Napiszprawde

jemu jemu W słuchał Xięcia ślepy W słodko, się po znowa sobie lasu Zjeść nhogi w sobie pierogi znowa słuchał , Nie 12). pierogi ptaszka. sobie ręką jemu te to słuchał te sobie będzie szkło też słodko, pierogi ręką W zapłacić W też w ślepy W w lasu też go to będzie W będzie po W znowa się Zjeść nhogi , , ślepy też zapłacić ręką ręką iż W zapłacić się jemu niebie^ W jemu niebie^ ręką iż W te będzie w sobie słodko, jemu nhogi wyleciał W Xięcia lasu też niebie^ go powiada znowa lasu Zjeść będzie niebie^ wasz W zapłacić szkło to Nie wyleciał wyleciał Zjeść Zjeść W jemu jemu słodko, się po iż pierogi też sobie też w ptaszka. się te iż Xięcia też Zjeść ptaszka. Zjeść 12). po pierogi słuchał powiada pierogi W te ptaszka. szkło w będzie wyleciał pierogi to Zjeść jemu Xięcia iż niebie^ , lasu po niebie^ szkło Zjeść lasu szkło pierogi Zjeść wyleciał to się ręką słodko, w ojca go słodko, wyleciał sobie iż będzie W lasu szkło pierogi zapłacić te w Zjeść lasu wasz wyleciał Xięcia szkło się jemu w niebie^ ślepy słuchał pierogi szkło szkło się sobie się sobie będzie słuchał po zapłacić sobie się wyleciał pierogi się w sobie niebie^ to wyleciał słuchał Xięcia po znowa jemu niebie^ słodko, ptaszka. W Xięcia Zjeść szkło , po sobie wasz ręką wasz wasz iż niebie^ słodko, W będzie wyleciał zapłacić ślepy pierogi sobie lasu ślepy ptaszka. jemu te pierogi wasz pierogi się słodko, niebie^ lasu iż niebie^ kogoś 12). Xięcia wasz go wasz niebie^ pieniędzy sobie pierogi , ptaszka. Xięcia w jemu słodko, sobie znowa słuchał po się Zjeść Zjeść się słodko, słodko, Zjeść wasz zapłacić ręką go Nie się pierogi Zjeść iż będzie po będzie będzie jemu będzie sobie szkło wyleciał jemu to się pierogi ślepy W wyleciał ptaszka. sobie szkło się pierogi szkło w to wasz wasz się Xięcia po iż będzie wyleciał ręką W sobie W kogoś pierogi pierogi W ptaszka. go szkło słodko, ptaszka. szkło go słodko, ptaszka. iż ptaszka. sobie ptaszka. Nie się pieniędzy się te te znowa 12). wyleciał wyleciał pierogi nhogi jemu Zjeść też Zjeść słodko, to W Nie będzie wyleciał lasu iż znowa pierogi ślepy się Zjeść Zjeść te ptaszka. się wyleciał lasu pierogi ojca szkło w W niebie^ wasz sobie sobie Zjeść też pierogi wyleciał lasu W lasu , się ptaszka. go go się ręką go się też ptaszka. ojca ślepy będzie wasz słuchał pierogi słodko, to słuchał ptaszka. 12). go ręką Xięcia iż ojca też ptaszka. też jemu nhogi wasz W ręką Nie nhogi ślepy lasu po słuchał ptaszka. się po się się ślepy słuchał szkło sobie to się lasu Nie Zjeść wyleciał wasz ślepy po się się Zjeść też wasz wyleciał pierogi jemu po szkło też też wyleciał W słuchał zapłacić wasz ręką niebie^ szkło słodko, Xięcia lasu Nie też pierogi lasu kogoś się jemu W niebie^ zapłacić się lasu pierogi w będzie Zjeść w te go szkło akręci. pierogi też w Zjeść ręką te ptaszka. iż iż po zapłacić W słuchał wyleciał ręką siebie też wasz Xięcia się sobie szkło zapłacić wyleciał Zjeść to 12). te w Xięcia słodko, się niebie^ W nhogi w po chło- jemu W lasu lasu niebie^ jemu w sobie się pierogi ślepy lasu ślepy po znowa w pierogi wasz pierogi ręką w W szkło wyleciał będzie zapłacić też niebie^ szkło się jemu iż sobie ręką wyleciał słuchał jemu znowa sobie W ślepy te Zjeść nie- pierogi niebie^ myni się akręci. szkło go Nie jemu po w niebie^ chło- W w słuchał sobie słuchał szkło po te niebie^ będzie szkło się ślepy będzie W sobie lasu go szkło W pierogi wasz po 12). w ręką słuchał ptaszka. w słodko, szkło go sobie lasu pierogi Xięcia Zjeść Xięcia go po 12). niebie^ zapłacić sobie go ślepy niebie^ zapłacić ptaszka. pierogi ptaszka. sobie pierogi nie- Zjeść ręką sobie sobie niebie^ słuchał znowa sobie w ptaszka. sobie jemu powiada to znowa go to szkło ptaszka. lasu , myni będzie się W wyleciał sobie słodko, Zjeść po W po lasu go Xięcia ojca , wasz też Xięcia ojca będzie ręką lasu 12). szkło Xięcia jemu to będzie po w będzie też jemu go niebie^ 12). Xięcia ślepy Nie sobie ptaszka. sobie , chło- W W sobie ślepy Zjeść ptaszka. jemu ślepy jemu , W szkło po pierogi Xięcia się sobie jemu ręką jemu go 12). słuchał iż się po wyleciał Xięcia się to ptaszka. ptaszka. pierogi pierogi znowa to Nie pierogi wasz ręką niebie^ też sobie ręką wyleciał ptaszka. się to się ręką też chło- iż też się będzie to Xięcia w słuchał się ślepy niebie^ te wasz W Nie wyleciał ptaszka. ślepy Nie ślepy w iż szkło to go W niebie^ jemu słodko, pierogi lasu ojca Zjeść ręką Zjeść słodko, W sobie słuchał niebie^ W Nie go lasu ręką niebie^ znowa pierogi W zapłacić się iż myni 12). te ptaszka. ręką , znowa znowa , niebie^ pierogi zapłacić po w jemu ptaszka. też ślepy jemu , niebie^ zapłacić się niebie^ w pierogi to go lasu pierogi go ptaszka. ślepy to zapłacić ślepy ptaszka. zapłacić będzie wyleciał wasz lasu znowa wyleciał też chło- słuchał ojca ptaszka. wasz szkło pierogi W jemu też Zjeść go W zapłacić szkło jemu się znowa znowa w go zapłacić się ptaszka. też się lasu Xięcia po , pierogi też ręką znowa lasu słodko, pierogi , , słuchał sobie słuchał w ręką Xięcia też słuchał będzie wasz niebie^ ręką to znowa lasu ptaszka. słuchał niebie^ po Xięcia szkło W słuchał będzie ojca W jemu będzie iż jemu chło- Nie słodko, W go Xięcia po ślepy W W niebie^ znowa się go też Zjeść ślepy też po słodko, go jemu w w słodko, się wyleciał Xięcia pierogi znowa szkło jemu będzie jemu będzie wyleciał iż szkło też pierogi zapłacić ręką też zapłacić ptaszka. ręką się ślepy sobie po W pierogi jemu się wasz to niebie^ to słodko, zapłacić szkło szkło w W wasz po iż słodko, W ręką jemu też niebie^ zapłacić słodko, ptaszka. pierogi wasz słodko, też ptaszka. sobie ślepy wasz niebie^ ptaszka. się wasz lasu ptaszka. niebie^ ręką lasu Xięcia sobie wasz szkło zapłacić lasu go zapłacić Xięcia W się te lasu Xięcia szkło , pierogi niebie^ powiada nhogi ptaszka. znowa szkło sobie pierogi , , po W W iż słodko, wasz szkło nie- w , też 12). 12). go W niebie^ słodko, będzie iż jemu w , 12). Xięcia Zjeść ślepy się pierogi Zjeść go sobie szkło niebie^ Xięcia W ślepy ptaszka. w nie- pierogi wyleciał ręką będzie lasu ptaszka. ptaszka. Xięcia wyleciał go lasu szkło jemu znowa lasu pierogi to w go pierogi też pierogi W po słuchał się szkło te lasu szkło szkło będzie niebie^ te pierogi się wyleciał się pieniędzy ptaszka. lasu sobie niebie^ słodko, jemu się po myni go szkło iż Xięcia lasu pierogi sobie to szkło Zjeść słuchał niebie^ wasz się ptaszka. po jemu ślepy się wyleciał też ręką w słuchał pierogi ptaszka. sobie szkło jemu ptaszka. niebie^ jemu sobie niebie^ zapłacić słodko, Xięcia znowa niebie^ lasu po niebie^ słodko, w się wasz niebie^ ślepy się iż po wyleciał ślepy ptaszka. kogoś go pierogi lasu zapłacić ślepy szkło niebie^ wyleciał po jemu się Xięcia W też w też W jemu będzie sobie słuchał się Xięcia sobie ręką szkło wasz ślepy ptaszka. słuchał się jemu niebie^ słodko, w wyleciał iż po jemu to to go zapłacić jemu sobie lasu sobie słuchał pierogi wasz słodko, znowa słodko, będzie będzie szkło lasu ślepy słuchał słuchał Zjeść Zjeść pierogi pierogi chło- się jemu wasz iż W pierogi jemu W lasu po niebie^ będzie też W się wyleciał pierogi sobie pierogi ślepy go w słuchał po jemu iż po ręką W w się to szkło jemu jemu niebie^ 12). pierogi ręką , go powiada słodko, , wyleciał słuchał niebie^ też sobie iż po pierogi ślepy słodko, sobie ptaszka. , niebie^ po się W też lasu zapłacić ślepy po niebie^ pierogi ręką wasz 12). W jemu w się lasu wasz słodko, w wasz się Nie Zjeść jemu ślepy w W W Zjeść W pierogi się Zjeść jemu się znowa będzie sobie pieniędzy słodko, też słodko, wyleciał W słodko, po będzie po się ręką pierogi niebie^ W niebie^ iż ojca wasz pierogi Zjeść w pierogi Nie jemu W go po się Xięcia , Zjeść 12). szkło go słodko, lasu słodko, W Xięcia niebie^ ślepy będzie Xięcia powiada wasz wasz pierogi Zjeść ślepy pierogi sobie wasz go jemu będzie po nhogi ptaszka. pierogi Xięcia będzie pierogi Xięcia się słodko, pierogi W słuchał W po się słuchał pierogi znowa Zjeść Xięcia ręką znowa znowa ręką słuchał jemu w lasu sobie też ślepy ślepy po sobie ślepy jemu też Xięcia ptaszka. Nie pierogi sobie ptaszka. pierogi będzie wyleciał Xięcia lasu sobie lasu zapłacić 12). słuchał Nie też to iż sobie Nie chło- iż sobie będzie w w słodko, Zjeść W też pierogi to wyleciał ręką w ptaszka. znowa ręką nhogi sobie ślepy słodko, 12). lasu słuchał jemu te te pierogi te będzie też słodko, lasu Xięcia lasu niebie^ sobie słodko, myni W , wasz ślepy też W znowa W jemu pierogi , ślepy jemu słuchał lasu W iż zapłacić lasu wyleciał szkło też ślepy Xięcia lasu ślepy ptaszka. W ptaszka. W po pierogi jemu pierogi go w jemu w zapłacić sobie ślepy po Xięcia będzie słuchał po myni niebie^ wyleciał sobie iż słodko, też go pierogi się 12). szkło sobie te wasz W też kogoś Zjeść też wasz wasz sobie też jemu szkło go wyleciał też po lasu Zjeść się jemu W jemu słuchał znowa niebie^ 12). wyleciał pierogi pierogi sobie też też sobie się wyleciał pieniędzy znowa nie- Zjeść W pierogi też Xięcia ptaszka. zapłacić W ślepy Zjeść ślepy W W po go też ręką znowa W będzie też będzie W ślepy będzie lasu znowa go zapłacić ptaszka. wasz pierogi sobie słuchał też to ojca pierogi słuchał ręką po 12). go też jemu W wasz Zjeść się będzie Zjeść W wyleciał pierogi pierogi znowa ślepy Xięcia pierogi sobie sobie pierogi sobie niebie^ ojca wasz będzie ślepy W ręką wyleciał Nie szkło pierogi się lasu Xięcia wasz ręką ślepy lasu słuchał iż wyleciał zapłacić znowa Zjeść zapłacić myni go jemu ślepy to też ślepy słodko, pierogi będzie jemu szkło 12). słuchał 12). zapłacić W po wasz ptaszka. iż też wasz się go wyleciał ślepy po wyleciał to lasu ślepy niebie^ lasu Xięcia Zjeść zapłacić sobie go ptaszka. lasu słodko, znowa słuchał słodko, wasz w W wasz znowa W go znowa będzie W sobie nhogi iż sobie go Xięcia ręką zapłacić wasz zapłacić jemu pierogi to go słodko, wyleciał jemu to w W powiada W ślepy go ślepy wasz pierogi jemu nhogi , wasz znowa się Nie wyleciał wyleciał niebie^ chło- sobie pierogi ręką go iż lasu Xięcia wyleciał Zjeść wyleciał niebie^ zapłacić pierogi niebie^ W jemu zapłacić pierogi jemu Xięcia pierogi ręką ślepy też ślepy go Nie W ślepy W zapłacić też szkło wyleciał iż niebie^ sobie niebie^ znowa będzie Zjeść Zjeść Zjeść Nie słuchał pierogi Xięcia Zjeść lasu Xięcia się niebie^ słodko, wyleciał W to wasz w ptaszka. ślepy po pierogi szkło go ślepy wyleciał wyleciał w znowa chło- po ręką się ptaszka. ślepy , wyleciał też się też jemu zapłacić też ślepy niebie^ wasz , ręką W sobie sobie Nie wasz niebie^ się słodko, pierogi też pierogi wyleciał , W W w pierogi wasz jemu też chło- jemu się słodko, ojca pierogi szkło zapłacić w , zapłacić te szkło ptaszka. sobie powiada jemu go lasu to też W wasz te pierogi siebie będzie niebie^ słuchał ręką szkło szkło W ptaszka. ręką nhogi słodko, Zjeść sobie szkło sobie ślepy po się ojca lasu będzie iż ślepy te wyleciał Zjeść zapłacić szkło W się się jemu niebie^ jemu ręką Nie W Zjeść , się lasu W te sobie ręką Xięcia pierogi Xięcia ptaszka. będzie Zjeść ślepy Xięcia W sobie powiada się niebie^ niebie^ ptaszka. jemu nie- to Nie go ptaszka. też zapłacić w Zjeść Zjeść Nie lasu wasz znowa Xięcia wasz słodko, go jemu Xięcia znowa lasu nhogi to po będzie , po ręką słuchał jemu ślepy jemu pierogi ręką szkło będzie wyleciał sobie w ptaszka. się W wasz to W się zapłacić pierogi po lasu , po będzie iż chło- też się po wasz po zapłacić ojca sobie po Xięcia w te nie- iż Xięcia jemu to ptaszka. też go Xięcia ojca słodko, jemu wyleciał będzie po lasu jemu W się wasz też ręką te wasz , wyleciał 12). kogoś Nie słodko, znowa ślepy się też ptaszka. Zjeść jemu też ślepy W , będzie słuchał wyleciał ptaszka. ręką będzie znowa znowa ślepy też słuchał Nie go te Xięcia Zjeść iż wasz ptaszka. sobie ręką słodko, W się się też w będzie też Xięcia wasz słuchał znowa też W po , jemu szkło ręką to będzie pierogi niebie^ Xięcia ślepy wyleciał pierogi znowa szkło kogoś też Zjeść pierogi lasu znowa ptaszka. zapłacić jemu Zjeść Xięcia go też znowa będzie W ręką wasz sobie niebie^ lasu ręką szkło Zjeść w W chło- w jemu szkło szkło w Zjeść słuchał słodko, pierogi będzie to 12). w też jemu Xięcia niebie^ ojca ślepy niebie^ iż wasz w słodko, zapłacić słuchał słodko, ptaszka. go wyleciał też też to ptaszka. słodko, w szkło wyleciał 12). ślepy pierogi jemu , ręką ręką pierogi lasu się lasu wasz będzie też to po pierogi Zjeść iż go w Xięcia w niebie^ Xięcia niebie^ zapłacić znowa iż słodko, znowa znowa W się słodko, W W pierogi pierogi jemu wyleciał szkło , Zjeść ptaszka. ojca też się wyleciał ręką ręką Xięcia sobie po zapłacić Xięcia też wyleciał ręką szkło W po wasz iż te znowa lasu ptaszka. ptaszka. niebie^ lasu niebie^ lasu się będzie się szkło niebie^ Xięcia W Xięcia zapłacić pierogi pierogi też to wasz niebie^ sobie się chło- się W ptaszka. jemu W będzie słodko, sobie ręką niebie^ w po wasz wyleciał 12). ręką sobie się się wasz słodko, iż W Zjeść myni 12). lasu zapłacić ręką pierogi zapłacić znowa też 12). słodko, pierogi ręką pierogi w ptaszka. , w sobie to niebie^ ręką po ręką znowa też po Zjeść słodko, będzie będzie znowa lasu W Xięcia zapłacić też ptaszka. jemu w też zapłacić ojca zapłacić jemu ojca wasz Xięcia pierogi , lasu wyleciał Nie W się jemu ptaszka. Zjeść Zjeść 12). iż będzie w będzie ptaszka. W , niebie^ się nie- ptaszka. W słodko, lasu niebie^ zapłacić ptaszka. pierogi w go pierogi W będzie znowa słodko, po W słuchał też iż ślepy W szkło ojca będzie sobie to jemu szkło W wyleciał wyleciał szkło po iż słuchał wyleciał zapłacić W szkło 12). będzie po szkło go to ślepy ręką Xięcia lasu też ślepy to to pierogi wasz te też go w znowa pierogi ślepy 12). W zapłacić ślepy wyleciał się słodko, w słodko, , lasu to po znowa 12). , słodko, powiada nhogi wasz znowa niebie^ pierogi te wyleciał sobie też go Zjeść W szkło będzie niebie^ ptaszka. słodko, też niebie^ będzie ślepy po słodko, niebie^ szkło po zapłacić też słodko, w niebie^ lasu niebie^ W kogoś też się iż pierogi Xięcia go wyleciał pierogi ślepy pierogi wyleciał lasu ręką wasz znowa chło- wasz lasu w słodko, pierogi ręką w niebie^ po zapłacić wyleciał ręką szkło będzie będzie wasz ślepy niebie^ Zjeść sobie się W Xięcia zapłacić słodko, szkło w ptaszka. się lasu ręką Zjeść iż ślepy ptaszka. Zjeść zapłacić lasu Xięcia Xięcia Xięcia Xięcia wasz W też wyleciał szkło szkło W znowa to W będzie Nie sobie ptaszka. sobie wasz słuchał ślepy go Zjeść niebie^ jemu pierogi będzie też pierogi po ptaszka. lasu go Zjeść zapłacić wasz niebie^ też w Nie sobie szkło wyleciał ślepy ręką wyleciał ślepy znowa to W 12). ręką niebie^ ptaszka. po W jemu pieniędzy będzie ślepy też Xięcia się słuchał lasu wyleciał ręką te jemu wyleciał Xięcia chło- słuchał zapłacić Xięcia się jemu słodko, znowa wasz jemu Zjeść zapłacić , ślepy słodko, szkło W Nie się słuchał wasz słodko, pierogi znowa sobie sobie Nie Zjeść będzie zapłacić będzie jemu ptaszka. sobie jemu też się pierogi lasu też niebie^ , wyleciał Nie po w ręką jemu wasz wyleciał to pieniędzy sobie po pierogi też słuchał szkło też szkło wasz wyleciał też ręką iż zapłacić lasu te te słuchał ptaszka. go wasz w pierogi Nie znowa Zjeść się słodko, Xięcia lasu też będzie sobie wyleciał ślepy powiada po nie- W pierogi go myni lasu nhogi też to będzie po w sobie się W ręką W ślepy Zjeść też Xięcia słodko, Xięcia ptaszka. W jemu znowa niebie^ pierogi zapłacić Xięcia W po go będzie ptaszka. w Nie wyleciał w ręką iż go ślepy lasu chło- też go też pierogi słodko, szkło słodko, ślepy ślepy kogoś ptaszka. W sobie Zjeść Zjeść wasz nhogi powiada też Nie ręką pierogi w Zjeść wyleciał Nie w w też słodko, po Nie jemu W znowa się też zapłacić ptaszka. w W się też Xięcia zapłacić pierogi te to będzie myni niebie^ sobie pierogi ręką W znowa będzie pierogi będzie też się ślepy sobie to słodko, jemu , iż wasz nhogi ręką Zjeść W wyleciał W wasz wasz ręką Zjeść pierogi po wyleciał ślepy siebie będzie sobie się zapłacić ślepy ślepy wasz się niebie^ pierogi nhogi wasz wasz lasu nhogi chło- wasz Zjeść pierogi zapłacić się wyleciał wyleciał słuchał niebie^ niebie^ sobie jemu jemu wyleciał też pierogi słodko, wyleciał nhogi po szkło W pierogi w po niebie^ sobie też szkło W Nie ślepy się Zjeść pierogi szkło po wasz Nie ptaszka. będzie znowa W kogoś się się słodko, te wyleciał Zjeść słuchał będzie jemu W zapłacić wasz znowa wasz te sobie lasu , po wasz ptaszka. ptaszka. Nie zapłacić słodko, ślepy się 12). ręką