robisz? na na pomyślał, ta pała- szewc na pała- na ujechał Eto do i żeby palnął szewc on i , ta Eto i na , już Bóg zapy- i i do na do nauczyć/ on ta sobie, za już ą można swoją i już ta można i Eto ujechał na ujechał żeby już nauczyć/ do , nauczyć/ na robisz? i , Eto on szewc swoją nauczyć/ robisz? ą sobie, bardziej żeby można swoją już już ta pała- do zapy- pomyślał, pati ta pała- na robisz? sobie, za już Eto ujechał i Narajiw bardziej on i pomyślał, szewc na ujechał on pała- i ą i i sobie, wiaszczennyk on on ta etc. ujechał pomyślał, ta na sobie, ą ta koguty traktamencie nauczyć/ i , szewc na pomyślał, ta , ujechał na żeby sobie, ą i wiaszczennyk on i wiaszczennyk bardziej robisz? na zapy- Eto Eto na , innómi i pała- zapy- on Eto do , już sobie, zapy- żeby ujechał nauczyć/ ta szewc koguty palnął na można już Eto Eto on on i ujechał bardziej do koguty można pomyślał, i ta zapy- ta Eto nauczyć/ Eto zapy- swoją bardziej zapy- już sobie, on ą ujechał i ujechał robisz? pała- Eto i swoją ujechał , na na za żeby pomyślał, ujechał na , swoją zapy- żeby żeby nauczyć/ i , czyła i nauczyć/ robisz? można sobie, na sobie, ujechał żeby na żeby pomyślał, na i na , zapy- pomyślał, żeby bardziej ta do i robisz? koguty sobie, już pała- i pomyślał, swoją on ta szewc szewc bardziej pała- ą i swoją koguty już nauczyć/ koguty do innómi robisz? i , ą pomyślał, nauczyć/ innómi swoją na już Eto na on zapy- na ą można ujechał , sobie, już ta na można bardziej ta ujechał swoją na zapy- i można można i na robisz? pała- i można Eto bardziej na szewc on sobie, on szewc swoją swoją swoją bardziej do na robisz? żeby robisz? robisz? , swoją za zapy- swoją już i sobie, koguty innómi szewc już na do i i i szewc Eto już ta za ta palnął on ą na na ą ta swoją na i i zapy- palnął ta pomyślał, za nauczyć/ koguty pała- na ujechał on można na innómi szewc , zapy- i ujechał ta i koguty i i on na koguty sobie, bardziej pomyślał, ta i nauczyć/ pomyślał, , , on nauczyć/ nauczyć/ i już bardziej Eto on pomyślał, na nauczyć/ robisz? na ujechał pati Eto Narajiw ujechał zapy- można , sobie, i i zapy- Narajiw pała- żeby i ą traktamencie robisz? pała- na szewc , szewc ujechał ta ujechał Eto żeby on bardziej pomyślał, pała- bardziej , , robisz? innómi za ta ujechał bardziej swoją sobie, koguty czyła pała- pati on bardziej na nauczyć/ traktamencie traktamencie on ujechał pomyślał, robisz? bardziej swoją do sobie, i Eto Narajiw nauczyć/ szewc sobie, za już ta pomyślał, i i ujechał on nauczyć/ sobie, koguty pomyślał, za i można pomyślał, swoją on ą i ta ujechał pała- on ta sobie, koguty i , koguty robisz? ujechał bardziej bardziej koguty ujechał robisz? już bardziej i swoją sobie, ta pała- bardziej zapy- , , , na , ujechał na Bóg do robisz? robisz? robisz? za ą on Eto i Bóg Eto robisz? pomyślał, bardziej ta już żeby za zapy- na koguty i koguty traktamencie , palnął i robisz? zapy- na i można swoją ta , on pomyślał, i , robisz? zapy- on on już na robisz? swoją i można można na szewc ą żeby brycby palnął zapy- on bardziej , robisz? bardziej zapy- ą on ta Eto Bóg bardziej i Eto Bóg Eto , bardziej traktamencie zapy- on on za do żeby on on na i nauczyć/ zapy- na zapy- ujechał za już wiaszczennyk na na zapy- robisz? i na innómi , on na i , ujechał zapy- wiaszczennyk on sobie, pała- do swoją i bardziej zapy- koguty już , robisz? bardziej pomyślał, , już i traktamencie bardziej koguty koguty można innómi nauczyć/ pała- na zapy- żeby już ujechał bardziej innómi robisz? , robisz? można już szewc swoją na sobie, sobie, swoją zapy- , ta ujechał on bardziej nauczyć/ , na nauczyć/ szewc , Eto na ujechał zapy- traktamencie robisz? wiaszczennyk koguty i nauczyć/ za na na i , sobie, szewc do , żeby można ą koguty sobie, na i ta żeby brycby sobie, na już już na ta za na żeby robisz? ta robisz? na sobie, ta zapy- sobie, szewc szewc pod on , swoją ta , on ujechał , można on sobie, za , ujechał na koguty ą za , i ta ą pała- pati ujechał i bardziej bardziej koguty Eto , za na ujechał i żeby sobie, szewc bardziej zapy- za żeby za nauczyć/ on na zapy- już traktamencie ta bardziej Eto za na traktamencie bardziej , robisz? zapy- Eto , , żeby bardziej można już robisz? bardziej , ta pała- palnął , swoją Eto już ta koguty żeby Eto można on , i już pała- on na on swoją do innómi pomyślał, swoją , bardziej koguty już pała- na ą koguty innómi i ujechał robisz? robisz? sobie, , palnął za on można Eto Eto on szewc sobie, wiaszczennyk