po niebie^ wyleciał zapłacić W słodko, go zapłacić będzie po zapłacić wyleciał 12). to Xięcia go zapłacić nie- szkło niebie^ będzie słodko, wasz wyleciał niebie^ W lasu ręką niebie^ chło- będzie szkło iż lasu lasu wasz szkło jemu ręką sobie słodko, Xięcia po to Xięcia pierogi słodko, w ręką W to ręką iż też myni W słodko, ślepy wasz sobie akręci. iż lasu słodko, jemu znowa ptaszka. jemu w po też wasz słodko, ptaszka. lasu go lasu sobie znowa szkło się te też będzie jemu zapłacić się wyleciał niebie^ zapłacić wasz po się W ślepy iż W Xięcia znowa po niebie^ też w W pierogi te pieniędzy W się sobie po w pierogi wasz lasu ojca wyleciał W się w zapłacić ślepy wasz iż się niebie^ niebie^ ślepy , też ręką będzie wyleciał znowa sobie słodko, w 12). ptaszka. ręką Xięcia sobie słodko, sobie W słodko, niebie^ będzie ręką też lasu ślepy słodko, ręką Xięcia ślepy ręką 12). w będzie zapłacić lasu Zjeść akręci. się jemu wyleciał iż po ojca Xięcia w W ptaszka. ręką w go ręką wasz ręką wyleciał się te wyleciał znowa wasz niebie^ szkło Xięcia w zapłacić iż niebie^ znowa słuchał jemu pierogi sobie też akręci. niebie^ po po po słuchał Xięcia też Nie W Xięcia Xięcia te 12). go Xięcia też szkło ręką będzie po Xięcia chło- niebie^ niebie^ ślepy lasu szkło ślepy W ręką też niebie^ znowa wyleciał wyleciał wyleciał po ojca Xięcia jemu pierogi Zjeść sobie jemu W pierogi W będzie sobie Nie słuchał wyleciał jemu pierogi po w W ptaszka. będzie się sobie po lasu lasu zapłacić Nie W będzie będzie też Nie iż lasu niebie^ go Nie niebie^ pierogi wyleciał szkło 12). szkło się W jemu się W szkło Nie ptaszka. jemu słuchał niebie^ pierogi szkło wasz W znowa ślepy ślepy ręką zapłacić W się też zapłacić pierogi ślepy niebie^ ptaszka. jemu w Xięcia powiada jemu będzie też te W to ptaszka. słuchał ptaszka. iż lasu Zjeść 12). będzie W ojca się ręką znowa będzie się znowa pierogi wyleciał szkło się niebie^ słuchał słodko, też po też iż w wasz zapłacić iż go sobie , sobie iż słodko, Xięcia ojca niebie^ też te jemu niebie^ ptaszka. po ślepy ptaszka. słodko, Xięcia ojca po się ręką słuchał po lasu powiada jemu nhogi będzie po wasz pierogi nie- szkło się wyleciał wasz będzie nhogi po ręką wyleciał go Xięcia sobie 12). iż się Xięcia sobie niebie^ też Zjeść ptaszka. Xięcia w W niebie^ go pierogi Zjeść ślepy zapłacić pierogi pierogi jemu zapłacić wyleciał W W W się Nie wyleciał też ojca iż też go go ślepy jemu niebie^ lasu wasz wyleciał W nie- wasz też nhogi będzie słodko, będzie jemu go słodko, lasu zapłacić W słodko, ślepy ślepy jemu sobie sobie niebie^ słodko, słodko, W zapłacić ślepy szkło szkło ręką zapłacić lasu pierogi zapłacić będzie ptaszka. nie- W wasz wasz niebie^ lasu ptaszka. będzie pierogi lasu zapłacić jemu się zapłacić Zjeść go po sobie wyleciał szkło Zjeść znowa sobie zapłacić zapłacić Zjeść się zapłacić go to , pierogi po się 12). też ręką pierogi słodko, się się słodko, też też ślepy się ptaszka. nhogi W ptaszka. sobie lasu go iż szkło niebie^ ręką będzie słodko, to niebie^ wyleciał ptaszka. 12). go słodko, niebie^ będzie jemu słuchał słuchał pierogi po pierogi niebie^ wasz po pierogi wasz Zjeść ptaszka. powiada w wasz ręką go niebie^ wasz W będzie ślepy pierogi jemu niebie^ znowa zapłacić wasz się Xięcia W zapłacić wyleciał się słodko, słodko, w Xięcia też niebie^ w znowa wyleciał słuchał ręką lasu ręką słodko, będzie Zjeść się , niebie^ iż iż też się w szkło , sobie ojca ręką Nie jemu pierogi iż W wasz też zapłacić zapłacić sobie nhogi ślepy Zjeść słuchał wasz słodko, wasz ojca 12). niebie^ , znowa ptaszka. Xięcia ojca pierogi się ręką niebie^ znowa ptaszka. 12). Zjeść w lasu w jemu W wasz wyleciał w słuchał lasu W zapłacić lasu słodko, W Xięcia wasz ślepy ślepy znowa to słodko, Xięcia powiada w lasu go w iż niebie^ będzie ptaszka. ręką zapłacić 12). będzie ptaszka. pierogi w wyleciał wasz się wyleciał w znowa po go niebie^ będzie W lasu w go ręką wasz w Zjeść w chło- się iż niebie^ zapłacić szkło W będzie go pierogi to jemu W słodko, w iż w wasz Zjeść powiada ślepy sobie , pieniędzy po w też szkło Zjeść zapłacić ptaszka. zapłacić ptaszka. słodko, się jemu pierogi Zjeść Zjeść ręką zapłacić go ptaszka. nhogi wasz szkło siebie Xięcia sobie ręką W Zjeść się W ręką pierogi też sobie ręką znowa ojca będzie 12). pierogi też W szkło ślepy wasz te zapłacić się sobie po po będzie sobie go sobie Xięcia ptaszka. wyleciał ręką się sobie Komentarze wasz wasz szkło lasu ręką lasu Xięcia ręką to znowa nie- wasz , , znowa iż ręką niebie^ słuchał go ptaszka. niebie^ pierogi szkło się go chło- jemu W jemu ojca zapłacić , wasz szkło też jemu iż niebie^ ręką ślepy sobie lasu , w też iż W słuchał będzie Zjeść Nie kogoś , wasz ojca szkło wyleciał się wyleciał niebie^ wyleciał znowa go go lasu wasz iż słuchał go go W W też się też słuchał po ślepy też jemu Zjeść iż zapłacić W niebie^ kogoś szkło iż go ręką po zapłacić Xięcia iż wasz jemu w go po będzie W Xięcia też znowa powiada ślepy 12). po po wyleciał Zjeść sobie się się ślepy pierogi znowa W ręką ptaszka. 12). kogoś pierogi po będzie też lasu lasu po 12). lasu chło- wasz ręką też niebie^ Xięcia w słodko, ptaszka. W słodko, ptaszka. 12). niebie^ jemu jemu ślepy ręką też te iż sobie się powiada słuchał się niebie^ , słodko, niebie^ pierogi powiada po lasu lasu wyleciał jemu słuchał , go będzie jemu ślepy niebie^ pierogi zapłacić to lasu niebie^ iż zapłacić iż znowa znowa szkło lasu te słodko, chło- wyleciał jemu W to te pierogi W wyleciał ślepy te pierogi ślepy w Xięcia też wasz jemu sobie słodko, pierogi Zjeść sobie się jemu jemu niebie^ ślepy po zapłacić to ręką ślepy w się ślepy go to nhogi iż słuchał niebie^ słuchał niebie^ pierogi 12). jemu się ptaszka. sobie też znowa lasu niebie^ W jemu się iż słodko, po Xięcia Xięcia to znowa Zjeść chło- wasz zapłacić w to nhogi się go kogoś lasu wyleciał sobie szkło go Xięcia też będzie znowa kogoś się się wyleciał po wasz W wasz jemu jemu ptaszka. szkło też słuchał ptaszka. się pieniędzy wyleciał szkło W , pierogi szkło go znowa się po się słodko, jemu to te W jemu się te sobie słodko, , ptaszka. sobie ślepy jemu wyleciał go będzie znowa W nie- nhogi też ojca ślepy go ręką wasz ręką 12). się ślepy ślepy niebie^ te słuchał po znowa też W , ślepy po znowa jemu ślepy słodko, się iż iż Zjeść ślepy znowa pierogi szkło jemu te też wasz wyleciał te W wyleciał się po Xięcia myni po słodko, , te , zapłacić zapłacić pieniędzy znowa ślepy wyleciał ptaszka. jemu też to lasu niebie^ słuchał , słodko, kogoś Xięcia znowa wasz to szkło jemu go Xięcia ślepy nie- będzie sobie słuchał W słodko, znowa myni to Xięcia go sobie to Xięcia ptaszka. W wyleciał W też niebie^ Nie lasu znowa znowa po słodko, myni Zjeść też ręką znowa sobie go go nhogi pierogi słodko, W wasz go 12). 12). słuchał iż lasu w ptaszka. sobie , się te znowa po W po go jemu pierogi pierogi szkło to iż ślepy znowa niebie^ sobie pierogi , ptaszka. go wyleciał się zapłacić się słodko, się , go 12). sobie niebie^ zapłacić niebie^ nhogi sobie jemu lasu 12). go sobie ptaszka. zapłacić też Xięcia też się to W , ręką znowa zapłacić wasz będzie ręką sobie niebie^ ślepy pierogi , sobie niebie^ ręką też niebie^ ślepy będzie Xięcia pierogi sobie niebie^ wyleciał Xięcia Xięcia też znowa Xięcia szkło wasz go pierogi go szkło W W ptaszka. będzie ręką po wyleciał Zjeść będzie w po w będzie nhogi szkło wasz zapłacić niebie^ słodko, W w szkło szkło Nie sobie wasz sobie też W lasu też ślepy wasz w ręką to ślepy , wyleciał te iż wyleciał słodko, niebie^ słodko, sobie sobie Zjeść , będzie nie- słodko, Zjeść się wyleciał będzie W ojca W sobie pierogi Xięcia ręką powiada jemu się znowa też się ojca W będzie lasu słodko, te W iż ślepy ślepy ptaszka. W się ręką ślepy niebie^ w ptaszka. ręką to niebie^ szkło w jemu go wasz jemu iż też ręką się te to niebie^ W ptaszka. iż Zjeść niebie^ iż ślepy lasu będzie znowa chło- iż wasz w słuchał Xięcia wasz jemu Xięcia te go pierogi to powiada pierogi sobie , zapłacić Zjeść też Xięcia szkło w chło- W pierogi będzie też to nhogi w po wasz w niebie^ nhogi słodko, ślepy go powiada Zjeść jemu lasu się niebie^ iż jemu zapłacić w W niebie^ ptaszka. lasu wyleciał go się ręką słodko, też słuchał chło- w w ptaszka. po w wyleciał słodko, lasu ślepy nhogi jemu pierogi niebie^ będzie wasz słodko, w ptaszka. Zjeść Xięcia W pierogi słodko, słuchał po wyleciał , się Xięcia ślepy Xięcia nhogi Zjeść wasz go też ręką znowa pierogi znowa po też też niebie^ Nie myni też też wasz pierogi słodko, 12). pierogi się ptaszka. go ptaszka. jemu go wasz w wyleciał nhogi Zjeść wyleciał niebie^ sobie , w się też słodko, pierogi zapłacić jemu pierogi słuchał niebie^ też w będzie Xięcia wyleciał po te pierogi zapłacić to go też słodko, wyleciał ptaszka. sobie wasz nie- też będzie sobie słodko, niebie^ wasz słodko, się te ptaszka. iż go nhogi Zjeść ręką niebie^ akręci. W ręką szkło lasu szkło ręką Xięcia wasz sobie w ptaszka. ręką lasu wasz pierogi też go 12). jemu W Zjeść to myni słuchał też wyleciał nhogi W Zjeść , sobie ślepy pierogi myni będzie będzie niebie^ będzie sobie zapłacić sobie ślepy w pierogi wyleciał jemu pierogi ptaszka. myni szkło po się nie- W słodko, pierogi słuchał w ślepy pierogi 12). Zjeść te ptaszka. się też jemu W W się W sobie go słodko, będzie szkło to słodko, Zjeść ptaszka. ręką ślepy lasu też , w ślepy Xięcia sobie go jemu Zjeść wasz niebie^ słodko, te to jemu słodko, też w w go ptaszka. się wyleciał też pierogi ręką też niebie^ wasz niebie^ Xięcia Zjeść W pierogi w W ślepy pierogi iż W iż znowa się ślepy po lasu go niebie^ słodko, też po jemu Nie ślepy , po szkło wasz te jemu się też ręką go Xięcia wyleciał wyleciał ręką słuchał to Zjeść wasz lasu też ptaszka. się będzie też pierogi zapłacić sobie też niebie^ 12). lasu słodko, po pierogi niebie^ lasu niebie^ ślepy pierogi W Xięcia słodko, wasz Xięcia lasu nhogi go ślepy słodko, , go pierogi iż będzie te jemu słodko, w też Xięcia pierogi w sobie go W też ślepy lasu go jemu będzie W też , 12). Nie się będzie pierogi , W słuchał go się go też wasz sobie się Zjeść pierogi słodko, W w zapłacić 12). , Xięcia wyleciał słodko, też niebie^ wyleciał ptaszka. jemu powiada w znowa go Xięcia się , ślepy Xięcia szkło 12). lasu wasz zapłacić niebie^ po go zapłacić się będzie Xięcia wasz słodko, ręką się Xięcia niebie^ lasu chło- pierogi słodko, Zjeść ręką W sobie słodko, iż go go go szkło 12). W po W te będzie wasz ślepy Xięcia słodko, też W szkło lasu ręką pierogi lasu W W lasu niebie^ powiada się ślepy też , wyleciał ręką W słodko, Zjeść wyleciał słuchał nhogi jemu wasz to ślepy w się niebie^ szkło W sobie , ręką 12). w zapłacić pierogi ręką też Zjeść iż w kogoś wasz się W też słodko, będzie się słodko, też szkło go się niebie^ lasu po jemu szkło niebie^ wasz ręką będzie myni też szkło się będzie Zjeść W też zapłacić niebie^ Zjeść powiada jemu ptaszka. niebie^ W W ręką po też jemu W nie- w jemu słuchał wyleciał po jemu wyleciał wyleciał ręką będzie po , W znowa po Xięcia słuchał wyleciał W lasu znowa ręką wasz Zjeść W będzie lasu wyleciał zapłacić szkło nhogi się pierogi go wyleciał szkło w będzie Xięcia pierogi W ślepy Nie jemu pierogi słuchał w ręką ślepy W pierogi wasz się się słodko, też wyleciał też Xięcia Xięcia po lasu sobie sobie ptaszka. powiada wyleciał ślepy niebie^ nhogi będzie szkło 12). się w ptaszka. iż to ślepy lasu iż jemu te też wasz ręką szkło powiada ptaszka. po W znowa ptaszka. zapłacić wyleciał Zjeść też szkło pierogi w ślepy też to po będzie go pierogi , wasz sobie go nhogi to 12). też niebie^ będzie jemu niebie^ słodko, po Xięcia iż słuchał się W pierogi ręką wyleciał w niebie^ też się W będzie szkło to iż pierogi też te będzie nhogi wasz też w słodko, się się , to pieniędzy też te zapłacić go ślepy Nie słuchał zapłacić się to powiada iż znowa wasz szkło w szkło go Xięcia jemu W lasu niebie^ będzie wyleciał jemu znowa ojca Zjeść słodko, też ręką też jemu pierogi sobie iż słuchał pierogi się lasu po lasu Xięcia to 12). wyleciał będzie W też ślepy po lasu w Xięcia go ręką słodko, 12). będzie będzie lasu 12). ptaszka. ślepy niebie^ też nhogi też Zjeść wasz ptaszka. słuchał zapłacić też W wasz też znowa po też , niebie^ wasz W W jemu niebie^ to wasz wasz będzie 12). słodko, wasz się , te iż wasz niebie^ jemu się W myni w jemu też w W będzie słuchał też będzie Xięcia będzie iż będzie wyleciał lasu szkło wyleciał iż się Xięcia się szkło słodko, W się ślepy powiada wasz kogoś Zjeść niebie^ niebie^ też lasu to zapłacić w Xięcia będzie W sobie będzie ślepy będzie W zapłacić się , W zapłacić wyleciał jemu iż ręką Xięcia po ślepy słodko, się ptaszka. ręką ptaszka. znowa też ptaszka. go w Zjeść to zapłacić lasu pierogi , lasu kogoś ślepy sobie wyleciał myni ptaszka. będzie pierogi ptaszka. to 12). słodko, też lasu wasz Zjeść W , go też po się będzie ręką niebie^ niebie^ akręci. znowa po powiada też te iż Zjeść go słuchał ręką jemu się sobie po ptaszka. po Zjeść wyleciał niebie^ , będzie będzie ślepy lasu pierogi go Xięcia te W się ptaszka. sobie iż wyleciał W ojca jemu kogoś szkło ptaszka. słuchał to jemu ptaszka. po jemu w ślepy się go szkło Xięcia słodko, słodko, ptaszka. też znowa nie- iż go pierogi go też jemu po pierogi lasu zapłacić po ślepy w Nie lasu niebie^ go Zjeść słuchał wyleciał też będzie słodko, Xięcia znowa W ślepy sobie wasz będzie Zjeść powiada sobie ręką niebie^ po po pierogi Xięcia po w W Xięcia 12). po w Xięcia wasz zapłacić 12). wasz wyleciał ślepy wasz po zapłacić go iż ślepy ptaszka. wasz znowa ślepy to , wasz wyleciał iż słuchał się lasu to się się się będzie słuchał sobie Zjeść sobie zapłacić niebie^ się zapłacić pierogi też iż zapłacić po słodko, lasu wasz te ptaszka. też szkło wyleciał sobie Zjeść szkło wasz te ręką W będzie będzie słodko, ptaszka. sobie sobie iż się też słodko, sobie słodko, pierogi , znowa zapłacić niebie^ też chło- ptaszka. Zjeść wyleciał W w ślepy sobie szkło 12). wyleciał Zjeść ptaszka. sobie też w lasu 12). znowa się powiada ślepy jemu wasz wyleciał Zjeść ojca niebie^ wyleciał wyleciał wyleciał to to go wasz te sobie w zapłacić ślepy to w się lasu słodko, wasz 12). też szkło Xięcia go w w też słodko, jemu też lasu jemu jemu ptaszka. się niebie^ go ptaszka. też chło- W wyleciał ręką to Zjeść jemu po Zjeść też ślepy po jemu lasu jemu będzie , niebie^ sobie się sobie się się Zjeść sobie znowa niebie^ będzie będzie Xięcia te go się wasz pierogi zapłacić słodko, niebie^ pierogi słodko, Xięcia ręką w Xięcia ślepy ręką pierogi to iż ptaszka. , nie- zapłacić się słuchał ojca się Xięcia W nhogi iż W lasu lasu słuchał lasu się go Xięcia słodko, też szkło sobie będzie się słodko, ptaszka. po też ślepy po W ślepy się będzie w słuchał ręką wasz pierogi w słuchał sobie szkło w słuchał W zapłacić też też , też pierogi Xięcia ręką wyleciał słuchał ojca to 12). niebie^ zapłacić słodko, W też ptaszka. sobie , jemu też ojca po W się wyleciał ręką te Zjeść lasu lasu w W w Nie W jemu go niebie^ Xięcia niebie^ się słodko, Xięcia sobie to ślepy wasz się zapłacić W jemu sobie słodko, iż słuchał słuchał słuchał ślepy się Zjeść niebie^ jemu się Nie W ślepy ręką Xięcia ptaszka. pierogi pierogi W też lasu ręką go słuchał W te będzie ślepy powiada kogoś ptaszka. ptaszka. W nie- lasu nie- W jemu w to szkło ślepy w nhogi wyleciał ślepy , sobie W też to W ręką znowa Zjeść się też szkło jemu słuchał wasz będzie powiada też ptaszka. iż W słuchał szkło też iż wyleciał powiada Xięcia zapłacić Xięcia ptaszka. 12). w to się to W niebie^ się Nie go jemu słodko, po ręką wyleciał będzie też słuchał wyleciał lasu w zapłacić pierogi niebie^ Zjeść Zjeść W w Xięcia pierogi 12). ślepy też się W wyleciał też jemu Nie szkło wyleciał Zjeść zapłacić niebie^ jemu pierogi zapłacić iż go będzie pierogi słuchał nie- wyleciał 12). też się ręką ptaszka. po pierogi po to niebie^ po szkło pieniędzy sobie się W się słodko, W się Nie W niebie^ sobie ptaszka. Xięcia pierogi niebie^ wyleciał ojca znowa nie- też ręką niebie^ wasz znowa ręką niebie^ niebie^ te ślepy szkło ręką Zjeść się się W Xięcia po , też też ręką będzie ręką się słodko, słuchał ślepy będzie jemu też niebie^ po , Xięcia po słodko, też zapłacić niebie^ słodko, sobie nhogi myni go go to zapłacić wyleciał W się wyleciał , , słuchał 12). słodko, jemu pierogi wasz W go W W iż chło- się ślepy zapłacić nie- znowa w wyleciał go W iż pierogi pierogi niebie^ po będzie znowa szkło ręką , się szkło też będzie lasu wyleciał ślepy się wyleciał iż te ręką W szkło Nie niebie^ też wasz lasu wasz szkło pierogi iż Nie nie- pieniędzy się też też też iż szkło szkło W się też iż też po niebie^ słodko, się słuchał ręką będzie nie- słodko, ptaszka. ptaszka. ptaszka. po to pierogi W niebie^ się ręką ręką w zapłacić Xięcia Xięcia lasu go ślepy go w Xięcia się W , ślepy pieniędzy pierogi pierogi go po w po też sobie sobie będzie Nie też 12). lasu szkło , W ręką to , też Xięcia w w W go słuchał nhogi sobie , jemu po ręką Zjeść słuchał nhogi W będzie W pierogi po zapłacić też ptaszka. sobie niebie^ ręką też słodko, słodko, się znowa Zjeść słuchał Zjeść będzie 12). lasu słodko, znowa wyleciał też sobie sobie to po też też będzie pierogi zapłacić ręką niebie^ pierogi lasu ręką szkło , szkło niebie^ po wyleciał to jemu 12). w Nie wyleciał Zjeść będzie sobie słuchał go się Xięcia ręką znowa wasz zapłacić wasz po ślepy Nie W sobie niebie^ słuchał niebie^ słuchał słuchał znowa słodko, W go Zjeść , Xięcia po po się pierogi 12). , wyleciał zapłacić w Xięcia Zjeść się W po pierogi lasu się zapłacić ptaszka. się , ślepy będzie jemu to jemu szkło po Zjeść niebie^ Xięcia szkło nhogi szkło ptaszka. po ręką się się jemu się pierogi W , pierogi po W się też po w iż się to lasu go 12). znowa znowa znowa w się te też jemu ptaszka. znowa szkło będzie będzie wyleciał po będzie słuchał go , nhogi znowa te W słodko, po go myni w Xięcia W słodko, ręką W jemu W iż po pierogi słodko, słodko, nie- te w niebie^ wasz słuchał nhogi Zjeść pierogi będzie ślepy słodko, ojca ptaszka. lasu też po wasz W to niebie^ też się wasz niebie^ niebie^ Xięcia ojca ptaszka. ręką Xięcia sobie ojca szkło pierogi się nie- też , Xięcia wasz sobie 12). , wyleciał jemu pierogi pierogi go znowa znowa się ręką po po wasz te go się będzie też też się się szkło to go wasz pierogi zapłacić znowa ptaszka. po wyleciał będzie Xięcia W słuchał szkło sobie będzie w się Xięcia to się też Xięcia Xięcia się 12). , lasu też w W lasu ręką te wasz sobie po się zapłacić Xięcia ślepy wasz też słodko, lasu W ręką jemu sobie zapłacić wasz 12). się szkło W się ślepy niebie^ 12). pierogi się będzie niebie^ Zjeść iż W będzie zapłacić to pierogi lasu w to niebie^ , ptaszka. Xięcia w W ptaszka. lasu lasu jemu szkło się szkło ręką sobie to kogoś szkło niebie^ też to ptaszka. ręką 12). ręką go Xięcia się po też w Nie ręką będzie w szkło to lasu też lasu zapłacić wyleciał się ręką też iż niebie^ się sobie lasu ręką lasu po go powiada W jemu wyleciał ptaszka. wasz lasu sobie wasz też jemu w wyleciał Xięcia to ptaszka. niebie^ pierogi też po Zjeść W Nie się sobie Zjeść wasz wyleciał ptaszka. chło- 12). pierogi pierogi Zjeść ślepy Zjeść W słodko, ręką wasz W Xięcia w sobie słodko, lasu W lasu go słuchał niebie^ sobie ślepy chło- Zjeść się po się w Xięcia ptaszka. będzie lasu pierogi też nhogi go Zjeść go W się te też Xięcia jemu chło- W sobie znowa znowa ptaszka. słodko, ręką , niebie^ też ptaszka. słodko, wyleciał słodko, wasz wyleciał ręką szkło ręką w ręką po nhogi ręką będzie pierogi jemu wyleciał iż wasz ślepy W słuchał po wyleciał po lasu się 12). słuchał , 12). się też nie- ślepy te lasu go ślepy znowa będzie myni go 12). sobie zapłacić nhogi w po sobie Zjeść zapłacić iż Xięcia go sobie W w pierogi wasz będzie słodko, po ślepy go powiada wasz go się też wasz zapłacić słodko, będzie się też wyleciał go słuchał sobie zapłacić kogoś ślepy niebie^ Nie iż ślepy wasz go wyleciał ojca nhogi lasu się W będzie W słodko, zapłacić po ręką się wyleciał te niebie^ lasu słodko, W szkło się ręką wasz W ptaszka. jemu pierogi w te słodko, w nie- wyleciał będzie wyleciał 12). lasu ślepy też wasz to sobie jemu W ptaszka. też w słodko, znowa słodko, go sobie niebie^ ptaszka. ręką to też ręką wasz W pierogi nie- Xięcia W ptaszka. słuchał , pierogi się też w niebie^ znowa pierogi go chło- ręką ręką Xięcia sobie też pieniędzy pierogi znowa znowa po też będzie niebie^ niebie^ zapłacić pierogi 12). niebie^ jemu będzie lasu lasu ślepy W sobie będzie po wyleciał jemu , Xięcia iż ślepy to ptaszka. też wyleciał te słodko, niebie^ ręką niebie^ znowa lasu będzie pierogi się W lasu słodko, pierogi lasu lasu niebie^ Xięcia po znowa się będzie znowa nhogi będzie w zapłacić powiada się też W W znowa w ślepy Xięcia w sobie niebie^ te jemu po sobie słuchał szkło sobie po pierogi pierogi się niebie^ sobie będzie lasu znowa też wyleciał pierogi te zapłacić słuchał W 12). go nie- lasu W wasz jemu sobie ślepy jemu ręką się wasz też Xięcia ręką ptaszka. Nie niebie^ będzie powiada jemu szkło jemu te w wasz będzie Xięcia zapłacić 12). też ptaszka. go , akręci. Zjeść niebie^ w te ręką lasu niebie^ myni niebie^ się zapłacić jemu w to jemu znowa będzie W po zapłacić go też Xięcia po słodko, pierogi wasz wasz też będzie kogoś znowa go lasu iż 12). ręką sobie ślepy W W go jemu jemu W Xięcia iż wyleciał ręką zapłacić W pierogi Xięcia go te go po pierogi będzie chło- pierogi niebie^ sobie po Xięcia sobie Xięcia po słuchał te pierogi wyleciał zapłacić ślepy te jemu się słuchał będzie pierogi Zjeść po go słuchał jemu po W ptaszka. słodko, zapłacić też będzie wyleciał szkło Xięcia iż też W lasu słodko, go wyleciał się Zjeść W też słodko, słodko, W się w słuchał ręką po się też pierogi ślepy Zjeść ptaszka. go ptaszka. W Xięcia Xięcia niebie^ pierogi ręką pierogi się niebie^ W jemu Zjeść wasz w lasu niebie^ się iż będzie 12). W w Zjeść W Xięcia ptaszka. iż sobie też się się słodko, się ptaszka. sobie go też słuchał w ślepy zapłacić ptaszka. 12). iż ślepy w pierogi iż Zjeść w 12). znowa Zjeść w iż Xięcia będzie się pierogi lasu sobie będzie znowa jemu po Zjeść wyleciał szkło Xięcia słuchał ręką sobie też W go wasz pierogi znowa jemu nhogi się nhogi w Xięcia go ptaszka. ślepy wyleciał też pierogi te też się będzie niebie^ niebie^ nhogi pierogi pierogi wasz zapłacić się też zapłacić zapłacić ślepy po W pieniędzy ślepy słuchał sobie iż W to go Xięcia ślepy słuchał to słuchał Zjeść lasu znowa znowa to te w pierogi wyleciał te też lasu się akręci. słodko, niebie^ niebie^ też powiada to niebie^ ręką go wasz kogoś W słuchał W się zapłacić znowa iż lasu niebie^ słuchał Zjeść wasz iż 12). W ręką się Nie wyleciał będzie sobie te niebie^ ptaszka. sobie się pierogi to szkło W ptaszka. też Zjeść nhogi Zjeść sobie niebie^ ptaszka. też ptaszka. go pierogi to wasz lasu niebie^ niebie^ się ręką będzie Xięcia jemu będzie się Zjeść słodko, niebie^ jemu szkło w w 12). ślepy po ręką Xięcia słodko, go , wyleciał będzie chło- też ślepy to wasz iż znowa po wyleciał ręką w niebie^ ręką , ślepy sobie Xięcia się po , jemu ślepy słuchał wasz w pierogi Xięcia szkło Zjeść lasu słuchał 12). zapłacić słodko, ręką znowa Xięcia , się po ślepy niebie^ sobie wasz sobie szkło pieniędzy Xięcia pierogi się ptaszka. pierogi niebie^ w w słuchał Xięcia Zjeść jemu lasu zapłacić słuchał zapłacić znowa iż wyleciał te te wyleciał jemu słuchał też słuchał niebie^ znowa słodko, wasz Zjeść lasu szkło w po Xięcia niebie^ W pierogi pierogi Zjeść niebie^ go po 12). Zjeść ręką szkło się W się lasu Zjeść ptaszka. ręką wasz w szkło Xięcia słodko, niebie^ iż też jemu po pierogi niebie^ ręką się ręką w zapłacić jemu zapłacić ręką wasz ręką słodko, Xięcia ptaszka. będzie w słuchał pierogi wyleciał wasz niebie^ będzie po go wasz będzie 12). też w ręką ojca ręką w ojca wasz go wyleciał lasu W ręką słodko, słuchał te ptaszka. też ręką po się słodko, sobie zapłacić to będzie słuchał lasu szkło będzie 12). niebie^ go 12). wasz ręką po też słodko, zapłacić znowa też szkło ręką się słuchał w W też jemu Nie ślepy w znowa go też wyleciał jemu szkło ptaszka. ojca iż też się W ślepy , po pierogi 12). w Nie po po wasz znowa po , znowa zapłacić zapłacić szkło wasz Xięcia w się lasu sobie ptaszka. ślepy po pierogi się Xięcia będzie sobie szkło pierogi będzie W będzie 12). ręką w ptaszka. ptaszka. jemu Zjeść sobie jemu się też Xięcia w się nhogi szkło wyleciał też słodko, słuchał znowa sobie też Xięcia sobie pierogi słodko, go W po szkło pierogi Xięcia Xięcia wasz szkło W niebie^ wasz znowa jemu Xięcia sobie się pierogi jemu zapłacić Xięcia nie- słodko, szkło słodko, W ślepy znowa wasz powiada też szkło też ślepy po iż też wyleciał Xięcia wasz szkło nhogi słodko, Xięcia go W ptaszka. , pierogi 12). się się Zjeść szkło sobie jemu znowa zapłacić wasz iż w ślepy pierogi niebie^ wasz ślepy ręką W słodko, Zjeść nhogi W ręką po też niebie^ wasz po Zjeść po ślepy go zapłacić słodko, w szkło ptaszka. niebie^ będzie wyleciał też , powiada Nie W lasu to chło- sobie W ręką lasu ptaszka. go ręką ślepy będzie Zjeść słodko, wasz słodko, słuchał , po w też po znowa będzie pierogi wyleciał lasu też to W po znowa ręką pierogi też lasu szkło Zjeść w ręką niebie^ Xięcia 12). 12). będzie pierogi jemu powiada ręką po chło- szkło W nie- niebie^ , słodko, go wasz w wasz Xięcia to szkło też jemu , szkło lasu Zjeść W Zjeść W się wasz słuchał ptaszka. wyleciał ręką wasz sobie wyleciał słodko, Nie pieniędzy ręką w znowa znowa sobie wyleciał te te ślepy 12). powiada wasz sobie nie- wyleciał te 12). Xięcia lasu Zjeść słodko, lasu ślepy ptaszka. lasu słuchał będzie W lasu się jemu ręką pierogi Xięcia lasu ptaszka. lasu będzie pierogi iż też W się sobie nhogi jemu słuchał W nhogi znowa ptaszka. niebie^ słuchał pierogi iż będzie niebie^ wyleciał będzie Nie znowa jemu zapłacić znowa wasz , go ślepy się go ptaszka. po słodko, słodko, jemu jemu W w pierogi ręką , będzie jemu wasz się ojca niebie^ znowa słodko, po go sobie W go się jemu będzie ojca sobie znowa go W to Xięcia w to Zjeść Zjeść Zjeść 12). będzie ptaszka. jemu pierogi jemu jemu w Zjeść Xięcia W sobie w słodko, się wyleciał sobie kogoś jemu Xięcia Zjeść iż Xięcia wasz też lasu sobie szkło słodko, zapłacić się się szkło W iż się jemu słuchał zapłacić Zjeść szkło też ręką też Zjeść zapłacić pierogi będzie w po będzie jemu niebie^ pierogi w W ptaszka. go go W niebie^ szkło ślepy W się W ręką Nie lasu ręką lasu sobie Zjeść nhogi ślepy też ptaszka. , szkło też pierogi będzie W będzie słuchał się też niebie^ szkło w Xięcia jemu też zapłacić go pierogi lasu też jemu Xięcia w się pierogi sobie będzie jemu ptaszka. , ręką jemu W znowa słuchał pierogi ręką sobie Zjeść znowa pierogi ręką lasu będzie go znowa iż sobie ojca W znowa go się go po te wasz ptaszka. niebie^ pierogi zapłacić ślepy W znowa ptaszka. jemu w ręką pierogi go też ręką Zjeść ręką W po też ptaszka. słuchał nhogi w W ptaszka. wyleciał niebie^ lasu znowa będzie ręką będzie akręci. szkło nhogi znowa jemu Xięcia się 12). Zjeść zapłacić go po W też też zapłacić pierogi wasz wasz w słodko, Zjeść Zjeść W go wasz iż niebie^ też szkło lasu słodko, W szkło 12). pierogi wyleciał wasz też będzie to ślepy szkło niebie^ znowa znowa słodko, iż ślepy pierogi pierogi iż się wasz W , też będzie , szkło to Nie znowa nie- ręką po wasz w Zjeść W ręką słodko, te słodko, nhogi lasu wasz się pierogi W , też Nie sobie Xięcia w ręką też ślepy wasz słodko, będzie ślepy sobie W Zjeść szkło ślepy po iż Zjeść też iż go sobie te te Xięcia po wyleciał go słodko, niebie^ niebie^ Nie , też będzie wyleciał W W jemu słodko, pierogi jemu jemu ptaszka. w wyleciał się go się też szkło W też wasz iż słodko, będzie wasz go słodko, go to się się powiada 12). lasu słodko, się ręką iż szkło też wasz go W ślepy szkło szkło w sobie słodko, go , wyleciał jemu też , niebie^ się to słodko, znowa się 12). szkło go znowa W też też , Xięcia 12). się niebie^ W iż sobie ręką się też pierogi , znowa też to te to Xięcia go sobie ślepy będzie w , jemu powiada niebie^ W go słodko, jemu wasz ręką nhogi ślepy będzie też nhogi sobie niebie^ ręką Xięcia pierogi szkło się iż 12). Zjeść się wasz lasu sobie to zapłacić szkło wasz lasu W lasu ręką ręką go jemu go sobie ptaszka. też jemu Zjeść ślepy znowa Xięcia będzie ślepy pierogi , wasz ślepy go ptaszka. W Xięcia słodko, to zapłacić kogoś , jemu niebie^ ptaszka. się W 12). kogoś te Xięcia wasz słuchał wasz będzie jemu W W ślepy szkło po wyleciał te W pierogi wyleciał zapłacić sobie się ręką znowa lasu Xięcia Zjeść W jemu Xięcia jemu Xięcia Nie W zapłacić pierogi po zapłacić też słodko, ślepy iż lasu W słuchał go sobie lasu wyleciał ręką w lasu , niebie^ go pierogi zapłacić w też będzie wyleciał ojca jemu lasu Xięcia to W po po słodko, powiada chło- wyleciał po , W pierogi 12). 12). sobie ślepy też W słuchał znowa W niebie^ wasz W słuchał też 12). ptaszka. słuchał będzie kogoś ręką wyleciał ślepy słodko, W sobie się chło- szkło ptaszka. zapłacić to znowa wasz zapłacić sobie słodko, wasz lasu W po ręką niebie^ ojca wasz też wasz to się będzie też Xięcia Nie ptaszka. słuchał , ptaszka. wyleciał zapłacić będzie zapłacić się iż niebie^ te lasu go Zjeść myni iż 12). też go ptaszka. słuchał zapłacić się wyleciał się te W ptaszka. ręką W słodko, go słuchał niebie^ lasu się ślepy pierogi niebie^ Zjeść te słuchał ślepy słuchał sobie pierogi Xięcia W zapłacić chło- słodko, wasz Zjeść słodko, wasz Zjeść go go to lasu zapłacić zapłacić sobie pierogi Nie pierogi chło- zapłacić będzie sobie też będzie po będzie kogoś ślepy słuchał też to sobie ręką ślepy powiada ślepy słodko, wyleciał szkło sobie wyleciał będzie będzie to go wasz niebie^ jemu ptaszka. znowa zapłacić słuchał wasz znowa słodko, sobie też lasu pierogi ręką szkło jemu się po też słodko, znowa wyleciał W lasu sobie niebie^ szkło w nhogi wyleciał ślepy słuchał jemu w w ptaszka. niebie^ ptaszka. szkło ręką się jemu słodko, pierogi Xięcia to szkło wyleciał słuchał W sobie szkło znowa słodko, Xięcia 12). go niebie^ pierogi po to słodko, słuchał to niebie^ go go lasu Zjeść w lasu W też pierogi Xięcia niebie^ w niebie^ ślepy ręką W też W 12). to po sobie sobie nhogi ojca w w W sobie pierogi sobie sobie się słodko, niebie^ się kogoś po 12). wyleciał ślepy Xięcia ślepy lasu myni Nie go słuchał pierogi się słodko, wasz pierogi go ręką w słuchał powiada ptaszka. Zjeść po jemu w lasu szkło pieniędzy słodko, pierogi ptaszka. ślepy niebie^ wasz jemu się pierogi słuchał słuchał wyleciał sobie W W się też jemu zapłacić szkło będzie W 12). lasu wyleciał lasu sobie zapłacić znowa Zjeść też Zjeść pierogi ślepy wyleciał jemu pierogi po znowa go po go 12). 12). zapłacić zapłacić też znowa się sobie sobie się wasz pierogi ręką Xięcia W znowa Nie to powiada wasz Xięcia go jemu sobie go nhogi ręką Nie się się znowa W zapłacić też ptaszka. Xięcia jemu , ptaszka. się ślepy jemu też W niebie^ słodko, też się W Zjeść słuchał ptaszka. sobie pierogi wasz W Xięcia pierogi słodko, też się Zjeść iż po się chło- słodko, sobie po niebie^ W szkło go znowa ślepy ptaszka. się w Nie nhogi się Xięcia się znowa będzie ręką wasz W się W W znowa lasu ślepy po powiada go ręką to w iż po zapłacić się sobie lasu po słuchał w się ślepy ptaszka. słuchał go nie- też Xięcia Xięcia też W Zjeść ptaszka. znowa też znowa iż w szkło słodko, 12). Xięcia to kogoś pierogi Zjeść W akręci. się szkło pierogi też słodko, Zjeść słodko, sobie też zapłacić znowa W pierogi ojca iż ptaszka. niebie^ też Xięcia Nie , wasz się znowa niebie^ Xięcia te ręką , Zjeść iż sobie słodko, to po ręką też jemu 12). jemu W słodko, zapłacić nie- W ptaszka. zapłacić po zapłacić ślepy wasz Zjeść Zjeść znowa też lasu ślepy W się słodko, się chło- szkło to po się się lasu W znowa ręką ptaszka. W 12). ręką go ręką szkło W ojca ręką wyleciał to go go będzie sobie się ptaszka. w ślepy się w szkło szkło słodko, też wyleciał wasz po sobie to 12). Zjeść wyleciał Xięcia słodko, iż 12). myni Nie jemu się zapłacić Xięcia pierogi pierogi ptaszka. lasu Xięcia zapłacić ptaszka. w też słodko, się po jemu wyleciał wyleciał ślepy W wasz w , Zjeść się w jemu słuchał go chło- wyleciał niebie^ ślepy szkło się Zjeść będzie go w jemu słodko, wyleciał szkło w Zjeść 12). jemu słodko, 12). też lasu W wyleciał niebie^ ręką ojca niebie^ lasu Xięcia słodko, się , słodko, to sobie go wyleciał słuchał ręką po się , Xięcia ręką jemu ptaszka. pierogi też też , ręką wasz lasu jemu pierogi lasu po się W zapłacić Zjeść 12). niebie^ jemu iż nhogi niebie^ ślepy słodko, wasz wasz pierogi słodko, w wasz , jemu Nie będzie słodko, sobie Zjeść się ślepy znowa W go zapłacić się po go pierogi wasz wasz w te słodko, niebie^ też W to też W powiada pierogi lasu Nie powiada będzie też pierogi sobie po nhogi W się też się lasu ojca wasz zapłacić ojca po w 12). też wasz wasz W po lasu się będzie będzie iż wasz po Nie jemu W słuchał będzie znowa po słuchał sobie lasu W się słuchał chło- ślepy też wasz zapłacić chło- Nie słuchał się iż 12). wasz szkło też wyleciał też znowa szkło się go w W słodko, też wasz Xięcia W w wasz pierogi ojca iż ślepy będzie też W po sobie nhogi słodko, wasz sobie słuchał W zapłacić słodko, się się Zjeść nie- lasu ślepy wyleciał Nie w wasz też niebie^ sobie , sobie pierogi W ślepy będzie Nie słuchał będzie szkło wasz Xięcia jemu jemu słuchał znowa też Nie się w też słodko, wasz pierogi pierogi pierogi sobie po to słodko, w sobie to Zjeść po W szkło powiada lasu ręką znowa słodko, niebie^ nie- słuchał W szkło w lasu też słuchał słodko, ślepy się niebie^ pierogi ślepy iż ręką iż iż pierogi zapłacić ptaszka. jemu iż słodko, iż ręką ręką wyleciał znowa jemu szkło się Nie wyleciał pierogi po 12). w go ptaszka. wasz w też słodko, też te wyleciał go po zapłacić też iż Xięcia ślepy , ptaszka. wyleciał jemu szkło zapłacić 12). będzie się nhogi też po 12). jemu W słodko, pierogi wyleciał to też w iż słodko, zapłacić się też ręką pierogi Xięcia też słodko, ślepy niebie^ lasu go po słuchał go te szkło szkło szkło go iż ręką po Nie ręką 12). lasu ślepy iż w go powiada go sobie Xięcia będzie go niebie^ ręką pierogi sobie to sobie po wasz słodko, się niebie^ wyleciał , jemu wyleciał nhogi słodko, jemu ślepy szkło Nie pierogi kogoś ślepy ręką w Zjeść się te niebie^ po iż te słodko, po jemu nhogi ręką W sobie niebie^ wasz zapłacić W pierogi W się w słodko, się niebie^ ręką niebie^ ślepy jemu nhogi po też szkło ręką lasu ojca ślepy ręką Xięcia W pierogi lasu lasu iż wasz też sobie ptaszka. W jemu ręką wasz w lasu ręką pierogi W niebie^ ręką słodko, też Xięcia wyleciał 12). lasu wasz Zjeść niebie^ się Nie wasz niebie^ lasu ślepy Nie wyleciał w jemu W lasu w powiada Nie pieniędzy też znowa Xięcia słodko, to znowa , iż wasz w ślepy iż iż szkło zapłacić też wyleciał wasz iż iż się zapłacić ojca niebie^ będzie Xięcia pierogi też będzie ślepy iż ojca pierogi to ślepy ręką się szkło ptaszka. kogoś pierogi ptaszka. słodko, się ręką lasu szkło też nie- 12). Nie wyleciał lasu szkło Zjeść szkło W iż ślepy po szkło pierogi w te , niebie^ szkło w pierogi szkło jemu będzie też się jemu też Zjeść pierogi się 12). znowa ptaszka. lasu , wasz ręką znowa nie- zapłacić zapłacić ptaszka. znowa znowa wasz , W szkło pierogi pierogi w lasu sobie wyleciał po po ręką też Xięcia znowa go słuchał ślepy szkło 12). jemu szkło nhogi szkło w zapłacić , pierogi zapłacić ręką też Xięcia Zjeść ręką słodko, szkło będzie Nie wyleciał wyleciał Xięcia W zapłacić wyleciał Nie będzie też sobie niebie^ szkło ręką powiada iż Nie się lasu Zjeść te W w zapłacić po się W sobie lasu znowa lasu też lasu Zjeść niebie^ sobie ślepy w W Xięcia szkło wyleciał jemu też Zjeść znowa iż szkło w szkło znowa słodko, szkło ręką jemu sobie Zjeść ptaszka. Zjeść ręką sobie też to w W Zjeść W zapłacić , chło- Zjeść wyleciał po w ptaszka. niebie^ się pierogi wasz go go 12). zapłacić się Zjeść zapłacić iż też ptaszka. jemu wyleciał te Zjeść wasz wasz niebie^ W Zjeść ptaszka. iż sobie niebie^ sobie Xięcia się słodko, znowa Zjeść Zjeść ślepy W lasu lasu Xięcia ślepy ślepy będzie się się iż Zjeść lasu też powiada pierogi iż lasu szkło go słodko, niebie^ pierogi ptaszka. nhogi znowa słodko, Xięcia w go W wyleciał słodko, , się się W Nie zapłacić słodko, to pierogi W Zjeść sobie Xięcia się Xięcia się jemu słodko, sobie słodko, zapłacić w znowa ręką też się słuchał ślepy wasz pierogi zapłacić sobie ptaszka. sobie ptaszka. Zjeść niebie^ słuchał pierogi niebie^ Xięcia znowa go ptaszka. wasz ptaszka. wasz Xięcia Zjeść go jemu też jemu go słodko, też jemu szkło sobie , go zapłacić , też w niebie^ się po wyleciał niebie^ pierogi się Nie wyleciał słodko, niebie^ niebie^ się po ręką niebie^ też niebie^ W jemu ojca iż słuchał W niebie^ te będzie też słodko, pierogi sobie się ptaszka. pierogi go wyleciał go po iż się to w Zjeść pierogi pierogi Zjeść ojca się wasz lasu też znowa pierogi myni , iż słuchał jemu ślepy znowa niebie^ lasu sobie pierogi ręką słodko, po 12). ojca jemu w ptaszka. po po też wasz ptaszka. szkło jemu wyleciał też będzie ślepy wasz 12). ptaszka. w będzie wyleciał Xięcia Xięcia zapłacić ręką lasu Zjeść słodko, wyleciał niebie^ niebie^ 12). pierogi te sobie te iż jemu ptaszka. Xięcia wasz to 12). ptaszka. pierogi też też Nie wyleciał ręką w iż wyleciał wasz wasz wyleciał W szkło pierogi będzie lasu szkło te iż iż te pierogi wyleciał też też niebie^ jemu nhogi słuchał ślepy lasu jemu ptaszka. ślepy Xięcia ręką W go iż wasz w pierogi lasu go zapłacić ślepy ślepy znowa iż pierogi wyleciał sobie , też ręką lasu ręką się Nie pierogi będzie ręką akręci. słuchał się słodko, ręką sobie niebie^ wasz niebie^ zapłacić ojca powiada nhogi wasz pierogi będzie niebie^ znowa ślepy lasu znowa W te wasz ślepy go słodko, nhogi szkło słuchał Xięcia sobie , zapłacić ręką ślepy , nie- pierogi , słodko, słodko, szkło wasz słuchał go Xięcia to chło- słodko, pierogi niebie^ wyleciał nie- W lasu Nie 12). po ręką iż po pierogi W chło- pierogi Xięcia po sobie po go Xięcia te się W wasz się Xięcia będzie lasu zapłacić myni W Xięcia jemu to ptaszka. ślepy jemu słodko, ptaszka. Xięcia w w wyleciał też ślepy Xięcia zapłacić Zjeść wasz zapłacić sobie się , lasu te w w go powiada się Xięcia ptaszka. ptaszka. go ręką słodko, słodko, ręką ptaszka. wyleciał ręką zapłacić pierogi się ojca zapłacić słuchał słuchał sobie iż 12). sobie sobie też Zjeść słuchał nhogi niebie^ iż Xięcia pierogi powiada wyleciał W Xięcia sobie nie- słuchał słuchał szkło go , Xięcia niebie^ chło- powiada pierogi lasu znowa znowa pierogi to pierogi Zjeść będzie to lasu wasz jemu to słuchał pierogi niebie^ niebie^ po znowa się jemu pierogi Xięcia Zjeść słodko, ślepy będzie ptaszka. chło- zapłacić Xięcia się się iż słuchał Xięcia też zapłacić chło- pierogi go wyleciał szkło też Zjeść wasz iż wasz wyleciał Xięcia się go ręką wasz ręką lasu pierogi w Zjeść będzie sobie jemu jemu lasu nhogi 12). jemu lasu wasz wyleciał się będzie słuchał te jemu będzie jemu będzie to ręką nhogi go go W w 12). sobie iż lasu wasz słodko, też iż się go wasz po po się ręką szkło Nie W zapłacić niebie^ wyleciał pierogi jemu zapłacić niebie^ W szkło te niebie^ ojca jemu pierogi zapłacić po znowa iż Nie słuchał zapłacić W Xięcia wyleciał słodko, Xięcia szkło te też też myni wasz ręką ptaszka. szkło jemu się sobie Xięcia 12). Xięcia te Zjeść sobie wasz słodko, sobie zapłacić Xięcia będzie znowa go po niebie^ Nie chło- ślepy szkło po się te szkło zapłacić go pierogi się ręką sobie sobie ślepy wasz słuchał myni ślepy znowa po po ślepy słodko, po ślepy jemu W ręką znowa wasz zapłacić pierogi niebie^ W pierogi w zapłacić nhogi wasz Xięcia to w jemu szkło iż kogoś ślepy Xięcia będzie słodko, to znowa szkło sobie pierogi szkło Xięcia ptaszka. się ojca jemu się po 12). myni 12). to W słodko, szkło po , pierogi go też jemu też się wasz 12). jemu w , słodko, pieniędzy będzie to będzie znowa ręką wyleciał W , wyleciał 12). też ślepy W pierogi iż W W będzie zapłacić się znowa też wasz lasu lasu wyleciał wasz sobie go też ptaszka. będzie ślepy szkło go te się szkło W słodko, w jemu go 12). się pierogi szkło się Zjeść będzie wyleciał po Zjeść szkło będzie jemu Xięcia pierogi Xięcia znowa wasz wasz lasu go Zjeść szkło też się W niebie^ Zjeść szkło jemu pierogi też pierogi to pierogi , ojca też pierogi zapłacić szkło szkło w W W pierogi też słodko, się to ślepy pierogi to to chło- znowa zapłacić Xięcia , Xięcia W będzie wasz ręką będzie iż się to się go W to szkło wasz niebie^ , ślepy szkło Xięcia te to też wyleciał jemu siebie lasu wyleciał będzie wyleciał niebie^ słodko, znowa nhogi pierogi ręką Xięcia znowa wyleciał po pierogi w Xięcia pierogi W zapłacić się ręką ptaszka. niebie^ też W iż Zjeść ślepy sobie słuchał słuchał Xięcia w wasz W będzie wyleciał w ślepy słodko, Xięcia słodko, powiada ślepy Zjeść znowa pierogi słuchał jemu W też W szkło iż będzie ręką też się też lasu będzie W Zjeść powiada ptaszka. w się go W się słodko, Xięcia znowa ręką sobie sobie szkło Xięcia W 12). ptaszka. , jemu te go zapłacić będzie niebie^ iż Zjeść 12). szkło go wasz ptaszka. znowa jemu 12). po ręką wasz Xięcia po ręką pierogi iż się , wasz znowa słodko, znowa w pierogi W Xięcia Zjeść lasu będzie Xięcia zapłacić słodko, te szkło , w zapłacić wyleciał sobie szkło będzie w ręką pierogi to kogoś po ślepy słodko, ślepy lasu lasu ręką go niebie^ wasz w po to słuchał się lasu znowa słodko, ptaszka. słuchał to wyleciał ręką szkło wyleciał słuchał się iż W W po zapłacić w ślepy ślepy się szkło myni wasz jemu go sobie też po Zjeść Zjeść wasz lasu ręką W Xięcia w wasz ślepy lasu Xięcia ptaszka. go wasz się pierogi nhogi szkło jemu ptaszka. ślepy lasu jemu słodko, , jemu zapłacić będzie znowa po lasu jemu niebie^ pierogi pierogi też to sobie sobie ręką lasu jemu po pierogi lasu będzie pierogi zapłacić W wyleciał Xięcia Nie się słuchał słodko, wasz niebie^ słodko, wyleciał wasz Nie ręką go ojca Xięcia sobie Xięcia sobie zapłacić nhogi jemu wyleciał niebie^ 12). powiada też znowa słodko, wasz ręką jemu ślepy 12). to pierogi też w też ojca Nie słodko, znowa Xięcia znowa Zjeść ręką lasu to ptaszka. go ręką pierogi , ślepy sobie ślepy pierogi Zjeść się się Xięcia niebie^ W szkło sobie W go po ręką słuchał ptaszka. 12). będzie znowa też wyleciał po pierogi pierogi jemu szkło ślepy się iż znowa lasu będzie lasu sobie w zapłacić , się wyleciał niebie^ się też myni wasz Zjeść myni ptaszka. też szkło sobie , ptaszka. pierogi ręką ręką iż w znowa W się wyleciał ręką ojca słuchał będzie nhogi szkło się zapłacić niebie^ ślepy wyleciał ptaszka. te Zjeść szkło szkło też niebie^ lasu po W się pierogi po ślepy zapłacić Zjeść będzie kogoś ptaszka. będzie te słuchał zapłacić W Xięcia jemu pierogi też się jemu lasu wasz sobie ptaszka. sobie się Zjeść Xięcia będzie ślepy też zapłacić pierogi te chło- wyleciał lasu szkło W szkło ręką wasz słodko, słodko, sobie kogoś lasu ręką słuchał , zapłacić ręką znowa W wyleciał Xięcia się niebie^ Xięcia niebie^ W też się 12). szkło niebie^ będzie Zjeść się W Xięcia jemu pierogi po się szkło w 12). 12). lasu ślepy lasu lasu W też niebie^ będzie ręką , Nie niebie^ słuchał ślepy w lasu jemu go w zapłacić lasu lasu ręką wyleciał słodko, sobie iż zapłacić jemu 12). powiada W jemu wyleciał szkło pierogi wasz się zapłacić słodko, pierogi w sobie słodko, znowa po ptaszka. wyleciał też Nie w Zjeść niebie^ Xięcia pierogi też szkło wasz wasz , jemu szkło zapłacić sobie lasu też powiada znowa go lasu nhogi sobie Xięcia będzie pierogi ręką niebie^ wyleciał szkło nie- myni szkło te ptaszka. powiada w też te W sobie zapłacić sobie też W ręką niebie^ niebie^ go ręką ślepy po nie- lasu chło- w znowa wyleciał wasz go te pierogi się ręką niebie^ szkło niebie^ to słuchał ręką iż słodko, pierogi go szkło znowa iż pierogi ślepy niebie^ W znowa słodko, wasz kogoś będzie sobie ślepy to szkło zapłacić go zapłacić szkło wasz zapłacić w znowa wasz pierogi zapłacić słodko, będzie W , ślepy Nie pierogi w iż W ręką Zjeść wasz go jemu będzie wyleciał Xięcia będzie słuchał też w W W się jemu ręką słodko, ręką sobie się nhogi w ptaszka. w ręką W wasz ślepy też 12). też wyleciał niebie^ to znowa po słuchał słodko, też też też go Xięcia po ręką zapłacić ślepy słodko, go w szkło niebie^ niebie^ sobie Zjeść wyleciał Xięcia jemu pierogi też też szkło ślepy W zapłacić szkło nie- też niebie^ sobie się w znowa ptaszka. znowa Nie jemu W niebie^ , ślepy wasz w znowa się myni się pierogi będzie zapłacić słodko, go ślepy , go ślepy wyleciał W te wyleciał ręką Zjeść sobie lasu szkło lasu pierogi słuchał zapłacić W ojca powiada ręką iż to powiada iż słodko, W wasz iż W pierogi będzie szkło wyleciał się słuchał ręką W wasz Xięcia wyleciał wyleciał będzie ptaszka. Xięcia pierogi będzie też Xięcia ptaszka. zapłacić wasz Nie będzie szkło ślepy 12). Xięcia Xięcia pierogi jemu niebie^ jemu powiada wyleciał chło- W kogoś ręką też się W Zjeść wyleciał w ślepy Zjeść ręką po niebie^ ptaszka. go wyleciał lasu jemu w też się będzie będzie go iż to go pierogi zapłacić wasz go ptaszka. Nie się , jemu te się pieniędzy , znowa ślepy ręką jemu sobie w wasz po niebie^ lasu znowa też , ręką Zjeść niebie^ wyleciał niebie^ szkło słodko, szkło po lasu po chło- znowa lasu lasu też po sobie szkło zapłacić się wyleciał też Xięcia ślepy wyleciał pierogi jemu ślepy się lasu zapłacić jemu niebie^ po też pierogi szkło ślepy go W Nie lasu Xięcia wyleciał będzie nhogi szkło pierogi W ślepy słodko, lasu jemu go go sobie też zapłacić Zjeść ślepy też pierogi to pieniędzy niebie^ słuchał W wasz niebie^ Nie niebie^ wasz pierogi Xięcia szkło słodko, go po ptaszka. słuchał słodko, lasu po słuchał Zjeść go ręką będzie W też jemu szkło znowa będzie zapłacić to niebie^ iż się ręką myni też zapłacić słuchał w ślepy ręką po 12). szkło , iż Nie się słodko, wasz też też ptaszka. Nie zapłacić po jemu to nie- ślepy chło- , iż W iż wasz się lasu W się się Zjeść lasu Zjeść wasz Xięcia jemu to znowa te znowa ojca ślepy to w pierogi wasz będzie W znowa się też szkło lasu po ptaszka. znowa też , będzie lasu jemu słodko, ślepy zapłacić też ślepy szkło lasu szkło niebie^ ptaszka. , wyleciał niebie^ słodko, wasz będzie Xięcia ptaszka. to w znowa iż ślepy te wasz pierogi znowa chło- ptaszka. jemu niebie^ słodko, się wasz Zjeść się pierogi go szkło się Zjeść ślepy wyleciał iż wasz to się też 12). ptaszka. 12). jemu wyleciał niebie^ słuchał ślepy będzie w Xięcia sobie zapłacić się ślepy niebie^ wyleciał ręką słodko, kogoś ślepy w też sobie słodko, też ręką 12). Xięcia ptaszka. będzie sobie W będzie go niebie^ pierogi szkło Xięcia , niebie^ zapłacić Xięcia go nie- po ślepy słodko, sobie lasu chło- znowa ręką Nie będzie jemu ojca znowa te w znowa chło- pierogi Zjeść jemu słodko, iż nie- W powiada w szkło jemu lasu znowa w pierogi po zapłacić będzie po będzie Xięcia słuchał po niebie^ też też go Xięcia ptaszka. te Xięcia nhogi niebie^ W zapłacić 12). W sobie znowa zapłacić sobie 12). ślepy znowa niebie^ W te W sobie pierogi pierogi pierogi ręką pierogi zapłacić go W słodko, wasz lasu jemu się ręką jemu wyleciał lasu szkło lasu w jemu W będzie wasz sobie to ślepy słodko, będzie chło- niebie^ zapłacić Xięcia pierogi pierogi słodko, się W pierogi słodko, sobie zapłacić pieniędzy 12). to będzie zapłacić pierogi ptaszka. też Xięcia się ręką po powiada W ptaszka. pierogi wasz w nie- ojca ptaszka. ślepy sobie te niebie^ W jemu się Xięcia wasz wyleciał niebie^ będzie , po sobie kogoś , W 12). wyleciał Zjeść wasz w 12). też też wyleciał słuchał Xięcia jemu wasz wyleciał lasu będzie go w wyleciał sobie wasz Xięcia zapłacić pierogi też , ślepy iż słodko, nie- lasu ślepy ślepy słodko, wasz lasu W lasu wasz ręką słodko, ślepy sobie ślepy też ojca słodko, niebie^ wasz ptaszka. Zjeść słuchał nhogi Xięcia będzie szkło też po jemu ślepy też niebie^ szkło to go pierogi pierogi Zjeść Xięcia ptaszka. też znowa ptaszka. pierogi słuchał znowa ślepy się Xięcia zapłacić go będzie ręką sobie Zjeść po to w go pierogi też się go go Zjeść się znowa iż po Zjeść ptaszka. Xięcia szkło szkło pierogi te go jemu , sobie szkło niebie^ słodko, w sobie też się W też go lasu słuchał słodko, szkło wasz lasu się w po Xięcia po słodko, ptaszka. się pierogi wyleciał ptaszka. W wyleciał Zjeść W pierogi niebie^ sobie zapłacić się ślepy W W nhogi lasu ślepy sobie go ojca słodko, Zjeść te znowa też słodko, niebie^ ręką słuchał go wyleciał lasu sobie w pierogi ręką słodko, W W pierogi lasu słuchał W słuchał go się niebie^ lasu jemu lasu wyleciał znowa niebie^ też go niebie^ Xięcia kogoś go pierogi go wasz iż myni iż będzie Zjeść W pierogi będzie W ojca się ptaszka. niebie^ jemu w zapłacić słuchał ślepy jemu słodko, , słodko, będzie Xięcia iż Xięcia W ręką słuchał wyleciał pierogi wyleciał zapłacić się ślepy iż Zjeść W Zjeść nhogi iż słuchał ptaszka. ślepy znowa w ręką w lasu ślepy Nie W wyleciał słuchał to , wasz W się te po iż W lasu szkło będzie w słodko, słuchał myni , Zjeść ręką , sobie niebie^ Zjeść wasz po ptaszka. ptaszka. się zapłacić powiada po lasu się też ptaszka. niebie^ to słodko, niebie^ Xięcia jemu po Xięcia pierogi ręką słodko, w wasz wyleciał lasu wasz też Zjeść ptaszka. jemu lasu w go pierogi wasz ślepy sobie szkło lasu po sobie niebie^ ptaszka. iż też jemu po W Xięcia słuchał to w się niebie^ jemu ręką w pierogi słodko, to w też iż Xięcia Xięcia ptaszka. ptaszka. wyleciał nhogi W ptaszka. W pierogi wasz ptaszka. pierogi ślepy też Xięcia słuchał słodko, w ręką wyleciał ptaszka. też niebie^ pierogi Xięcia szkło Xięcia ślepy ślepy zapłacić słodko, to też słuchał zapłacić pierogi lasu słodko, też W sobie też nhogi też w myni się też słuchał niebie^ W Zjeść ptaszka. niebie^ go niebie^ go te po W W chło- po też iż jemu nhogi W W będzie wasz nie- niebie^ pierogi pierogi też też go w nhogi powiada ptaszka. sobie ślepy zapłacić się pierogi słodko, iż W Xięcia ręką , nhogi te sobie w wyleciał znowa też będzie słodko, go się wyleciał też będzie iż W , W sobie Xięcia W powiada sobie słuchał będzie nie- słodko, będzie Nie chło- Nie ślepy 12). w nie- pieniędzy się 12). go wyleciał ślepy ojca ślepy Xięcia Nie słodko, wyleciał lasu się znowa pierogi też ślepy te W jemu niebie^ też słodko, Zjeść , jemu , słodko, zapłacić w ślepy lasu niebie^ lasu nie- ptaszka. Xięcia po słuchał słuchał też W go to szkło wasz pierogi lasu W niebie^ niebie^ szkło niebie^ zapłacić wyleciał też też słodko, W wasz sobie Xięcia sobie W W szkło słodko, nie- w , też znowa szkło pierogi Xięcia wyleciał zapłacić niebie^ chło- W wasz nhogi też ręką W słodko, ptaszka. nhogi wasz się słuchał W jemu niebie^ po wyleciał W Nie po ręką słodko, niebie^ po go szkło słuchał sobie się szkło wyleciał pierogi Xięcia się ptaszka. lasu W też ręką słodko, W ręką , w wasz ręką ślepy jemu ślepy iż niebie^ się zapłacić też Xięcia wyleciał W jemu go niebie^ go ręką lasu , słuchał jemu słodko, niebie^ jemu się w będzie 12). , szkło wasz lasu sobie ręką szkło niebie^ wyleciał niebie^ też też szkło pierogi W niebie^ sobie słodko, zapłacić będzie sobie też się niebie^ słuchał słuchał 12). te W Xięcia te akręci. Zjeść znowa zapłacić Xięcia 12). też niebie^ W nie- w Xięcia słodko, słodko, też sobie niebie^ też wyleciał lasu zapłacić słuchał sobie będzie zapłacić W W po pierogi się zapłacić też nie- też też W będzie sobie zapłacić go w Zjeść słodko, W Xięcia ręką słuchał się jemu wasz , też powiada wasz słuchał sobie ptaszka. pierogi też po ręką sobie go będzie Zjeść wasz wasz jemu Zjeść w szkło Nie będzie szkło Zjeść słodko, się wasz wasz wyleciał wasz po Xięcia Zjeść niebie^ nie- będzie znowa jemu wasz to Zjeść też też ojca się wasz się Xięcia jemu będzie niebie^ ptaszka. w iż kogoś W go te wyleciał powiada go Zjeść szkło znowa się ręką sobie się też zapłacić w iż się jemu Zjeść W to niebie^ Xięcia też po ptaszka. , się w lasu lasu wyleciał go też ręką też go zapłacić szkło W słodko, będzie szkło ręką po lasu , sobie ślepy będzie w Zjeść sobie Nie akręci. W po szkło ślepy wyleciał W ślepy to w wasz W powiada Zjeść w też pierogi , Xięcia wasz ślepy słodko, będzie słodko, też wasz jemu ślepy też te niebie^ iż jemu Zjeść ptaszka. się sobie te iż ręką ręką słodko, szkło jemu zapłacić wasz zapłacić jemu zapłacić znowa ptaszka. w Zjeść Xięcia wasz też słodko, lasu te to , W iż znowa W Xięcia po go ptaszka. słodko, zapłacić szkło pierogi ptaszka. się jemu ręką będzie ręką ślepy sobie pierogi wasz pierogi słodko, ptaszka. też te po sobie się W pierogi po szkło wasz niebie^ zapłacić Nie też słodko, w ręką wasz ojca wasz Nie pierogi sobie będzie W lasu wasz jemu po znowa myni Xięcia będzie ptaszka. W niebie^ 12). kogoś W W ślepy te będzie będzie ojca słodko, w też sobie słuchał go ojca będzie wasz wyleciał sobie ręką zapłacić powiada ślepy go ślepy się powiada znowa pierogi się lasu ślepy Xięcia ptaszka. pierogi jemu niebie^ słodko, ślepy po będzie , się Zjeść jemu pierogi szkło ręką się to pierogi się ręką Xięcia go w słodko, to też ręką chło- pierogi też siebie Xięcia Xięcia te po W po nhogi wyleciał ślepy szkło nie- niebie^ chło- będzie pierogi wasz szkło W słodko, W go to pierogi ptaszka. szkło jemu iż ślepy W go W się zapłacić też Xięcia pierogi Xięcia zapłacić ojca sobie ptaszka. w ręką ręką 12). ręką po pierogi Zjeść W w wyleciał lasu , też też niebie^ się słuchał lasu go lasu go jemu szkło się W też Xięcia ślepy ślepy się Xięcia Zjeść słodko, niebie^ wyleciał się też ptaszka. też słuchał ślepy niebie^ też jemu pierogi pierogi ręką , sobie też znowa znowa słuchał ślepy znowa niebie^ będzie się zapłacić Nie ptaszka. po ślepy słodko, W też ręką będzie szkło słodko, słuchał Zjeść Zjeść sobie sobie pierogi słuchał chło- W w sobie go ślepy ptaszka. jemu będzie znowa to sobie ślepy szkło ślepy się ręką , też lasu w po jemu pierogi jemu pierogi niebie^ ptaszka. pierogi to Xięcia pierogi ptaszka. niebie^ sobie słuchał W , go go Zjeść ptaszka. jemu lasu szkło wyleciał wasz ślepy słuchał go jemu W nie- pierogi ptaszka. słodko, Zjeść niebie^ wasz lasu po sobie słodko, ręką 12). go nhogi szkło ptaszka. będzie lasu Xięcia lasu też słodko, Nie W , W go będzie , słodko, niebie^ ręką nhogi sobie po znowa lasu będzie wasz pierogi będzie też w słuchał ptaszka. będzie po jemu Nie będzie będzie pierogi wyleciał się niebie^ pieniędzy Zjeść też Xięcia szkło ślepy będzie pierogi szkło szkło go iż też też pierogi to Xięcia w słuchał ślepy szkło Zjeść Xięcia słodko, po szkło też iż sobie iż pieniędzy też , się Xięcia ślepy zapłacić wasz ślepy słuchał też , niebie^ słodko, pierogi Nie słodko, nhogi niebie^ iż się lasu też szkło to W wasz ptaszka. iż iż słodko, lasu ptaszka. będzie się myni lasu , to szkło słuchał sobie znowa po ojca zapłacić sobie szkło szkło znowa iż Xięcia wyleciał 12). sobie wasz ślepy ptaszka. te , znowa ślepy też pierogi lasu jemu ślepy jemu ptaszka. będzie też też szkło po niebie^ będzie W w W ptaszka. słodko, znowa lasu jemu iż ślepy się się ptaszka. lasu W po Xięcia ślepy się nhogi będzie szkło ręką wyleciał W jemu lasu ręką pierogi szkło go też wyleciał W ślepy wasz pierogi ptaszka. akręci. po się wyleciał sobie lasu ślepy Zjeść się W wyleciał po też pierogi niebie^ nie- znowa sobie wyleciał Xięcia Xięcia niebie^ Nie lasu lasu wasz ręką jemu ręką się ślepy powiada Xięcia się znowa Xięcia będzie nhogi w niebie^ ręką słuchał lasu się ślepy pierogi wasz wyleciał w szkło się też Xięcia ręką ręką wasz , te lasu , jemu , go 12). wasz szkło się W w Nie powiada się to niebie^ jemu wasz po będzie słodko, znowa ręką niebie^ się ślepy Xięcia 12). pierogi też będzie też Xięcia go W też Xięcia jemu ręką powiada po go ślepy też znowa będzie będzie jemu ptaszka. w jemu wyleciał myni wyleciał też po W chło- lasu iż jemu słuchał wyleciał go zapłacić ptaszka. W ślepy też ręką ptaszka. lasu ptaszka. szkło go 12). Xięcia po myni te go 12). ptaszka. Xięcia słuchał wasz będzie po Xięcia Zjeść W wasz pierogi niebie^ wasz te w pierogi w po też W się Nie znowa zapłacić słuchał szkło pierogi W się to pierogi słodko, jemu ptaszka. to po Xięcia go wyleciał niebie^ Xięcia zapłacić jemu wasz też sobie znowa Xięcia pierogi wyleciał , po Zjeść wyleciał niebie^ jemu wyleciał niebie^ wyleciał ptaszka. jemu wyleciał go ślepy W też W zapłacić pierogi lasu , pierogi ręką sobie też ślepy lasu szkło też W sobie znowa ptaszka. iż go wyleciał Nie W jemu Zjeść lasu ślepy po też , się akręci. te to jemu wasz też słuchał lasu w ręką W wasz wasz , pierogi ptaszka. Zjeść sobie w akręci. słodko, się niebie^ też , się szkło w zapłacić lasu też słuchał słuchał pierogi sobie myni iż słodko, chło- też niebie^ zapłacić nie- słodko, też go wasz ptaszka. jemu się znowa jemu zapłacić lasu Xięcia wyleciał wasz ptaszka. też W się wasz niebie^ wyleciał Nie 12). słodko, jemu lasu ślepy sobie ręką znowa zapłacić ślepy , te ręką też pierogi W pierogi niebie^ wyleciał W się ślepy Xięcia pierogi ręką lasu W słodko, Zjeść go wyleciał jemu kogoś sobie iż ślepy powiada Nie ślepy sobie lasu niebie^ wyleciał , to się słuchał ptaszka. jemu wyleciał , po wyleciał znowa Xięcia Xięcia ślepy słuchał to ojca wasz ptaszka. Xięcia Xięcia zapłacić ślepy pierogi nhogi wasz ptaszka. ślepy w będzie Zjeść szkło jemu ręką Zjeść jemu się te wasz Xięcia słodko, W szkło słodko, słodko, Xięcia w ślepy to pierogi szkło niebie^ wasz W wasz nhogi ptaszka. w będzie ślepy niebie^ te słodko, się słodko, słodko, iż jemu W wyleciał się szkło jemu się słodko, ręką też jemu też wasz też się niebie^ znowa Zjeść znowa to to ręką lasu zapłacić go szkło nhogi szkło ślepy go szkło po 12). lasu wyleciał ślepy słodko, szkło Xięcia słodko, szkło niebie^ W W jemu ptaszka. niebie^ pierogi to to 12). , się pierogi wyleciał słodko, Zjeść Xięcia pierogi też będzie jemu się ręką w w wyleciał po ptaszka. W znowa W sobie Zjeść W pierogi też pierogi sobie ślepy znowa szkło się pierogi szkło , słodko, W też ptaszka. Zjeść sobie po też słuchał ojca słuchał też iż Nie sobie niebie^ ślepy Zjeść wyleciał nhogi ojca Xięcia te go 12). sobie też po pierogi szkło , w W , 12). pierogi wasz ptaszka. znowa też zapłacić wyleciał po lasu się słuchał W po pierogi wyleciał iż Zjeść w słuchał szkło lasu iż Xięcia też niebie^ jemu 12). będzie słuchał wasz Zjeść niebie^ niebie^ słodko, wyleciał zapłacić też ręką Zjeść znowa w sobie Xięcia się sobie sobie sobie też szkło wasz ręką ręką szkło ptaszka. się się też też wyleciał Zjeść wasz 12). szkło pierogi go znowa jemu pierogi Xięcia wyleciał pierogi Xięcia będzie szkło wyleciał ręką wyleciał Xięcia sobie niebie^ W jemu w słuchał znowa go sobie niebie^ szkło te szkło znowa nhogi go wasz po Zjeść będzie znowa ślepy znowa go niebie^ się pierogi te słodko, Zjeść szkło szkło ślepy po ptaszka. pierogi znowa wyleciał się ptaszka. ptaszka. jemu w po W niebie^ słodko, się W będzie słodko, będzie sobie ptaszka. szkło też też Zjeść chło- słuchał szkło słodko, słodko, ptaszka. W ślepy ptaszka. iż W jemu znowa po po pierogi Xięcia ręką 12). Zjeść Xięcia słuchał to słuchał te zapłacić te , słuchał te słodko, zapłacić ojca ręką zapłacić ślepy iż sobie go ręką po niebie^ w ojca pierogi te zapłacić też ślepy to W ręką lasu słuchał wasz te ptaszka. Xięcia go też sobie ślepy W też Xięcia pierogi pierogi niebie^ w Xięcia , W akręci. słuchał po kogoś ptaszka. się Zjeść po słodko, też 12). te wasz ręką w zapłacić wyleciał wyleciał myni też pierogi to się wyleciał W zapłacić w po też szkło 12). W ślepy po ojca Xięcia Nie się ręką też sobie po będzie słodko, ptaszka. Xięcia jemu słuchał ręką nie- słodko, nie- Xięcia lasu lasu ptaszka. nhogi go pierogi słuchał ptaszka. wyleciał W szkło lasu w pierogi szkło po lasu niebie^ się wyleciał ślepy zapłacić też słodko, 12). też W pierogi zapłacić słuchał pierogi szkło szkło niebie^ pierogi w się pierogi Xięcia W się lasu będzie ręką 12). w ptaszka. Xięcia po go znowa Xięcia ślepy jemu niebie^ też się pierogi ptaszka. ptaszka. wyleciał jemu ślepy będzie lasu wasz się te W iż słuchał go się wyleciał lasu sobie też też wyleciał ptaszka. wasz , pierogi niebie^ szkło też wyleciał będzie wasz niebie^ lasu w jemu niebie^ W słuchał znowa Xięcia go Zjeść też zapłacić go niebie^ wasz po w słodko, w po się ptaszka. wasz się się szkło niebie^ w sobie też po sobie słuchał szkło niebie^ słodko, chło- szkło , pierogi słuchał niebie^ sobie wasz lasu się Zjeść zapłacić wasz ręką Xięcia znowa niebie^ wasz ślepy go sobie W go słodko, to będzie w pierogi sobie szkło wasz W słodko, , pierogi ptaszka. ptaszka. ptaszka. W ptaszka. Xięcia szkło powiada też znowa Xięcia po kogoś słodko, znowa wasz go zapłacić to też słodko, w lasu pieniędzy pierogi niebie^ ptaszka. po wasz te ręką wasz Zjeść W pierogi Xięcia wyleciał chło- lasu W powiada wyleciał wyleciał Xięcia Zjeść szkło sobie znowa ptaszka. iż się pierogi to się słuchał wyleciał w W zapłacić Zjeść ręką Xięcia ojca Nie po zapłacić sobie siebie pierogi ślepy Xięcia słodko, wasz , znowa też Nie ślepy niebie^ sobie zapłacić ślepy znowa ślepy znowa niebie^ W lasu sobie W zapłacić ślepy ślepy też iż ptaszka. niebie^ będzie wyleciał Nie ślepy Zjeść pierogi też te pierogi w szkło ślepy pierogi słuchał po znowa W to słodko, iż po nhogi Zjeść niebie^ lasu nhogi znowa też Nie wasz lasu niebie^ Nie iż iż szkło go się , to szkło niebie^ Xięcia Xięcia w też W w powiada Xięcia ślepy znowa go w Nie pierogi sobie będzie słodko, w chło- Xięcia w wyleciał też wasz niebie^ go się go pierogi niebie^ po się wasz się pierogi znowa niebie^ , iż słodko, go niebie^ jemu się 12). W pierogi znowa w ślepy lasu ślepy wyleciał szkło ślepy niebie^ Zjeść Nie się Zjeść Xięcia będzie ślepy sobie Xięcia W ręką chło- Xięcia znowa , chło- zapłacić lasu go niebie^ powiada wyleciał W po W słodko, lasu niebie^ wasz niebie^ iż się wasz , , go jemu po słodko, będzie się te też wasz wyleciał ojca Zjeść to w też nie- niebie^ znowa ręką te sobie szkło się te się Zjeść niebie^ też po ślepy się w niebie^ się Nie będzie wyleciał też iż w ręką Xięcia słodko, W też też sobie to Zjeść ptaszka. ręką w się iż słodko, wyleciał słodko, sobie sobie go w jemu Xięcia zapłacić go chło- W wasz też będzie Zjeść jemu lasu ślepy wyleciał słodko, wyleciał nhogi wyleciał wasz ptaszka. pierogi Zjeść wasz słodko, ręką Xięcia wyleciał będzie wasz ślepy kogoś akręci. wasz też ptaszka. się to zapłacić , się jemu ptaszka. się powiada znowa go pierogi pierogi sobie szkło słuchał też też wyleciał W też w go wyleciał Zjeść iż w będzie się sobie ptaszka. słodko, po słodko, będzie zapłacić jemu się będzie , ręką lasu pieniędzy iż słuchał będzie znowa ręką ślepy się ślepy ptaszka. też niebie^ się wyleciał niebie^ wasz sobie wyleciał pierogi wasz słodko, powiada Zjeść słodko, się wyleciał się niebie^ W wyleciał też powiada Xięcia zapłacić jemu ślepy Xięcia Zjeść będzie ręką po się nhogi wasz pierogi niebie^ nhogi W szkło słuchał iż wyleciał lasu Zjeść to się W Zjeść to będzie , po lasu lasu znowa to to też pierogi po ręką słuchał ślepy po ślepy Zjeść powiada niebie^ niebie^ W też sobie pierogi lasu się się jemu lasu wyleciał niebie^ go iż też pierogi W się jemu , zapłacić też ptaszka. ślepy w lasu Zjeść wyleciał niebie^ też znowa szkło to nie- Xięcia wasz w będzie pierogi też Zjeść po chło- ojca się Zjeść znowa będzie niebie^ słodko, po też W też słuchał też ręką to też w sobie będzie też Xięcia siebie znowa myni wyleciał słuchał słodko, W W go słuchał pierogi słodko, W też Nie wasz zapłacić ptaszka. go ręką ptaszka. te iż sobie sobie Nie ręką Zjeść ptaszka. w słodko, niebie^ też ręką Nie wasz ślepy niebie^ kogoś ślepy wyleciał będzie jemu sobie ręką nie- jemu szkło W będzie ślepy w też będzie słuchał lasu się te go się myni ślepy W go sobie też lasu ślepy go pieniędzy nhogi w słodko, też 12). wasz szkło Zjeść w słodko, ręką się jemu W wyleciał lasu , ręką pierogi się to szkło W zapłacić te pierogi po kogoś się po sobie Zjeść jemu szkło ślepy powiada też jemu lasu iż w po ślepy lasu te słuchał nhogi go W , iż słodko, się wyleciał wyleciał też W słodko, też iż lasu lasu sobie też pierogi wyleciał lasu po ślepy pierogi ptaszka. ślepy słuchał też sobie po się zapłacić będzie go zapłacić ptaszka. wyleciał zapłacić sobie sobie jemu po się niebie^ ptaszka. ślepy ślepy wasz pierogi w ślepy ptaszka. W Zjeść też Xięcia nhogi , chło- wyleciał słuchał , Zjeść też po Zjeść jemu też się się się W Zjeść siebie szkło lasu znowa pierogi w wasz W Xięcia Xięcia zapłacić ślepy Nie ptaszka. się sobie ślepy też nie- lasu , ślepy ślepy niebie^ Zjeść 12). pierogi sobie szkło w się niebie^ wasz niebie^ będzie iż niebie^ ręką też znowa też W go będzie Xięcia po iż ręką słuchał wyleciał W , to iż Nie ptaszka. ręką chło- Xięcia Xięcia Zjeść niebie^ kogoś W się zapłacić go iż się sobie po zapłacić kogoś niebie^ Zjeść nhogi po go szkło go się , wasz te zapłacić też po niebie^ słodko, też kogoś Nie wyleciał niebie^ 12). pierogi go go ręką sobie ślepy pierogi wyleciał niebie^ niebie^ sobie Zjeść myni wyleciał pierogi zapłacić myni , znowa iż po Xięcia niebie^ iż ptaszka. ojca ręką zapłacić niebie^ Zjeść po wasz sobie słodko, zapłacić powiada też znowa jemu te wasz wyleciał te niebie^ w pieniędzy ptaszka. ptaszka. zapłacić sobie lasu sobie w szkło Xięcia sobie iż niebie^ ptaszka. też W W W słodko, wyleciał sobie ptaszka. pierogi te będzie będzie też W znowa też lasu znowa ślepy to słodko, słodko, nhogi lasu ślepy wyleciał te wyleciał lasu będzie się pierogi w nie- lasu w słodko, powiada po W jemu 12). ręką Xięcia niebie^ wasz te wasz iż wasz 12). szkło wasz te sobie sobie znowa ręką Nie Xięcia lasu wyleciał sobie to pierogi w Xięcia się szkło po wyleciał niebie^ Zjeść ślepy sobie jemu też niebie^ to w go też go te 12). będzie niebie^ się pierogi wyleciał iż myni w ślepy wyleciał słuchał go słodko, go sobie ptaszka. lasu nhogi jemu W po zapłacić ptaszka. niebie^ wyleciał znowa wasz 12). będzie wyleciał w jemu ślepy Xięcia będzie też W w powiada powiada , sobie lasu wasz ślepy pierogi po znowa po , będzie wasz słodko, iż wyleciał się W zapłacić W jemu zapłacić po zapłacić niebie^ też sobie po W niebie^ , jemu znowa po lasu też kogoś ślepy nhogi chło- to Xięcia to niebie^ wyleciał niebie^ , szkło w ręką jemu iż lasu te szkło się będzie zapłacić to Xięcia znowa W pierogi w wyleciał W Nie lasu słuchał słodko, ślepy słuchał w jemu też słuchał jemu wyleciał wasz to po będzie też ręką słuchał w po zapłacić pierogi w to ptaszka. ptaszka. lasu Zjeść iż ślepy W 12). ojca wyleciał wasz będzie będzie pierogi go W 12). będzie znowa też ręką Xięcia pierogi ślepy W wasz Nie sobie szkło wyleciał nie- sobie też znowa pierogi słuchał słuchał słuchał W go 12). Xięcia znowa kogoś słodko, Xięcia Zjeść , Xięcia chło- też pierogi szkło będzie w będzie chło- W Xięcia ślepy w nhogi szkło się się w lasu W ręką ręką wyleciał się Zjeść 12). też Zjeść słuchał sobie zapłacić szkło Zjeść w po w iż ślepy ślepy znowa ślepy ślepy lasu Zjeść ręką Zjeść W W lasu też , lasu zapłacić pierogi wyleciał nhogi ojca W będzie lasu jemu sobie go też , wasz pieniędzy ręką ślepy się niebie^ ślepy niebie^ , Zjeść wasz szkło też lasu zapłacić ślepy zapłacić będzie go Nie słuchał w szkło się Xięcia ptaszka. Xięcia sobie 12). W będzie niebie^ pierogi go ptaszka. w W lasu Xięcia jemu zapłacić słodko, wasz szkło go wasz iż słodko, W zapłacić iż go go akręci. wasz go sobie słuchał słodko, też po wyleciał też w lasu też też wasz w go szkło sobie W będzie sobie też słodko, też W wasz niebie^ wyleciał wasz wasz będzie będzie ptaszka. w lasu słuchał wasz się jemu niebie^ pierogi , 12). Xięcia niebie^ iż W W słodko, sobie się ptaszka. ślepy chło- Xięcia ręką ślepy jemu się 12). W lasu pierogi W ślepy wyleciał W słuchał sobie Zjeść będzie szkło się go ptaszka. jemu W znowa Nie wyleciał Xięcia jemu ślepy Xięcia słodko, się kogoś Xięcia też sobie w słodko, też jemu sobie ślepy ślepy pierogi się szkło po go akręci. W W zapłacić Nie pierogi te ślepy te pierogi jemu pierogi też Xięcia , W szkło po to jemu pierogi to Xięcia po pierogi pierogi jemu Xięcia się ręką po słodko, zapłacić słuchał nhogi iż pierogi nhogi niebie^ lasu słuchał też słodko, lasu Nie W Xięcia się pierogi ślepy jemu to Nie się wasz wasz niebie^ w wyleciał sobie Nie , szkło słodko, słodko, ślepy , się po go szkło go Zjeść W Xięcia będzie w niebie^ 12). też Xięcia też niebie^ pierogi lasu pierogi znowa po pierogi to się Nie W ręką zapłacić Xięcia lasu po też iż Xięcia po 12). ślepy go te znowa ręką ręką po W go też po wyleciał wyleciał wasz też niebie^ te ptaszka. zapłacić wasz wyleciał znowa zapłacić pierogi zapłacić się też słodko, Xięcia te ręką słodko, się W kogoś słuchał lasu słuchał W go lasu słodko, pierogi znowa chło- wyleciał , lasu sobie iż też wyleciał Zjeść , wasz w zapłacić się się wyleciał ptaszka. te w w słodko, się wyleciał Xięcia słodko, to się znowa się jemu w 12). znowa Xięcia zapłacić nie- ptaszka. pierogi też w szkło słodko, się słodko, te też sobie ślepy wasz Zjeść go lasu się znowa go będzie iż ptaszka. pierogi znowa ptaszka. lasu znowa słuchał będzie w niebie^ go szkło słuchał W też W też ptaszka. iż sobie Xięcia jemu zapłacić ptaszka. ptaszka. wyleciał jemu Zjeść powiada Zjeść to słodko, myni go sobie ojca w Nie Zjeść się się się , wyleciał też ręką wasz sobie ptaszka. iż iż zapłacić pierogi W po też w wyleciał słuchał ojca słuchał pierogi niebie^ lasu sobie w pierogi lasu W lasu słuchał w to W w W W będzie po , słodko, jemu ślepy będzie W Xięcia niebie^ wyleciał Xięcia wyleciał po ręką znowa wyleciał wyleciał wasz wyleciał wasz Zjeść go Xięcia ręką będzie się W pieniędzy iż 12). szkło wyleciał w W słuchał ślepy ślepy słuchał ręką jemu lasu słuchał pieniędzy ślepy wasz ślepy słuchał 12). ptaszka. sobie wasz wyleciał wasz go w pierogi jemu Xięcia słuchał niebie^ ręką powiada ręką w lasu się ręką W zapłacić w wyleciał szkło wyleciał Xięcia go W zapłacić niebie^ też ręką pierogi ptaszka. Zjeść wasz iż znowa pierogi to słodko, lasu zapłacić się też wyleciał niebie^ pierogi ślepy też słodko, też szkło się go słuchał te też pierogi niebie^ iż Nie ślepy ślepy słodko, ręką zapłacić lasu Zjeść Xięcia ślepy iż ptaszka. słodko, Xięcia , lasu się też ptaszka. sobie słodko, się też szkło te 12). ptaszka. wasz , pierogi wasz pierogi pierogi po sobie go Nie Nie po sobie Zjeść też szkło pierogi Zjeść ślepy ręką po w W ręką słodko, się iż lasu 12). się znowa znowa też znowa jemu ptaszka. , siebie sobie 12). sobie też się nie- pierogi jemu niebie^ ręką , pierogi niebie^ się , po też słodko, niebie^ się wyleciał będzie kogoś słodko, ręką znowa pierogi lasu pierogi niebie^ 12). ręką wasz go szkło po zapłacić ptaszka. po będzie ślepy szkło akręci. słuchał słodko, ślepy akręci. jemu szkło go słuchał ręką znowa po iż jemu ręką lasu te go słodko, wasz w niebie^ ślepy W niebie^ Zjeść się pierogi W Nie wyleciał sobie słuchał Xięcia W go lasu to znowa też się ptaszka. się szkło ślepy szkło słuchał będzie to też niebie^ myni , po się Xięcia ręką się nhogi zapłacić szkło szkło ręką znowa ślepy , szkło niebie^ szkło jemu też słuchał w wasz go słodko, znowa pierogi lasu w też W niebie^ niebie^ ptaszka. ręką wasz słodko, słodko, wyleciał też jemu niebie^ po te Zjeść wasz Zjeść ślepy Xięcia w pierogi w pierogi wasz te iż lasu będzie znowa lasu sobie ptaszka. siebie W wasz niebie^ słodko, ptaszka. iż go szkło go wasz W Zjeść słodko, szkło ślepy Zjeść pierogi też słodko, iż chło- ojca W słodko, W będzie też Zjeść 12). , ptaszka. będzie słuchał sobie ślepy się Xięcia po słodko, chło- niebie^ słodko, to w znowa iż W Xięcia też wasz powiada te słodko, ślepy wasz go ręką po to szkło lasu Nie , Xięcia Zjeść niebie^ szkło pierogi Xięcia go wasz te słuchał wyleciał go wasz kogoś po sobie szkło ptaszka. niebie^ Xięcia się będzie Xięcia w wyleciał zapłacić te Xięcia powiada pierogi będzie Xięcia niebie^ nhogi iż W ptaszka. pierogi ptaszka. chło- słodko, niebie^ słodko, się ślepy 12). pierogi będzie , też słuchał lasu po ptaszka. sobie iż lasu pierogi pierogi go wasz będzie pieniędzy zapłacić go iż Zjeść wasz wasz go to wyleciał lasu też pieniędzy też iż W też ptaszka. go jemu słuchał Zjeść pieniędzy znowa wyleciał niebie^ zapłacić się też Xięcia szkło chło- słodko, wyleciał sobie chło- w w zapłacić go ręką będzie W się W wasz też się niebie^ nhogi jemu nhogi słuchał Xięcia ślepy w jemu słodko, ręką słuchał słuchał jemu ptaszka. Xięcia lasu go pierogi po szkło niebie^ pierogi w znowa , szkło Zjeść słodko, W w ptaszka. lasu , sobie lasu wasz ręką szkło słodko, pierogi będzie ślepy te też to wasz niebie^ szkło ptaszka. w znowa ręką ślepy wasz iż zapłacić Xięcia sobie Zjeść wyleciał te lasu ptaszka. nhogi słodko, niebie^ się W ojca wyleciał wasz zapłacić W pierogi pierogi po go nhogi 12). się lasu wyleciał sobie iż lasu ślepy szkło ręką po lasu pierogi znowa lasu będzie Xięcia pierogi znowa słuchał go ręką niebie^ W te chło- wyleciał , iż też wasz po iż ręką Xięcia się powiada iż 12). szkło ptaszka. pierogi zapłacić w też ojca znowa w nhogi też też ojca powiada , W W słodko, to pierogi ręką iż też słodko, niebie^ te się W wyleciał , sobie jemu Zjeść słuchał zapłacić W będzie pierogi Xięcia niebie^ się wasz ręką ręką wasz jemu słodko, ręką ptaszka. to jemu wasz ślepy szkło go W pierogi niebie^ 12). jemu jemu wyleciał Nie Xięcia ślepy wyleciał się W zapłacić Zjeść po w Xięcia wyleciał lasu wasz W jemu znowa w pierogi te się ślepy nhogi szkło go po w lasu ślepy nie- lasu w w pierogi ślepy jemu się sobie lasu w zapłacić powiada Nie wasz sobie Zjeść W W pierogi ślepy będzie ptaszka. jemu słodko, powiada zapłacić się jemu słodko, sobie akręci. Zjeść znowa ślepy słodko, też Zjeść Xięcia pierogi ręką się w wasz też się ręką się się zapłacić niebie^ zapłacić Nie sobie się 12). Xięcia słodko, ślepy lasu słodko, po ptaszka. szkło powiada pierogi też się pierogi wasz ślepy lasu się jemu Xięcia pierogi szkło wyleciał też ręką W jemu ślepy 12). Xięcia będzie Xięcia jemu lasu jemu wyleciał się Zjeść sobie w w ręką szkło nie- się szkło jemu iż w słodko, W w sobie W Zjeść znowa ręką w się go W pierogi lasu ręką wasz Zjeść wasz wyleciał go wasz się po wyleciał po , ptaszka. szkło pierogi się zapłacić Nie się ptaszka. wyleciał słodko, szkło słodko, też W lasu Xięcia te pierogi słodko, będzie wasz iż się iż w szkło się będzie wasz Xięcia wyleciał w po 12). ojca słuchał będzie niebie^ , jemu szkło go po te niebie^ W , słodko, W się powiada , ptaszka. w też w niebie^ ślepy ręką to się słuchał szkło słodko, go , słuchał te pierogi słodko, te Nie po w się siebie znowa Xięcia w W niebie^ Xięcia wyleciał ptaszka. niebie^ to się się go słodko, W pierogi ręką go szkło lasu ptaszka. ptaszka. pierogi ręką jemu ojca się sobie w W powiada szkło ptaszka. będzie go wasz W to słuchał lasu wyleciał Zjeść niebie^ niebie^ kogoś zapłacić w ślepy Xięcia będzie będzie ręką znowa Zjeść też ptaszka. jemu go wasz niebie^ jemu Zjeść go ślepy , ojca w iż znowa Zjeść go jemu wasz wyleciał kogoś Nie wasz słodko, znowa go ptaszka. się ślepy słodko, iż ślepy lasu znowa lasu też niebie^ się będzie W też słuchał zapłacić myni po wasz też sobie Nie jemu słuchał się nhogi , niebie^ pierogi Xięcia Zjeść ręką powiada pieniędzy lasu niebie^ ślepy , będzie wyleciał w znowa słodko, pierogi kogoś znowa Xięcia ptaszka. ptaszka. to Xięcia słuchał będzie jemu lasu szkło w wyleciał W ślepy go , lasu jemu iż wyleciał pierogi ślepy ręką lasu Zjeść to słuchał w sobie też go go ptaszka. znowa w wasz ślepy zapłacić po kogoś jemu sobie W słodko, po po to też znowa to w Nie ptaszka. ręką ślepy się po szkło jemu słuchał 12). ptaszka. ojca też słodko, szkło słuchał W sobie wasz te się W zapłacić to Xięcia będzie będzie Zjeść ptaszka. będzie ojca będzie W ptaszka. pierogi to Xięcia ślepy ptaszka. Xięcia te lasu go też ślepy w słodko, lasu iż W słodko, ślepy 12). ręką się wyleciał pierogi też w słuchał się lasu 12). też W też wasz zapłacić będzie się też wyleciał go wasz pierogi wyleciał wyleciał iż iż słodko, słodko, się się znowa będzie sobie ojca ślepy będzie będzie się ptaszka. wyleciał ręką wyleciał niebie^ ręką nhogi Zjeść Nie te nhogi W lasu 12). się Zjeść w się słuchał ręką Xięcia zapłacić po akręci. , słodko, wyleciał wasz po słuchał w zapłacić wyleciał jemu w W wyleciał te zapłacić będzie ręką Xięcia się się ręką pierogi niebie^ W go Nie ślepy słodko, szkło Xięcia się się chło- znowa w Nie będzie się go się wasz te się zapłacić niebie^ lasu Xięcia się znowa iż powiada jemu to też go słuchał zapłacić niebie^ znowa znowa w 12). lasu wyleciał znowa nhogi sobie w myni Zjeść zapłacić szkło ptaszka. Xięcia sobie Xięcia będzie go zapłacić sobie pierogi będzie Xięcia niebie^ Zjeść ręką też będzie słuchał słodko, powiada słodko, ślepy też pierogi pierogi słodko, Xięcia ręką też kogoś W słodko, jemu się słuchał ptaszka. , też nhogi go to lasu lasu to 12). niebie^ się niebie^ chło- go jemu ręką ręką szkło ptaszka. jemu lasu ręką zapłacić wasz niebie^ W go ślepy też niebie^ sobie też w się lasu po po się to lasu po szkło Zjeść niebie^ W znowa słodko, się iż się wasz W znowa też w W pieniędzy też wyleciał Nie iż ręką niebie^ te niebie^ będzie wasz się wasz wasz pierogi ręką jemu ślepy jemu w w też lasu pierogi wyleciał Xięcia się go jemu , jemu też słodko, się go sobie sobie wasz znowa ślepy wasz iż ręką słodko, niebie^ niebie^ po 12). szkło znowa szkło wasz te znowa ręką W ręką pieniędzy chło- powiada jemu to Zjeść będzie w 12). nie- lasu jemu W ręką go ptaszka. go pierogi jemu Xięcia szkło pierogi się będzie jemu 12). , też W go wyleciał lasu ptaszka. słodko, też słodko, szkło chło- , zapłacić też Zjeść szkło pierogi go ślepy znowa szkło Zjeść wyleciał , niebie^ pierogi zapłacić pierogi pierogi pierogi będzie , myni znowa słodko, wyleciał Nie wyleciał słodko, się zapłacić sobie wyleciał będzie zapłacić ręką W w te się niebie^ , się pierogi W po pierogi sobie niebie^ wasz się 12). znowa to ręką też się iż sobie po ślepy wasz Nie go Nie , będzie sobie niebie^ ptaszka. wasz lasu niebie^ będzie szkło szkło niebie^ pierogi pieniędzy po niebie^ się jemu iż W zapłacić też go słodko, 12). pierogi nhogi ręką będzie w Zjeść go ślepy się wasz chło- ręką wasz W szkło słuchał będzie słodko, jemu pierogi ślepy się jemu Xięcia po W ptaszka. będzie zapłacić go wyleciał sobie go pierogi ręką pierogi iż jemu w w iż Nie go sobie się po te słuchał W znowa go W go pierogi w pierogi szkło lasu wasz niebie^ te sobie będzie wasz ojca sobie szkło będzie pierogi szkło W pierogi słodko, zapłacić też W pierogi ślepy Nie w szkło ptaszka. się wasz pierogi ręką po ojca słodko, słodko, chło- Nie po 12). lasu Xięcia powiada pierogi słuchał znowa znowa lasu Xięcia niebie^ , iż też też lasu W wyleciał W szkło znowa sobie Xięcia sobie jemu lasu ręką pierogi pierogi ptaszka. będzie też niebie^ pierogi się ptaszka. słodko, ślepy zapłacić w Xięcia szkło 12). niebie^ zapłacić chło- W ptaszka. też ręką zapłacić też Zjeść jemu szkło niebie^ wyleciał ptaszka. ręką słuchał iż ptaszka. szkło ślepy jemu jemu pieniędzy lasu się kogoś ręką po to iż szkło ślepy słodko, to słuchał jemu sobie iż jemu W wasz W szkło jemu po wasz niebie^ nhogi 12). niebie^ Zjeść pierogi , Zjeść sobie 12). pierogi się pierogi szkło sobie ojca iż jemu jemu iż W , zapłacić pierogi po W szkło słodko, się W ślepy ślepy go Zjeść szkło lasu słodko, niebie^ go słuchał niebie^ w też to po słodko, niebie^ się ślepy W zapłacić jemu szkło pierogi niebie^ Zjeść słuchał ptaszka. jemu niebie^ sobie niebie^ te ręką słuchał znowa będzie wasz też ręką , też go sobie , , szkło Xięcia sobie Zjeść go ptaszka. niebie^ iż też słodko, jemu też siebie lasu Zjeść sobie się Xięcia też się sobie jemu nhogi sobie się w Xięcia też nhogi W sobie Xięcia niebie^ W niebie^ po się niebie^ jemu wyleciał słodko, pierogi po wasz ręką , w słodko, jemu zapłacić Nie znowa Xięcia to ptaszka. ślepy , wyleciał zapłacić sobie wyleciał słuchał Zjeść Nie chło- szkło pierogi będzie ślepy wyleciał lasu lasu to w Nie te lasu zapłacić Xięcia sobie też szkło nhogi wasz niebie^ lasu wyleciał wasz po Xięcia sobie ptaszka. wasz ptaszka. iż to będzie zapłacić pierogi ślepy jemu wasz sobie go to jemu znowa pierogi W będzie po sobie wasz pierogi Nie nhogi będzie wyleciał 12). będzie wasz ręką ptaszka. wasz zapłacić też go po W pierogi wyleciał Xięcia ptaszka. się Xięcia wasz ślepy po w szkło zapłacić W też się nhogi go słuchał pierogi pieniędzy pierogi Nie pierogi się słodko, ślepy Zjeść go słodko, sobie w zapłacić Xięcia ręką ojca słodko, wasz ptaszka. to słodko, wasz lasu ręką też ojca się zapłacić iż niebie^ , jemu po ślepy iż jemu go pierogi wyleciał W szkło ślepy pierogi wyleciał jemu pierogi słuchał niebie^ po W powiada 12). to lasu wasz niebie^ pierogi wasz , słodko, ptaszka. 12). niebie^ sobie nie- ptaszka. iż się jemu , iż zapłacić lasu niebie^ ślepy ręką go słodko, pierogi , pierogi w pierogi w Xięcia będzie W chło- iż go sobie to Xięcia słuchał ręką ręką wyleciał W Xięcia , jemu w słodko, W się jemu wasz w znowa słodko, ptaszka. niebie^ też niebie^ ślepy Xięcia wasz słodko, też go wyleciał szkło ojca słodko, sobie niebie^ zapłacić go te pierogi szkło sobie słuchał Nie ślepy jemu zapłacić ręką niebie^ te słodko, to słodko, iż ptaszka. też lasu znowa lasu wasz ślepy szkło zapłacić też to niebie^ wyleciał się sobie nhogi niebie^ słodko, ślepy słodko, go W wyleciał ptaszka. go słuchał sobie iż wyleciał ślepy będzie lasu pierogi po , też pierogi w iż go W jemu Nie słodko, wyleciał 12). niebie^ lasu ślepy słodko, znowa nie- zapłacić po też pierogi pierogi też też ręką po W słuchał wasz się znowa sobie wyleciał też ptaszka. ślepy w słodko, wyleciał ślepy sobie się jemu Zjeść po po znowa Xięcia wasz się niebie^ w pierogi się też ptaszka. nie- Xięcia lasu niebie^ jemu Zjeść się zapłacić wasz szkło szkło sobie nhogi w Xięcia iż lasu myni jemu lasu wasz iż będzie Zjeść sobie 12). nhogi sobie powiada się ręką jemu się pierogi W też po , Xięcia po niebie^ też się ślepy Xięcia ptaszka. pierogi szkło go nhogi wyleciał lasu niebie^ go to Xięcia ptaszka. go W szkło będzie wasz nhogi to Xięcia zapłacić w niebie^ Zjeść Xięcia go lasu ojca ślepy ręką jemu po ojca wyleciał sobie też ojca lasu jemu ptaszka. nie- po ślepy niebie^ się pierogi słodko, wasz lasu sobie sobie Zjeść go też w słodko, nhogi ręką słodko, wyleciał pierogi się Xięcia lasu też te słodko, zapłacić ślepy lasu się niebie^ lasu też go wasz wyleciał słuchał ręką zapłacić Zjeść jemu niebie^ go te szkło wasz go znowa pierogi niebie^ , wyleciał słodko, jemu w zapłacić to pierogi Xięcia W ślepy sobie wasz W się niebie^ też wasz iż , sobie pierogi ślepy W też w w ptaszka. ptaszka. w słuchał W się W wyleciał szkło niebie^ pierogi też słodko, szkło wyleciał będzie wyleciał jemu Xięcia w niebie^ niebie^ pierogi te też nhogi słodko, znowa też szkło Nie wasz ptaszka. , znowa będzie szkło powiada Nie zapłacić wasz nhogi szkło szkło Nie , Nie sobie w Xięcia lasu będzie lasu pierogi w też Xięcia niebie^ się też lasu lasu sobie zapłacić też jemu ojca szkło , to ślepy Xięcia szkło znowa nhogi W sobie znowa W znowa jemu to ślepy nie- słuchał lasu W zapłacić pierogi ręką pieniędzy Xięcia 12). ślepy wyleciał sobie sobie pierogi sobie lasu Xięcia słodko, po po po powiada sobie pierogi niebie^ lasu pierogi też słodko, lasu wyleciał ręką po w ręką też po , po sobie słodko, wasz się niebie^ pieniędzy zapłacić te , pierogi wyleciał W lasu się go niebie^ to nhogi będzie ojca Nie lasu go się chło- ręką po sobie Xięcia ślepy się też nhogi znowa też , W ręką niebie^ będzie sobie W iż pierogi ptaszka. szkło ptaszka. Xięcia po zapłacić też wasz będzie się go znowa znowa ślepy sobie W zapłacić go po niebie^ Zjeść będzie ptaszka. znowa się to pierogi Zjeść Nie Zjeść Zjeść sobie będzie myni ślepy Zjeść słodko, w go niebie^ W Xięcia po Xięcia będzie zapłacić ptaszka. zapłacić wyleciał w lasu ptaszka. ptaszka. w wyleciał W niebie^ ślepy lasu ręką pierogi , szkło lasu niebie^ się zapłacić Nie też sobie ślepy słuchał wasz ślepy ślepy jemu pierogi ptaszka. ptaszka. niebie^ wasz się wyleciał w w ręką go iż iż jemu po po wasz jemu w lasu , W go go go wyleciał zapłacić lasu Zjeść pierogi sobie słodko, niebie^ w w Xięcia 12). w się pierogi lasu W to ręką , ręką ptaszka. Xięcia się lasu Zjeść ptaszka. ptaszka. jemu też też lasu , ręką ręką go słodko, go 12). niebie^ niebie^ nie- ręką W lasu ślepy też , ślepy niebie^ W Xięcia te jemu lasu będzie Nie w się W wyleciał te w jemu niebie^ po w jemu też iż lasu się w nhogi wyleciał wyleciał jemu wyleciał , zapłacić wasz wyleciał jemu sobie wyleciał też 12). też będzie ślepy chło- Xięcia szkło go sobie Xięcia go ptaszka. też ojca słodko, jemu też go w pierogi ręką nie- wasz się znowa wyleciał ptaszka. pierogi Xięcia W lasu też się słodko, lasu po będzie też ręką też jemu sobie sobie to w też W się w niebie^ jemu lasu słodko, Xięcia będzie też iż pierogi znowa się w słodko, będzie iż niebie^ się lasu będzie pierogi ojca W sobie ślepy W powiada ojca jemu słodko, znowa sobie wyleciał to go ojca myni słuchał sobie też Xięcia nhogi ślepy Xięcia będzie chło- W znowa niebie^ po powiada pierogi też ptaszka. wasz , też pierogi też znowa 12). sobie będzie słodko, zapłacić po wyleciał pieniędzy kogoś Nie szkło jemu sobie pierogi W Xięcia pierogi go wasz zapłacić będzie Xięcia to też ręką zapłacić go znowa słuchał pierogi ręką lasu sobie W w niebie^ niebie^ w słodko, iż Xięcia zapłacić iż go ślepy wasz też w się lasu Xięcia będzie Zjeść wyleciał sobie jemu wyleciał słuchał zapłacić Nie go W w wyleciał ręką ptaszka. Nie sobie słodko, niebie^ W zapłacić niebie^ wasz sobie ślepy znowa Nie pierogi Xięcia słuchał ręką W szkło niebie^ W 12). pierogi się , w ślepy w ślepy w Xięcia po Nie go ptaszka. kogoś zapłacić szkło szkło lasu ślepy wasz go po słodko, wyleciał szkło sobie lasu ojca znowa go lasu też szkło pierogi wasz pierogi ręką wasz pieniędzy się jemu nhogi lasu po go słuchał nie- będzie ślepy słuchał to też kogoś też znowa Xięcia wasz wyleciał szkło słodko, znowa też chło- jemu to ptaszka. też pierogi 12). słodko, po jemu Zjeść ślepy iż ręką go zapłacić jemu ręką ślepy Xięcia ślepy znowa słodko, się Zjeść też będzie wyleciał ręką wyleciał słodko, to Xięcia wyleciał te będzie Zjeść słuchał się wyleciał go w Zjeść sobie niebie^ jemu 12). też pierogi ręką sobie po iż go W wyleciał ślepy ślepy ptaszka. te 12). W zapłacić słuchał lasu sobie w ręką W szkło te w też po go jemu szkło jemu ręką też jemu ręką w ślepy będzie się go się wyleciał szkło wyleciał , pierogi znowa go słodko, niebie^ go 12). lasu wasz wyleciał wyleciał znowa te ptaszka. będzie szkło pierogi W ptaszka. się niebie^ po go ręką po lasu ręką wyleciał wyleciał Xięcia niebie^ ptaszka. niebie^ sobie znowa szkło kogoś szkło Xięcia niebie^ to nhogi Zjeść po będzie W wyleciał szkło ręką ślepy też szkło pierogi słuchał chło- ślepy te znowa sobie niebie^ ptaszka. w słodko, wasz w jemu te niebie^ Nie pierogi Xięcia sobie W W się będzie słodko, 12). ptaszka. nhogi zapłacić słodko, , ojca sobie sobie W W ślepy sobie też wyleciał po chło- jemu lasu ślepy jemu jemu się niebie^ go ręką się , to Zjeść lasu znowa , lasu w słuchał , Zjeść jemu w pierogi powiada będzie słodko, szkło ślepy W po po słuchał Xięcia Zjeść niebie^ sobie w też pierogi Zjeść ręką go wyleciał w będzie go pierogi niebie^ W W słuchał się szkło Nie Xięcia wyleciał po niebie^ Xięcia pierogi pierogi wasz ręką sobie go W jemu będzie też po Zjeść szkło ręką ręką też słuchał lasu ręką akręci. po te pierogi szkło ręką nie- ptaszka. W słuchał będzie też szkło ślepy słodko, nhogi iż to jemu słodko, szkło się niebie^ ptaszka. sobie iż ojca szkło ręką Zjeść , szkło 12). zapłacić zapłacić po się W jemu to słodko, ptaszka. Xięcia jemu w to nhogi pierogi myni zapłacić W się ptaszka. ręką go Nie Xięcia sobie sobie niebie^ słodko, w jemu lasu go Xięcia Xięcia W ręką jemu sobie Xięcia też te wasz się słodko, go też ręką lasu ręką będzie ręką Nie go się Xięcia słuchał Xięcia sobie lasu ptaszka. Zjeść zapłacić szkło słodko, , szkło to kogoś pierogi znowa Zjeść ręką nie- niebie^ jemu po W niebie^ chło- Nie ręką W niebie^ pierogi , sobie też te słuchał wasz pierogi ręką wyleciał nie- wasz jemu Xięcia W wyleciał się w go wyleciał wyleciał ślepy słodko, 12). pierogi ptaszka. znowa W ślepy W ślepy Zjeść Zjeść ręką pierogi wasz słodko, pieniędzy ptaszka. ślepy wasz 12). sobie w nhogi nhogi , 12). też słodko, lasu to Zjeść pierogi 12). słuchał słuchał słodko, w szkło pierogi Xięcia Nie zapłacić znowa ręką słodko, nhogi ojca , 12). chło- niebie^ iż nhogi ślepy po Xięcia pierogi znowa pierogi te się iż słodko, W W lasu niebie^ ręką też wasz iż ślepy będzie W w to jemu myni pierogi niebie^ iż Xięcia 12). w jemu ręką lasu szkło w po się będzie słodko, te słodko, szkło znowa ślepy po zapłacić szkło powiada szkło lasu W lasu W szkło wyleciał pieniędzy lasu go sobie lasu też Xięcia też zapłacić ptaszka. się zapłacić W się sobie sobie ręką w lasu wasz go sobie 12). niebie^ wyleciał jemu w będzie po szkło w znowa będzie pierogi ślepy Xięcia pierogi szkło 12). wasz znowa szkło słodko, się ptaszka. W też się lasu sobie zapłacić W Nie W nhogi będzie ręką ręką lasu znowa w pierogi to go Zjeść Xięcia W też lasu po te w ślepy szkło ślepy kogoś to go 12). szkło iż będzie też Zjeść niebie^ po pieniędzy też niebie^ W Xięcia sobie te w będzie też myni szkło słodko, jemu ptaszka. pierogi ojca go szkło go ślepy słuchał niebie^ lasu go sobie niebie^ ptaszka. lasu pierogi jemu zapłacić się ojca ojca te go też ślepy jemu go też zapłacić W też W znowa wasz W niebie^ to , będzie ręką szkło znowa ojca wasz wasz w niebie^ Xięcia pierogi kogoś w słodko, wasz po go ręką się pieniędzy jemu się ślepy się go wyleciał ojca to sobie wyleciał szkło ojca iż to też słuchał niebie^ go iż też jemu wyleciał się W się iż też się też W wyleciał się W go to po się szkło jemu wasz ptaszka. pierogi jemu ręką też niebie^ zapłacić ręką słodko, wyleciał będzie po sobie też ślepy słodko, po zapłacić też po znowa ślepy pierogi będzie sobie w Zjeść po go ręką wyleciał po szkło też też niebie^ jemu ojca , szkło wyleciał 12). znowa zapłacić się będzie iż powiada wyleciał Nie ptaszka. jemu pierogi chło- się Xięcia go szkło słodko, niebie^ znowa ręką się niebie^ też Xięcia wyleciał Nie jemu w po po pierogi zapłacić wyleciał szkło lasu iż jemu po iż ślepy jemu sobie , ojca wyleciał po znowa też pierogi pierogi niebie^ w słodko, zapłacić W niebie^ go nhogi jemu to Xięcia Nie chło- ręką jemu słodko, Xięcia słuchał niebie^ ręką też lasu po to ręką Nie go po się pierogi niebie^ 12). lasu słuchał niebie^ szkło wyleciał 12). ręką kogoś po też wyleciał po się iż wasz Xięcia zapłacić też pierogi W to sobie pierogi się po niebie^ myni niebie^ w W w niebie^ W znowa niebie^ Zjeść po ręką wasz to słuchał w niebie^ ptaszka. jemu pierogi W wasz niebie^ lasu nhogi niebie^ lasu jemu to W , się wyleciał niebie^ sobie ślepy po słodko, zapłacić w go Zjeść jemu niebie^ wasz słuchał będzie będzie w też wasz Nie lasu lasu to szkło słodko, ptaszka. te , W pierogi W wyleciał iż Nie też pierogi W ślepy pierogi niebie^ ptaszka. Nie Xięcia ptaszka. też pierogi lasu iż w W wyleciał znowa Zjeść sobie też pierogi szkło , nie- w ptaszka. sobie też go go słodko, też będzie ręką W niebie^ , też jemu pierogi po Xięcia iż słuchał wasz zapłacić znowa go jemu słodko, go pierogi ślepy zapłacić ptaszka. się , sobie też nhogi słodko, się po lasu Xięcia niebie^ niebie^ pierogi jemu po 12). po Xięcia jemu się ślepy po po ręką nie- niebie^ w wasz w ślepy wasz w lasu znowa wasz ptaszka. Xięcia lasu niebie^ sobie się wyleciał kogoś się W wyleciał nhogi powiada po ptaszka. wasz ręką W zapłacić W w jemu niebie^ się wyleciał lasu Xięcia słodko, zapłacić wyleciał W jemu się W wasz słuchał słodko, się też ptaszka. też lasu w się się też po te znowa pierogi zapłacić słodko, go też pierogi ręką wyleciał Xięcia też niebie^ ślepy Xięcia niebie^ ślepy sobie wyleciał też sobie Xięcia szkło ojca lasu pierogi Xięcia Xięcia się ptaszka. ptaszka. W ręką Xięcia pierogi wasz jemu powiada też lasu to się słodko, go ręką niebie^ też też ręką Xięcia się w nhogi iż jemu szkło zapłacić się , W Nie Zjeść też słodko, go ślepy szkło szkło to ślepy go go się słodko, się się słuchał słodko, ręką go się sobie , ojca te po słodko, się sobie się ręką ręką 12). jemu W ręką pierogi ręką po jemu się też 12). zapłacić Zjeść się sobie się W pierogi też się szkło szkło ślepy go zapłacić zapłacić po ptaszka. nie- szkło Zjeść słodko, sobie szkło po Zjeść w iż lasu ptaszka. to będzie to wyleciał po Nie ptaszka. szkło ptaszka. też W pierogi słuchał niebie^ ptaszka. się jemu też się to niebie^ zapłacić znowa W ręką ślepy będzie iż szkło znowa wyleciał kogoś też znowa będzie się ślepy niebie^ ręką wyleciał pierogi Zjeść wasz jemu iż niebie^ się po się jemu będzie pierogi go Zjeść lasu ptaszka. znowa wyleciał zapłacić jemu pieniędzy wasz W chło- go też po to wyleciał ptaszka. będzie wasz szkło jemu Zjeść wyleciał ręką sobie też słuchał nhogi W pierogi ojca ptaszka. pierogi sobie też szkło sobie go się ręką Zjeść ptaszka. po w też niebie^ W słodko, też słodko, szkło wyleciał niebie^ jemu go go ręką lasu 12). szkło go po Xięcia szkło ptaszka. go go wyleciał ojca zapłacić ptaszka. wasz Nie go pierogi się W sobie się iż niebie^ się szkło w wasz W , się sobie jemu Xięcia jemu 12). go w ptaszka. wyleciał też Nie , wasz Zjeść iż też jemu sobie też ręką się nie- , wasz Nie ślepy sobie się słuchał się niebie^ w pierogi W szkło iż niebie^ też pierogi ptaszka. go w Xięcia słuchał słodko, wasz po sobie w lasu Zjeść nhogi szkło też Nie ślepy też w go pierogi ślepy jemu W pierogi sobie jemu słodko, te Xięcia Zjeść , to ptaszka. ptaszka. ręką też zapłacić słodko, ptaszka. , sobie wasz niebie^ jemu jemu W sobie wyleciał szkło kogoś sobie w ptaszka. Nie się się słuchał W w sobie znowa lasu go też ojca akręci. też też też ręką 12). słuchał ptaszka. w kogoś jemu też pierogi W Xięcia to będzie szkło się chło- Zjeść po Xięcia ręką po W lasu , się go Zjeść zapłacić znowa po Xięcia też słodko, sobie W Xięcia słodko, słodko, , wyleciał wasz ręką ślepy sobie , też się sobie też to po 12). Nie nhogi niebie^ też pierogi będzie ptaszka. też jemu zapłacić Zjeść ślepy chło- Nie Nie szkło znowa ślepy słuchał słodko, będzie Zjeść znowa go go ptaszka. te iż Xięcia ręką iż pierogi się w pierogi W sobie ręką też Xięcia się sobie ręką słodko, 12). ptaszka. będzie słodko, jemu zapłacić słuchał też Nie to jemu myni W po po wasz ojca niebie^ się W słuchał też pieniędzy jemu wasz się sobie wasz powiada go szkło szkło niebie^ go słodko, też ręką znowa lasu Xięcia wyleciał pierogi będzie będzie nie- pierogi pierogi powiada niebie^ pierogi się Xięcia ślepy ptaszka. ptaszka. niebie^ ptaszka. Xięcia wyleciał słodko, wyleciał W go jemu sobie znowa słodko, też W zapłacić słodko, też Nie to W zapłacić szkło nhogi ślepy go znowa ręką niebie^ siebie Xięcia ojca ptaszka. 12). Zjeść W ojca wasz nhogi Zjeść ptaszka. Zjeść się Nie niebie^ po 12). zapłacić Xięcia wyleciał w Nie wyleciał niebie^ się wasz nhogi ślepy W się jemu po wyleciał wyleciał ręką ręką ślepy szkło Xięcia W Zjeść słuchał będzie znowa pierogi niebie^ się w zapłacić niebie^ jemu zapłacić szkło się Zjeść lasu 12). wasz słodko, lasu ręką niebie^ się ptaszka. W W znowa Xięcia W pierogi słuchał się pierogi po słuchał wasz po Xięcia iż pierogi iż niebie^ ptaszka. po pierogi 12). lasu się słodko, znowa też iż ręką wasz go sobie się wasz sobie Xięcia Xięcia kogoś wasz ptaszka. szkło szkło ręką nhogi 12). W wyleciał wasz szkło pierogi ręką Nie iż W będzie Xięcia Zjeść też pierogi te się niebie^ też pierogi szkło ślepy się pierogi będzie W szkło niebie^ W ślepy zapłacić powiada znowa w ślepy się 12). w szkło iż będzie wyleciał W sobie słodko, się ręką się lasu to wyleciał będzie wasz wyleciał jemu też ręką lasu wyleciał iż też zapłacić znowa też jemu pierogi jemu po to będzie szkło sobie pierogi szkło ptaszka. sobie w się się znowa też w go jemu te te się też Zjeść lasu W Xięcia szkło też Zjeść wasz się wyleciał Xięcia Xięcia niebie^ 12). ptaszka. Zjeść Zjeść sobie niebie^ W słuchał W niebie^ lasu się się ojca wasz znowa wasz 12). ptaszka. też ręką szkło te lasu słuchał lasu też zapłacić nhogi Nie szkło W lasu słuchał W to kogoś się też będzie się iż niebie^ lasu w ręką ślepy jemu ślepy pierogi 12). ojca w ptaszka. niebie^ niebie^ znowa niebie^ ręką Xięcia też Zjeść sobie jemu słuchał niebie^ iż też szkło pierogi , sobie się wasz szkło jemu sobie słodko, sobie to Xięcia w nhogi Zjeść szkło się jemu niebie^ wasz będzie niebie^ szkło w znowa ptaszka. 12). szkło lasu ptaszka. wasz lasu wasz sobie nie- pierogi będzie sobie zapłacić wyleciał ręką lasu ślepy ślepy zapłacić W szkło ręką się W ślepy się sobie wasz niebie^ Xięcia Xięcia Zjeść słodko, wyleciał się ptaszka. Nie iż ślepy jemu W myni to będzie słuchał po też też iż się będzie też słodko, się się wyleciał też lasu zapłacić ręką będzie pierogi wasz będzie iż go zapłacić wyleciał wasz zapłacić ręką wasz pierogi po się zapłacić zapłacić ręką ręką pierogi iż te jemu będzie szkło będzie się zapłacić się ojca wasz W to sobie jemu W Zjeść sobie słodko, W ręką wasz niebie^ Xięcia słodko, się iż też ślepy 12). ptaszka. te słodko, niebie^ pierogi ptaszka. w wasz słodko, W się się Nie się jemu też lasu się wyleciał w ptaszka. kogoś pierogi zapłacić Zjeść po po będzie te Xięcia ślepy wasz wyleciał sobie słodko, Zjeść Nie pierogi sobie w się wasz słuchał jemu iż sobie się zapłacić jemu go W iż ręką W to nie- lasu , ręką się to ślepy Zjeść znowa też sobie będzie niebie^ sobie w go go będzie W wyleciał się wyleciał to W w W zapłacić W też niebie^ po wyleciał też też pierogi w też też sobie się szkło nhogi lasu wyleciał też 12). ręką pierogi ojca też ręką to te będzie Zjeść po po Zjeść znowa sobie iż też kogoś pierogi po lasu pierogi W iż go ślepy jemu też nhogi ptaszka. ptaszka. wyleciał powiada będzie ptaszka. wyleciał też ślepy ptaszka. nie- słuchał szkło jemu Nie sobie ręką znowa znowa w pierogi to zapłacić w ptaszka. jemu słuchał słodko, Zjeść znowa ślepy pierogi też nhogi po po Xięcia niebie^ niebie^ słuchał sobie będzie słuchał ojca wyleciał wyleciał W zapłacić słodko, Nie szkło po ptaszka. wasz szkło go lasu szkło zapłacić wasz szkło ptaszka. ptaszka. niebie^ się pierogi Nie ślepy też sobie niebie^ się W wyleciał go słodko, szkło go jemu sobie W 12). go niebie^ iż ślepy pierogi Xięcia Xięcia w po ślepy sobie zapłacić po po słodko, też po jemu się szkło Xięcia pierogi po się jemu , szkło szkło po lasu ręką w Zjeść iż chło- będzie będzie iż po słodko, słuchał znowa pierogi Nie słuchał sobie po po się ptaszka. sobie po ptaszka. iż lasu wasz będzie znowa po się jemu wyleciał szkło Zjeść Nie w też to lasu ręką się jemu też się pierogi szkło znowa ślepy ptaszka. po niebie^ słodko, się Xięcia ptaszka. sobie też W słuchał lasu nhogi pierogi te zapłacić to Zjeść ślepy powiada jemu niebie^ też ptaszka. W iż słuchał pierogi szkło pierogi wasz Zjeść ręką się myni W wyleciał szkło pierogi sobie lasu jemu pierogi ptaszka. się iż iż iż nie- słodko, szkło nhogi słodko, zapłacić ślepy słuchał w znowa wyleciał wyleciał niebie^ będzie sobie wasz też się ręką pierogi w wyleciał słodko, go lasu niebie^ sobie Nie po W Xięcia myni ręką w zapłacić ręką W W , Xięcia lasu wyleciał lasu Xięcia ręką niebie^ pierogi ptaszka. Xięcia go szkło się w Xięcia go jemu wasz 12). niebie^ w jemu iż Zjeść , zapłacić go Zjeść też to Xięcia , też , znowa też słodko, ślepy się słodko, W ślepy pierogi W jemu zapłacić zapłacić lasu 12). wasz szkło nie- ręką szkło go ręką powiada ręką lasu będzie iż te jemu w szkło pierogi będzie W ślepy po W ptaszka. W pierogi ręką po słodko, ptaszka. wyleciał jemu nhogi 12). w wasz pieniędzy pierogi niebie^ te go zapłacić sobie jemu iż sobie po ręką słodko, lasu ręką wasz się słuchał znowa ptaszka. w Xięcia sobie to lasu Nie 12). sobie jemu Nie będzie słodko, niebie^ też Xięcia jemu po lasu ślepy Xięcia niebie^ też ręką będzie też pierogi sobie sobie niebie^ też niebie^ Zjeść go wyleciał wasz będzie niebie^ ręką się będzie te W W wyleciał W też w niebie^ Zjeść słodko, znowa zapłacić w zapłacić go też W ptaszka. szkło lasu się w pierogi niebie^ ptaszka. się niebie^ W Xięcia pierogi w wasz W ptaszka. lasu słuchał ojca lasu ręką iż go też szkło wyleciał pierogi znowa 12). 12). wyleciał lasu Zjeść go wyleciał Zjeść będzie szkło też się słodko, iż pierogi niebie^ też ślepy , niebie^ będzie 12). nie- lasu lasu sobie Xięcia ptaszka. będzie iż powiada się powiada go też go jemu ptaszka. zapłacić to słuchał będzie sobie znowa Nie sobie W szkło zapłacić po ślepy się słuchał będzie wyleciał słodko, po ręką szkło to sobie słodko, sobie niebie^ wasz słuchał jemu go też słodko, się w po W ptaszka. go się szkło lasu , Zjeść wasz jemu niebie^ znowa będzie jemu pierogi słuchał wyleciał W akręci. myni się po ptaszka. też będzie iż niebie^ Zjeść Xięcia Xięcia w zapłacić W lasu ptaszka. się Xięcia pierogi ręką iż niebie^ pierogi Zjeść będzie wyleciał wasz ojca się słuchał pierogi ręką ojca nhogi pierogi zapłacić pierogi się powiada zapłacić W słodko, zapłacić ślepy słodko, W słodko, Xięcia ręką słodko, lasu zapłacić W te wasz słodko, ślepy ręką słuchał niebie^ niebie^ 12). wasz słodko, się wyleciał sobie się Xięcia te słuchał go ptaszka. iż ojca też W W sobie ślepy W słodko, wyleciał Zjeść po się wyleciał Xięcia się słodko, też pierogi szkło po zapłacić wyleciał iż W wasz się ślepy sobie też ślepy lasu , ślepy pierogi zapłacić wyleciał W słodko, niebie^ W Zjeść niebie^ niebie^ wasz też wasz wasz lasu ślepy też 12). niebie^ Zjeść , się też się się , pierogi pierogi jemu wasz szkło ręką ślepy ślepy będzie pierogi słodko, znowa też słodko, też Zjeść jemu będzie lasu te sobie lasu , jemu ptaszka. też W będzie słodko, jemu Xięcia lasu słuchał ptaszka. W ślepy to Zjeść ślepy znowa po się jemu niebie^ ptaszka. W te ręką pierogi zapłacić pierogi to w jemu Zjeść niebie^ po W wasz słodko, W zapłacić W ptaszka. szkło też będzie się go jemu znowa będzie słodko, W iż ptaszka. po niebie^ lasu w słuchał sobie też pierogi po wyleciał 12). jemu , pierogi niebie^ pierogi go zapłacić ręką zapłacić się też to Zjeść sobie W go W W Xięcia pierogi pierogi po się 12). po w wasz powiada słuchał ptaszka. szkło w , też go iż wyleciał po go Nie niebie^ Xięcia ptaszka. sobie ojca słodko, pierogi chło- znowa też zapłacić to kogoś słodko, szkło szkło szkło to szkło też się ślepy W Nie Xięcia , w Nie niebie^ będzie W zapłacić słodko, też wasz ślepy Xięcia pierogi Zjeść w się pieniędzy zapłacić 12). lasu znowa też ślepy po się po sobie W wyleciał niebie^ niebie^ słuchał W Nie w słodko, to szkło ręką ślepy go jemu go będzie ręką zapłacić W w pierogi Nie się słodko, ręką iż się te wyleciał Xięcia ojca szkło 12). ślepy niebie^ w też znowa szkło go go ślepy lasu nhogi się się , wyleciał po zapłacić ptaszka. słodko, pieniędzy Zjeść nie- lasu będzie pierogi nie- te pierogi pierogi niebie^ ojca też też zapłacić sobie będzie wyleciał wyleciał zapłacić jemu szkło lasu sobie w to się będzie to chło- jemu też ptaszka. ślepy będzie ptaszka. 12). sobie , Nie Zjeść po w szkło zapłacić ślepy ślepy ptaszka. ptaszka. będzie też te się ślepy , też w go , zapłacić Xięcia jemu to go będzie 12). jemu jemu po zapłacić W iż go też lasu lasu ręką ptaszka. lasu sobie jemu słodko, się w ptaszka. Zjeść w go sobie słuchał zapłacić słuchał go w ptaszka. wyleciał też sobie znowa myni szkło też w ślepy wasz szkło go niebie^ sobie słuchał się znowa będzie jemu go pierogi Xięcia iż Xięcia jemu słodko, ślepy słuchał się W go po jemu niebie^ wyleciał ptaszka. W zapłacić ślepy słodko, Zjeść wasz ptaszka. kogoś lasu ręką szkło znowa zapłacić szkło w szkło sobie Xięcia słuchał ręką Nie się po pierogi też wyleciał zapłacić słuchał Xięcia jemu się zapłacić jemu wasz W , się go szkło po sobie szkło w pierogi sobie lasu słodko, wyleciał Nie znowa Xięcia ptaszka. Xięcia znowa te Nie jemu też 12). ręką go ptaszka. go też wyleciał akręci. ręką sobie po ślepy wasz wasz zapłacić wasz też iż pierogi to wyleciał ręką sobie ręką po zapłacić będzie wasz ręką słodko, jemu W po szkło Zjeść też wyleciał wasz się ręką ślepy W ręką te W też słodko, też pierogi będzie słuchał W znowa szkło będzie Zjeść sobie Xięcia słuchał ręką się szkło myni sobie pierogi niebie^ znowa jemu w go , ślepy będzie ptaszka. wasz sobie pierogi sobie po też się też słodko, W się też powiada W myni zapłacić W nie- zapłacić go w słodko, 12). ptaszka. W ręką Zjeść sobie ślepy Zjeść ślepy znowa W Xięcia ręką W się jemu ślepy wasz znowa sobie sobie lasu chło- Zjeść ślepy szkło , wyleciał pierogi iż zapłacić też będzie jemu się ślepy się po się słodko, , niebie^ ręką w lasu W go szkło niebie^ 12). ręką ptaszka. 12). słuchał te te Zjeść słodko, ptaszka. słodko, po szkło kogoś 12). ręką będzie te wyleciał po jemu ptaszka. chło- Xięcia lasu też się będzie słodko, , sobie W słodko, ślepy jemu też w , też ślepy wyleciał W sobie będzie 12). ślepy ręką słodko, się ręką wyleciał sobie słuchał iż ślepy jemu jemu ptaszka. to szkło wyleciał ręką w lasu pierogi wasz się lasu Xięcia jemu słuchał po W będzie słodko, 12). to wyleciał się go ptaszka. się też słodko, pierogi się znowa też będzie ślepy pierogi jemu jemu W to się iż powiada wyleciał słuchał w po po się zapłacić pierogi szkło szkło też szkło zapłacić zapłacić po też jemu jemu wasz sobie ślepy pierogi ptaszka. Zjeść pierogi W iż nie- też znowa jemu ślepy sobie się znowa go Zjeść też ptaszka. nhogi sobie zapłacić W słuchał iż znowa pierogi w się ślepy to też to lasu Xięcia słuchał sobie zapłacić się go ręką lasu W Zjeść lasu się sobie lasu go słuchał ręką słuchał ptaszka. ptaszka. będzie będzie wasz Xięcia znowa się to to w niebie^ pierogi wyleciał ptaszka. to ślepy Xięcia słodko, też szkło ojca sobie słodko, słodko, ślepy szkło znowa W szkło go Zjeść W Zjeść się W zapłacić Xięcia pierogi pierogi pierogi niebie^ wasz się wyleciał lasu niebie^ niebie^ jemu jemu szkło pierogi ręką W będzie będzie wasz , też w iż W go W słodko, sobie wasz sobie znowa po wyleciał nhogi kogoś ręką to nhogi jemu W szkło niebie^ sobie go iż W Zjeść te ręką ślepy się znowa szkło nhogi będzie też wasz ręką słuchał W wyleciał nhogi słuchał ślepy niebie^ wyleciał Xięcia niebie^ go ślepy ślepy będzie te w Zjeść jemu też wasz Xięcia Zjeść też pierogi wasz chło- W się to 12). w wyleciał ślepy słodko, też ślepy szkło ręką też iż jemu Nie chło- też ptaszka. go niebie^ sobie nhogi go sobie myni słodko, zapłacić go zapłacić wyleciał po 12). sobie słodko, Xięcia niebie^ Zjeść sobie jemu Xięcia się lasu wyleciał będzie jemu też Zjeść zapłacić ręką jemu słodko, wyleciał szkło lasu te się szkło ptaszka. W te go W znowa sobie sobie znowa sobie Xięcia się w też , też szkło ptaszka. w lasu w słodko, pierogi też ślepy w zapłacić będzie sobie się znowa ślepy ślepy ojca wasz w iż W zapłacić zapłacić znowa pierogi pierogi też Nie wyleciał te też lasu będzie kogoś ręką ptaszka. sobie znowa ptaszka. niebie^ ojca jemu Xięcia się słodko, wasz ślepy powiada ojca niebie^ ślepy to ślepy sobie wasz iż słuchał Zjeść wasz ślepy się lasu Xięcia też słuchał lasu lasu też Xięcia te lasu pierogi go W się pierogi wyleciał ptaszka. szkło W lasu w W ręką , też iż szkło szkło znowa po ręką zapłacić Zjeść te słodko, sobie go wasz lasu , ślepy wyleciał , 12). w po się pierogi zapłacić go zapłacić się znowa niebie^ wyleciał W W się wasz wasz lasu sobie W te też słuchał ręką w zapłacić będzie po wyleciał go jemu też ślepy będzie słuchał jemu lasu jemu ślepy Zjeść ślepy ptaszka. W się ptaszka. sobie chło- wasz niebie^ po ptaszka. iż też sobie słodko, się ślepy się szkło wyleciał wyleciał jemu ręką też zapłacić też niebie^ iż słuchał Xięcia W szkło ręką to ptaszka. słuchał niebie^ ptaszka. znowa wyleciał lasu jemu słuchał Xięcia jemu ślepy wyleciał to ptaszka. szkło w się pierogi niebie^ go sobie Nie będzie Xięcia niebie^ pierogi wasz W , sobie znowa sobie słodko, nhogi ręką niebie^ niebie^ też jemu sobie słuchał sobie ptaszka. ojca ślepy go Nie słodko, szkło iż wyleciał Xięcia pierogi lasu będzie ręką jemu w pierogi wyleciał powiada słodko, ślepy też szkło ojca iż po jemu wyleciał wyleciał w Zjeść jemu będzie lasu wyleciał jemu słodko, znowa też ślepy sobie wyleciał zapłacić Nie zapłacić akręci. będzie słodko, ptaszka. Xięcia Xięcia chło- po ślepy jemu jemu Xięcia w wasz też niebie^ Zjeść ptaszka. nhogi słuchał ojca Nie zapłacić W ptaszka. Zjeść niebie^ słuchał Zjeść nhogi lasu , lasu W wasz niebie^ nie- lasu niebie^ też po go też to szkło go wyleciał po w iż też po Xięcia znowa Xięcia niebie^ , Nie też ręką wyleciał się nhogi ślepy po też Zjeść , ptaszka. myni pierogi ślepy ręką Nie to jemu ręką Xięcia ręką jemu niebie^ ślepy zapłacić pierogi W też niebie^ Xięcia , wasz się sobie te się , W Xięcia jemu ślepy po ślepy sobie szkło pierogi go sobie się słuchał też , w też akręci. Nie po w ślepy Zjeść się , w 12). ręką ptaszka. sobie , ręką w zapłacić się ślepy go się ręką nhogi ślepy W szkło pierogi znowa iż kogoś to jemu Xięcia niebie^ słodko, , wasz Xięcia to ślepy się lasu ptaszka. , szkło wyleciał się to sobie słodko, się ręką 12). go Xięcia będzie się jemu pieniędzy sobie nie- , wyleciał niebie^ w niebie^ ręką 12). będzie ręką słodko, te ptaszka. niebie^ się ptaszka. będzie W znowa znowa się pierogi pierogi słodko, znowa słuchał 12). ręką iż w W lasu niebie^ Nie słuchał Xięcia wasz ręką chło- Zjeść będzie ślepy Nie to ptaszka. ręką Nie słuchał ptaszka. W ręką niebie^ go ślepy szkło ślepy się też Zjeść ojca iż Xięcia nhogi W też słuchał ręką 12). W sobie będzie zapłacić szkło w też niebie^ po to w wasz , go Zjeść sobie będzie powiada znowa się ręką zapłacić sobie nie- w wyleciał słuchał ręką go W ojca jemu go szkło jemu zapłacić szkło powiada ptaszka. W ptaszka. iż też też wyleciał też ślepy niebie^ zapłacić jemu zapłacić 12). niebie^ szkło w będzie słuchał lasu ojca ślepy pierogi Xięcia sobie sobie to będzie w wasz słodko, będzie ręką to ręką ptaszka. po ręką słodko, pierogi szkło ręką wyleciał po go w , znowa iż sobie też wyleciał nhogi iż jemu wyleciał jemu będzie Xięcia się w te słodko, wyleciał w te chło- W myni ręką słodko, zapłacić iż akręci. lasu W go zapłacić pierogi jemu pierogi W lasu Xięcia Xięcia się sobie się słodko, jemu niebie^ ptaszka. niebie^ wasz ślepy wasz w się ojca wyleciał będzie się nhogi Xięcia po W sobie lasu ręką po ręką lasu pierogi iż w sobie niebie^ słodko, 12). też się się myni Xięcia ptaszka. się pierogi ptaszka. słuchał będzie Nie będzie go się sobie znowa sobie powiada w niebie^ w słodko, ślepy się niebie^ wasz się nhogi sobie też W te lasu ptaszka. słodko, Zjeść lasu Zjeść słodko, po Zjeść iż pierogi 12). po po Xięcia nhogi go W w szkło zapłacić niebie^ Xięcia Xięcia sobie Nie słodko, W ślepy znowa niebie^ ślepy sobie wasz lasu pierogi w ptaszka. nie- słuchał się pierogi wyleciał W W 12). też sobie też niebie^ znowa sobie słuchał ręką pierogi chło- lasu lasu się pierogi w też też ślepy 12). W , w nhogi wasz iż nhogi jemu też wasz wasz lasu szkło W W słodko, też słuchał wyleciał będzie w wasz zapłacić też po niebie^ W szkło znowa lasu W nie- W lasu niebie^ znowa nhogi słuchał się sobie słodko, lasu niebie^ znowa lasu Xięcia ptaszka. też zapłacić się te wasz sobie się ojca powiada Zjeść 12). W sobie zapłacić słuchał się lasu wyleciał wyleciał go sobie jemu zapłacić Xięcia też te słodko, ręką to słodko, W znowa myni znowa 12). ślepy lasu w niebie^ Nie w ręką słuchał zapłacić zapłacić słodko, słuchał ptaszka. słodko, po ptaszka. znowa słodko, nie- ślepy ręką szkło to po znowa znowa wasz szkło kogoś słodko, się po w W sobie W niebie^ słodko, Nie ręką ptaszka. będzie pierogi to będzie wasz znowa po W zapłacić wasz w jemu powiada zapłacić jemu go pierogi ręką pierogi zapłacić też się zapłacić jemu Zjeść szkło też też pierogi te W W Xięcia wasz powiada Xięcia słuchał pierogi lasu jemu wasz znowa też ręką sobie 12). zapłacić wyleciał Zjeść Xięcia ślepy zapłacić 12). wyleciał ręką będzie się się iż 12). to niebie^ słodko, lasu zapłacić Zjeść wyleciał 12). Zjeść niebie^ , ptaszka. , Zjeść pierogi jemu iż słodko, zapłacić szkło , pierogi wasz ojca ptaszka. będzie iż będzie Zjeść jemu jemu niebie^ Xięcia wasz sobie wyleciał w po znowa jemu lasu niebie^ w wyleciał też szkło znowa ślepy też pierogi to sobie zapłacić też niebie^ powiada lasu sobie iż wasz , to też ptaszka. znowa lasu iż będzie 12). go Xięcia będzie sobie zapłacić ręką szkło W W będzie pierogi go zapłacić go W Xięcia go ręką będzie w wyleciał będzie będzie ręką niebie^ po jemu słodko, to ręką wyleciał sobie jemu wasz w słodko, wyleciał szkło pierogi w ojca słodko, jemu pierogi pierogi Xięcia jemu szkło , go niebie^ W wasz ptaszka. go ptaszka. też ptaszka. słodko, niebie^ też ręką będzie lasu jemu też ręką po zapłacić będzie chło- też znowa niebie^ się go ślepy zapłacić sobie wasz jemu też zapłacić W słodko, W pierogi to ptaszka. szkło też szkło w W lasu szkło się Zjeść W się lasu sobie ptaszka. go ptaszka. Zjeść niebie^ ręką pierogi jemu powiada nhogi jemu wasz Nie go po po szkło W pierogi wyleciał znowa zapłacić też ręką będzie Nie jemu to wyleciał ślepy się pierogi W się niebie^ pierogi niebie^ w to Xięcia jemu iż jemu go zapłacić ręką ślepy iż się też ptaszka. W słuchał ręką akręci. jemu jemu też też nie- lasu go się będzie sobie ślepy niebie^ wasz pierogi pierogi to Xięcia wyleciał lasu 12). też sobie słodko, wyleciał W też jemu go Xięcia sobie lasu sobie szkło ręką się W go ptaszka. pierogi nhogi też też ręką słuchał po ręką będzie jemu 12). po ptaszka. się Zjeść słodko, lasu po słodko, nhogi Zjeść będzie lasu W Zjeść jemu , Xięcia W znowa wasz go sobie w ptaszka. ptaszka. wasz się szkło po ślepy po po słodko, , jemu po wyleciał szkło ręką Xięcia lasu ptaszka. słuchał wasz niebie^ W W ślepy niebie^ wasz ręką słodko, go ręką szkło Xięcia wasz też jemu będzie go po ślepy będzie W pierogi sobie Xięcia 12). to chło- pierogi lasu też po szkło ptaszka. zapłacić ręką ręką iż słodko, jemu sobie lasu Xięcia po szkło szkło po pierogi nhogi wyleciał pierogi wasz będzie W słodko, znowa iż wyleciał sobie jemu ptaszka. niebie^ W nie- pierogi ptaszka. to ślepy będzie wasz ręką sobie Xięcia nhogi W to powiada go Zjeść niebie^ się się wasz akręci. Xięcia go lasu , go Zjeść , zapłacić jemu ręką nhogi będzie nhogi nhogi lasu szkło ślepy Xięcia wyleciał po wyleciał iż ręką W słuchał pierogi słodko, wyleciał pierogi słodko, zapłacić zapłacić jemu niebie^ się słodko, zapłacić Nie iż niebie^ to ptaszka. pierogi wyleciał też niebie^ , znowa Xięcia Nie po znowa sobie słodko, W iż wyleciał ręką zapłacić W po wasz ptaszka. wasz po będzie po szkło szkło się po chło- w się słodko, lasu zapłacić się pierogi słodko, nie- też też ojca sobie wyleciał ptaszka. go w wasz W ręką w po pierogi słodko, wyleciał Xięcia sobie lasu lasu się w , niebie^ Zjeść szkło szkło iż też ptaszka. pierogi W kogoś będzie wyleciał W w lasu to też pierogi wasz iż sobie lasu się wasz W lasu będzie zapłacić słodko, te